Ако не е крайно фатално, просто изместете датата на постъпване на 16ти.
:good:
В пpотивен случай нещата стават сложни. Не ноже по едно и също време да е работил на две места. Нито да има 16 часов работен ден. Дори на първото работно място последния ден да е ползвал отпуск, ще се окаже, че е тpябвало Вашият ТД да е сключен като допълнителен /втори/ ТД.
Има нещо в цялата работа, което не мога да разбера  - защо тези пари, след като са обложени с данък не са прехвърлени в разчет със собственика /ЗП/, а са оставени като неразпределена печалба или каквото е друго? Защо това не е направено навреме от предходната счетоводителка? Или защо не се направи сега? Не мога да разбера и сегашната Ви счетоводителка - първо : защо ще прехвърля сумата в  с-ка Неразпределени печалби от минали години? И второ: ако го пpави, защо ще го прави на части?

ПП Не мога да Ви дам конкретен отговор, защото нямам никакво понятие как стоят конкретните неща при Вас. Давам Ви само тема за размисъл.
ако бъде сключен граждански договор с предмет годишно приключване които да е със срок от 01.01.2016 до 31.03.2016 ще бъдат ли спазени изискванията на търговския закон и на закона за счетоводството за водене на счетоводство   - да.
Може ли да се отчете като прикрит трудов договор, граждански договор за сч. обслужване с период от 01.01.2015 до 31.12.2015 - може да се отчете, може и да не се отчете, а може да се отчете и като дейност по занятие, която да изисква регистрация като търговец или поне като свободна професия. Зависи как е формулиран договора и кой го чете.
За ГД трябва да има определен резултат, който да се постигне в определен срок.
Значи като подадох Д6 за януари с дата 29.02.2016 ми я отхвърли. Подадох я с дата 25.02.2016 и отново същото - трябвало да е последния ден от месеца, за който се отнася. Нещо не е съвсем наред. Подадох я с дата 31.01.2016 и ми я прие. Мисля, че с дата 29.02.2016 беше правилното отразяване съгласно промените от 2016, но нещо не е , както трябва...
Това за осигуровките иил за данъка?
Аз подадох Д6 за осигуровките за м.01.2016 /месец 1.2016 в т.9/ и дата 29.02.2016 в т.18 и декларацията е приета още на 11.02.2016
Няма определен срок.
Напомнете на работодателя, че при такова прекратяване на ТД ще дължи обезщетение /и осигуровки!/ по чл. 222, ал.1.
Срокът е докато се увеличи работата :)

Ако правите това само за по-висока борса - изберете по-евтин вариант ;)
Не. Поне не като ЗП. Нали не се осигурявате за общо заболяване и майчинство /високия процент/.
Ако работите другаде по трудов договор - там може.
така ли е осчетоводяването:
609/501
123/609
Е, не трябва ли да минете през гр.61?
631/20*(12+3)=473,25, което по МОД

Принципът е "осигуровки върху по-голямото от БРЗ или МОД". МОД за целия период, а не само за трите дни. Т.е. - няма вариант БРЗ за отработените дни + МОД за трите дни :-)

Колкото до заплатата - плащате БРЗ с приспаднато лични осигуровки върху МОД и данък само върху частта за отработените дни. Трите дни от работодател са без данък.
А данъка начислен в януари ,заплатите платени февруари в Д 6 горе се пише 2 а доло 29.02.2016,така ли е.
Не.
Ако става въпрос за заплатите за м.01, горе се пише 'за м.01.2016', долу 29.02.2016
Да, осигурителния доход не трябва да пада под МОД за 15 дни /за 12 отработени + 3 от работодател/.Това е често срещано явление при заплати равни или близки до МОД.
БРЗ се пресмята по начина, по който сте посочили. Без да проверявам сметките.
Най-общо: приспадате 455 лв /колкото е по справката/ и внасяте данък върху останалото
С едно съм съгласна: "В много  от случаите администрирането /и проверката/ е многократно по-скъпо от размера на внесения данък".
Аз пък съм възмутена от изявлението: "Да, трябва да се промени редът за отчитане на въпросния данък, като се променят и други данъчни закони, но данъчните закони се променят в края на годината" /цитат според смисъла/.
Добре де, Те казват, че не всичко е ясно, ама няма да го променят сега, а някой друг път. До тогава..."Забелязва се увеличение на продажбите на фирмени автомобили и имоти"
И "Сега ЩЕ поискаме разрешение и съвет от ЕС...". Защо не го поискахТЕ преди да гласувате примените? Или решихте да гласувате, за да влезе в сила от 01.01., пък после ще му мислиТЕ и ще указваТЕ какво точно сте приели...
С едно съм съгласна: "В много  от
Ами така е най-лесно. Да продаде автомобила на жена си. Или на дъщеря си. Или на който го ползва. Продажбата да е по пазарни цени и с ДДС. За жилището над склада - оформете договор за наем по пазарни цени или го продайте. Другият вариант е да връщате ДДС на порции според указанието на НАП и да облагате с данък дохода от предоставеното лично ползване на ФЛ.
Няма да питам защо въобще сте ползвали ДК за активи, които са предназначени за лично ползване от съдружниците. Няма за питам и дали /и защо?/ сте отчели подпбни плащания за разход. Това си е Ваша работа и Вие си знаете.
За м. януари или за м.февруари?
Ако трите дни болничен са работни, то по груби сметки ще получите 830,85 ако е за м.01, или  832,71 ако болничният е през м.02. Това е бруто. Отделно има удръжки като всеки месец.

ПП не съм обърнала внимание, че получавате 870 чисто, но и при 1110 лв бруто излизат подобни цифри за "чистото"
Нали е "работно" облекло и ще се ползва само за работа? Няма да ходят с нето по дискотеки, я :)

От мното години при раздаването на работно облекло и/или ЛПС , отдолу на протокола слагам следните забележки:
1.   Безплатното работно облекло се отпуска на работниците и служителите, работещи по трудови правоотношения, съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредба № 3 от 19.04.2001 г. и утвърден списък на ЛПС от  .......г.
2.   Работното облекло се ползва само през време на работа.
3.   Личните предпазни средства се ползват задължително по време на работа
Нищо не правите. Не подавате Д6 с данъка, а остатъка приспадате от данъка за м.02 и т.н до изчерпването на "отстъпката"