Трябва. Работодател: Името и БУЛСТАТ
Попълва се приложение 10 - таблицата най отпред и съответното място в част ІX. Декларация не се попълва

облеКчение :)
облагаемия доход от упражняване на трудова дейност на лицето на основание чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО се разделя на броя на месеците, през които лицето е получило доходи на това основание,

По чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО се осигуряват лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО - съдружници, лица, извършващи търговска дейност без да са ЕТ и т.н.
Т.е. "това основание" е основанието по чл.40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО, препращащ към чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО
Лицето от питането има  осиг.доход само по т.2 от ал.3 на КСО. Доходът по ГД също се получава в качеството му на СОЛ. Значи: в двете таблици в колона 5 попълва по 1/12 от сумата на всичко, което е получил като СОЛ - и личния труд, и ГД , и от продажбите по интернет
жената е работила на трудов договор за много кратък период, по-малко от 12 месеца.
Е, това не значи нула, нали :) Все има някой друг ден или месец осиг.стаж. После още 5 месеца до раждането (ако е на 8 часа) и в най-лошия случай след седмия месец от раждането ще има право на 710 лв майчинство. Или колкото го направят тогава. Стига междувременно да не й прекратите трудовия договор.
В АВ няма да му дадат нов булстат. Къл дейността ЗП ще добавят допълнителната.
Осигуряването е по ЕГН, така че дали ще е като ЗП или като хотелиер, все тая. Накрая изравнява осигуровките от всички доходи (без непреработенато селскостопанската продукция)
В ГДД попълва приходите от различните дейности в различните приложения.
По същността на отдаването на стаи под наем - нищо не мога да кажа
Ако има договор по някоя програма - едва ли. В повечето се изисква да не спира дейност за определен период.
Иначе - защо не. През ноември - януари почти няма какво да се прави на пчелина
заповедта е от 02.05.,прекратяването се счита от 01.2022
Това е възможно само ако 02.05 е бил работен ден за съставилия заповедта,  молбата да прекратяване по взаимно съгласие е подадена преди 30.04. и е получила гриф за одобрение преди 30.04., в молбата е посочена дата за прекратяване на ТД считано от 01.05.
Само от любопитство - на коя дата е връчена заповедта?
Искате да кажете: "Дали може ТД да бъде прекратен считано от 02.05.2022 или от 03.05.2022?"
Да, може. Хубаво е датата на заповедта и датата на връчване да са преди или на 29.04.2022
1. Д1 и Д6 се подават от осигурители и от самоосигуряващи се лица. ФЛ, изпълнител по ГД няма задължение за подаване на Д1 и Д6.
2. Д1  и Д6 се подават, когато има какво да се декларира в тях
Справка - Наредба Н-13

По конкретния въпрос , като пренебрегнем факта, че "шофьор" и "граждански договор" са несъвместими: не сте уточнили дали този пенсионер има друг осигурителен доход през м.01 и м.02 и дали е регистриран като самоосигуряващо се лице. От чие име е зададен въпроса - от изпълнителя или от възложителя?
Т2
В колона 4 осиг. доход, върху който е внасял ЗОВ по чл.40, ал.5 (предполатам 1/2 от 650 лв), в колона 5 - осиг.доход от ГД, разделен на месеците, през които е подлежал на осигуряване по чл.40, ал.5. (вижте указанията). В другите колони- каквото се получи
да и на двата въпроса.
Нали сте подали декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице и сте правили осигурителни вноски
Аз не разбрах кой кого назначава по ДУК? Кой подписва молбата за назначаване с работно време? /Не зная да има назначаване без работно време/ Защо мислите, че ще Ви уволнят заради подписване на молба?
В края на краищата: кой е работника? кой е работодателя? ДУКа по КТ ли е ?
Какво означава "Покриване на часове" и какво общо с това има семейната почивка на адвоката?
" бременна жена с 1 дете на 1г.и 10 м"
За първото дете не е ли ползвала майчинство? Ако е ползвала, как така да няма 12 м. осигурителен стаж?
Иначе пресмятането на стажа е по следния начин:
 всичкия осигурителен стаж /от най-първия работен ден до денят преди първия болничен/ с осигуровки за общо заболяване и майчинство /ОЗМ/  + стажът, който се признава по време на болничния и майчинството и така до 12 месеца
Трябва да се има предвид, че при 4 часов работен ден 2 месеца трудов стаж е равен на 1 месец осигурителен стаж.
Има право, ако има някакъв доход и някакъв дължим данък върху доходите. И , разбира се, да отговаря на всички други условия
Осигурителен статус се определя месечно, ако не му е известно на някого.
Между "здравноосигурителен статус" и "задължение за здравноосигурителни вноски" има малка разлика, но не му е тук мястото да го обяснявам. Нито имам време, нерви или желание да го правя.
А пенсията?
И пенсията :)
Вписва се в колона 3. Там където е и осиг.доход по ТД
По аргумент за противното на чл.40, ал.5 ЗЗО, лицата, които ПОДЛЕЖАТ НА ОСИГУРЯВАНЕ ПО АЛ.1


НЕ СА ДЛЪЖНИ ДА ВНАСЯТ.

Нали от 20-ти до 30-ти лицето не е подлежало на осигуряване по ал.1 :)
Не казвам, че има смисъл от тези ЗО, но ... В ал.5 никъде не е посочено че лицата дължат ЗО като безработни, ако през месеца не са осигурени по ал.1. Период въобще не е посочен.
С това "не изравнява за този месец здравни" съм съгласна :)
За това: "не би трябвало да дължи ЗО като безработно лице" и аз като Делфинчето очаквам цитат от норматив
А е трябвало. И е трябвало да се самоосигурява. И трябва да попълни Т1и Т2. И трябва да подаде Д6-13. Как и дали ще бъде приета тази Д6 от системата на НАП- нямам идея
Какво и продавало по интернет? Подлежи ли на задължително осигуряване по чл. 4, ал.3, т.2 от КСО? Подал ли е декларация за регистрация на СОЛ?
и т.н.