Вижте отговор 55 в тази тема
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,12708.msg144053.html#msg144053
Вижте КСО, че чл. 54б, 54в...
Освен това от голямо значение е и начина на прекратяване на договора
да
Проверете какво и как сте декларирали. Системата отразява само декларирани задължения.
Проверете и дали нямате някоя пропусната вноска
Д1 и Д6 за гражданския договор всеки месец ли се подава или само когато е извършено плащането
За всеки месец според това, кога е извършено плащането. Погледнете Наредба Н8. Там е описано кога и как се подава Д1
Виждат се като задължение по Д6-13 след подаването на тази декларация.
Ако е СОЛ по КСО.
За СОЛ по ЗЗО не зная
Какви са законните възможности за повишаване на осигурителния доход на СОЛ в ЕООД за 2018 г.?  Д 1 е подадена с 510 лв. Д6 к.13 още не е подадена.
Личен труд над 6120 лв за 2018, довнасяне на осигуровки, данък и т.н.

ПП Вече имало отговор в друга тема, но няма да се трия
При мен антивирусната е решила, че е вирус и не отваря инсталационния файл:)
А ако не се прекрати допълнителният договор, а само с ДС увеличим работното време и заплатата?
Не е правилно. При Вас се сменя типа ТД.
Много е неприятна ситуацията.

Изчакайте и други отговори. Може да има и оптимисти.

Няма ли начин да промените нещо в длъжността?
Преди време разисквахме възможността за доказване на осигурителен стаж при пенсиониране с ГД, платен в срока да подаване на Д1 и за труд, положен преди години когато е имало "дупка". Може би точно такива случаи се опитват да контролират.
Според мен не. Основание: сключвате нов ТД с това лице на същата длъжност.
Ако сте пропуснали измененията на Наредба Н8, погледнете това:

http://nap.bg/document?id=18001

Вижте т.3, т.6, т.7
Лично аз съм резервирана към последния пример в т.7
Няма пропорционалност.
На 02,01. не работил петте часа по ТД - 1 ден
На 03.01. не работил петте часа по ТД -  втори ден и т.н
Каквото да Ви препоръчали.
Другия вариант - не работите, не получавате обезщетение, внасяте ди сама здравните  осигуровки.
Вижте и това
http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pages/GOD2018/Zapoved_20181220_NSI-NAP.pdf
По-конкретно Група 1, А, т.1
Има го на страницата ва НСИ  http://www.nsi.bg/bg/content/16821/basic-page/годишна-отчетност-за-дейността-на-предприятията-2018
спред НСИ всички ЗП са задължени да подават.

Къде видяхте това изискване за "всички ЗП", след като в инструкциите на НСИ изрично е записано: Годишният отчет се представя задължително от едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и съгласно чл.29, ал.3 от Закона за счетоводството са реализирали нетни приходи от продажби до 200 хил. лв. през 2018 г., а също и от физическите лица по чл. 26, ал. 7 и чл. 29а, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма за 2019 г. и ЗДДФЛ, в срок до 30 април 2019 година
Значи тези, дето са с НПР, не са длъжни да подават отчет в НСИ
Погледнете чл. 13 от ЗДДФЛ. Попадате ли в някоя точка за необлагаем доход?
За 2018 не дължи, но ако продължи да продава без регистрация и през 2019 г, да си помисли дали не попада в разширения текст на т. 2 от ал.3 на чл. 4 от КСО, защото по силата на чл. 40, ал.1, т.2 от ЗЗО ще трябва да внася ЗОВ по 44,80 месечно.
Разбира се, ако тези продажби са документирани :)
След като сте регистриран като свободна професия и вписан в регистър БУЛСТАТ, то с ПИК се виждат две данъчнозадължени лица: ФЛ с ЕГН и ЮЛ с БУЛСТАТ обикновено съвпадащ с ЕГН. Това е така, защото има декларации се подават като св.професи,я а други като ФЛ. Явно в системата за достъп с ПИК понятието "ЮЛ" е дооста обобщено и включва свободни професии, земеделски производители и т.н. :)
Това, че сте спрели самоосигуряването, не означава че сте прекратили регистрацията си в регистър БУЛСТАТ
Добре. А колко е трудовия стаж при основен на 4 часа и два допълнителни на по 2 часа?
един ден

И при един ТД на 8 часа + втори на 4, трудовия стаж също е 1 ден