Не, чл.54б, ал.6 си е точно за ТД с непълно работно време.
Нямам възможност сега да погледна КСО, но лицето трябва да отиде в НОИ /ако не бъркам/, да ги уведоми, че започва работа на 4 часа и заплата 310 лв и да заяви, че иска да се възползва от чл.54б/6
лицето трябва да има най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство.

трябва му се признае ,чак когато минат 12м.тъй като е на 4ч.  :good:
В личен аспект имах случай с мой познат със сериозно заболяване, който ползва около 120 дни болничен от Пирогов, джипи и ЛКК и след това джипито отказа да издаде направление за ЛКК.  Опитах се да обясня, че моя човек има право на 180 дни болничен преди ТЕЛК. Резултатът: джипито поиска една сума като  такса /по моему -рушвет/ за да издаде поредното  направление към ЛКК. И човекът се отказа. Опитах се за му обясня какви са правата му, но явно бюрокрацията и нерегламентираните плащания му дойдоха в повече.

Повече нищо не мога да кажа. Освен че човек има право на 180 дни болничет в годината преди ТЕЛК.
Трябва ли да има ЗО за лицето или личните осигуровки трябва да са на стойност 12.61
Тези 12.61 са личните осигуровки /ДОО, ДЗПО, ЗО/ на лицето върху обезщетението от работодателя. Тъй като при заплата 640 лв обезщетението е 67.20 и е единствен осиг.доход за месеца, то осигуровките са изчислени върху 91.50 лв. /МОД за три дни при месечен МОД 610 лв/
Като към тези 12.61 се прибавят и 18.30 лв /ЗО за неплатения/ се получава точно сумата на личните осигуровки, която е начислена.
Всичко си е точно. Е, разбира се ако МОД за длъжността е 610 лв, а не повече.
Не може сам да си ги внесе.
Единствените  изходи:
- спира борсата и започва работа по трудов договор;
- спира борсата,  регистрира се  като ЕТ,  (Е)ООД, ЗП, свободна професия... и започва да се самоосигурява за всички осигурителни случаи.
За да Ви издадат болничен трябва към датата на издаването му да сте осигурен (осигурена) за фонд Общо заболяване и майчинство.
Да допълня: докато сте на борсата не сте осигурен (осигурена) за фонд Общо заболяване и майчинство.
Още не е прието
Какво възнаграждение, като е в майчинство?
Какво търсим тук?
Търсим къде ни е излъгал шефа (счетоводителят му)  :wink1:
 В същото време дава проблем - Осигуровки без отработени дни.

Какво от това, че няма отработени дни. Нали има дни в осигуряване. При това три дни с "пълни" осигуровки. Пък и за неплатения има ЗО за сметка на лицето
Ако изпълнителят по този ГД не е осигурен на друго основание /изключение - пенсионер и получаващ обезщетение от борсата/ - въобще не подавате Д1 и Д6.
Ако е осигурен на друго основание - подавате Д1 и Д6 за всеки месец поотделно в срокове, в зависимост от датата на плащане. Без значение дали се плаща наведнъж или на три пъти
Въобще няма да се стигне до изчисляване. Щом сте получавали обезщетение за безработица преди по-малко от три години, сега, ако имате право на обезщетение, то може да бъде само минималното.
При определянето на трите "лоши" години се гледа датата на отпускане на предходното обезщетение.
По рървия въпрос:
Кодекс на труда
Чл. 167а. След използването на отпуските по чл. 164, ал. 1 и чл. 164б, ал. 1, 2, 3 и 5 всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст. Всеки от родителите (осиновителите) може да ползва до 5 месеца от отпуска на другия родител (осиновител) с негово съгласие.

По втория:
При така посочените данни - ще имате право.
Друг въпрос е, че с разрешение от Инспекцията по труда могат да Ви уволнят и преди тригодишната възраст на детето.
1. Пропорционално на работните дни в осигуряване спрямо работните дни в месеца.
2. Д1 и Д6 с осигуровките се подават независимо дали възнаграждението е платено или не, дали е начислено или не. Осигуровките също се дължат независимо от пращането. Д6 с данъка се подава според датата на плащане.
3. Декларация 6 пак с код по 5 НЕ Е със срок последният ден от месеца следващ месеца на изработване.
4 . Сключете си договор за сченоводно обслужване или поне прочетете Наредба Н 13.
Благодаря за отговорите!Ако съм назначена на  4 часа,след време мога ли да изляза на борсата с 60% обезщетение от брутната заплата - през последните 2 години имам 6 месеца майчинство,10 месеца работа на 4 часа, 6 месеца работа на пълен работен ден. Сега отново ми предлагат да ме оставят на 4 часа.Плащат се осигуровки на пълната заплата, запазва се оригиналният член на назначиние 119 .
Чл.119 не е член за назначение, а член за промяна на трудовия договор
Дори да работите на 4 часа имате право на обезщетение за безработица . Дали ще е 60% от средния осигурителен доход или минимума зависи от основанието за прекратяване на трудовия договор.
С оглед на доходите, които посочвате през последните 24 месеца, може би ще Ви прозвучи успокоително, че дневно обезщетение за безработица не може да е под 9 лв за работен ден.
Мисля само за фирмите в областните градове
След като ограниченията са /бяха/ за всички населени места, значи и помощта е за всички. Естествено ако имат пари да плащат на неработещите си работници и ако кандидатсват
Мисля само за фирмите в областните градове
След като ограниченията са /бяха/ за всички населени места, значи и помощта е за всички. Естествено ако имат пари да плащат на неработещите си работници и ако кандидатсват
Предполагам 4000, а не 40000 :)
Да
Нямам спомен в училище или в университета да са ни преподавали, че заплатите и осигуровките се начисляват със счетоводна справка, затова ми прави впечатление, иначе в моята практика не ползвам в случая този документ и реших да не би да пропускам нещо.
Всеки съставител на ГФО организира счетоводството на предприятието по свой начин, стига да отговаря на закона и стандартите. Дали ще го наречеш справка или МО, мисля че няма разлика. Има принцип за предимство на съдържанието пред формата.
Лично аз правя ведомост за заплати с достатъчно широки редове, та да може при подписване от един работник да се скрият данните за останалите. На гърба на последната страница на ведомостта отпечатвам справка за вноските по пера и параграфи, табличка с процентите осигуровки от работник и работодател по осигурителни рискове  и МО с контировките.
Много благодаря на Делфинчето и Николай че ни запознават с ежедневните промени в изискванията на ТР за оповестяването на ГФО.
Аз платих таксата преди месец. Подготвих протокол от ОС, но нещо се замотах и не подадох ГФО. Преди Гергьовден попълних декларацията по чл.62, сканирах всичко и се канех тези дни да подавам. Сега трябва всичко отново.....
Е, поне не си изгърмях патроните благодарение на вас.