Добре де. Кажи тогава какво да пиша за основание в случая на подадено и отработено предизвестие от работника? Като 326/1 не е основание, то 325/1/1 още по-малко може да се ползва в този случай.
А неразпределената печалба как я отчитате? Аналитично по години?
Имате един дивидент от цялата неразпределена печалба. Платежните са според броя на преводите. Ако плащате наведнъж - едно платежно.
Възможно ли е да бъде частично - това не го разбрах. Кое да е частично? Да разпределите само част от натрупаната неразпределена печалба? Може. Да платите гласувания дивидент на части? Може.
Ако е основание как ще формулирате ПРИЧИНИТЕ в заповедта за освобождаване?
"...на основание ОТПРАВЕНО ПРЕДИЗВЕСТИЕ" ли?

Да. Точно така.
Моите заповеди изглеждат така:
На основание чл. 326, ал. 1 от Кодекса на труда   считано от .........г.
ПРЕКРАТЯВАМ ТРУДОВИЯ ДОГОВОР
със  .........., ЕГН ......... на длъжност..........
Причини за прекратяване на трудовия договор: с писмено предизвестие, отправено до работодателя на .........г.


И до сега никой не е направил проблем.
Пък коментарни книжки отдавна не купувам. Може би в това ми е грешката....
Този текст :
Чл. 326. (1) Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работодателя
съвсем не го разбирам като третиращ само срока на предизвестието. Според мен това си е ОСНОВАНИЕ за прекратяване на трудовия договор от работника или служителя.
Сроковете за предизвестие са вписани в другите алинеи на 326.  По тази причина и допълнението "във връзка с чл. 362, ал.2" няма смисъл. За това не споря :)
Нали ТД е прекратен считано от 01.06. Защо намесвате датата 30.06? Каква е тази Д1 за м. 06? Какво ще пишете в нея? Поне на този етап Върху обезщетението по чл. 220 има ли осигуровки? Смята ли се за осиг.стаж?
Колкото до обезщетението по чл. 222/1 - когато платите ще подадете Д1 със съответния код, начало на осигуряване 01.06 и край на осигуряване 30.06
Не, не е!
Аз имам писмен отговор от МТСП по подобен случай. И те го отрекоха, и ИТ го отрече. Почти бяха на път да обявят документа за невалиден.

Май нещо не разбрах. И в питането и в отговорите. В края на краищата какво е поискал работникът - да напусне по взаимно съгласие, подал е предизвестие за напускане, което няма да отработи или има "обобщен" вариант - подал е молба за напускане по 325/1/1, и допълващ текст  "ако не бъде приета да се счита за предизвестие по 326/1"?
Ако е само молба за напускане по 325/1/1 и работодателят не е съгласен, то ТД не може да бъде прекратен. Работодателят не е задължен да се съгласи. Работникът е длъжен да продължи да ходи на работа или да си подаде предизвестие за напускане.
Ако е предизвестие, то работодателят е длъжен да приеме молбата. Ако работникът не иска да отработва предизвестието - плаща си обезщетение. В този случай не виждам защо в заповедта за прекратяване да не пише "на основание чл. 326/1" и дължимото обезщетение по чл. 220/1.

P.G.H.R., казвате, че имате практика по въпроса. Какво според Вас трябва да е основанието на заповедта? Трябва ли да е  вписано обезщетението за неспазено предизвестие? И защо "най-вероятно ще се окаже, че трябва да го освободите по взаимно съгласие"? Какво задължава работодателя да направи това, дори ако "човекът си е подал заявлението"?
Не  е ли в същия член?
Прекратявате договора по 326/1 и търсите обезщетение за неспазено предизвестие от страната, която не го е спазила. В случая - от работника. Чл.220, ако не бъркам.
Няма начин собственика на ЕООД да упражнява дейност във фирмата като назначен на трудов договор.
Може да упражнява каквато иска дейност в собственото си ЕООД /вкл. шофиране/ само в качеството си на СОЛ. С изплащане на възнаграждение за личен труд или без такова възнаграждение.
Самата корекция на Д1 с код 12 знам как да направя - с код К и верни данни
тези дни от 01. до 13. 10, какво ги правя - нищо. Или оправяте нещата с осигуровките по непрекратения ТД /лихви, глоби, предписания.../ или стоят без стаж.
Възможно ли е да подам Д1 с код 01 и последващата Д6 - възможно е. След предписание от НОИ, след плащане на глоба за закъснението и евентуалните лихви.
две Д1 с различен осигурителен код за месеца ли?  - възможно е. Впрочем - тата е трябвало да го направите още навремето.
И какво правя с трудовия договор, който не съм прекратила? - поискайте предписание от ИТ за прекратяване със стара дата. Не зная има ли глоби за това, но допускам. А можете да го прекратите сега, като оправите нещата със осигуряването по този договор. Виж по-горе.

