За целите на ЗДДФЛ дохода от личния труд е доход от трудово правоотношение (чл.10, ал.1) и не се изисква издаване на СИС или документ по чл.6 на ЗСч. Съгласно чл. 9 от ЗДДФЛ такива се изискват за доходи по чл.10, ал.3 и 4.
това, което ние наричаме ГД
Добре де кое е това, което Вие наричате ГД?
Аз бих казала, че ДУ всъщност е "ГД" за управление. Поне доколкото е извънтрудово правоотношение и не е по КТ.
Освен това твърдя, че съдружник може да сключи ГД с дружеството си /не коментирам, че по този ГД няма да има НПР и като обект на данъчно облагане попада в т.26и/. И не само съдружник в ООД, но и ЕСК в ЕООД. Дали има смисъл от такъв ГД или не също не коментирам. Казвам само че е възможен.

Повече няма да споря с Вас.
Всеки сам решава какво да прави или да не прави и как да аргументира действията си.
  И да иска, няма как съдружник да има ГД с дружеството.
Колега, бихте ли ми разяснили разликата между "Договор за управление на ООД" и "ГД за управление на ООД"?
Ясно ми е, че ДУ се сключва на основание ТЗ /примерно чл. 141, ал.7/ и на основание ЗЗД и съдружник може да сключи ДУ със собственото си дружество.
Кажете ми на какво основание се сключва ГД  /в частност ГД за управление/? Дайте едно "легално" определение за ГД, за да преценим дали може съдружник да сключи такъв договор с дружеството си.
От сайта на НОИ:
Паричните обезщетения, които обхващат период повече от един календарен месец, се изплащат в срок до 10 работни дни от представянето на удостоверенията, приложение № 9 в ТП на НОИ и постъпването на данните от издадените болнични листове за първия месец от периода, а за останалите календарни месеци – до 5 работни дни след изтичане на месеца, за който се отнасят, и за последния месец – до 5 работни дни след изтичане срока на обезщетението.
Нормално е сега да сте получили обезщетението за 5-те работни дни от май. Обезщетението за м.юни ще получите през първите 5 работни дни на м.юли /до 07.07./
От Вас се иска да сте предали двата болнични в счетоводството.
Не зная какъв е този текст "не подлежат на плащане".
В решението, с което ще определите възнаграждението за личния труд, пишете "за труда, положен в дружеството" без повече конкретизиране.  И си решавате въпроса :) Няма нужда от ГД и други формалности.
Възнаграждението за ЛТ на собственика обикновено се включва във ведомостта за заплати. Не е нужно лицето да издава някакъв документ. Подпис на ведомостта или фиша е достатъчен (както процедирате с работниците по ТД)

ПП.   Доколкото при ЕООД няма ОС на съдружниците, решението е на едноличния собственик на капитала.
И никой не му пречи всеки месец да си решава да се възнагради с различна сума
Управлението по ДУ е когато има сключен договор за управление. Съдружник, който е вписан като управител в ТР, може да управлява (пък и да върши разни други неща) и без ДУ, като за дейността си във фирмата подлежи на самоосигуряване. За дейността си като работещ и/или управляващ съдружник може да получава възнаграждение,  може и да не получава. Не е задължително.  Ако ще плащате възнаграждение за личен труд, достатъчно е решение на Общото събрание или ЕСК. Е, може и ГД, но не вижзам смисъл.
По ДУ може да управлява лице, което не е съдружник,  а като СОЛ - само съдружник или ЕСК.
Не съм юрист, но не виждам разлика между ДУ и ГД за управление. Консултирайте се!

Конкретно във Вашия случай /управитул-съдружник, осигурен на маскимума/, няма значение какво ще изберете. Ако само ще управлява и искате ДУ - направете договор, определете възнаграждение. Ако върши нещо друго или не искате ДУ - осигурявайте го като СОЛ и определете (ако желаете) възнаграждение с решение на ОС
Сметка за изплатени суми
Издава се при плащане по ГД, но само ако изпълнителят не е самоосигуряващо се лице.
При плащането по ГД задължително декларирайте пред възложителя, че сте СОЛ!
1. Според Вас управлението не е ли личен труд?
2. ДУ не се вписва в ТР. Вписва се името на управителя.
3. Има ли сключен ДУ?

Та може всякак :)
В програмата създавате осигурител с булстат
През този осигурител създавате Д1
Подавате като влезете с булстат
Зависи на какво основяние ще я вършат тази дейност.
За са: допълнителен ТД, възнаграждение за личния труд на съдружник,  ГД (без НПР - т.26и), втори ТД, без допълнително възнаграждение на СОЛ....
1. Включва се, нали е облагаем доход. Включва се в тримесечието, през което е платено
2. Осигурителния доход по ГД се включва в годишното изравняване на осигуровките и рефлектира в Д6-13. С колко - зависи от комбинацията на доходи
3. сигурно. Не помня кодовете
4. Да

Няма никаква разлика между дохода по ГД и дохода от свободна професия. За дохода от ГД също трябва да издадете фактура или документ с реквизитите на фактура.
Проверете да не е имал нещо надвнесено от преди
Защо реши, че е без осигуровки?
В питането е казано, че работи по ГД. Значи би трябвало да му удържат. Може и авторски права да има. Навярно си знаят.
За ДДС не виждам проблем.
Пускам една Д6 в началото на годината, която е за минимален, после всеки месец Д1 пак за минимален, а накрая на годината с втора Д6 и Годишната данъчна изравнявам до максималния осигурителен доход. Това го прави счетоводител всъщност.
Наистина ли счетоводител Ви пуска една Д6 в началото на годината?
Цитат
самоосигуряващ съм, и се осигурявам на максималния осигурителен доход.....
Пускам... всеки месец Д1 пак за минимален..
След като се осигурявате на максимума, защо пускате Д1 на минимума? Какви месечни осигуровки всъщност внасяте?
Или нещо много бъркате, просто смесвате понятия....
Ако корекцията на Д1 е свързана с промяна на осигуровките, трябва и Д6 (редовна или корекция)
А на какво основание е сключен договора?
Е, при Вас може да не се променя, но при други може и да се промени :)
Преди години счетоводния резултат се променяше за данъчни цели с разликата между счетоводните и данъчно признатите амортизации. Това в същност е смисъла
И в двете, и в двете :)
Едното е по САП, другото по ДАП. Много ясно е написано в приложението. Пък и в ЗКПО си го пише
Върху 710 (минималния осигурителен доход за СОЛ към момента)
Само IBAN-а е достатъчен