И аз наскоро имах подобно нещо - през март платихме по СИС за работа, извършена през февруари. Първо писах последната дата на март, но не ми прие. После, не знам дали е правилно или не, написах 29.02. и мина (добре че беше преди 25-то число на март).
Какво значение има дали е преди 25.03. или след това? Както описвате ситуацията, срокът за подаване на Д1 и Д6 за този ГД е бил до 24.04
Ако под "МОД" имате предвид "максимален осигурителен доход" - не подава Д6-13, защото няма нищо за деклариране.
Ако под "МОД" имате предвид "минимален осигурителен доход за длъжността" - тогава имате проблем

От указанията към Д6:
18. Дата на изплащане/начисляване - попълва се във формат (дд, мм, гггг) следната дата:…
- датата на последния календарен ден от месеца, в който е изплатено възнаграждението, когато в т. 8 е попълнен код 4 - за възнаграждения по договори за работа без трудово правоотношение, които са изплатени след 31 декември 2014

Ако сте платили през м.04, не виждам защо не Ви приема Д6. Срокът е "до …", а не "от..- до"
Щом договора е срочен, то най-логичното е да се прекрати по чл. 325, ал.1, т. 3, 4 или 5 според вида на срока. И трите точки предполагат пълните 60% обезщетение.
Е, има и други членове, които важат за всички ТД, независимо дали са срочни или не. Бобо е прав
Това, че основншя договор е на 4 или на 2 часа, не го прави по-малко основен.
Допълнителен трудов договор може да има едва след като вече работите по основен. Т.е. ако работите на две места.
Не е задължително основния трудов договор да е на пълно работно време или да е с по-голяма продължителност от основния.
А какво точно искат в детските градини, не зная. Децата ми отдавна са минали този ририод.
Щом ЕТ няма приходи и разходи, не попълва прил. 2.
За дивидентите не се подава ГДД и не се посочват в нея.
За ДУ би трябвало да попълни прил.1, но не съм сигурна, дали трябва да подава ГДД
Само с прекратяване на стария ТД и нов ТД.
Всичко друго е "удобно" заобикаляне на КТ.
В колона 5.
А дали ще довнася ЗО или не, зависи от другите данни в таблицата
Не точно. Ако дохода Ви през последните 24 месеца е бил нисък /имате "дупки" без работа или сте работили на 4 часа, или.../ обезщетението може да е 9 лв на работен ден и при "подходящ " член на прекратяване на договора. Още повече, ако има стаж под 3 години
СЪпругата е назначена като управител.
Управител на ЕТ?

То вярно, че съпругите управляват мъжете си, ама и ЕТ-тата им да управляват....
СЪпругата е назначена като управител.
Управител на ЕТ?

То вярно, че съпругите управляват мъжете си, ама и ЕТ-тата им за управляват....
Дивидента на местно ФЛ, въху който е внесен окончателен данък не се декларира. Независимо дали декларирате други доходи или не
1. Приспадат се на това основание,  на което са внасяни осигуровките и на което е декларирал, че ще се самоосигурява. /по кой ЕИК подава Д1/.
2. Включва ги в Таблица 2 и прави годишноизравняване.  Само за месеците,  през които се осигурява по чл.40, ал.5. Ако е нужно -довнася
Пример:
През м.02 имате 20 отработени дни и заплата 800 лв. М.03 имате 5 отработени дни и 15 дни неплатен отпуск и заплата за отработеното 250 лв. М.04 работите 15 дни и напускате. Да 15-те дни на април заплатата Ви е 300 лв. Ако имате неползван отпуск, той ще Ви се плати по 40 лв за ден, колкото е средната надница за м.02. М.02 е последния месец преди м.04 /весеца на прекротяване на ТД/, през който имате най-малко 10 отработени дни.
Ако работите на 4-часов работен ден и искате 2 дни отпуск, ще ползвате точно два дни.
Щом е работила в тази фирма, то може да има срок на изпитване само ако е на дрета длъжност, различна от предходната.
Колкото до 10-те дни /малко дни/ работа преди уволнението,  вече Ви казах: има голяма вероятност за проверка от НОИ
Или според трудовия стаж пак една година може да е на борсата с обезщетение?

Мисля, че по-горе бях ясна: трите "лоши" години са минали и не са ограничение . Значи според дохода и стажа.
Чл.71 също предполага според дохода и стажа.
Изискването 12 от 18 е условие, без което въобще няма право на борса.
Обезщетението се плаща на база последния ПРЕДХОДЕН месец, в който има отработени поне 10 дни.
Та : зависи каква е заплатата предходния месец. Часовете нямат значение