Благодаря ви- ще помислим как да го направим. определено е по-добре от назначаване на постоянен договор за 2-3 дни...
Помислете и как ще прекратите този постоянен ТД след изтичането на 2-3 дни, ако работникът не е съгласен по ч. 325, ал.1, т.1?
Би трябвало. Вижте чл. 333 от КТ и за кои случаи се отнася..
А имате ли достатъчно време за изчакате разрешението на ИТ, да отправите предизвестие и да изчакате предизвестието да изтече?
Другият вариант е чл. 331.
Има и още варианти, но са неприложими при неработеща фирма.
Това защо почти никой не го използва това?

Аз си го ползвам най-редовно. Особено ако имам възможност да дефинирам "определената работа"
Оправи се. Не зная как. Явно приблемът е бил някъде по линията и сега зацепи :)
Хубав ден!
Искам да ви питам, ако заместващият  остане например 2-3 дни след завръщане на титуляра да работи, за да предаде част от работата, вариантът какъв ще  бъде -да се преназначи  на друга длъжност за това кратко време?
Срочен ТД за определена работа?
Няма я като подадена
Подавам СД по ДДС. Декларацията е формирана. Направена е проверка за коректност - коректна е. При подаване излиза текст:

Проблем при подготвянето на данните:
CryptAcquireKey: 0x80090014

Моля за акъл - какво значи и как се отстранява.
Извинявам се. Не разбрах какво точно имахте предвид под "титуляр"   ::)
Естествено, че в заповедта се посочва името на работника и името на фирмата. Както във всяка друга заповед за прекратяване на ТД. Задължително са подписите на управителя и на работника.
Основанието и датата на прекратяване в заповедта и в трудовата книжка трябва да са еднакви.
Изтеглете си програмата на НАП. Отворете дневниците с нея и изтрийте ненужните редове. Формиране нова декларация.

ПП. Не разбрах подадена ли е декларацията в НАП или не. Имайте предвид, че всяка подадена СД до 14-то число заличава предходната.
Трябва. Пише се като всяка друга заповед. Онование- чл. 325, ал.1, т.4,5 или като е "при завръщането на титуляра". Посочват се дата на заповедта, дата "считано от..." и дата на връчване
Нямате ли някаква връзка с този човек? Обадете му се, разберете се.
Е, може и по пощата. И не само при дисциплинарно уволнение.

ПП  Питам се, защо не сте изготвили документите и не сте връчили заповедтта преди 30.07 докато работникът все още е бил на работа? Но това си е Ваша работа...
Не е така.
Обезщетението за безработица е 60% от средния осигурителен доход през последните 24 месеца преди прекратяването на трудовия договор, но не по-малко от 7,20 за работен ден /около 150 лв месечно/
Това е така, когато ТД не е прекратен по взаимно съгласие или по желание на работника и когато от отпускането на предходно обезщетение са минали повече от 3 години.
Не зная да е отпаднало изискването за подаване на Д1 с код 28. Нали в нея трябва да се посочи сумата, върху която се внася ЗОВ за дните в НО без стаж.
В д1 с код 01 се вписва само частта от осиг.доход, върху който се внасят ЗОВ за дните, зачетени за стаж.
Вписването на ДУ в ТР не е задължително. Ако много държите да го направите, вижте реда за обявяване на актове.
Да напомня: ако върху този доход е начислени и платено някакво обезщетение (болничен, майчинство), догодина по това време ще връща пари на НОИ.
Ако се осигурява като СОЛ или подлежи на самоосигуряване, няма право на обезщетение.
Прекратяването на ТД би довело до право на обезщетение, ако по това време е прекратено и СОЛството и ако отговаря на другите условия на КСО
За да получави обезщетениуе от НОИ за болничния трябва:
- да има 6 м. осигурителен стаж с ОЗМ
- денят преди болничния да е осигурен за ОЗМ

Вашият човек бил осигурен преди болничния /работил е на 26.02., 27 и 28,02 са почивни дни/. Ако има минималния стаж с ОЗМ, има право на обезщеетние.

По време на болничния осигуровките са както следва:
- за първите 3 работни дни - пълни осигуровки върху 70% от заплатата, но не по-малко от МОД .
- за дните с обезщетение от НОИ - 4,8% от 420 лв, пропорционално на работните дни.

За да получава болничен трябва ли да има поне един отработен ден в месеца - няма такова изискване. Може и цял месец да е в болничен и да няма отработен ден. Може болничният да е след платен отпуск или да прекъсва платения отпуск. И т.н.
Благодаря за отговора,но имах в предвид дали изобщо вече трябва да се иска нова осигурителна книжка.Предполагам,че НЕ,щом няма да я заверяват в последствие.
Да питам още нещо-Има ли промяна в адреса на КЗЛД?Преди беше до Маймекс,но пак ли е там?Пуснах в гугъла ,гледам друг адрес някакъв.А предишния им офис ,закрит ли е?
За КЗЛД - да, на нов адрес е. Накъде в Дружба.
Преди няколко седмици ходих до НОИ и попитах. Жената ми извади закона и ми прочете, че книжките се заверяват до 31.12.2015г.
Да ползвам темата:
Имам СОЛ, възобновил дейност от 01.08.2015. Преди това е работил до 2000 г и стажът е заверен. Сега трябва да заверявам стажа от 01.08. до 31.12.2015 г. Така ли?
Има ли някакво значение, че книжката е стар образец? В същност не зная каква е разликата между нови и стари ОК.
Доколкото знам, след 01.07.2015 не се издават ОК, но ми казаха, че ако СОЛът вече има ОК, то тя се попълва до 31.12.2015. В,рно, казаха ми инспекторите от НОИ, заверяващи стажа, но само казаха. Не видях някъде да пише.