Едно допълнение към промените в КСО относно обезщетението за безработица: в ал.3 на чл.54б вече е включен и чл.331.
Имам подобен казус!! А на някои дори не знам на кой доставчик са платени сумите чрез ПОС терминал. И собственика не знае къде са и за какво са..
Не смятам, че трябва с тях да се увеличава фин.резултат, защото не съм ги осчетоводила като разход,/ и не са  увеличили себестойността на продукцията/
съответно, не са ми  намалили печалбата.
Няма нито да предполагам, нито да гадая за какво са.. Това са платени от сметката на фирмата суми, които собственика трябва да възстанови.
Ще ги закрия както колежката е написала.
Има разлика между "фирмата е платила по банка сума на доставчик без фактура" и "платени някакви суми от сметката чрез ПОСтерминал". Първото е разход без разходооправдателен документ, второто си е ... харчене.
Да, при Вас най-добрия и единствен вариант е възстановяването на парите от собствиника.
Не виждам защо набърквате скритото разпределение на печалбата? Не е ли достатъчно да увеличите финансовия резултат за данъчни цели с размера на плащането, за което нямате фактура?
Предполагам, че има доставка и че доставената стока/услуга е включена в себестойността на продукцията Ви
Т.14 си е добре. Само че за 4 дни осиг.доход не е ли по-малко от 460?
В данъчно-осигирителната  сметка би трябвало да има това, което сте посочили в Д1. Важно е и какво има в т.16 и какъв осиг.доход е посочен.
Искаш колкото може повече. Да кажем поне двойно на традиционното. Ако дадат -дадат, ако не - не си заслужава труда.
Работодателят е длъжен да подаде информация за болничния до 10-то число на месеца, следващ месеца на представяне. Т.е. - той може да го подаде от вчера до 10.01.2018. Обработката в НОИ и плащането е до 10 работни дни от постъпването на информацията при тях.
Не зная каква справка от НОИ следите, но там, където аз гледам, информацията за болничния със статус "обработва се" излиза до два дни от подаването.
Абе на теб не ти ли правят услуга? Тогава защо не вярваш? Можеше да разпиташ работодателя или счетоводителя му.
И "да" -  могат да прекратят договора по всяко време ПРЕДИ изтичане на изпитателния срок. Без предизвестие,  без защита, без обезщетение. Напомням - изпитателният срок включва само действително отработеното време и "спира" по време на болнични, отпуски и други отсъствия.
Хората са се застраховали - осигурили са си възможност за прекратяване на договора след като се върнеш от майчинство .
Това са документите. Погледнете: 1. от коя дата и час е справката за подадено уведомление? 2. Пише ли на трудовия договор "Постъпил на..."? Коя е датата?
Ако отговорите са: 1. 8:00 часа на 13.12 или по-рано И 2. 13.12. или по-ранна И първия ден от болничния е 14.12. - всичко е наред
В такъв случай, как трябва да изглежда уведомление по чл. 62? Трябва да го съкратя от настоящата длъжност и да назнача на нова с две уведомления?
ДС е достатъчно. Регистрирате ДС за нова длъжност.
Доброволна или задължителна застраховка ТЗ?
Застрахованите и незастрахованите с един вид дейност ли се занимават?
Според мен Д7 до 25.12. Мотив: в последната подадена Д1 ще има дата за край на осигуряване през м.11.
Колкото до вноската за м.11 не би трябвали да я прави, след като вече ще е осигурена на максимума. Пак според мен.
Съвет: подайте Д7 до 25.12. Няколко след тази дата проверете задълженията за здравно осигуряване. Тогава трябва да е подадена Д1 от бившия работодател и да се вижда, че не трябва да довнася.
Не гарантирам 100% сигурност. Само споделям мнение.
3614
На футболистите от клуба са раздавани храна и вода по време на срещите. Държи ли се данък върху разходите за тях?
Това не са ли разходи по ЗБУТ?
Със сигурност фирмата няма нито задължение, нито възможност да подава данъчна декларация вместо Вас.

ПП  Добре е да ползвате препинателни знаци и главни букви. Виждам същия пропуск и в другите Ви участия.
Няма забрана,  но не е практично по средата на месеца. Ами ако някой се разболее, напусне или просто спре да ходи на работа?
Подава се.
Данните на ФЛ.
Подава се и Д 55. Справката по чл. 73 и Д55 са според датата на вземане на решение, а не по датата на плащане.
Аз бих ползвала Разчети със собственика/Банка
А още в началото на годината /или след подаването на ГДД/ бих записала Печалба/Разчети със собственика.
Кои документи не са внесени в НОИ?
Във връзка с другите Ви питания: Трудовият Ви договор регистриран ли е в НАП? Получихте ли справката за подпис? Започнахте ли работа /макар и фиктивно/?
Ако нямате отработен ден /макар и фиктивно/ по ТОЗИ трудов договор, не може да се надявате на майчинство. Пък и на болничен.