Може ли на 22.12 само да се преведат сумите на заплатите по сметки на служителите а ДОД и осигуровките да се внесат през януари или следва да се плащат заплатите и осигуровките и ДОД заедно ?

Може, естествено. Пращането на заплатите не е обвързано с внасянето на осигуровки, а още по-малко на данъка.
Осигуровките се декларират и внасят до 25-то число на месеца, СЛЕДВАЩ месеца, през който е положен труда. Данъкът се декларира и внася до 25-то число на месеца, СЛЕДВАЩ месеца, през който е направено съответното плащане.
Не разбрах това с реалните и фиктивните ордери.
Иначе - става. Стига да имате достатъчно неpазпpеделена печалба от минали години
Не съм чела закона за ограничаване плащанията в брой, и не зная дали вече влезе в сила ограничението от 10000 или  до края на 2015 все още става с 15000
8 месеца болничен без прекъсване? Такива болнични не се ли ограничават до 180 дни?

А по въпроса - периодът на болничния се зачита за трудов и осигурителен стаж, следователно имате право на отпуск за този период. Иначе казано - ще имате право на точно толкова отпуск, колтоко и ако вместо да боледувате сте работили.
подлежи ли на някакво преизчисляване - под.ежи Вижте ч. 54м от КСО.
трябва ли да подаваме някакви документи в тази връзка? - Д1 с верните данни.
ФЛ регистрирано по ЗДДС като ЗП, от 3 години подава нулеви СД по ЗДДС, продава имот. Не желае да начислява ДДС?
1.  Това какво общо има с темата?
2. Ако има възможност за избор - не начислява ДДС. Ако няма възможност за избор - начислява. Зависи какво пише в ЗДДС за имоти като продавания.
На последък бяха объркали заглавията на справките, но с налучкване се откриваше нужната :)
При мен сутринта се виждаха.
1. В Д1 няма отражение. В Д6 за данъка - вписва се реалната сума, подлежаща на внасяне. Т.е. - без тези 20, 40 ,60 ... лв
2. Работодателят си приспада възстановения данък от общия дължим данък за месеца/месеците до изчерпването му. Всичко е по начина, по който и до сега се правеше годишното изравняване на данъка. Само дето може би ще е с по-големи суми.
3. Не. Пази си я в архива за евентуална проверка.
За Д6 с осигуровките датата на плащане няма никакво значение.
За Д6 с данъка - имате два периода на плащане - по една  Д6 с код 8 за всеки период. Е, данъка за платеното през м.01 ще се декларира чак след 01.01.2016. Предполагам, че до тогава ще имате и други плащания...
Първият ден на предизвестието е денят, следващ деня на връчването. Самата дата на връчване от работодател на работник или от работник на работодател се документира писмено - чрез вписване датата на връчване в двата екземпляра на предизвестието, чрез входящ номер, по друг начин,. И обезателно с подписите на двете страни.

Някъде бях чела, че когато е регистрирано ФЛ по ДДС, отчитането на печалбата се приравнява като на ЕТ или нещо такова.

Потърсете къде е това "някъде" и решете спора.
Абсолютно съм съгласна, че се пишат само платените суми, но в никой случай не бих издала сл.бележка преди 01.01.2016. Ами ако шефът се развесели повечко по празниците и реши да плати по един празничен бонус на 30.12.?
Аз съм по бонусите :)
Лицето ще има право на болнични в смисъл на отсъствия, ако е болно.  Ще има право на болнични в смисъл на обезщетение, ако е осигурено за ОЗМ. Тъй като полагането  на личен труд може да е и с ОЗМ, и без ОЗМ, въпросът Ви няма еднозначен отговор.
ИМА ТЕЛК НАД 50% = ИМА ПРАВО!

Извинявам се за тона ....
  Аз съм напълно наясно,явно Вие не сте наясно какъв е въпросът ми. Защото на въпросното лице са отговорили,че щом има пенсия вече не поради заболяване /ТЕЛК/,а пенсия за осиг.стаж и възраст,няма право на това облекчение! Ако Вие,която се съмнявате,че аз не сам наясно се опитайте да отговорите на въпроса,а не се занимавайте с клюки!   
 

За да сме точни в отговорите, а не само да си клюкалим - ТЕЛКа все още ли е валиден? Ако е "да" - има ТЕЛК над 50%, има данъчно облекчение. Ако отговорът е "не" - няма ТЕЛК - няма облекчение. Дали е пенсионер или не, дали е пенсионер по борест или за стаж и възраст - няма никакво значение.
теоритично 3 години се смятат от датата за решение за получаване на обещетението, което е март 2013, 12 месеца изтекоха март 2014, до март 2016 стават точно 3 години от решението за ползване на обещетение.
ако сте компетентна да вземете отношение по въпроса ми, ще се радвам да прочета отговора ви, а не да се хващате за сметки

Хубаво де, да приемем, че са минали три години от последната Ви борса. Както си ги смятатеэ - така. Ограничението от трите години е  за отпускане на минимално обезщетение или за "пълна борса". За да Ви се отпусне обезщетение, трябва първо да отговаряте на условията на закона, а именно - да имате 9 месеца от последните 15 с трудов договор. Вие имате само 5. Значи въобще нямате право на обезщетение.

И не се заяждайте с колегите, а питайте както трябва.
Естествено. При резултат нула какъв срок.
Интересно какво разбра от въпроса, за да отговориш?
НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ИЗБОР НА ОСИГУРЯВАНЕ, ВНАСЯНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ, ВНОСКИТЕ ЗА ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" И ЗА ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ
В сила от 04.09.2015 г.
Приета с ПМС № 233 от 31.08.2015 г.
Обн. ДВ. бр.68 от 4 Септември 2015г.

Тук всичко си е описано. Не делим хората на осигурени в УПФ , на осигурени в НОИ или на новопостъпили. Щом са родени след 31.12.1059 г., начисляваме, удържаме и внасяма ДЗПО по съответната сметка за ДЗПО. Разпределянето по фондове, вкл. и за ДЗПО към НОИ, се прави по служебен път от НАП.
Да, има право на данъчни облекчения.
Това не е 100% сигурно. Облекчението не зависи от факта дали има или не инвалидна пенсия, а дали ТЕЛКа е до 50% или от 50% нагоре
още веднъж благодаря, само остава притеснението ми след втората година може да се прекъсне осигуряването му ако не извършва дейност въпреки, че е управител.
Ако е управител само по силата на учредителния договор /без ДУ!/ ще се осигурява като СОЛ само за времето, през което действително управлява /докато майката е в майчинство/. После тя поема управлението. Дядото спира самоосигуряването, не се подписва никъде, чака само дивидент и следващо внуче. :-)
След като договорът не е прекратен, то той автоматично е станал безсрочен. Според мен, тя е под закрилата на чл.333 от КТ. Детето е под 3 г., нали?
Няма начин да е станал безсрочен, защото няма отработени дни след изтичане на договорения срок. Работодателят е в нарушение, защото не е прекратил този ТД когато е трябвало и е "държал" работничката без основание.

ПП. За да не кажете, че съм лоша - вижте и нещо по-евтино от чл. 331. Например чл.325/1/1 + нов ТД по чл. 68/1/2 или ДС за нова длъжност + срок на изпитване.
Поразровете се в нета - има много "съвети" за пълната борса.