Няма значение, че във фактурата е посочено по банков път. Приемате сумата в брой и издавате документ, какъвто обикновено издавате при плащане в брой (напр. касова бележка от кочан)
При ЕТ не ползвам 121 и 122. Това, което е в 123 в края на годината (след год.приключване) го пращам в разчет със собственика.
Коригитйте
Ще я приемат
Ще стане по електронен път
Не помня някъдеда има изискване да се посочи по чия инициатива е прекратяването по чл.71/1. Но няма и забрана :)
Тъй като при определяне обезщетението за безработица има значение по чия инициатива е прекратен ТД, повече от желателно е да се направи такъв запис!
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж
Чл. 40, ал. 4
 За времето след 31 декември 2002 г., ако продължителността на осигурителния стаж за лицата, работещи по трудово или по служебно правоотношение, е равна на продължителността на трудовия или на служебния стаж, в трудовата или в служебната книжка при прекратяване на правоотношението се вписва от осигурителя следният текст: "Осигурителният стаж е равен на зачетения трудов (служебен) стаж." Ако в трудовата или в служебната книжка не е направено посоченото вписване, осигурителният стаж се установява с документ по образец, утвърден от управителя на Националния осигурителен институт, издаден от осигурителя.

Вярно, КСО е с по-голяма тежест от наредбата, но изискването си е изискване :)
За периодът на втори трудов договор не трябва да го вписвам в трудова книжка ? да
УП-2 за двата периода отделно ли трябва да издам? - не за "двата периода", а за всеки ТД по отделно. За основния, ако е бил на пълно работно време, може да не издавате УП2 и УП3
УП-3 трябва ли? - за допълнителния ТД - да. За основния - ако осигурителния стаж не е равен на трудовия.
УП-1 аз ли изготвям или то отпадна? - УП1 не се ли изготвя от този, който събира, описва и подава документите?
Кога трябва да прекратя трудовия му договор при нас и по кой член от КТ? - прекратявате ТД когато му дойде времето и на основание според случая. Няма изискване за задължително прекратяване на ТД преди, по време или след пенсионирането.
Осигуровките за тези дни се начисляват на тези 70% или на 100% от трудовото възнаграждение?
Или върху нещо между 70% и 100% :)

Точното: Върху 70%, но за месеца осигурителния доход за отработените дни + трите дни болничен от работодателя не трябва да е под МОД за тези дни.

Не се приспада ДДФЛ - не се облага само обезщетението.

 след третият ден, остава само здравни 4,8% върху МОД - не върху МОД, а върху МОД за СОЛ (610 лв през 2020 и 650 догодина)
няма 3 дни от работодател , защото няма прекъсване.
Осигуряването не е едно и също. ЕТ прави годишно изравняване според финансовия резултат!
Не случайно съм написала, че "минималното осигуряване" е едно и също :)
От друга страна финансовия резултат също е разтеглива величина. Дай боже всекиму тя да е голяма. Но може да е малка, нулева или отрицателна. Та осигуряването да си остане минимално :)

ПП Въпросът е зададен от човек, който е учил счетоводство.  Би трябвало да знае поне какво и къде да чете. Дадох му и насоки. Останалото - извън форума и срещу заплащане.
от ЕТ ме отказоха тотално,данъчните щели да ми гостуват ежедневно
"Гостуването" на данъчните не зависи от това, дали сте ЕТ, ООД, дали сте по ДДС или не. Повече зависи от дейността и местоположението на обекта.

Във Вашия случай може ЕТ да е по-изгодно (колкото и да не обичам ЕТ-тата). Вижте дали дейността подлежи на патент (ЗМДТ). Ако подлежи - какъв е размера на патента във Вашата община.
Преценете какъв ще е оборота Ви, колко ще са разходите, каква ще е очакваната печалба и дали корпоративния данък е повече от патента.
Минималното осигуряване при ЕТ и собственик на (Е)ООД е едно и също. Прочетете КСО, чл.4 и чл.6.
Всичко е въпрос на сметки.
Успех!
другия /основния/ работодател
какво от това, че  е в неплатен отпуск
В молбата за отпуск и в заповедта не са посочени периодите с трудов и без трудов стаж.
Правилно. Не е необходимо нито в молбата, нито в заповедта да се отделят периодите.
В трудовата книжка  стажа е посочен като период без трудов стаж
Целият период на неплатения (грешно. Може би) или само този, който не се зачита за стаж (правилно)?
Мога ли в УП3 да го впиша, а в УП2 да го отразя на база МРЗ за ктраната?
Вписвате тази част от неплатения, която е зачетена за стаж - 30 р.д. от 1995 (ако до м.8.1995 не е имал друг неплатен) и 30р.д. за 1996.
Обърнете внимание,  че не става въпрос за 30 дни, а за 30 работни дни.
Да, имате право на обезщетение.
Бих допълнила: ако отговаряте на останалите условия ;)
 сключих граждански договор в месец септември, но тогава нямах плащане, както и октомври, а сега в началото на декември ми преведоха сума....
Дейността по този ГД явно е упражнявана няколко месеца, за това и сумата, въпреки че е платена на куп, би трябвало да се раздели на броя месеци, да се приспаднат НПР и тогава да се сравнява с МРЗ.
не ми е много ясно все още как счетоводно всеки месец се прави
Нормално е да не Ви е ясно как се прави счетоводно. Намерите си счетоводител!!!! Той най вероятно ще знае. Или намерете такъв, който знае.

ПП Фактът,  че упражнявате тази дейност като ЕООД, а не като ЕТ или като ФЛ, вече е прогрес. Предполагам, че някой Ви е дал съвет. Потърсете го отново.
Ако имате възможност (и право) да ползвате КЕП на счетоводителя или на управителите на фирмите, подайте декларациите по електронен път.  Предполагам, че ще минат. Вероятността за глоба е минимална.
Вие сте българин?
Живеете в България поне 180 дни в годината?
ТД ще е в България?

Значи: По ТД трябва да Ви осигуряват върху заплатата, но не по-малко от минималния осигурителен доход за длъжността. Част от осигуровките са за Ваша сметка (удържат се от заплатата), а другата е за сметка на работодателя.
За всеки друг доход, за който дължите осигуровки,  трябва да се съобразявате с максималния осигурителен доход.
Пример: по ТД Ви осигуряват на 1000 лв, по ГД имате облагаем доход за месеца 4000, то по ГД трябва да се осигурявате на 2000 лв или 3000 общо за ТД+ГД. ТД е водещ.
В този случай при плащането по ГД трябва да декларирате върху каква сума се дължат осигуровките (има такава точка в Сметката за изплатени суми).
За достигане на границата от 3000 лв и при ТД и при ГД доходите се сравняват за месеца, в който е положен труда, независимо от месеца на плащане
5500:21=261.90х12отр.дни=3142.80лв.+3болн.работ.х261.90х70%=550лв.или брутно 3642.80лв
"Прекъсвам дейност от.." 01.10.2020
На 30,9 е имал дейност
Много подробен отговор. С много цитати и препратки към КСО....
Само че никъде не видях конкретен отговор на въпроса 2. Дължат ли се осигурителни вноски за управител на ООД, който не е съдружник в дружеството и за същия не е определено възнаграждение …., нито има сключен писмен договор за управление и контрол
А може би вече недовиждам добре  :blink: