Ето Ви годишната таблица за данъка за 1999 г
 При освобождаване по чл.71, когато е по инициатива на рабонодателя, имате право на "пълна борса".
Остава риска след "взаимното съгладие" да не Ви назначат на новата длъжност.
Обезщетения от работодателя - само за неползван отпуск, ако има такъв
След кати лицето е СОЛ с личен труд, не трябвали с ГДД да изравнява осигуровки за тези 712 лева?
Трябва
Вноските са приспаднати от облагаемия доход за упражняване на личен труд в дружеството, в приложение 1
Щом са приспаднати в прил.1, какво още ще приспадате в прил.3?
Отговорът е от няколко часа до 1 ден.
Справката се заявява за всеки конкретен месец поотделно и може да е за минал отчетен период, т.е.сега може да проверите м.02.
Ако с това "Лицето се осигурява на 650 лв.като управител на ЕООД" сте искали да кажете "Лицето се самоосигурява на 650 лв.като собственик ЕООД", да, можете да приспаднете осигуровките. Ако не са приспаднати другаде, разбира се
За данъка всяка година схемата е различна.  До въвеждането на "плоския" данък
Трябва да се включат всички фактури и КИ. КИ се включва в дневника на получателя в месеца на издаване. Самите фактури се включат в дневника за покупките на получателя да 12 месеца от издаването.
Някога съм правила справки за този период. За м.01.1996 съм си записала ДОО 35% , а от м.02.1996 е 37%. Не съм сигурна, че за м.01.1996 е толкова
Е, без данък не може :)
Вие как стигнахте до извода "му се изплащат пари за 14дни,както и здравно до колкото знам"? Защо мислите, че може само здравно без за пенсия? Или и двете, или нито едно. КСО, чл.4, т.5 и ЗЗО, чл.40, ал.1, т.3, буква а
Щом лицето е на борсата, явно не е пенсионер или СОЛ
Не трябва ли да е прил.3 с код 302?
90
Това важи само за стажа по чл. 160, ал. 1 от КТ и чл. 9, ал. 2, т. 3 от КСО и не важи за друго /напр. за чл. 54а, ал.2/
Не зная дали има практическа нужда от това УП3 /нали има данни в персоналния регистър!/, но по Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж такъв документ трябва да се издаде зя непълно работно време
Здравейте,
Възстановяването на ДДФЛ включва ли се към дохода за детски надбавки?
Данъкът никога не е бил доход. Нито разход
Ако напускането е по Ваше желание, с Ваше съгласие или поради Ваше виновно поведение, обезщетението от борсата ще е минималното. За "пълна борса" освобождаването трябва да е по инициатива на работодателя
Декларации по ДДС>месечна справка декларация по ДДС>подаване
Извинете, Вие счетоводотеля ли сте или собственика?
Ако имате нужда от счетоводител, може да ми пишете.
Как да го сметнете: вземате календара, преброявате всички работни дни от 01.10.21 до 04.04.22, умножавате по 4, делите на 8 и получавате псог.стаж в работни дни и евентуално часове. Работните дни делите на 21 и получавате месеци и дни.
21+22+20+20+20+22+2=127 р.д.*4/8=63р.д. и 4 часа
63/21 = 3 месеца
По мои сметки осиг.стаж е 3 м. 4 часа
Погледнете ЗДДС, чл.180 и нататък
водят този изпитателен срок до 10.04.22, не знам защо - явно сте ползвали 10 дни отпуск или болничен.
трудовият стаж се равнява на 6 месеца и 3 дни. ....осигурителен стаж 2 месеца и 20 дни. - Без да смятам, много вероятно е наистина да е така. Трудовия стаж се смята в календарни дни, а осигурителния в работни и за един месец осиг .стаж се смятат 21 работни дни по 8 часа (или 41 р.д на 4 часа). Като се има предвид,е в периода има месеци с под 21 р.д., съвсем нормално е при 6 м.и 3 д. трудов стаж, осигурителния да е 3 месеца без 1 ден.
И кажете на счетоводителката да погледне актуалните указания на НОИ и да попълни осиг.стаж в УП3 в работни дни, без да ги превръща в месеци.