не става ли с молба за прехв.осигуровките на СОЛ от булстат на ЕГН
Поне от няколко години насам не става.
Вижте ЗДДФЛ, чл. 43, ал.4 и чл. 55 от ЗДДФЛ
Ако длъжността е нова- законосъобразно е.
Трудов договор е. А защо се подава декл. по чл.55 за граждански договор?
За данъка, разбира се. :)
Може, но ако новият ТД е за нова длъжност, която работникът не е заемал във Вашето предприятие.

ПП  Ако е за борсата - измислеет нещо друго. Ако искате да го уволните, а той не иска - няма да стане.
Имайте предвид, че ЕООД 1 и ЕООД 2 са две различни ЮЛ. Фактът, че лицето Х е управител по ДУ на едната фирма, не го прави управител на другата. В първото ЕООД, където е собственик на капитала, може да управлява и като СОЛ, и по ДУ. Във втората, където капитала е собственост на ЮЛ, управителят може да е само по ДУ. Ако в двете фирми има ДУ  - това са два различни договора. Всеки с отделно възнаграждение и осигуровки.
Самият ДУ не е задължително да се обявява в ТР. Достатъчно е управителя (ФЛ) да е вписан в дружествения договор/учредителния акт.
Точно така си сключете договора - кои дни и по колко часа. Заплащането може да е на час или на ден. Нали всеки ден, когато работи ще е по 4 часа. Погледнете постановлението за определяне на МРЗ. С него се определяше и минималната часова ставка (или минималната надница?). Съобразете се с този минимум.
Всичко това е възможно. Спирамето на самоосигуряването е само ако има ДУ и не върши нищо друго, освен управление
Прав по всички точки.
Само този с хонорара под МРЗ не трянва да има друг доход.
Трудов договор с кого?
Между Вас и работник - може. Стига да можете да го съставите и спазите изискванията на КТ.
Между Вас и друг работодател  - може. Стига да имате време да работите на трудов договор и да не ползвате финансиране по някоя програма, ограничаваща работата Ви по ТД.
Да направите договора просто ей така - поне можете да опитате.
Промяната на работното време от 8 на 4 часа не променя размера на полагаемия се годишен отпуск. Смятате колко дни ОБЩО не е ползвал и ги умножавате със среднодневното възнаграждение за последния месец с отработени над 10 дни. Независимо на какво работно време е бил през въпросния месец.
с 609
с 611 или 612, зависи дали е за основна или спомагателна дейност. Или за каквато друга дейност е в гр.61
И уточнете 10 или 20 лв :)
Първо: за пенсия се изисква не трудов, а осигурителен стаж. Времето, през което сам си внасяте осигуровки за пенсия  като самоосигуряващо се лице, се зачита за осигурителен стаж и няма разлика от стажа по трудов договор. Освен размера на дохода, а оттам и на пенсията. Е, някои имат по-висок доход като СОЛ, отколкото други по ТД, но това е друга тема.
За болничните - ако се осигурявате за общо заболяване и майчинство, когато сте болен си вземате болничен и го представяте в НОИ. За периода на болничния ще имате право на обезщетение от НОИ и ще внасяте по-ниска осигуровка. За повече подробности се обърнете към Вашия счетоводотел.
Ако не мислите да се възползвате от такова обезщетение или не мислите да раждате, по-добре икономисайте тази вноска и изберете осигуряване на "ниския" процент.
Минимум ГДД за всяка година + глоба за неподаване.
Другото традиционно търсене - глоба за неподаден ГФО в ТР.
Най-неприятното е, ако преди да "се забрави" собственикът е подал дакларация за начало на самоосиуряване.

Отговорите наистина са според обхвата на "напомнянето"
Ако има ДУ, осигуряването по него е върху реалното възнаграждение, но минимум МОД за управител при съответната дейност.
Ако е СОЛ без личен труд (няма доказан годишен доход) и се осигурява на  1000 лв, вноските над 420 са неправомерни и подлежат на възстановяване, а ползваните обезщетения (болнични, майчинство...), се връщат до размера, полагащ се за 420 лв.
Ако искате да вдигнете осиг.доход, можете да избирате между СОЛ с личен труд, ДУ или СОЛ (с или без личен труд)+ДУ.
Защото това е моето тълкуване. И ако някой има друго мнение разчитам, че ще се обоснове. Едно "Ами защото така" не върши работа. Чл. 78. от ППЗДДС също не казва, че различния характер на фактурата е основание за започване от начало, а друго не съм чул
Фактурите, които сте издавали до сега, имат ли ред за начисляване на ДДС? Отговарят ли на останалите изисквания на закона? Съдържат ли ИН по ЗДДС (евентуално с BG отпред)? Ако е "да", никой не Ви спира да продължите. Не е забранено първата ДДС фактура да е с произволен номер. Започването с 0...1 е просто общоприето правило, което е свързано и с някои удобства на отчитането (например очебийно разграничаване на периодите преди и след регистрацията). Традиция е, но можете да не се съобразявате с нея.
Да "добавят се нови изисквания" - това не е основание за чисто нова фактура. Ако продавам в България, Гърция и Индия - ще имам три кочана и всеки ще ми започва с № 0000000001 ???
При проверка преди регистрация НАП проверява облагаем оборот. Предоставяш фактури, които са издадени до месеца предхождащ месеца на проверката. Предоставил си фактура № 0000000999 и ако това е последната фактура, която си издал преди получаване на Акта за регистрация, то следващата ще бъде с № 0000001000 - и тя ще бъде получена в същия НАП

След като вече сте решили, защо питате?
Каза Ви се: вече ще издавате нов тип фактури с начисляване на ДДС и е редно да почнете от номер 0000000001. Ако искате почнете от 0345000001. Не е забранено
Пропуснах да кажа, че лицето подава ГДД по чл.92
Е, по този член ГДД не се ли подава от фирмата?
ГДД на фирмата и ГДД на собственика може и да имат нещо общо, но не се припокриват.
ФЛ подава ГДД когато има облагаеми доходи, подлежащи на деклриране.
А до сега ?

До сега - нищо. Да си е представил документите навреме :)
Здравейте! При назначаване на служител не е предоставил трудова книжка и съответно в стаж е вписано 0 г, 0м, и 0 дни. Знаеше се, че има ТК и стаж, но не се знаеше къде се намира. Сега след 1 година ТК се намери и се оказа, че служителят има и професионален стаж. Моля за съдействие, как да отразя промяната в стажа - с ДС ли и какво да пише като причина, че започва да се отразява върху ДТВ от сега нататък? Благодаря!
Аз бих  предпочела със заповед. На основание на представени доказателства за ТС и проф.опит считано от настоящия месец на лицето... да се начислява добавка за ... години ТС и проф.опит . Трудовата книжка е представена на.... Подписи на работодателя и на работника, като "получил екземпляр от заповедта".