Не зная какво значат сметки 493 и 498 във Вашия сметкоплан, но аз бих ползвала само едната
Разчети със собственика/Банка
Каса/Разчети със собственика.
Чл. 54д. (1) Изплащането на паричното обезщетение за безработица се прекратява при:
1. започване на трудова дейност, за която лицето подлежи на задължително осигуряване по този кодекс или законодателството на друга държава;

(3) Лицето е длъжно да декларира пред съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт за настъпването на обстоятелствата по ал. 1, т. 1, 2 и 3 в срок до 7 работни дни.

Според КСО е ТРЯБВАЛО да уведомите НОИ при започването на работата по ГД , а не при плащането. Това, че не сте знаели точната сума при започване, не Ви оневинява.
Ако питате как на практика ще трябва да знаете нещо, което ще стане в бъдеще - не мога да кажа. Също не мога да обясня какво би станало, ако бяхте уведомили НОИ и обезщетението беше спряно заради ГД с осигуровки, а в последствие се окаже, че не сте изработили достатъчно и Ви платят под МРЗ.

Може да прекъсне самоосигуряването само ако спре дейността на ЕТ.
Работата по ТД не е основание за спиране на самоосигуряването.
Особеност: ако по ТД е осигурен на 2600 или между 2180 и 2600.
Има право на 10 дни до м.август и на 18 дни общо за годината.
При 34 р.д., незачетени за стаж /малко повече от месец и половина/ "изгубения" платен отпуск е около 3 дни. Без да съм наясно с конкретните дати, бих казала, че работничката има право на 17 дни платен.
За 2009 - може би е минала давност. Зависи от това, кога и как е потърсено задължението. Самият факт, че се е стигнало до ЧСИ, означава, че най вероятно давността е прекратена и е започнала нова.

Извинявам се за неточната терминология, но не съм юрист.
Не го губите.
Какво значи "Интернет мрежа" - достъп до интернет? сървър? някакви технически средства за разпространение на интернет, които да предоставяте на клиенти?
Нещо друго?
Как да направя "мотивиран отказ"? - задължително писмено и с конкретни мотиви. Посочвате какво се изисква за участие в комисията и какви качества или квалификация не притежавате. Напр.: канят Ви за участие в комисия по оценка на фактическото състояние на ДМА /сграда, машина/ с цел ликвидация, а Вие сте учител или лекар и нямате технически познания. Подчертавате, че тези изисквания да не са вписани като изисквания в длъжностната Ви характеристика или в трудовия Ви договор.
Какви ще са последствията за мен? - според случая. Ако подобни задължения са вписани в ДХ или ТД  - могат да Ви уволнят по  ч. 328, ал. 1, т. 5 поради липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата. Разбира се ако има достатъчно основание. Пък Вие имате право да обжалвате пред съда. Другият очакван вариант е да Ви направят живота черен и Вие сама да поискате да напуснете. А може и да няма последствия. Зависи от ситуацията, отношенията с работодателя и  положението Ви
Ако не е подадена декларация за спиране на самоосигуряването, дължи всички осигурителни вноски като при рабореща фирма. Не може да внесе само здравните. Освен това трябва да подаде и декларация 1 и Д6 за всички месеци и години до сега. Освен лихвите ще се явят и глоби за неспазени срокове.....Най-добре е да подаде декларация за спиране на самоосигуряването със задна дата. Ако от тази дата е минала повече от година - минала е давност и няма глоби.
За месеците, през които е работил - всички осигуровки като СОЛ, Д1, годишна Д6, годишна ГДД, .... Ако вече не са подадени, разбира се.
При "замразена"фирма първо се подава декларация за спиране на самоосигуряването. После се подава Д7 и се внасят ЗОВ по 16.80 месечно. Както виждам - не е бил осигурен на друго основание.
Д7 се подава лично в офиса на НАП по лична карта. От днес може и по електронен път с ПИК. Самите вноски могат да се платят във всяка една банка, стига да се превеждат по сметките на ТД на НАП по постоянен адрес. Ако няма подадена Д7, направените вноски ще си стоят някъде по сметките на НАП, а звравноосигурителния статус няма да бъде "изчистен"
Ако има по-стари периоди без ЗОВ, трябва да подаде и декларация за кои месеци ще прави вноските, за да не отидат парите за по-старите задължения
Последно - "замразените" фирми, когато са ЕТ и не са регистрирани по ДДС, не подават нулеви декларации. Ежегодно подават в НСИ декларация за неактивно предприятие.
Все пак говорим за ЕТ, вписано в ТР /пререгистрирано/, нали?
Правилно е петък - последен ден в осигуряване. Няма проблем да напишете събота или неделя. Пък и няма значение - и при трите варианта резултата е един и същ.
Аз лично пиша неделя /последния ден преди датата "считано от"/. В последствие катоси правя справки ми е по-удобно. Няма всеки път да търся в календаря кога е било делник, кога празник :-)
Пишете сумата, каквато е по ТД и колкото ще плащате за отработеното /8 дни по 4 часа или 8 дни по 8 часа - не разбрах какво точно сте договорирали/. Осигуряването е върху по-голямото от БРЗ или МОД за 8 работни дни и съответните часове. Тъй като работните дни в месеца са различен брой, то МОД за 8 р.д. е различен всеки месец.

Обърнете внимание, че ТД трябва да е сключен като втори /допълнителен/ ТД във връзка с чл.114. Освен това трябва да се спазват междудневните и междуседмични почивки.
Ще доказва, когато го проверяват. Ако го проверяват.
Доказването е неприятно нещо. Обикновено е свързано с ревизия на ФЛ са 5 години назад. Най-честия резултат от такава ревизия са глоби за неподадени ГДД или подадени такива с укрити доходи, данъци, лихви.....
То вече не е ли късно и за 2014 година?
По тази причина подаването, освен с такси, може да е съпроводено и с глоби. Не мога да кажа за глобите - една, две или ще имате късмет, но щом подавате два или повече ГФО, плащате една такса и попълвате едно Г2.
Д7 с начална дата първия ден от 36-месечния период или първия ден от който не е здравно осигурен. Теоритично по-правилно е второто. На практика - по късната от двете дати.
Внасяте цялата сума /осигуровки и лихви/ с едно платежно. Петиодът "от-до" не е задължителен за попълване
Може и да е могло, ако наистина при тези помощи е имало ЗОВ от бюджета. За съжаление мисля, че давността на подобни вземания е 3 години. Проверете!
Няма значение кое първо, кое второ. Важното е всичко да е в срок.
Дори се препоръчва първо деклариране, а после плащане.
Благодаря за съвета. Все пак ще се радвам, ако някой ми отговори и помогне приятелски.
Най-приятелска помощ може да получире от КСО, ЗЗО, наредба Н-8, наредбата за обезщетения за временна нетрудоспособност....
Съветът на Марпан е по-добър.
А преди това имало ли е витрина? Само я подменяте с нова или поставяте по-голяма?
Ако е само подмяна - може да мине за разход.
Ако е подобрение - увеличавате стойността на сградата. Увеличената отчетна стойност може да доведе до по-високи данъци.
Закона за счетоводството регламентита изискванията към СЪСТАВИТЕЛИТЕ на ГФО. Съставител не е равно на главен счетоводител.  Изискванията към гл.счетоводител се определят единствено от длъжностната му характеристика и от изискванията на конкретния работодател. Работодателят е в правото си да променя ДХ.
От друга страна уволненият служител може да оспори уволнението поради липса на законови промени, изискващи промяна на ДХ. Съдът се произнася според конкретния случай.