Сигурно може. Уведомлението е малък проблем - ако е на една и съща длъжност, подавате уведомлението с код по ЕКАТТЕ 00000. Ако е на различни длъжности - два ТД о две уведомления.
Аз се замислям над случая с един ТД, една длъжност и работа на две места по 6 и 2 часа. Как разпределяте работното време и почивките? Къде се включва времето за предвижване от едното работно място до другото?
Аз пиша броя на дните за които е изпатено обезщетение. Например 15д. и сумата  :smile1:
Аз пък въобще не вписвам обезщетението по 224, а само това по 222/1.
:(
След като графата, както казва Делфинчето, е " за времето от до" (вярвам ѝ без да проверявам ), значи трябва да посочите от-до.
Направете разлика между разход и паричен поток и си рашавате въпроса.
По-добре си пуснете по един ГД за съставяне на ГФО във всяка от другите фирми.
Прекратявайте по взаимно съгласие докато още е съгласен!!! За Вас по-добро от това няма.
Обезщетение само за непллзван отпуск, ако има такъв.
Към Новак:
Този нов съдружник (или нов собственик?) в ЕООДто веднага след решението ли е започнал работа във фирмата или ще изчака вписването в ТР? Или ще почне да упражнява дейност месец по-късно?
Няма отговор "по принцип".
До 7 дни от започването на дейност
Няма санкция. Минала е давността.
След като в ЗБДОО 2018 няма скала-табличка, значи всички авансово върху минимум 510 до максимум 2600, пък накрая - според дохода.
На двамата поотделно. СИС също на двамата
Бруто.
Удръжките са после.
Срокът на изпитване не пречи на ползването на болничен и майчинство.
ТД по чл.68/1/1 е срочен с определен (фиксиран) срок и при изтичане на този срок договора ще бъде прекратен. Независимо дали в този момент сте в болнични или майчинство.
Да сега при прекратяване на ТД по време на майчинството, обезщетението се плащаше до  410-ия ден. Не зная дали е променено или не.
1. Да
2. Да
3. Да - вариант 2, като преди промяната на длъжността ползвате неплатения отпуск.
Да, имате право за плащането в брой. Изключението е само за доходи от труд по КТ. Прочетох закона и указанията на МФ.
А в трудовия Ви договор какво пише?
Или сега ще го сключвате? Във втория случай - изберете си каквото Ви хареса, а останалото включете в ДХ като допълнителни задължения. Добре е да избетете длъжността с по-висока квалификационна група (МОД).
Дали можете или не можете, зависи от решението на собственика. Не е забранено.
Колкото до плащането в брой - личния труд не се ли тълкува както заплатата по ТД ? В смисъл, че не се ограничава от закона за плащанията в брой?