На 10.09.2015 ми беше отпуснато само за един месец. Това означава, че трябва до 10да се водя на работа ли?
Не НА коя дата, а ОТ коя дата е отпуснато обезщетението.
Пример: прекратяване на трудовия договор на 01.03., регистрация на борсата на 04.03., регистрация в НОИ на 08.05, решение от 10.05. за отпускане на обезщетение от 01.04.2015., защото от 01.03.до 31.03 е платено обезщетение от работодателя за оставане без работа. В случая се брои от 01.04.2015
За "воденето" на работа: може да работите на един договор, да напуснете, да не работите известно време, да започнете отново, да Ви съкратят и така много пъти. Важното е да имате 12 от 18 (сумарно) и последния договор, след който ще се регистрирате на борсата, приключи по подходящ начин на 02.04.2018. Ако датата е по-ранна или прекратяването е по Ваше желание или съгласие, обезщетението ще е минимално.
Датите са случайни.
Винаги можете да се запишете на борсата. :) Няма ограничения.
Ако питате за право на обезщетение - ако имате 12 месеца с осигуровки за безработица от последните 18, не сте пенсионер и не подлежите на осигуряване на друго основание,  ще имате право.
Ако питате онова за трите години - броят се от датата на отпускане на предходното обезщетение до датата на прекратяване на трудовия договор. Вижте си предишното разпореждане. Понякога има разлика между датата на "записване" и датата на отпускане.
Много ли ти се иска да си създаваш ядове? Още повече в случая, когато Нямам никакви документи, нищо.. Пък и на познат...
Какво ти пречат нулевите декларации?
В ГДД не се прави засечка с дата на фактурата и самоосигуряването. Такава се прави само при проверка/ревизия.
Вижте какво точно е фактурирано и ако може да се тълкува, че е възнаграждение за минал/бъдещ период, през който е положен труда, нямате проблем.
Това, върху което са внасяни осигуровки за безработица„
Това , което е в трудовата книжка, е основната заплата и обикновено е по-малка от брутния и осигурителния доход.
За уведомлението по чл.62 няма значение какво ще пишете. Става и с нула, и с 5 лв, и с 1500 лв. Аз бих писала за месец с 21 р.д.
Важното е в договора да е описано добре и недвусмислено
Какъв размер обезщетение за безработица ще получи лице съкратено по чл 325 т.4
Ако отговаря и на останалите изисквания - 60% от средния осигурителен доход от последните 24 месеца. Условията за ползване на обезщетение за безработица са: да има 12месеца от последните 18 с осигуровки за безработица (трудов договор), да не извършва друга дейност, подлежаща на задължително осигуряване, да не е пенсионер по възраст и стаж. Има и едно ограничение: ако отговаря на горните условия, но през последните три години е получавал обезщетение за безработица, сега ще има право само на минимално обезщетение (4 месеца по около 200 лева) независимо от основанието за прекратяване на ТД.
моята нето заплата не надвишава 510 -МРЗ за в момента. Каква сума може да ми удържа счетоводителката. - никаква. Освен ако запора не е за издръжка.
Мислите сравнително правилно. Разликата е, че ОКД5 не е за спиране на дейност, а за спиране (възобновяване, ...) на самоосигуряване. Тя се подава в 7 дневен срок от спиране (възобновяване,..) на дейността.
Здравейте, как мога да получавам 1година борса след като съм напуснала по собствено желание. Има ли друг начин след като съм напуснала по собствено желание. Благодаря!

То начини се намират, но нещо зачестиха проверките от НОИ...
А Вие имате ли 15 години осигурителен стаж с осигуровки за безработица от 2002 г. насам?
Без стъкла може ли да функционира?
Според мен си е текущ ремонт.
Ако имате интерес да увеличите отчетната стойност на актива, също имате оскование да го направите. След като сградата е новозакупена (така разбирам от написаното), в стойността ѝ можете да включите всички разходи по провеждането в експлоатация.
Плащаме само здравни осигуровки върху 510 лева/като пенсионер/.
Кои сте Вие, дето плащате?
Ако сте пенсионера -да, така е. Поне такъв е минимума.
Ако сте възложителя - не, не е така. Плащате цялата сума без удръжки. Определящо е СОЛ.
Ако този пенсионер е собственик или съдружник във фирмата възложител -тогава удържате само данък. Определящото е "личен труд".

А колко по- лесно щеше да бъде, ако бяхе задали въпроса си правилно....
Не, не съм управител, до този момент са ми внасяни всички осигуровки. Тези здравни 24.48 процент ли са или фиксирани, защото съм осигурявана на максмалния осигурителен доход? Т.е. мога да излезна в майчинство първите 410 дни,  да си плащам здравните осигуровки на фиктивната фирма и втората година да бъда съкратена, доколкото разбрах. :wink1:
4,8% от 510 лв за 2018.
По-точно: процентът здравни осигуровки, който е за сметка на работодателя от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица.
питах за конкретен член който ще ми свърши работа в случая.В момента съм освободена по взсимно съгласие
Аз пък Ви посочих цели два.
По кой член ще прекратят договора, зависи от основанието на сключване. Най-евтините са: назначаване по чл... във връзка с чл.70 и прекратяване по чл.71 по инициатива на работодателя и чл.68, ал.1, т.2 + чл.325, ал.1, т.4.
Имайте предвид следното:
- 60% са от средния осигурителен доход 24 месеца назад. Ако в този период има неплатено майчинството, за него се взема минималната работна заплата. За болничните и платеното майчинство - дохода, от който са изчислени.
- напоследък НОИ проверява работодателите, пратили лице на "пълна борса" само след 5-10 дни работа. Не, че е незаконно, но са решили, че е подозрително.
От мен - ПИК на ФЛ и което не може - с упълномощаване.

Не зная дали въобще има ПИК на ЕТ.
ЕТ няма никакви приходи и разходи, т.е. фирмата не е упражнявала дейност. В същото време не е подадена декларация ОКД 5 за прекъсване дейност т.е. за прекратяване на осигуряването и ежемесечно са подавани Д1 и годишна Д6 , плащани редовно дължимите суми за осигуровки - трябва ли да се заличат
подадените Д1 и Д6 и ако да , на какво основание

Да.
Основание: КОД и НООСОЛ...
Ами ще трябва да подадете и ОКД5 със стара дата. Прави са от НАП. Щом няма дейност, няма основание за (само)осигуряване. Колко и разтегливо  да е понятието "дейност".

ПП  След като сте внасяли осигуровки, защо не деклариране поне едни 100 лв приход :(
Да, при ЕТ няма възнаграждение за личен труд.
Да, може да започне да се самоосигурява върху 1500, пък и върху повече.
Не, не уведомява никого, освен НАП с поредната  Д1. И с годишната Д6, разбира се.
Но !!! Ако в края на годината посочи недостатъчен доход в ГДД, за осигурителен доход при пенсиониране ще се зачете реалния доход, но не по-добре малко от минимума.