Щом полага и труд в ЕООДто, различен от управлението, дори задължително трябва да се самоосигурява. Няма значение дали този труд се заплаща /възнаграждение за личен труд/ или не.
Освен осигуряването по ДУКа.
Най- удобно е плащането през сайта на НАП с дебитна или кредитна карта. Вход - с ПИК или КЕП на ФЛ - Услуги - Справка за задълженията с възможност за плащане - плащане - плащане чрез виртуален ПОС на НАП (или чрез  epay, ако Ви е по-удобно)
Първо трябва да е подадена Д1 и да са формирани задълженията.
В т.14. 24/0/0/0/0
За т. 31 и 31а - вижте указанията към Д1. Има ги в наредбата.
Не виждам да сте попълнили процентите на осигуряване след т.21

ПП. Някои неща ме стават само чрез форумите. Ако сам/а ще сте си счетоводител, трябва повечко да почетете
Софтуер, поддръжка на софтуера, поддръжка на хардуера, канцеларски материали /хартия, папки, тонери.../, книги, справочници, абонамент за периодични издания....
Външни услуги - консултации, семинари, преводи и др.
Кафе, вода, чай ... почистващи препарати, тоалетна хартия /осигуряваме безопасни, здравословни и хигиенични условия на труд/ Разбира се в разумни количества :)
Фактури от СТМ. Очила за работа с компютър, лекарства за аптечката, ел.крушки или други осветителни тела ...
Здравейте, възможно ли е във ООД, което се състои от 3ма съдружници да се сключи граждански договор с единия, който не е управител? Благодаря!
Договорът може да се сключи като граждански, но тъй като попада в т. 26 и, по него няма да има НПР, а съдружникът трябва да се регистрира като СОЛ (ако вече не го е направил)
Направо си е вътре в т. 26 и  /предполагам, че не попада в чл. 37, ал.1/

26. "Трудови правоотношения" са:
и)  правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери, извън случаите по чл. 37, ал. 1;

И няма НПР!
1. "има граждански договор  с ООД-то в което е съдружник" - това си е приравнено към ТД /§1, т.26 и от ЗДДФЛ/
Подава се "традиционната"Д1 като СОЛ с вписан облагаем доход. Данъка - в Д6
2. При ТД със СОЛ, който не е собственик или съдружник в същото дружество /не попада в т.26и/ възложителят не удържа нито осигуровки, нито данък, не подава нито Д1, нито Д55. На следващата година до 28,02 го включва в справката по чл.73. Самият СОЛ си подава "традиционна" Д1 /или който му я подава/. Дохода от ГД си го включва в ГДД и Т1 и Т2
И в т.1, и в т.2 няма значение дали СОЛа е с ОЗМ, без ОЗМ или "само здравно"
3 и 4. Щом няма осигуровки - не се подава Д1. Ако удържате данък - подавате Д55
Другия  съсобсвеник  е управител , но се самоосигурява   в другата си  фирма.
И какво от това?
Вторият съдружник управлява ли Това ООД? Подал ли е ОКД5, че е започнал да упражнява дейност в Това ООД?
Съдружникът, да когото питате, ще върши ли нещо в Това ООД след като почне работа по ТД?
Това са въпросите, на които трябва да си отговорите. Фактът, че съдружник 2 внася осигуровките си през друго дружество, не е от значение за случая. Фактът, че съдружник 1 е осигурен по ТД (дори и на максимума), също няма значение
Ако въпросния съдружник спре да упражнява дейност в ООДто, то спокойно може да спре самоосигуряването
Е, според Вас какво може да се направи?
Спира плащатнето на възнаграждение (с Протокол на едноличния собственик на капитала) и толкоз.
Ако и спре да полага труд, спира и осигуряването

Не мога да разбера какво Ви притеснява преминето към "стандартно осигуряване" като СОЛ? И къде има разлика
1. На какво основание има изплащане на РЗ?
2. Каква е разликата в осигуряването на:
2.1. СОЛ, получаващ възнаграждение за линия труд
2.2. СОЛ, не получаващ възнаграждение за личния труд
2.3. СОЛ, неупражняващ личен труд в дружеството
2.4. "Стандартно осигуряване" като СОЛ?
Не виждам защо да не може. Освен ако сте някакво бюджетно предприятие и имате само една щатна бройка за съответната длъжност.
При ТД със срок на изпитване ограничението е че не може да се сключва с едно  лице за длъжност, която вече е заемал.
Може да си сключите ТД с пет човека на изпитване и в последствие да си изберете един или няколко подходящи.
Не съм внасяла осигуровки на СОЛ "на каса" чрез дружеството и не зная как точно става.
Ако в платежното нареждане за плащане на осигуровките в брой е попълнено "задължено лице: ФЛ с ЕГН; наредител: Фирмата с ЕИК" може и да се признае, че осигуровките са внесени "чрез дружеството".
Дали такова попълване на вносната бележка при вноски "на каса" се приема от банката, не зная
Вие сте превели едни пари и са Ви върнали тези пари. Няма сделка - няма фактура. Няма фактура - какво кредитно.
Проформата не е счетоводен документ, а само вид оферта. Вие сте платили още преди да сте решили дали приемате офертата или не. Припряна работа :(
Поне аз така виждам нещата.
Щом не могат да се приспадат от данъка, това означава, че се дължат 10% в случая на минимума 780лв?
Не съвсем. Данъкът е 10% от размера на възнаграждението. Ако са решили да се плаща  по 780 - върху 780. Никъде не е дефиниран минимум на възнаграждението за личния студ на собственик/съдружник.

Осчетоводяването е следното:
602/499 - 780лв.
499/46 - осигуровки  ????
499/454 - данък
499/50 изплатен личен труд
не мога да махна осигуровките, понеже сумата няма да се получи
От къде не можете да махнете осигуровките? Защо въобще ги слагате някъде?
И коя сума няма да се получи? Получава си се точно каквото трябва
602/499 - 780лв.
499/454 - 78 лв данък
499/50  - 702 лв изплатен личен труд
Щом ги внася от лична сметка, какво дължи на дружеството, че да го възстановява в касата?
Друг въпрос е, че ако получава възнаграждение за личния си труд, то внесените през личната сметка осигуровки не могат да се приспадат преди облагането с данък

ПП Делфин пак е по-бърза :)
e, не
уведомление 17.11 - дата договор -17.11
започване считано от 20.11
И това не е съвсем така :)
В договора може и да се посочи "начало на изпълнение 20.11.", може и да не се посочи. Започванего е от първия ден, когато се яви на работа.  Не пожелавам нищо лошо на работника, ама (човещинка е) - какво става със "считано от 20.11", ако тогава вземе, че се разболее?
Разбирам че дори и да кажем 500 лв продажби да имаш на месец въпреки че е под Мин заплата  трябва да се платят и осигуровки и данък.
При това осигуровките се дължат най-малко върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица (в момента 780 лв), а ако на годишна база печалбата от продажбите е по-висока, довнасяте осигуровки върху реалната печалба.

ПП   При доход 200-300 лв месечно и осигуровки по 210-215 лв. доста бих си помислила дали да продължавам така....
Ако лицето се пенсионира след 01.02 може ли да се подаде декларация за смяна на осигуряването след това или трябва да се изчака януари месец 2024 година?
Зависи какво имате предвид под "смяна на осигуряването". Ако иска да прамени от осигуряване с ОЗМ в осигуряване без ОЗМ или обратно - да, ще трябва да изчака януари 2024. Ако иска да се възползва от възможността да не се осигурява за пенсия - не, не е нужно да чака.