говорим за земеделски производител, колкото и да няма смисъл при големи печалби , със сигурност едно ЕТ е по-смислено от ФЛ ЗП... или поне аз останах с такова впечатление.

Ако този ЗП има разходи над 60% от приходите - може и с ЕТ да е по-добре. Но защо ще му е ЕТ, след като като ЗП може да се възползва от чл. 29а и същевременно да се осигурява само върху 300 лв ? 
Въобще ЕТ има полза само при патент. И то при изгоден размер на патента.
Ако на някого му трябва фирма, по-добре да си регистрира ЕООД.
сега разглеждам декларацията с приложението за ЕТ. Тези внесени осигуровки върху максималния осигурителен доход се приспадат от данъчната основа.
Признавам, хвана ме в крачка :)

Данъкът ще е с 1206 лв по-малко и на човека ще му останат 18666 /или 1555 лв месечно/ - цели 62 % от печалбата.
дел

Питащата е пояснила.
И е писала по-бързо. :)
Все още няма начин за автоматична проверка на съдържанието на сл.бележки. Проверява само се дали сумите от бележката съответстват на посочените в ГДД.
Все някога ще се наложи да тръгнете по верния път. Защо да не го направите сега.
благодаря много!
мислих , че довнасянето на осигуровките е отпаднало... тоест ако има чиста печалба 200 хил лв трябва да внесе осигуровки върху нея , или върху максималния осигурителен доход за СОЛ?

Еее, до максималния осиг.доход, разбира се

Например: При печалба от 30000, ще трябва да плати 4500 лв данък и 8040 осигуровки /без ОЗМ/ или общо 12540,  което отнесено към печалбата е 41,8%.  От цялата печалба ще му останат 17460 / или средно по 1455 лв месечно при осигурителен доход 2500 лв / и утешението, че някога ще взема висока пенсия.

За това ЕТ има смисъл при малките печалби.
Имам молба към модераторите или към тези, които могат да го направят:
Много моля, редактирайте заглавието на темата! Явно още дълго ще бъде актуална

След това изтрийте този пост.
а главните минуси са:
* че е отговорен с личното си имущество
* че се облага с 15%  по ЗКПО

друго съществено, което пропускам?
Не зная дали е съществено, но за мен са си минуси:
* внася/довнася осигуровки върху цялата си печалба, независимо че част от нея може да реинвестира в дейността си.
* особено третиране на ползването на личното имущество за дейността
* формиране на финансовия резултат по един закон, облагане по друг
* припокриване на ФЛ и ЕТ /в смисъла на предприятие/ в много отношения. Например при регистрация по ЗДДС.
1. В НАП искате удостоверение по чл. 77 от ДОПК. Носете си и печата. Срокът е 60 дни, но става по-бързо
2. В НОИ - искате удостоверение, че няма да предавате досиета на работниците. Срокът е 1 месец, но се бави повече. Назначават ревизия по документи. Проверяват дали сте имали работници и т.н. След още 14 дни /ако не бъркам/ издават удостоверението. Добре е преди това да сте си заверили осиг.книжк, ако имате такава.
3. Попълвате формуляра А1 и декларация за истинност и носите всичко в ТР.
Има и такса, но не помня колко
Ами с най-новата версия съм, звънях им на тях, те се учудиха че няма причина написана, при други имало нещо все пак написано  :blink:

Видяхте ли какво е написала delphine,  Отговор 19 | Днес в 14:48 ?
Здравейте,
при отхвърлени уведомления от НАП пише ли ви причина? При мен и за назначаване и за освобождаване изписва Файлът е отхвърлен! без да се посочва кое не е наред. С Бизнес Навигатор заплати работя.

Най-вероятно от БН още не са актуализирали програмата.
Ако Ви е спешно и ако е за един - двама работници, ползвайте актуалната  програма на НАП
И аз залагам на плащане в брой, защото е по ТД.
Първо: в ГДД по ЗДДФЛ ес декларират получени доходи. Второ - къде в ГДД се декларират начислените И платени дивиденти?
Още един въпрос: Какво означава "За 2016 се начисляеат дивиденти?" През 2016 е взето решение за разпределяне на дивидент? Решено е да се разпредели печалбата за 2016?
Вие да не бъркате възнаграждение по ДУ с дивидент? Ама тогава защо е справката по чл. 73....
Като няма приходи (и разходи, ако е по чл.29а), защо ще подава ГДД. Освен това няма да изравнява и осиг. доход.
Има право да ползва отпуск, ако работодателят разреши.
Изискването за 8 месеца стаж е от първия работодател нататък. Няма изискване да има 8 месеца при последния.
Много на дълго и на широко сте го написали.
От цялото това нещо важните неща са две:
- предходната Ви борса е била ОТ м.2.2014
- действащия в момента ТД е по заместване /чл. 68, ал. 1, т.3/.
Изводите:
-към днешна дата вече са минали 3 години от отпускането на предходното обезщетение.
- ТД по  чл. 68/1/1 се прекратява по чл. 325, ал. 1 ,т.5 със завръщането на титуляра или преминава в безсрочен ТД  на основание чл. 69, ал. 2, ако трудовият договор със замествания се прекрати през време на заместването.

При прекратяване на ТД при горните условия, ще имате право на "пълна борса", ако имате 9 месеца с ТД през последните 15 преди прекратяването на договора, не сте пенсионер и не сте осигурен/а на друго основание.
На такъв бих му обяснила накратко какво трябва да се направи - подаване на Д1 и Д6 за предходни периоди (размер на глобите, разрешения от НОИ / НАП, вероятни ревизии), плащане на задълженията (лихви), евентуално прекратяване на ТД със задна дата (глоби и проблеми), евентуално подаване на ГДД и ГФО и съответните глоби за закъснение. Накрая бих заявила, че не мога да рискувам да правя незаконни "врътки", ще определя подобаващ хонорар за услугата и ще искам поне 50% авансово. Ако се навие, поне парите да си заслужават. Ако не се навие - да се оправя както може.
Неразпределената печалба няма нищо общо с въпроса. Отваряте си данъчните декларации от последните 5 години. Отделяте тези от тях, в които ДАНЪЧНИЯ резултат е загуба. Вземате стойностите на тези дан.загуби и попълвате помощната справка за приспадане на загубите. После започвате приспадането от най-старата загуба нататък до изчерпването на наличната ДАНЪЧНА печалба.
Дължи всички осигуровки според трудовия договор.
Независимо дали е имало срок на изпитване или не, ако договорът Ви е със срок ДО 20.02.2017 и към днешна дата продължавате да ходите на работа и никой не Ви е изгонил, значи договорът Ви е станал безсрочен. При безсрочните ТД предизвестието е от 30 до 90 дни според записаното в договора.

Явно Вашият работодател е ползвал типов договор без да мисли какво прави....