Само такава глупост не бях правила!Разбира се, че ще я отхвърля.
Благодаря ти много за събуждането dalila!

Не разбрах за каква глупост говорите? Да не би до сега да сте се опитвали да подавате ОКД5 по ЕИК на дружеството?

ПП Стана ми любопитно с какво се занимавате или се опитвате да се занимавате и плегледах историята на включванията Ви. Ще си позволя да Ви дам един приятелски съвет - намерете си счетоводител! Иначе рискувате да направите и други глупости, да пропуснете и други срокове и да си навлечете много проблеми.
За отиването в НАП не мога да дам съвет, но за сменянето на датите - явно ще се наложи да го направите, ако не искате да имате глоба.

ПП. Защо "изтекал 7-дневен срок"? ОКД5 нали се подава в 14-дневен срок от започването на дейност?
Явно преди това имате надвнесени 33,60. Проверете си плащанията!
Проверете и задълженията на СОЛа по ЕГН с ПИК.

Вижте да не сте превели ЗОВ на СОЛа по ЕИК на фирмата.
В КТ ясно е записано: Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа
Базата е брутната заплата, както е определена в трудовия договор и допълнителните споразумения към него. Няма значение какво е получил предходния месец и колко дни е работил.

2. Подала съм Д1 и Д6 за м. август на една фирма. В Д1 има въведени данни на СОЛ осигурен само здравно. В масива на НАП обаче   ЗОВ за персонала   са намалени със ЗОВ на СОЛ, нищо не разбирам, от къде вземат тази сума като  в Д6 код 5 е записана точно дължимата сума , в която не влизат ЗОВ на СОЛ?

Какво те учудва? Нали в Д6 са декларирани само ЗОВ на работниците. И нали задължението за осигуровки на СОЛа е на самия СОЛ /по ЕГН/, а не на фирмата /по ЕИК/.
Зависи какво целите. Ако е икономия - твърдо вариант 2. Ако ще гоните майчинство и/или висока пенсия - вариант 1.
Вариант 3 е възможен, ако има с кого да сключи ТД. Т.е. другия съдружник също да е управител. Освен това трябва да спретнете една по-широкообхватна длъжностна характеристика. А с ТД идва нуждата от СТМ.... Ще трябва да се спазва работно време....
Прекъсване е. За няколко дни ще сте без осигуровки, но това не е проблем за умиране :-) Предполагам, че тези дни няма да са фатални за стажа Ви за пенсиониране, нали. Пък и на здравноосигурителните Ви права също няма да навреди
Само да не се получи пак някаква недомислица....
Като си помисля, че имам работници от пет общини... за всеки да смятам поотделно.... сигурно и с отделни платежни по общини.... А имам само 15 души...  Не ми се мисли за големите фирми....
Ако срока на изпитване е бил в полза на работодателя и прекратяването на ТД по чл.71, ал.1 е по негова инициатива, то имате право на "пълна" борса.
Ако договорът е прекратен по същия член, но по Ваша инициатива, също ще имате право на борса, но на минималната.
В заповедта за птркратяване на ТД задължително трябва да пише по чия инициатива е прекратен.
Да. Чел/а си на точното място.
Както и да го смяташ, така излиза :) И винаги се получава такова разминаване, когато в калкулаторите пуснеш ТС и ОС за период, по-малък от месец. И вината не е в калкулаторите, а в заложената в закона схема за пресмятане на ТС и ОС.
Аз залагам на правилото, че при 8-часов работен ден ТС=ОС и в трудовата книжка ще запиша ТС=ОС
А как да се оформи отпуска на 12.09?
Молби за отпуск от работниците, заповед на шефа...

Абе защо си усложнявате живота? Този един ден така и така ще го плаща с цяла почти надница, защо не вземе да си го "води" като отработен
Ако забравите термина "отработване" и гледате на 12.09. като на обикновен работен ден, какъвто е в същност, ще стигнете до верния отговор.
Лично аз не виждам основание да се приложи тази точка от КТ, когато не се отнася за дни, определени като религиозни празници на лицата, които изповядват вероизповедание, различно от източноправославното,
От данъчния ги отписвате след напълното амортизиране за данъчни цели или според изискванията на ЗКПО.
От счетоводния се отписват при бракуване, продажба, ликвидация или друг начин на извеждане от употреба. Документира се според случая. Ако още се ползват, нищо не пречи да си стоят в САП с балансова стойност 0,00. А можете да ги заведете и задбалансово..
считано от 29.09/първи неработен/
          Здравейте,
защо като подам декл 1 и 6-      в декларация  6  вид плащане -8 - и после ми излиза ДОД -като задъбжение на фирмата  в НАП-а нали код 8 -е платен Дод   ???
С Д6 се декларира задължение. Нормално е след подаване на декларацията да се появи именно задължение. Ако има плащане или когато се направи плащането, задължението ще бъде закрито.
Като изключим цифрите 2,002 и 0,002, които са грешни, всичко останало е законно.
Изключение - ако фирми 1 и 2 са свързани лица и пазарната стоиност на продукта Х е над 10,01 лв
По чл.71, ал.1 по инициатива на работодателя
Може и нещо от чл.328, но обикновено е по-скъпо за работодателя.
Базата не може дае под 380 лв /МРЗ/
Като няма 10 отработени дни, то вземате средната надница за месеца, пред който плащате обезщетението
380: брой работни дни от месеца на плащане* брой работни дни неползван отпуск
В крайна сметка, освен данъка, кои осигуровки е задължително да се внасят? Пенсионера няма друг доход освен пенсията. Може ли да конкретизираме само този вариант  /доход само от ГД/?
1. Доход над МРЗ - задължително данък и ЗО. По желание фонд"Пенсии"
2.Доход под МРЗ - задължително данък. Никакви осигуровки и не може и да избира.

Да!
Справка КСО и ЗЗО. Съжалявам, че в момента нямам възможност да цитирам точните членове.