Тези здравни осигур. вноски, които са за сметка на лицето при неплатен отпуск редно ли е да се изваждат от облагаемия доход, за да се формира годишната данъчна основа?
Според мен е редно, тъй сато са "лични осиг.вноски"

Годишна данъчна основа по чл.25 от ЗДДФЛ - с минус или 0

Нула. Не може минус.

На практика ДОД, който се удържа от обезщетението по чл.224 при изравняването излиза, че няма да бъде ефективно внесен към НАП.
Така излиза.
Здравейте, а дали ще имам проблеми с това разминаване и различно смятане?
Едва ли ще имате проблем за стаж от 2008 г. насам. За този период се гледат данните от персоналния регистър. При пенсиониране може и да потърсят някаква допълнителна справка от работодателя. А може и да не поискат.  За болнични - едва ли. Тогава гледат само персоналния регистър.
Евентуално някой бъдещ работодател маже да се заяде за някой друг ден стаж на съответната длъжност, но и това не е проблем :)


ПП И аз пресментах стажа като Вас -  13г., 7м. и 24 дни.
В Наредба Н13 има ясно написани отговори на всичките въпроси.
Колконо до плащането на "линия труд" за м.12, наистина е по-лесно и по-мързеливо да се плати преди 31.12.същата година
Нещо не схванах :(
Във първото дружество ....  във второто дружество ...в третото дружество получава възнаграждение за положен личен труд... в третото дружество е СОЛ
В първото и второто не е ли също СОЛ, след като има "възнаграждение за положен личен труд"?

В Четвъртото дружество ,където е управител на юридическо лице - да разбирам ли, че е управител по ДУ? И ДУ е без възнаграждение?

чл. 22 в
(4) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 и при условие че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва намалението за съответната данъчна година. Когато размерът на данъчното облекчение е по-висок от сумата на годишните данъчни основи по чл. 17, разликата може да се ползва от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50
Ако като самоосигуряващо се лице се осигурявате без ОЗМ, мисля, че ще стане
Не се подава нищо за увеличаване на майчинството. Става по служебен път.  Ако в месеците, за които се отнасят бонусите, съпругата Ви е била осигурена на максимума, няма как да се зачете повече осигурителен доход и няма да има промяна
аз си мисля че съм платил по тоя член 50 а дефакто било по коренно различен член

Събудихте любопитството ми. Бихте ли споделили кой е този "коренно различен член", по който дефакто сте платили?

 Колкото до това: "какво съм купил и какво съм продал използвайки еконт и спиди и отделно какви движими и недвижими имущества съм придобил за тоя период, и произхода на парите за тях" - не ми прилича на проверка за объркана графа в ГДД, а за несъответствие между декларирани доходи и стандарт на живота. И по-конкретно -за укриване на доходи.

Боклуците дето аз съм ги продавал повечето са "лични вещи" техника купувана втора трета а може би и 5 пета употреба и буквално такава от кофите
Ако наистина сте продавали "лични вещи", докажете това и спете спокойно. Този доход е необлагаем. Само да стане като при госпожата, дето купувала дрешки от Китай и ги продавала чрез Спиди/Еконт като "лични вещи", защото ги била разопаковала :)
А ако този бонус бъде платен и подаден в Д1 с днешна, декемврийска дата, както ми се струва, че може да стане?
Д1 с възнаграждение за м.12.2021? На жена в майчинство? Ако го направят така са за убиване. :)
Предлагам, че колегите са достатъчно компетентни, че не ги мързи  и ще отразят бонусите за съответните месеци, през които е положен труда
"Обложени" - като заплата. С осигуровки и данък. 
Увеличаване на майчинството - би трябвало, след като възнаграждението е за период преди майчинството. /Чл. 54м от КСО/
Това - в случая, че заплатата преди майчинството и обезщетението за бременност и раждане не са на максимума
Ако го правите по занятие и не сте се рег. като свободна професия, НАП може скоро да си поискат осигуровките и данъците в други размери.
Бихте ли ми направили справка какви са осигуровките и данъците при 1000 лв получени като доход от извънтрудови правоотношения /ГД/ и при същия доход като свободна професия?
Особено ако като свободна професия е СОЛ без ОЗМ. /То при регистрация със задна дата винаги е без ОЗМ..../
Граждански договор?
Извинете, вие колега ли сте?
Ако "не" - обърнете се към колега.
Ако "да" - отговори по т.1 ще откриете в Наредба Н13 и в ЗДДФЛ, а по т. 2 - в ЗЗО и КСО
ЗДДС
Чл. 115. (1) При изменение на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде известие към фактурата.

"Разваляне" договора с ФЛ, КИ на ФЛ, връщане на парите. Договор с ЮЛ и от там нататък - според договора
когато един работник ми е нерентабилен, независимо дали е пенсионер, непенсионер, мъж, жена, майка...,, търся начин да прекратя договора си с него.
бих искала да останат и да работят, но няма как да се натоварваме останалите няма как хем вълкът да е сит, хем агнето - цяло.
Говорете с хората, предложете им по-кратко работно време, друга длъжност.. като се съобразите с възможностите им, така че да си заработват заплатата
Декларира това обстоятелство в СИС.
Друго не Ви трябва

ПП  Е, зависи кога е положен труда по този ГД :)
Можете. Ще ползвате облекчението до размера на удържания данък.
При така посочените цифри ДОД е 222,10, а "чистото" е малко под 2800
Ако целта е да се получи "чисто" 2800 при осиг.доход 1508, то трбва да промените брутото
А ще се връща ли на работа или ще ползва дните до 410?
Тук: https://kik-info.com/normativna-baza/naredbi/npopdoo/  няма ли отговор на въпросите, които Ви вълнуват?