Аз мисля, че не изпълнявате последната точка от изискванията на т.30 от ДР.

 :good:
Ако пропуска е само 2 дни - няма проблем :) Ще се отрази върху размера на обезщетението с по-малко от 0,3% от разликата между осигурителния Ви доход и МРЗ.

Е, и пет месеца и половина да е пропуска, пак няма да е проблем за срока на обезщетението.  Ще се отрази на размера, ако заплатата Ви е била над МРЗ.
Погледнете нещата така: счетоводните печалби и загуби - за счетододни цели, данъчните печалби и загуби - за данъчни.
Имате счетоводна печалба за 2017, с която се разполагате според решението на собствениците. Те могат да решат с тази печалба да покрият загубите от минали години. Съвсем логично е.
7-дневен срок от спиране на дейността на това лице във фирмата. Може да е преди посоченоте от Вас дати.
Съдружник, който не полага никаква дейност във фирмата си, не подлежи на (само) осигуряване.
Право на "пълна" борса ще имате най-рано през ноември 2018 - три години след отпускането на предходното обезщетение.
За да имате право на обезщетение въобще, трябва да имате 12 месеца от последните 18 с осигуровки за безработица (трудов договор). 12 общо (сумарно).  Може разпокъсано.
"Високото" обезщетение се изчислява според средния осигурителен доход от последните 24 месеца. Дали дохода от Англия ще се отрази, не мога да съм сигурна.
Освен това  за "пълна" борса трябва и подходящ начин на прекратяване на трудовия договор.
работникът реши да го прекрати - може и да има право. Зависи дали има 12 от 18. Само че обезщетението ще е минимално
може ли няколко дни преди да изтече срокът за изпитване писмено да заяви , че не желае договорът да премине в безсрочен - може да поиска прекратяване. Самият договор си е срочен или безсрочен независимо от срока на изпитване. зависи от основаниетона сключване
трябва ли да отработи предизвестие - зависи в чия полза е уговорен срока на изпитване в договора
Здравейте,
трябва да назнача тракторист от 01.04.2018 г ,но първи април е неделя.
Той трябва да започне работа на втори април-нали?.
Правилно ли е да подам уведомлението  на 30.03.2018 г, тъй като 31 март е събота,а  първи април е неделя.
Може да е правилно, а може да не е. Зависи кога е сключен договора. Вариантите са три:
- при ТД, сключен преди 27.03.2018 - неправилно и подлежи на глоба.
- при ТД, сключен от 27.03. до 30.03.2018 - правилно
- при ТД, сключен от 31.03. до 02.04.2018 - невъзможно подаване на 30.03.2018
За ТД, сключен след 02.02.2018  няма да коментирам
Доколкото виждам, става въпрос за ТД за определен срок, а не за ТД със срок на изпитване. Така че няма значение, че е на същата длъжност и при същия работодател. Важно е да се спазват изискванията на чл. 68 за допустимостта на поредни срочни ТД. Ако подозирате, че може да има нарушение, ползвайте ТД по чл. 68, ал.1, т. 2 за определена работа и го прекратете по чл. 325/1/4. По принцип трудовите договори за определена рачота са много "чисти" ;)
По въпросите:
2. Няма изискване за минимален срок. Добре е все пак срока да е разумен  -поне 5-10 дена
3. Не се сещам за такива, ако нещата са оформени както трябва.
4. Щом известно време /при няколко години/ не сте работили при този работодател, няма проблем и за срочен ТД по чл. 68/1/1
5. Означава
Няма начин да си ги възстановите. Всичко е на солидарен принцип.
Аз също правя такива вноски, въпреки че въобще нямам право на обезщетение за безработица, тъй като подлежа на осигуряване и на друго основание.
Освен това внасям и осигуровка за общо заболяване и майчинство, но за щастие през последните 20 години не съм ползвала болничен.
Дали е справедливо? Според мен не съвсем, но такъв е закона.
Значи вземате си болничен и за ООД-то.
Ако заради болничния дохода ви по ТД падне под 2600 - внасяте осигуровки и кто СОл.
понеже там не внасям никакви осигуровки
Това, че реално не внасяте, не значи, че няма основание за вноски.
Тъй като информацията е недостатъчна, ще дам вариантен отговор: Ако сте управител по ДУ или като СОЛ с ОЗМ /вижте как е подадена ОКД/ - вземате втори болничен. Ако сте СОЛ без ОЗМ - не вземате болничен.
Първият линк дава само информацията, че е взето решение, с което се дава указание на всички АЛД, но не виждам как да се добера до самото указание :(
Скрит текст :


Права си.
Просто на някой или не му се занимава, или не му се носи оговорност.
непосредствено до клетката има стрелкичка с падащо меню. Избирате си подходящия код
 Сега в месец април трябва да подам справка по чл 73 за изплатените му доходи - нали така?

Не, не е така. Справката по чл 73 се подава до 15.03. на следващата година.
Лицето си подава ГДД.
След като знаете за болничния, защо не изчакате? Защо не Ви пратят копие по имейл или просто да Ви продиктуват данните?
Не можете да пуснете работник в неплатен без да е изявил писмено желание за това. Но пък ако е дошъл за да подаде молба, защо не е донесъл болничния?
Д6 с нулеви данни не се подава. После, когато му дойде времето - Д6 с код 8.
Вие само този един работник ли имате?
трябва, естествено.