Най-добре е да си намерите счетоводител. Още по-добре е щяло да бъде, ако сте свършили това навреме.
Колкото до правото на обезщетение - имате го и преди да са изтекли три години от последната борса.
Трите години, през които бихте могли да получавате само минималното обезщетение, се броят от датата на отпускане на последното обезщетение. Регламентирано е в Наредба за отпускане е изплащане на паричните обезщетения за безработица, чл.10, ал.2
Да допълня - болничните влизат в осигурителния стаж.
Когато в 24-месечния период има периоди без осигуряване, то за тях се взема МРЗ. Когато има периоди с болничен - взема се дохода, от който е изчислен болничния.

Та: спокойно вземайте болнични. Вашето здраве и здравето на детето са по-важни от 5-10 лева месечно повече или пи-малко.
Не е особено удачен примера с голяма верига магазини. Фирмата, която пише фактури за плодове и зеленчуци може да не си води склад и да е решила така да ги пише, това не прави незаконна фактурата. Нито е фалшива, нито се укрива нещо за да е незаконна.

Не съм съгласна. Щом от фактурата не е видно каква точно стока се купува, в какво количество и на каква цена, значи нещо не е както трябва.. Ако към фактурата има стокови разписки, касови бележки, протоколи, описи или друг документ, от който да е видно какви са точно тези плодове и зеленчуци - тогава може.
добре, тогава по кой чл.е най-редно да ги освободя - и двете страни да са ок
Както се разберат. Може по 325/1/1, може по 328, може 331, може нещо друго... Само по 325/1/3 е става. Не става и по 325/1/4 и някои други точки.
Като всички са ОК  -нека помислят и за евентуалните обезщетение, с които би се натоварил работодателя в определени случаи или с минималната борса на работника в други.
Ако работник е съкратен, считано от 04.05.15г. , периодът на обезщетението 04.05-31.05 ли е?
Съгласно изискването да не е повече от 1 месец.
Ако е започнал работа другаде на 01.06. - да. Ако не е започнал работа, периодът е 04.05-03.06. включително
За неспазено предизвестие от страна на работника, би трябвало работникът да дължи обезщетение на работодателя, а не обратно

От посочените дати не видях да има неспазено предизвестие. Има отсъствия на работника, но няма прекратяване на ТД преди изтичане на предизвестието.
Това са различни неща.
Договорът не е прекратен про подаване на предизвестието, а 30 дни по-късно. Какво обезщетение?
Ако работникът не е ходил на работа без ТД да е прекратен, тоза това си има друг ред - отпуски, самоотлъчка, дисциплинарно наказание /но не със задна дата!/.
Много съм мислила по въпроса за отношението на НОИ към обезщетението по 222/1. Като изключим популизма /защита правата на работника/ и фактическата цел /пълнене на бюджета на ДОО/, стигнах до следния извод:
В КСО е записано, че в периодите, когато има друго обезщетение, не се плаща обезщетение за безрсботица. Не мога да цитирам точния текст, защото в момента нямам КСО под ръка. Обезщетението по 222/1 може да бъде поискано и платено до три години след прекратяване на ТД, но когато и да стане това, то ще се отнася за първия месец на "безработност". Ако НОИ вече е платил и обезщетение за безработица за тозимесец, същото ще подлежи на връщане. Свързано е с проблеми както за НОИ, такаи за лицето /корекции, връщане на пари, лихви.../ Целта е именно "улесняване на живота" и даейостта на НОИ и някакъв вид застраховка.

Искам да напомня, че никой не може да се откаже от правата си. Всяка декларация от работника /писмена или устна/ за отказ от обезщетението по 222/1 няма юридическа стойност.
За СТМ имате отговор. Помислете си какво означава "работници на ГД", изпълняващи "административни дейности" с работно време и/или работно място (предполагам) и преценете дали липсата на ТД няма да Ви излезе скъпо.

ПП. Ако сте бюджетна организация - не четете горното. Ясно е че за Вас не важат законите за простосмъртни.
Щом в молбата не е упоменато нищо друго освен чл. 325/1/1, то реално нямате отправено предизвестие. ако работодателят не е съгласен на "взаимното съгласие", просто трябва да продължите да си работите след болничния.
Изчакайте решението на работодателя. Може да се съгласи. Тогава договорът се прекратява без никакви обезщетения.
Ако не се съгласи  - по най-бързия начин трябва да отправите предизвестие за напускане. Това можете да направите докато сте в болничен. Предизвестието Ви започва да тече от деня, следващ деня на получаването му от работодателя. Датата на връчване трябва да е надлежно документирана /входящ номер или поне дата и подпис/
Периодът на болничния не удължава предизвестието. То изтича в съответния ден и договора се прекратява, независимо дали сте в болнични или друг отпуск.
Като подадохте заявление за напускане по взаимно съгласие, посочихте ли, ченпри несъгласие същото да се счита за предизвестие от Ваша страна? Получихте ли  входящ номер с дата? Да не стане така, че в действителност да няма предизвестие. И проверете какъв срок за предизвестие е вписан в трудовия Ви договор.
Иначе - най-добре е всичко да стане по взаимно съгласие. Другите варианти са: отработване на предизвестието /вкл. ползване на болнични и отпуски/ или напускане веднага и плащане на обезщетение за неотработено предизвестие.