Ако е основен ТД, бих избрала чл.114.
Ако е допълнителен - 110 или 111.
И в двата случая може да добавите "във връзка с... 67, 68, 70..."
Опитайте и ще видите. После споделете резултата
Чрез съпруга/та си
Чрез ГДД, ако има други облагаеми доходи над 7920 лв

С други думи: ако има удължан или дължим данък - ползва облекчението, ако няма - ползва до нулевия размер на удържания данък
НА данъчен документ ли е?
Калега Стефка Делла, ако не Ви се чете КСО, НООСЛБГРЧМЛ и Наредба Н-13, поне потърсете в Гугъл "СОЛ с две фирми" :(
Въпросът е дъвкан, дъвкан....

И да не забравите ОКД5 от втората фирма.
Е, чак и двата не е нужно :)
Или едното, или другото. На това основание и заповед е достатъчна. С оглед на защитата на личните данни е добре за всеки работник/служител да има отделна, персонална заповед
А защо да не минават за разход?
Вашият счетоводител какво казва по въпроса?

Колкото до анкетата, която сте поставили отгоре - въпросът е нееднозначен и трудно може за се даде хем общ, хем точен отговор.
 Айде сега :) Никой не е казал, че касата на дружеството задължително трябва да се намира в магазина или офиса на дружеството. Още повече, ако "офиса" е апартамента на собственика
:)
Цитат
не можах да намеря информация подава ли се някаква декларация или уведомление ,когато започваш да се осигуряваш на Договор за Управление и Контрол. 
Единствено Д1.

Цитат
 първо трябва да прекратя в НАП осигуряването като СОЛ
 
Така е, ако наистина вече няма основание за осигуряване като СОЛ - няма да извършва никаква друга дейност в дружеството освен управленската по ДУК.

Цитат
поради покачване на оборота желае да започне да се осигурява като ДУК 
Правите го само защото имате свободни пари или защото  искате да си намалите печалбата? Или искате да увеличите осигурителния доход на управителя? И в двата случая може да се намери и друго решение.
Изплащането на личен труд след като се приспаднат личните осигуровки на сол ли общо за годината трябва да бъдат 9999
Не съм наясно по въпроса, но не се ли гледа брутното възнаграждение?
Ако смятате, че написаното от Вас е вярно, моля да се аргументирате и да посочите указание, становище или друг документ на компетентен орган.
Щом питате за "единия" управител, значи има и друг управител.  Няма проблем управител А (от позицията на представляващ работодателя) да сключи ТД с другия управител (от позицията на работник/служител) за длъжността "управител" или друга.
тоест ако правилно Ви разбирам - 933.17.8%

ако може един съвет - заслужава ли си да се закупува тоя стаж - ще може ли да се избият тея пари - или да си карат колкото им е СЕГАШНАТА. пенсия
Купуването на стаж има смисъл само когато недостига при пенсиониране
Не съм се ровила и не съм сигурна, но не мисля че такава "покупка" влияе върху размера на пенсията
Предполагам че питате не за СОЛ- управител (не зная дали има такова понятие), а за самоосигуряващ се собственик/съдружник.
Въобще не бих осчетоводявала. Нито ще ги начислявам, нито ще отразявам плащане.
Ако има плащане на личния труд няма да приспадам тези осигуровки преди облагане с данък
ИМАМ ФАКТУРА ЗА ПРОДАЖБАТА
ФЛ е издало фактура за продадените от него отпадъци? С какво по-точно се занимава това ФЛ? Има ли някакви регистрации (СОЛ, ДДС, ....)?
Вместо да викате, обяснете по-подробно конкретната ситуация
До вчера не беше актуализиран ПП на НАП за Д1 и Д6, който включва и справките по чл.73.
Не ми се вярва и днес да го пуснат. Нали още са в профилактика
Според мене не би трябвало да има никакъв проблем да се ползва облекчение за две деца и чрез работодател и чрез ГДД.
Подкрепям. Още повече че в Прил.10 може да се отбележи, че при работодателя е ползвана част от облекчението
 Как би следвало да се осигурява новия управител от дружеството, в което е назначен като такъв?
Ще се осигурява според начина по който е "назначен" за управител - ДУК, ТД, съдружник (ако е станал такъв)... като се спазва изискването общия осигурителен доход да не надвишава максимума

Напомням, че независимо от начина по който е "назначен", ако ще е управител на дружеството, то името му трябва да е вписано в ТР като управител
Цитат
Тъй като услугата за подаване на д1 и д6 е комбинирана, 
Е, чак да е комбинирана... не е комбинирана.  При някои осигурени лица има обвързване на данните от Д1 и Д6 и се изисква едновременно подаване. В други случаи не се изисква
Цитат
излиза че пак трябва да се подават отделно и при подаването на всяка от тях да се маркира, че няма основание за подаване на другата 
Не излиза "пак", а си е така
Цитат
  в програмата за попълване има известна неяснота в терминологията осигурител и задължено лице.
Няма нищо неясно.  Термините са си от КСО. Това, че понякога осигурител и задължено лице са едно и също лице, не е основание да се правят обобщения
Цитат
Излиза, че трябва да изберем осигурител ЕГН, което се разминава малко с очакванията ми за СОЛ на свободна професия, за да имаме правилно попълнена Д6 декларация. 
Просто не сте схванали същността на годишната Д6 (Д6 да м.13). Тя винаги се подава от самоосигуляващото се лице  по ЕГН (осигурител - ЕГН). Не бъркайте с месечните Д6, които се подават от осигурителя.
Ако разходите Ви са под 500 лв - да. Ако са над 500 - ГОД.
За амортизацията - ама дейност-има амортизация. При консервация на ДМА - вижте ЗКПО,  член петдесет и някой дъ шестдесет и някой. Има значение дали е първите 12 месеца или след това
Като се има предвид, че системата на НАП няма да работи до 05.01.2024, то бързането е безпредметно.

https://nra.bg/wps/portal/nra/actualno/vajno-godoshno-prikluchvane