Вариантите за "минаване" фактурите за ток и вода на имота за разход на фирмата са САМО два:
1. Партитите и фактурите да са на името на фирмата
2. Собственика на имота да префактурира тези разходи към Вашата фирма. Това става при наемодател ЮЛ. При ФЛ е по-трудно
След като ТД се прекратява по чл. 325/1/1, не е проблем че това става в ден с болнични. Ако 20.05. е последния "работен" ден, то работодателят дължи обезщетение за този тен /един от първите три дни за сметка на работодателя/. Останалото се плаща от НОИ. Таботодателя подава болничния, като коректно отбелязва датата на прекратяване на осигуряването.

Само едно не ми е ясно - днес е 20.05. Ако днес е последен работен ден, как успяхте да подадете уведомление за прекратяване на ТД , считано от 21.05? А ако ТД е прекратен считано от 20.05. - какъв Ви е проблема? Болничният е след прекратяването на ТД. За Вас остава само да го занесете в НОИ.
Като не знаеш кой е управителя, отиди при счетоводителя. Него явно го познаваш. Той трябва да е наясно какво ще се прави. Едва ли ще те държат на работа без да има къде да работиш. Ако закрият обекта и нито те местят на друго работно място, нито те прекратяват договора  - обърни се към инспекцията по труда. Само че първо предупреди управителя за това си намерение. Ако не управителя, то поне счетоводителя. Той/тя ще му предаде.
Не. Данъка върху дивидентите се дължи на тримесечия.
Дали съм права можете да проверите в ЗДДФЛ.
Сигурно въвеждате числото 18 в две клетки. Въведете го в една. В първата.
За да Ви съкратят поради намаляване обема на работа, преди това трябва да Ви отправят писмено предизвестие. Срокът на предизвестието е според фиксираното в трудовия Ви договор /между 30 и 90 дни/. Трудовият договор се прекратява когато изтече предизвестието.
Обърнете внимение на следното:
1. Предизвестие за прекратяване на трудовия договор поради намаляване обема на работа се отправя от работодателя. Работникът не може да поиска прекратяване на договора на това основание.
2. Предизвестието се отправя в писмена форма. Всякакви устни уговорки са без законова стойност.
3. Всяко прекратяване на трудовия договор по инициатива на работника или с неговото /взаимно/съгласие води до минимална борса.
Ако правилно смяташ, то обезщетението от работодател е 52,50. Това се плаща на работника, а осигуровките за трите дни са върху 69 лв., като една част от тях са си за сметка на работника. Обезщетението от работодатела наистина не се облага с данък.
Това със ЗО не го разбрах. Ако болничния е 5 раб.дни, то три от тях се плащат от работодателя, а за останалите два се внасят ЗО 4,8% от 420 лв, изчислени пропорционално за тези 2 дни.
Ако в месец с 20 р.д. има 5 р.д. болничен и 15 работни, но БТВ е 500:20*15+500:20*3*0,70=427,50. Нетното и разходите за работодателя не ми се смятат.
Да, ако по договора няма осигуровки, т.е. ако сумата, намалена с признатите разходи /обикновено 25%/ е под 340 лв.
Според мен може и само с един трудов договор.

Само по някакъв начин трябва да дефинитате двете работни места
Като нямаш фактури, нищо не пишеш като номер, услуга и т.н.
 А за ВИЕС декларация не съм наясно.
А какво ще се случи със замествания служител?
Вариантите са два - или /ще/се връща или друг ще го замества, но това не е тема на питането. :)

Само да напомня - работникът може да започне работа по новия ТД едва след като е получил /подписал/ справката за прието уведомление.
 
Заповед за освобождаване и нов трудов договор. И за прекратяването и за новия ТД се подават уведомления
Да, не могат да се избегнат осигуровките на работещ. Не само в магазин :)
Колкото до съдружника - не разбрах, че сте ЕТ.
С две думи- продавач в магазин може да бъде: 1. Работник на трудов договор, 2. Самоосигуряващ се собственик/съдружник. Всичко останало е възможно, но ако  глоба от порядъка на 1500 -15000 лв Ви впечатлява.
Вижте хубаво чл.40 от ЗЗО. На другото място няма да му внасят ЗОВ за неплатения.
Без осигуровки не може. Без трудов договор може, но ако я направиш съдружник.
При срочен ТД по чл.68, ал. 1, т. 3 не се фиксира срок. Срокът е до завръщане на титуляра.
Програмата може да не е съобразена с разместването на работните дни.
Предполагам, че не сте задали един ден в болнични.
Според мен няма проблем, щом няма дейност. Стига да поднови самоосигуряването преди началото на сезона /дейността/