Върху 70 лева? Само? И е нямал друг осигурителен доход през месеца?
Май наистина ще трява да заличават Д1. Че и Д6.. И проблемът не е заради Д7 на момчето, а заради Вашата небрежност
Ами щом през август има осигуровки по ГД, значи дължи здравни само за м.юли и септември. Ако след това е осигурен като студент, разбира се.
За да си внесе здравните, трябва да подаде две Д7 - една за м.07, чието действие се прекратява с подадената Д1 по ГД, и една за периода след ГД.
Заличаването на Д1, когато  има основание за подаването й, е чиста глупост.
Друг въпрос е дали по този ГД има основание за осигуровки. Щом е подадета Д1, предполагам,  че има такова основание
Не съм вещо лице,  :) но въобще не съм се замисляла. Просто нямах под ръка КСО.

Текстът, който Ви  интересува е в чл. 54б, ал.7, т.3. Явно ще Ви е интересна  и ал.1
Скрит текст :
Аз правя сметката така:
От 18,12,2018 до 21,07,2019 - 7 месеца и три дни по календар.
До тогава е отсъствал 33 дни. Т.е. 21,07,2019 е бил последния ден от 6-те месеца
Е, чак да се пренебрегва изцяло... Някъде в чл. 54б или 54в имаше текст, че за времето със стаж в чужбина се взема минималната работна заплата за страната (разбирай каквато е била по това време в България)
 Неплатената отпуска, незачетена за стаж, ако се попълва на последните страници на трудовата книжка и няма отношение към УП3.
В "правоъгълния" печат - трудовия стаж.
Не пишете, че трудовия стаж не е равен на осигурителния. Пише се когато са равни. Когато не са, не се пише нищо, а се издава УП3
Гледането на дете не е свързано с изискване това да става в България. Гледате си го където искате. Ползвате си всички отпуски, на които имате право и които работодателят Ви разреши, носите му нужните документи и си получавате парите (когато Ви се полатат) по банков път. Единствено не трябва да работите
  Коя банка все още предлага онлайн банкиране само с подпис? Защото тези , които използвам плюс подписа искат и  код от  СМС-а.
Ами давате Вашия телефон за контакт и готово :)
Вярно е, че отпускът се изчислява от последния месец, през който има отработени поне 10 дни. Когато такъв няма, изчислява се от възникването по ТД.
Във Вашия случай, след като е новопостъпил и няма месец с 10 дни, ползвате възнаграждението по договора.
Поискате и сл.бележка/и от предходния/те рабптодател/и за ползвани при тях платен и неплатен отпуск, за да сте сигурни на колко дни има право
Аз бих ползвала 325/1/3, независимо, че е три дни по-късно.
Може и 325/1/1, но да не се окаже, че работника не е съгласен. Или иска да ходи на борсата
За два дни - не е нужно.
Внимавайте, че ако работи 5 дни без да го гоните, договора ще стане безсрочен.
От началото. Точната формулировка е " от датата на отпускане на обезщетението"
Как звучи само: "преди 9 септември" и "след 9 септември"
:)
От м. 08,2016 до сега са минали три години, така че това не е проблем.
За да получавате обезщетение за безработица  трябва да имате 12 месеца от последните 18 с осигуровки за безработица (отработени по трудов договор, вкл. неплатения отпуск, зачетен за стаж). Гражданските договори не влизат в сметката, защото по тях няма осигуровки за безработица.
Ако имате право на обезщетение за безработица, то ще е според стажа и дохода, ако не сте напуснали по свое желание, по взаимно съгласие или поради ви овното Ви поведение.

ПП Обезщетението за безработица не е обезщетение по Кодекса на труда, а по Кодекса за социално осигуряване
Понеже от НОИ искат да им предаставям копие от договора,ако там пише сума 700 лв брутно възнаграждение няма ли да го считат над минималната работна заплата и да ми прекратят обезщетението?
И в НОИ, както навсякъде, сигурно има тъпи служители, ама чак да не правят разлика между брутно възнаграждение по ГД и осигурителен доход по ГД, не и се вярва.
В случая нетната сума, която която ще получите, не е от значение.
2000лв, човека не работи на трудов договор и няма други официални доходи. Колеги го минават и като авторски, затова ме се иска да чуя и друго мнение по въпроса.

Чл. 3. ал.9. графично оформление на печатно издание;
Друго не зная, но "редакция на книга" и "графично оформление" са доста различни неща. Потърсете друга точка
Основанието за самоосигуряване е "лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица" /чл.4, ал.3, т.2/ или "лице, упражняващо търговска дейност без да е ЕТ" . За 2018 не са били длъжни да са СОЛ и не попълват Т1 и Т2 към ГДД 2018.
Ако през 2019 г. продължават да продават, трябва /трябвало е/ да подадат ОКД5 в 7-дневен срок от началото на дейността