Договора - когато го подишат. Е, би трябвало да е преди началото на изпълнението :)
осигурителния доход - според възнаграждението , но не по-малко от МОД за управители пропорционално на работните дни.
Най-вероятно ще е добре да се регистрирате като свободна професия. Но не веднага :) Самата регистрация отнема около 30 минути, така че може да я направите когато Ви е нужно.
Имайте предвид, че когато извършвате услуги към данъчнозадължени лица в друга държава от ЕС, ще Ви трябва регистрация по ДДС в 7-дневен срок преди издаване на фактурата. От такава гледна точка е редно да си помислите дали не е по-добре да регистрирате едно ЕООД

Щом няма вноски - няма стаж

КСО
Чл. 9. ...За осигурителен стаж се зачита:
4.  времето, за което са внесени дължимите осигурителни вноски по чл. 6, ал. 8 от самоосигуряващите се лица и дължимите осигурителни вноски от лицата по чл. 4а, ал. 1;

чл. 6, ал. 8  Осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 са за сметка на осигурените лица и се дължат авансово: върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
до 14 дни от личния лекар, след това - ЛКК до 180-ия ден, после ТЕЛК. От ТЕЛКа - каквото кажат
Малко нагло от моя страна, но ще се самоцитирам:

https://kik-info.com/forum/index.php?topic=29682.msg174788;topicseen#new

Според мен /без да съм 100% сигурна/ по ЕГН, ако попадате тук: Чл. 55, ал.2 Декларацията по ал. 1 се подава от физическото лице, придобило дохода, когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка, освен в случаите по чл. 67, ал. 4.
По новия БУЛСТАТ, ако попадате тук: чл.55, ал.1 ... самоосигуряващите се лица - платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци по реда на този закон...

При свободна професия и двете са възможни. При ЗП също
Това, че съпругът Ви и бил послезния работодател, не е ограничение за размера на обезщетението за безработица. 
От там нанатък - според КСО,  членове 54 с буквите
Ето Ви годишната таблица за данъка за 1999 г
 При освобождаване по чл.71, когато е по инициатива на рабонодателя, имате право на "пълна борса".
Остава риска след "взаимното съгладие" да не Ви назначат на новата длъжност.
Обезщетения от работодателя - само за неползван отпуск, ако има такъв
След кати лицето е СОЛ с личен труд, не трябвали с ГДД да изравнява осигуровки за тези 712 лева?
Трябва
Вноските са приспаднати от облагаемия доход за упражняване на личен труд в дружеството, в приложение 1
Щом са приспаднати в прил.1, какво още ще приспадате в прил.3?
Отговорът е от няколко часа до 1 ден.
Справката се заявява за всеки конкретен месец поотделно и може да е за минал отчетен период, т.е.сега може да проверите м.02.
Ако с това "Лицето се осигурява на 650 лв.като управител на ЕООД" сте искали да кажете "Лицето се самоосигурява на 650 лв.като собственик ЕООД", да, можете да приспаднете осигуровките. Ако не са приспаднати другаде, разбира се
За данъка всяка година схемата е различна.  До въвеждането на "плоския" данък
Трябва да се включат всички фактури и КИ. КИ се включва в дневника на получателя в месеца на издаване. Самите фактури се включат в дневника за покупките на получателя да 12 месеца от издаването.
Някога съм правила справки за този период. За м.01.1996 съм си записала ДОО 35% , а от м.02.1996 е 37%. Не съм сигурна, че за м.01.1996 е толкова
Е, без данък не може :)
Вие как стигнахте до извода "му се изплащат пари за 14дни,както и здравно до колкото знам"? Защо мислите, че може само здравно без за пенсия? Или и двете, или нито едно. КСО, чл.4, т.5 и ЗЗО, чл.40, ал.1, т.3, буква а
Щом лицето е на борсата, явно не е пенсионер или СОЛ
Не трябва ли да е прил.3 с код 302?