Личния лекар днес ми каза, че нямам право на болничен,
Обясни ли Ви защо нямате право?
В друго питане споделяте: имам работени 14 месеца през 2016/2017 г Дори и да е било на 4 часов трудов договор, пак би трябвало да имате 6 месеца осигурителен стаж с осигуровки за общо заболяване и майчинство.  Значи ще имате право на болничен и обезщетение за временната нетрудоспособност
Благодаря много за отговорите!
 ясно се посочва, че ако работникът излезе в неплатен или в болнипен от първия ден на трудовия договор, то осигуряване не е възникнало, защото не са внесени осигурителни вноски. Не пише с какъв код ще се подаде декларация  Д1, но се замислих дали случаят не е същият.
Не, случаят е съвсем различен. Работникът няма отработен ден, не е почнал работа по ТД, въобще няма "първи ден в осигуряване". За този работник Д1 ще бъде с "първи ден в осигуряване", денят, в който се върне от болничен и започне работа. При Вас нещата не са такива
Дали неплатеният отпуск със стаж е възстановил осигурителните права на лицето се чудя?
Да, по време на този отпуск е с осигурителни права.  Не случайно Д1 за неплатения, зачетен за стаж, се подава с код 01, както е и при дните с осиг.вноски, а Д1 за неплатения без стаж се подава с код 28 и без дни в осигуряване
Мисля да не го слагаме, ако от 14.02. е в болничен. Нали така е правилно? - абсолютно правилно
Мисля, че осигуряването е прекъснато, защото няма никъде ден с внесени осигурителни вноски. осигуряването ще прекъсне считано от 14.02, ако тогава все още е в неплатен. На 13.02., деня преди болничния, е в осигуряване.
проблем ли е, че преди тези 30 дни неплатен със стаж има дълъг неплатен без стаж през 2022-ра - не е проблем. Неплатения за 2022 си е за 2022.
осигуряването тогава е прекъснато и няма ден с внесени осигурителни вноски оттогава За периода 01.01.2023 - 13.02.2023 нали е подавана Д1 с код 01 и "дни  без осиг.вноски зачетени за стаж" и посочено начало на осигуряване 01.01.2023. 
Сега, като подавате Д1 за м.02, гледайте да не сложите последен ден в осигуряване 13.02.
Пък ако толкова Ви притеснява - "върнете " го един ден на работа преди болничния, или да си пусне платен от 13.02
Вие прочетохте ли това становище? По точно второто от двете. В него въобще не се споменава, че променили МОД от 710 на 780. Казано е само че когато МОД е под БРЗ, осигуровките са върху БРЗ и че за пълно ръботно време заплатата не трябва да е под БРЗ.
В т.7 на въпросното становище изрично е посочено, че при неплатен отпуск, болнични и т.н. се взема 710 лв.
Микроинвест не са прави.
Осигуровки или при двамата възложители /не работодатели!!!/, или при никой от тях.
Зависи от общата сума на двете възнаграждения след приспадане на НПР
И трябва ли да посочвам, че към 31.12.2022 г съм основен работодател, като лицето не е на работа от септември?
И как ще посочвате, че сте основен работодател към 31.12., след като не сте?
На база осигурителен доход към дадения момент.
Бих уточнила - осигурителния доход от последните 18 месеца преди "дадения момент" :)
Така че връщането на работа "поне за месец" може да има ефект, но не зная доколко ще е значителен.
Пак нова версия

https://nra.bg/wps/portal/nra/Programni-produkti/Spravka-za-izplateni-dohodi-na-fizicheski-lica/54a4f2d3-3a00-4d71-97e5-333f167a7865

Новото във версия 15.04 е: Оправена е грешка при проверка на Декларация Обр. 6 за код плащане 8.
Проверете каква версия ползвате. Актуализитайте
За какво е запора - дълг или издръжка?
От НАП или НОИ едва ли ще проверяват. Още по-малко вероятно е да засекат грешка. Пък и не ги интересува. Евентуално, ама много евентуално, е някой много уставен инспектор от ИТ да мрънка. Единствения проблем е с работника - той да не роптае нещо. Ама за 4 лв.... Ако тръгнете да коригирате за съответния месец /Д1 корекция + Д6 с код 5 само с увеличението/ ще
Ви излязат и лихви..... Най-лесно е да му платите тия 4 лв като добавка в месеца, през който възроптае. Ако въобще възроптае
Според мен би трябвало и за септември да е 714,26
През базовия месец имал ли е доплащане за стаж?
Ако е упоменато в ТД - да.
Т.е. допустимо е да има срок на изпитване ако ТД е за друга длъжност, която лицето не е заемало в това предприятие
Може ЮЛ да закупи стоки и активи от ФЛ. Сделката се документира с приемо-предавателен протокол или друг подобен документ, в който се описват активите. Документът трябва да отговаря на изискванията на чл.6, ал.1 от ЗСч.
Със снимка от масата :)