Трябва. И не само пенсионни, но и здравни (не като безработен, а двойно по-високи)
Справка: КСО, чл.4, ал. 3, т. 2
Освен това Ви трябва регистрация като самоосигуряващо се лице, подаване на декларации Д1 и т.н.
Това нещо може ли да се ползва отделно от машината? Може ли да се махне във всеки един момент и да се монтира другаде?
Не е ли подобрение или модернизация и  да трябва да се повиши стойността на машината?

ПП  За същата машина ли става въпрос? https://kik-info.com/forum/index.php?topic=32650.msg188049#msg188049
До 14-ти може да пускате колкото искате декларации по ДДС. Всяка следваща заличава предходната. Актуална остава последната подадена
че се случва да се пусне заповед за обезщетение от НОИ, а със същата дата бива отменено, до изплащане на обезщетението от работодателя

Да, така е и въобще не е чудно. Обезщетението се отпуска от датата на прекратяване на ТД, после се спира за периода, през който се дължи обезщетение за оставане без работа, и после се възобновява (започва плащането за определения период). Месеца с обезщетение от работодателя не намалява периода на обезщетението за безработица,  а само го "отмества" във времето.

Да напомня: върху обезщетението за оставане без работа се дължат осигуровки за пенсия, а лицето само ди внася здравните
Дължите обезщетение по чл.222, ал.1 за оставане без работа до 1 месец /или повече, ако е договорено/.
Има право на "пълна борса" - според стажа и дохода. Разбира се ако има право на обезщетение и ако през последните 3 години не е бил на платена борса
Регистрацията в Бюрото по труда е до 7 дни след прекратяване на ТД, а в НОИ - до три месеца. Самото плащане на обезщетението от НОИ започва след като изтече първия месец от прекратяване на ТД
Никъде няма изискване заплатата /часова,  дневна, месечна/ да се съобразява с някакво нето.
Дневната е месечната,  разделена на работните дни в месеца. Може би трябва да се съобразите с минималната часова ставка. Но и това за брутото.
Ако не Ви се занимава с възстановяване,  задръжте тези фактури за по-добри времена - не ги включвайте в дневника за покупките в месеца на издаване, а в следващ период, когато имате приходни фактури или се съберат побече, на да минете с един масраф (до 12 месеца от издаването на фактурите)
Не
Преназначаването на друга длъжност става с двустранно подписано допълнително споразумение. Щом не сте съгласен - не подписвате.
Как точно работодателят ще реагира на Вашето несъгласие, не мога да предвидя
1. 137 часа месечно? Как са го изчиклили точно толкова? Не се дели нито на 4, нито на 8, нито на 21... Ако работите на 4 часа, както питахте в началото, ще трябва да отработвате по малко повече от 31 ден месечно. При "среден" месец с 21 р.д се падат по малко повече от 6.5 часа дневно
Може би някакво СИРВ с 137 часа месечно ? И график....
Явно ще трябва да се намалят часовете по основния ТД.
Втория ТД не се вписва в ТК. Поне не и в хартиения вариант.
2. Щом е ТД би трябвало да има осигуровки и осиг.доход. За осиг.стаж - частта, която допълва основния ТД до 8 часа. УП може да се издаде, но може да се ползват и данните от РОЛ.
3. Възнаграждението по всеки ТД се включва в ГДД. Защо допуснате, че това няма да се включи?

ПП Не съм запозната с мехонизна на Личната помощ.  Отговорите ми са принципни съгласно трудовото и осигурително законодателство
Защо две Д1? В едната ще си отразите общата сума на месечното възнаграждение - бонуса.
Ако се беше получавал по 3000 лв месечно и сегашния бонус не е само за нова година /за един месец/, а за целогодишната дейност, би трябвало да разпределите бонуса по месеци и да коригирате подадените Д1. При осигуряване на максимума това е безпредметно.
Е, нали питането е за СОЛ. Срокът е 10- ти след месеца на издаване. Няма междинно предаване на работодател/осигурител.
Дали имаше разлика за радличните СОЛове - не погледнах.
Колкото за глоба - не видях в наредбата.
НООСЛБГРЧМЛ
чл.1, ал.6
Не е нужно да се сканира. Попълвате таблицата, запомняте файла и го прикачвате като допълнителен документ
1. Чете НООСЛБГРЧМЛ
2. Подава Д1 само със здравно осигуряване
1.
При определяне на осиг.доход за здравно осигуряване трябва ли да се вземе предвид размера на пенсията
2.
 ако сумарно трудов договор и пенсия достига 3400, дължими ли са здравни осигуровки по ГД?
 не
На кое отговора е "не"?
Не, че не знам правилния отговор, но не разбрах Вие на кой въпрос отгаваряте

Въпрос: "Карл V брада ли е имал или мустаци?"
Отговор: "Да "
Не става ясно дали всъщност не е постъпила  на 01.04.2023 г. / или подписала документ, че е постъпила/ - и по тази причина счетоводството се дърпат да коригират декларацията, която са подали.
В питането има и други неясноти и/или премълчани неща. Говори се за 4-часов работен ден, работа по график... А може би случайно има СИРВ и от 17.04 (събота) до края на месеца си е отработила месечната норма...
Освен това, за да "мине" Д1 с 20 р.д. при възнаграждение за 10, заплатата трябва да е поне два пъти МОД (е, не е невъзможно)...
Да си коригирам техническата грешка:
Коректно е.
При брутна заплата за август 6024,34 и 23 р.д. то за един ден не ползван платен отпуск имате 261,928 лв. За 10 дни - колкото са Ви платили
Коректно е.
При брутна заплата за август 6024,34 и 23 р.д. то за един ден неплатен имате 261,928 лв. За 10 дни - колкото са Ви платили