Благодаря!  :smile1: За втората година съм сигурна, че може да работиш дори по трудов договор при друг работодател. За първата се колебаех.
Въпросът Ви беше за самоосигуряване, а не за трудов договор.  Пр ТД няма начин да се осигурявате само за пенсия .
И понеже питате за самоосигуряване в "хипотетична" фирма Б, държа да напомня, че може да се самоосигурявате само във фирма, в която сте собственик или съдружник.
Щом имате 12 месеца, имате право на обезщетение. Поне по тази точка :)
Ал. 4 на чл. 68 регламентира ограниченията за повторно сключване на ТД по чл. 68 ал. 1, т. 1. Прочетете много внимателно ал. 4 и 5 от чл. 68.
Аз отдавна не ползвам ТД по чл. 68/1/1 именно заради трудностите при промяна на срока и повтаряемостта на договорите. Предпочитам чл. 68/1/2 или нещо във връзка с чл. 70.
Със сигурност има възможност за продължаване на срока с няколко дни, но не мога да Ви кажа как точно да го направите за да не нарушавате закона.
Подавам я точно през ЕГН на лицето с КЕП на упълномощено лице, с точно този файл от програмата на НАП.
Всички други декларации на самоосигуряващи досега са приети. Тази, щото сигурно е в последния момент - ядец.
Пак проверете дали декларацията е формирана по ЕГН.
Проверете да не сте подале друга декларация /на друго лице, за друг месец.../
Имате още един час за опити.
Явно сте подали декларацията чрез булстата на фирмата. Д6-13 се подава па ЕГН. Осигурител е Иван Петканов с ЕГН..., а файлът, който се подава в НАП е  NRA ЕГНналицето. Подава се с КЕП или ПИК на ФЛ или на хартиен носитил.
Излежда правилно.
Надявам се, че сте попълнили и последните, сумарни колони
За 9 месеца при 2517,50 осиг.доход и авансови вноски върху 510, как получихте 17820лв?
Тези 30210 брутен доход ли са или след приспадане на НПР?
След м.03 работили ли сте по трудов договор?

Не разполагам с образец на таблицата, но доколкото помня,  осиг.доход по ТД е в една колона /ако не бъркам -втора/, авансовия доход като СОЛ - в друга /колона 4/, реалния доход като СОЛ  в следваща. После има две колони за сумарен доход с посочена формула . И накрая , пак по формули, излиза върху какво се дължи довнасяне.
Щом в Д6 има увеличение - редовна декларация само с увеличението.
За кой месец ще е,  зависи от датата на плащане на възнаграждението и удържането на данъка. В наредбата имаше обяснено как се подават декларациите,  ако има доплащане за предходен период. За съжаление в момента не мога да го цитирам.
И за 1 недостигащ ден няма да Ви отпуснат обезщетение.
Напомням, че не е задължително 12-те месеца да са непрекъснати. Може да има "дупки", но задължително сумарно трябва да са най-малко 12 през последните 18 календарни месеца.
За месеците, че през които няма доход, се взема минималната работна заплата.
Майчинството е минимум минималната работна заплата.
Всичко това е описано в КСО, някъде между чл. 41 и 49. Поне това би трябвало да знаете, че колега.
Щом са спазени следните условия:
- има 12 месеца осиг.стаж с осигуровки за ОЗМ през целия си досегашен живот ,
- в деня преди излизане в болничен /майчинство е била осигурена за ОЗМ
ще има право на обезщенение за временна нетрудоспособност и майчинство

ПП За болнични нужния стаж е 6 месеца
не влиза и не се смята. В този период не сте имали осигуровки за безработица
Защо корекция, като декларациите не са приети?
Подавате редовни декларации.
Проверете си датите. Ако не ползвате последната версия на програмата, може авоматично да е зададена друга дата
Няма минимален срок. Теоретично става и след 1 ден. Добре е да са поне 5-10 дни.
Напомням: от НОИ станаха много чувствителни към подобни вратички и в повечето случаи правят проверка на работодателя. Трява вички документи по договора и прекратяването да са изрядни.
" 90 - за лицата, получаващи доходи по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, за които не се подават данни за държавното обществено осигуряване, ..."

Хиксче, аз мисля, че това са случаите, когато СОЛ въобще не подлежи на осигуряване чрез фирмата, а не, както в случая - неподаването на Д1 се налага по съвсем други причини. Тези причини са , че е осигурен на максимума и се осигурява на ниския процент , а не че за неговото осигуряване  не следва да се подава Д1.
Лицето си е СОЛ, подлежи на осигуряване чрез фирмата и подаване на Д1 чрез това дружество, но не се прави поради наличие на гореизброените обстоятелства.
Позовавам се на един пример, който не е точно по питането, но могат да се направят някои изводи: има едно указание на НАП (не мога да го намеря)  за случаите, когато за СОЛ е подадена Д1 с код 22 и през годината започва да се плаща "личен труд". Указанието е да се подава Д1 с код 90 само с частта за данъците. Става въпрос за една и съща фирма.
Според мен правилно е подадена Д1 с код 90. Вижте наредба Н8, чл. 3, ал. 10 и точния текст за код 90 в указанията.
И защо държите да се регистрирате на борсата? Какъв е смисъла?