Едва ли. Няма активна опция за подаване на ДДС от ЗП с ПИК.
Моят не е регнат по ДДС, ако това има значение.
Значи: попълвате стойността в кл. 9 и кл.11. В кл.10 и кл.12 пишете 0,00 и не обръщате внимание на съобщението за грешка.
Повярвайте ми :-)
Не помня коя клетка е  N12, но Вие определено не попадате в чл. 82. Вие не сте получател, а доставчик по сделката.
Задължително ли предприятията трябва да водят САПЛ и ДАПЛ , когато са възприели в чет. политика 700 лв. праг на същественост и Счетоводните амортизации са равни на данъчните?
Задължително е. Едното е за счетоводни цели, другото - за данъчни.
Ако Ви мързи - направете една таблица със заглавие "Данъчен и счетоводен амортизационен план" :) И дано в бъдеще не се появят някои отклонения
Ако това плащане е от външен възложител - има право. Ако самата фирма си му плаща  като "личен труд"/ независимо от начина на оформяне на договора/ - не само че няма право на 25%, но и трябва да се е регистрирал като самоосигуряващо се лице и сумата се включва в годишното изрявняване на дохода.
Другия вариант - да му платите тези пари като премия към ТД. С осигуровки и данък. /По подразбиране приех, че ТД е във същата фирма/
А не е ли доставки по чл. 82,ал. 2-5?
В края на краищата Вие продавате ли скрап /получавате приход/ или сте лицензирана фирма и купувате скрап?
В първия случай - както съм описала по-горе. Във втория - по Вашето предложение.
Както обикновена фактура. Само ДДСто е 0,00.
Излиза съобщение за грешка, но да не Ви притеснява. Грешката не е фатална.
Вариант 1: Пускате Д1 като за болничен. После, ако ТЕЛК не продължи болничния,  правите корекция
Вариант 2: Пускате Д1 като за "отработен" месец и после  евентуално пак правите корекция
Имам един въпрос работя на гражданси договор от една година спират ми осигуровка защо се водя здравно неосигурен
Ей като почнете с това "спират"... Удържат Ви осигуровки или спират да ги удържат? И какво общо има това с факта, че сте здравнонеосигурена?
Дали по един ГД ще се удържат и внасят осигуровки зависи от сумата по договора и от това, дали сте осигурена на друго основание.
Това малко не го разбрах.
Три дни от работодател...
Не ми е ясно много случая с дивидентите....
Има начислен през 2015, но до момента не е платен. Това доход на лицето ли се явява и трябва ли да преобразувам фин.резултат с тази неплатена сума?  Платен е 5% данък, но като се изплати на лицето той дължи ли дод?
Благодаря!
Няма значение че не е платен, важното е, че има решение. Според датата на решението:
- подава се декларация по чл. 55
- внася се данъка
- подава се справка по чл.73
- лицето не подава ГДЗ за този доход и не плаща допълнително данък и осигуровки
А какво е станало със задължението от 1998 г? Покрито е от следващи плащания след въвеждане на единната сметка? Стои си като задължение? Не е декларирано?
За пенсия - 1 месец, за болнични и майчинство - половин месец.
Според мен няма право на обезщетение по чл. 224, защото няма един отработен месец. Вижте наредбата за работното време и отпуските
Освен на вътрешни правила, на друго основание не се сещам. Може би ако има някакви изисквания за задължителни почивки при определени длъжности /напр. шофьори/...
КТ не изисква работникът да уведомява първия си работодател за допълнителния ТД.
Щом в договора има такова изискване, то там трябва да е посочена и санкцията.
Не смята правилно! Защото приспада 4 работни дни като календарни

Да. Права си. Трябва да се извади целия период, незачетен за стаж. Даже в примера съм посочила период със събота и неделя - общо 6 календарни дни.
Но все пак не знаем кога точно са били тези последни 4 дни, нали :) Може да са и от 22.02. до 26.02, нали :)
Отпред прослужено време от 08,12,2015-01,03,2016 - 2м.20дена /ако правилно смяташ без четирите дни, непризнати за стаж/
Отзад - период  17.02.2016 - 22.02.2016 /ако това са последните 4 дни от неплатения отпуск

Ако е работил на 8 часа - отпред в трудовата книжка слагаш и надпис "Осигурителният стаж е равен на зачетения трудов стаж." Подпис. Печат
Здравейте предсои ми попълване на трудова книжка и се питам как се попълва при ситуацията
работно време 8 часа и заплата минимална 360 лв и осигурителен доход  500
 МРзарплата -420 и МОД - 545
кое трябва да впища ???
МОЛЯ за съвет
Пишете ОСНОВНАТА заплата, посочена в ТД. Само ще подчертая, че основната заплата не може да е по-ниска от минималната. Ако след сключване на ТД има промени на основната заплата, свързани с промени на МРЗ, то всеки период трябва да се посочи на нов ред с "основание за прекратяване" най-често чл. 118 или 119
Всяко едно е дължимо.