Като прочетох това, изгубих и малкото желание да Ви помогна
https://kik-info.com/forum/index.php?topic=31426.msg181530#msg181530
Скрит текст :
Трудова борса от 28.10.2021 до 28.02.2022
Това означава ли, че ще имам право само на 4 месеца трудова борса на минимална сума?
Означава. От 28,10,2021 /датата на отпускане на предходното обезщетение/ не са минали три години
Щом го пише в указанията ...
Вие четете, Вие попълвате, Вие се подписвате, Вие си носите отговорността....
съкратен съм по член чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ (а именно поради съкращение в щата) и във връзка с чл. 326 ал. 2 от КТ имам предизвестие, което работодателя ще уважи със сигурност.
Какво означава "предизвестие, което работодателя ще уважи"? Предизвестието по чл. 328, ал.1, т.2 се инициира от работодателя, а не от работника. Работника подава предизвестие по чл. 326 и това няма общо с 328/1/2. Та: по кой член ще бъде прекратен договора?
Ако е по чл. 328/1/2, ще имате право на една брутна заплата, ако не си намерите работа до 1 месец. По данните, които сте дали, от борсата може да очаквате около 43,30 на работен ден /около 900 лв месечно/ за период според стажа с осигуровки за безработица /трудов договор/ от 2002 г. насам  При стаж до 3 години обезщетението е 4 месеца, от 3 до 7 години - 6 месеца и т.н.
Такова обезщетение може да очаквате, ако през последните 3 години не сте били на борсата.
Ако последните 3 г. сте били на борсата или прекратяването на ТД е по чл. 326, обезщетението ще е само 4 месеца по 18 лв за работен ден /около 390-400 лв месечно/
Ако сте пенсионер или сте осигурен на друго основание /друг трудов договор, граждански договор с осигуровки, работещо ЕТ, съдружник или собственик на фирма и т.н./ изобщо няма да имате право на обезщетение за безработица
Като счетоводител съм поучавала болнични, издадени със задна дата. Значи може. От медицинския център да потърсят съдействие от техни колеги

Без представен болничен от втория работодател няма да бъде платено и обезщетението при първия.
Ще има право на обезщетение за безработица до момента в който придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или получи пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168.
Ако бъде отпуснато обезщетение за безработица, то ще бъде спряно от датата, от която е отпусната пенсията и ако има обезщетения, платени след тази дата, те ще подлежат на връщане с лихви.
За времето, през което е бил по ТД - да си иска СИС от възложителя
За времето, през което е бил СОЛ - той е бил длъжен да издава документ за придобития доход.
Да си оправи нещата докато все още има някакъв шанс да може.

тоест вписват се само доходите по ГД за 7-8-9-10 месец
Вписват се доходите, придобити в качеството му на СОЛ за месеците, през които е бил СОЛ.
Разбирайте го както искате.
Когато е платено по този ГД не е ли отчетено, че през част от месеците е бил СОЛ, а през друга - осигурен на друго основание?
За времето с ТД+ГД е трябвало да се издаде СИС и да се внесат осигуровки /от възложител и изпълнител/. За времето СОЛ+ГД СОЛът е трябвало да издаде документ с реквизитите на фактура. Само тази част от дохода по ГД има място в таблицата за осиг.доход
Вижте "Образец 2004 Справка за окончателния размер на осиг.доход за текущата година "
В Част III трябва дасте отметнали, че ще я продавате
В самото приложение 3 нямаше ли ред за авансово внесения данък?
Само по чл. 97а ли сте регистрирани?
Всеки от двамата декларира по 1/2 от дохода от продажбата, намален с 1/2 от стойността на придобиване на имота. Т.е. - половината печалба
Сега вече няма.
За в бъдеще  е добре да си направи някаква регистрация /занаятчия, свободна професия, ЕООД, евентуално ЕТ/
От къде взехте тези данни? Нали целият м.07 сте били в болничен? За каква брутна заплата става въпрос?
Да я пази - колко да я пази?
Пишете едно искане до ИТ за разрешение за освобождаване поради закриване на щата. Описвате ситуацията. Добре е да приложите писмен отказ на работничката за преминаването на друга длъжност. Току виж Ви издали разрешение
 ТК се издава от работодателя в два случая: постъпване на работа за първи път ( след декларация от работника) и при изчерпване страниците на предходната ТК.
Това, че книжката на работника е някъде си, не е основание за издаване на нова.
2.И физическото лице няма да реализира печалба, съответно няма задължение за данък по ЗДДФЛ и съответно не дължи осигуровки?
Очебидно стоките, които ФЛ  "продава" на ЕООД не са лични вещи и продажбата ми прилича на "стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон, но не е регистрирано като едноличен търговец" /ЗДДФЛ, чл. 26, ал.7/ Ако има документ за придобиване на стоките за определена цена и продаде на същата цена, то може и да няма печалба, но по чл. 4, ал.3, т.2 от КСО дължи осигуровки
Опитайте, проверете  и споделете резултата
Заплатата за месеца с използван болничен е редуцирана със съответните дни. Във фиша е отбелязана сумата. За следващия месец е нормална, тоест, тези два дни не са включени
Обърнете се за справка към работодателя си или към обслужващия го счетоводител. Тук не сме гадатели
Ако предоставите всички данни, посочени във фиша, може и да получите някакъв отговор