От датата на която е издадено разпореждането за пенсия.Ако има надвнесени осигуровки - искане за връщане.
1. Дали точно от датата или от началото на месеца след това? Сигурна съм, че го пишеше някъде...
2. На какво основание ще иска връщане на осигуровки? Нали има право и възможност да продължи да се осигурява И за пенсия?
Едва ли. Няма активна опция за подаване на ДДС от ЗП с ПИК.
Моят не е регнат по ДДС, ако това има значение.
Значи: попълвате стойността в кл. 9 и кл.11. В кл.10 и кл.12 пишете 0,00 и не обръщате внимание на съобщението за грешка.
Повярвайте ми :-)
Не помня коя клетка е  N12, но Вие определено не попадате в чл. 82. Вие не сте получател, а доставчик по сделката.
Задължително ли предприятията трябва да водят САПЛ и ДАПЛ , когато са възприели в чет. политика 700 лв. праг на същественост и Счетоводните амортизации са равни на данъчните?
Задължително е. Едното е за счетоводни цели, другото - за данъчни.
Ако Ви мързи - направете една таблица със заглавие "Данъчен и счетоводен амортизационен план" :) И дано в бъдеще не се появят някои отклонения
Ако това плащане е от външен възложител - има право. Ако самата фирма си му плаща  като "личен труд"/ независимо от начина на оформяне на договора/ - не само че няма право на 25%, но и трябва да се е регистрирал като самоосигуряващо се лице и сумата се включва в годишното изрявняване на дохода.
Другия вариант - да му платите тези пари като премия към ТД. С осигуровки и данък. /По подразбиране приех, че ТД е във същата фирма/
А не е ли доставки по чл. 82,ал. 2-5?
В края на краищата Вие продавате ли скрап /получавате приход/ или сте лицензирана фирма и купувате скрап?
В първия случай - както съм описала по-горе. Във втория - по Вашето предложение.
Както обикновена фактура. Само ДДСто е 0,00.
Излиза съобщение за грешка, но да не Ви притеснява. Грешката не е фатална.
Вариант 1: Пускате Д1 като за болничен. После, ако ТЕЛК не продължи болничния,  правите корекция
Вариант 2: Пускате Д1 като за "отработен" месец и после  евентуално пак правите корекция
Имам един въпрос работя на гражданси договор от една година спират ми осигуровка защо се водя здравно неосигурен
Ей като почнете с това "спират"... Удържат Ви осигуровки или спират да ги удържат? И какво общо има това с факта, че сте здравнонеосигурена?
Дали по един ГД ще се удържат и внасят осигуровки зависи от сумата по договора и от това, дали сте осигурена на друго основание.
Това малко не го разбрах.
Три дни от работодател...
Не ми е ясно много случая с дивидентите....
Има начислен през 2015, но до момента не е платен. Това доход на лицето ли се явява и трябва ли да преобразувам фин.резултат с тази неплатена сума?  Платен е 5% данък, но като се изплати на лицето той дължи ли дод?
Благодаря!
Няма значение че не е платен, важното е, че има решение. Според датата на решението:
- подава се декларация по чл. 55
- внася се данъка
- подава се справка по чл.73
- лицето не подава ГДЗ за този доход и не плаща допълнително данък и осигуровки
А какво е станало със задължението от 1998 г? Покрито е от следващи плащания след въвеждане на единната сметка? Стои си като задължение? Не е декларирано?
За пенсия - 1 месец, за болнични и майчинство - половин месец.
Според мен няма право на обезщетение по чл. 224, защото няма един отработен месец. Вижте наредбата за работното време и отпуските
Освен на вътрешни правила, на друго основание не се сещам. Може би ако има някакви изисквания за задължителни почивки при определени длъжности /напр. шофьори/...
КТ не изисква работникът да уведомява първия си работодател за допълнителния ТД.
Щом в договора има такова изискване, то там трябва да е посочена и санкцията.
Не смята правилно! Защото приспада 4 работни дни като календарни

Да. Права си. Трябва да се извади целия период, незачетен за стаж. Даже в примера съм посочила период със събота и неделя - общо 6 календарни дни.
Но все пак не знаем кога точно са били тези последни 4 дни, нали :) Може да са и от 22.02. до 26.02, нали :)
Отпред прослужено време от 08,12,2015-01,03,2016 - 2м.20дена /ако правилно смяташ без четирите дни, непризнати за стаж/
Отзад - период  17.02.2016 - 22.02.2016 /ако това са последните 4 дни от неплатения отпуск

Ако е работил на 8 часа - отпред в трудовата книжка слагаш и надпис "Осигурителният стаж е равен на зачетения трудов стаж." Подпис. Печат