да ,ще се плащат осигуровки ,но идеята е за възнаграждението като член на съвета на директорите да не се осигурява върху 885.лв,като по ДУК

Иначе - погледнете чл. 4, ал.1, т.7 и чл. 9, ал.3 от КСО за осигуряването на членовете на съвети на директорите, на управителни и надзорни съвети и контрольорите на търговски дружества, особено ако за това получават възнаграждение.
Според мен не е редно осигуровките да са само върху 100 лв, както и да оформяте като ГД изпълнението на задължения, породени от членството в съвета на директорите.

Възможността за самоосигуряване по реда на чл. 4, ал.3, т.2 от КСО предложих, като си мислех, че е член на съвета ан диресторите на същото дружество, в което е съсобственик.
Ааа, с фактурата продават тези стоки, а не ги купуват...
Макар че и в този случай не виждам проблем. Договарят се за нещо, фактурират, вземат парите, поръчват, получават го и го предават на купувача. Предполагам че имате или ще съставите документи за предаването на стоката на или след 25.02.

Май основния проблем е в липса на документ за придобиването на тези стоки ....
Фирма издава фактура на 4.02. за продажба на стоки, платена на 12.02. Проблемът е, че въпросните стоки по документи са доставени на склад на 25.02.

Или бъркате датите, или аз не мога да разбера какъв е проблема. Имате си логичната последователност фактура-плащане-доставка
Не мога да разбера - нали в колоната с код 5 се пишат точно осигуровките?
1. Вижте ЗБДОО за 2014, ред според вида дейност, колона според първата цифра на кода на професията. За ДУ - гледате в колоната за квалификационна група 1.
2. ДУ се сключва когато фирмата има нужда от такъв. Собственика може да се осигурява като СОЛ от започване на дейността до назначаване на управител, а може и след това.
3. Може да ги назначи на толкова часа,  колкото му трябват и колкото действително ще работят.
1-31.01.2012 г. - 22 раб.дни
1-19.02.2012 - 13 раб.дни /ако 19 е работен ден/
общо 35 раб.дни
35*7=245 раб.часа
245/8 =30 дни и 5часа
30 дни = 21+9 = 1м. 9 дни

Общо ОС 1м. 9 дни и 5часа

Ако 19 е първия неработен - имате 34 р.д.*7= 238 р.ч. /8 =29 д и 6 часа или 1м. 8д. и 6 часа
От 12.04. нататък когато пожелаете.
Не се вписва такава забележка, когато ОС не е равен на ТС!!!
Издава се УП3
Трябва да попълните в правоъгълния печат 0г 0м 5д и не трябва да пишете, че осигурителния стаж не е равен на зачетения трудов стаж. Просто такъв текст не се вписва в ТК.


Трябва да издадете и УП3
Когато осигурителния стаж не е равен на трудовия стаж, в ТК не се пише нищо. Другото е така
За КАТ носите  още номерата и талоните. Преди искаха и договор с фирма за вторични суровини, че ще Ви изкупи автомобила или декларация от лицето ХХ, че бракуваният автомобил ще се съхранява върху терен, собственост на ХХ. Посочва се адреса, собственика и че терена не е общински.
В общината носите само документ от КАТ за отписването. Когато бяха сивите хартиени талони слагаха печат "отписано", но сега не зная точно какво издават в КАТ.
Да, втора регистрация. Не в ТР, а в регистър БУЛСТАТ.
Новото във версия 6.05 е:
1. Добавени са новите видове сметки във файловете с плащания на ОК..
2. Отстранена е грешка при проверка на файлове с Декларации Обр.1.
Може, в качеството си на занаятчия или свободна професия, като за целта се самоосигурява на 420 лв минимум.
Само с ретистрацията и осигуряването на 240 лв няма да е легална работата като фризьор.
Ако като ЗП получавате някакви субсидии или участвате в някаква програма, проверете дали може да работите друго и при какви условия.
Само да напомня - от 04.03. на страницата на НАП има обновление /поредно :(/ на програмните продукти за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6
Ако сте работила по трудов договор, задължени са били да Ви осигуряват за ОЗМ
когато имам осн тр.договор -на 8часа в фирма ААА  и сключа допълнителен ТД на 4 часа в фирма ВВВ но и двете фирми са с един и същ собственик мога ли да подпиша втория ТД който е на 4 часа по чл.111 от КТ.

Може. Аз и не виждам друг вариант.

И искам да попитам  при прекратяването на този допълнителен ТД -4часа  по кой член да напиша заповедта  за прекратяване чл.325 ли... той ще бъде случен за 5 дни.....
Може и по 325, може и по 328, може и на друго основание  - зависи от условията, желанията...

А това за 5-те дни не го разбрах
С предизвестие - по чл. 328. Във връзка с това прочетете и чл.333, чл.220 и чл.222, ал.1.
Без предизвестие - чл.331.

Няма да коментирам заигравките с преназначаване на нова длъжност и чл. 70 и 71 от КТ.
Например Дт Каса Кт Разчети със собственика
Ама това не при приключването, а преди касата да излезе на червено  ;)