На база осигурителен доход към дадения момент.
Бих уточнила - осигурителния доход от последните 18 месеца преди "дадения момент" :)
Така че връщането на работа "поне за месец" може да има ефект, но не зная доколко ще е значителен.
Пак нова версия

https://nra.bg/wps/portal/nra/Programni-produkti/Spravka-za-izplateni-dohodi-na-fizicheski-lica/54a4f2d3-3a00-4d71-97e5-333f167a7865

Новото във версия 15.04 е: Оправена е грешка при проверка на Декларация Обр. 6 за код плащане 8.
Проверете каква версия ползвате. Актуализитайте
За какво е запора - дълг или издръжка?
От НАП или НОИ едва ли ще проверяват. Още по-малко вероятно е да засекат грешка. Пък и не ги интересува. Евентуално, ама много евентуално, е някой много уставен инспектор от ИТ да мрънка. Единствения проблем е с работника - той да не роптае нещо. Ама за 4 лв.... Ако тръгнете да коригирате за съответния месец /Д1 корекция + Д6 с код 5 само с увеличението/ ще
Ви излязат и лихви..... Най-лесно е да му платите тия 4 лв като добавка в месеца, през който възроптае. Ако въобще възроптае
Според мен би трябвало и за септември да е 714,26
През базовия месец имал ли е доплащане за стаж?
Ако е упоменато в ТД - да.
Т.е. допустимо е да има срок на изпитване ако ТД е за друга длъжност, която лицето не е заемало в това предприятие
Може ЮЛ да закупи стоки и активи от ФЛ. Сделката се документира с приемо-предавателен протокол или друг подобен документ, в който се описват активите. Документът трябва да отговаря на изискванията на чл.6, ал.1 от ЗСч.
Със снимка от масата :)
Така е. Взема се осиг.доход (3000 или 3400)
И още: Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението
Впрочем: този СОЛ, след като се осигурява за ОЗМ, не трябва ли да подава Д1 с код 12 и на двете места? Отделно с код 90 на второто
Самоосигуряването е на едно място, значи и болничния ще е един.
Там, дето е с код 90, не се осигурява.
Поне така виждам нещата
Данъчното облекчение е ЗА 2022 и трябва да се включи в справката за 2022. Независимо кога е платено (12.2022 или 01.2023) Всъщност това не е плащане (доход), а възстановяване на част от данъка, удържан от платеното през 2022
Тоест има отношение към пенсията, но като размер, а не като трудов стаж, необходим ми за пенсиониране?
Това, което ме притеснява е, дали 20 работни дни на 4 часа и на 8 часа, все си се смятат като 20 работни дни, или 4-часовите ми се броят като 10? Визирам коефициента за трудов стаж върху заплатата и трудовия стаж, необходим за пенсиониране.
За пенсиониране не се гледа трудов стаж, а осигурителния. За съжаление осигурителния стаж на 4 часов работен ден се смята точно така: 20 работни дни се броят като 10
С 306, ако е свободна професия и е СОЛ.
С 30714, ако е ФЛ без да отговаря на горните условия.
А ако е СОЛ без да е свободна професия, но има регистрация в БУЛСТАТ на друго основание и съответно 9-цифрен номер? реших си въпроса, като го пуснах с ЕГН и 3073, нищо, че договора е по БУЛСТАТ. Не зная колко е правилно, но мина

За Счетоводни и юридически услуги кода не е ли 3074?
Трябва
Ако този ГД е със съдружник или собственик на фирмата - по ал.6, ако е "външно" лице - по ал.1
Казват, че имат...
Е, щом казват :)
Ако се съмняваш - искай писмено обяснение, че книги еди-кои-си са свързани с дейността и ще се ползват само във връзка с дейността. И си вземи ДК
Щом БРЗ е под МОД, осигуровките са на МОД. Пише го в КСО.
Няма значение, че в случая БРЗ включва само трине дни от работодател.
И,да, в случая наистина се ползва МОД 710 лв