ПП Предвид на ранния час, може да изчакате и други мнения на по-компетентни колеги. Вземете решение след като видите всички доводи.

ПП 2  По повод отпуска при ТД на 2 часа, съм срещала и твърдение, че  трябва да е 5 работни дни,но да се плаща като при 8-часов работен ден. Т.е. ако за 15 р.д. получава 150 лв (10 лв на ден или 5 лв на час), то за 5 дни отпуск трябва да получи 200 лв (5р.д.*8 ч.=40 ч.,  40ч.*5лв=200лв) или общо за месеца с отпуск да получи 350 лв при 200 за отработен месец с 20 р.д. (?!?!)
КТ определя минимлния платен годишен отпуск. Не пречи в ТД да се уговори по-висок.
От  мен- 5 работни дни ( една работна седмица).
Обяснението: платения отпуск е пропорционално на признатия трудов стаж. За една година работа на 2 часа се зачитат три месеца трудов стаж. За 3 месеца стаж се полгат 5 дни отпуск (при 20 за 12 месеца).
118,35 лвл + 26,03 лв- добавка по чл.22, ал.1 НСОРЗ

Не всеки ТРЗ продукт има заложена добавка, за това я заложете вие
Чл. 21. (1) (Предишен текст на чл. 21 - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г.) Когато към или след началната дата на платения отпуск на работника или служителя е увеличена основната му работна заплата за минал период, включващ и месеца, който е база за изчисляване на възнаграждението за платен отпуск по реда на чл. 177 от Кодекса на труда, към възнаграждението за отпуска се заплаща добавка, изчислена с процента на увеличение на новото и предишното брутно трудово възнаграждение, определени по трудовото правоотношение.

Не виждам приложимост на тази алинея, тъй като за МИНАЛ период, включващ месеца, взет за база (м.12.2017) няма промяна на заплатата.

Може да има друга причина за добавка в посочения от Вас или друг  размер. Очаквам да видя основанието.
В сметката за изплатени суми е  удържан авансово само ДОД .

Хм, едва ли е СОЛ по смисъла на КСО.
Ако пък е СОЛ по смисъла на ЗЗО, този хонорар дали е осиг.доход?
..... и какво ще стане с МРЗ за страната?
В примера е над МРЗ :)
Забравяте коригиращия коефициент.
27,41* 19:22=23,67
23,67*5=118.35
Наемат се на работа непълнолетни лица. Работят известно време, след което излизат в неплатен отпуск /без значение е по чия инициатива/, докато отново има нужда от тях. Въпросът е за неплатения отпуск дължат ли здравни осигуровки?
Отваряте ЗЗО, чл.40 и четете. Ако намерите текст: " Задължително осигурени за сметка на бюджета са всички лица до навършване на пълнолетие", можете да не внасяте ЗОВ.

В момента интернетът ми е много слаб и не мога да проверя.
Самоосигуряващо лице съм, не съм ЕТ или ЕООД, а с програмата проблемът ми е, че се осигурявам на проценти, които се различават от тези, които програмата ми дава като възможност да избера, от което идвам до извода, че не мога да я подам в тоя вид. Други проблеми нямам с приграмата. Единствено за здравно % е 8, колкото искам да е. На другите е 4.8 и 8%, а аз плащам върху 18.3 и 5% за УПФ, защото съм след 1961г.
Първата вероятност е да не сте задали коректни начални данни. Най-вече - грешка в ЕГН или поставена отметка на ЛНЧ.
Втора вероятност е програмата да е дала бъг при инсталирането.

Изтрийте цялата папка с програмата и инсталирайте отново, като вземете актуалната версия от сайта на НАП. Въведете коректно всични данни за осигурителя. След това преминете към попълването на Д1. Обърнете внимание на месеца, за който подавате - обикновено по подразбиране излиза текущия месец и от падащото меню трябва да изберете месеца, за който се отнася декларацията. След това коректно нанесете личните си данни. При следващо ползване може да ползвате и бутона 'персонал' и 'данни от предходен месец'. И така бавно и полека, следвайки указанията на наредбата, на програмата (помощ с клавиш F1) и на написаното в другата тема , попълвате деккарацията.
Успех!
Относно ПИК-а: можете да го ползвате за подаване на Д1 само ако сте регистриран/а като СОЛ в качеството си на ЕТ, свободна професия, ЗП или занаятчия. Ако сте съдружник в ООД (ЕООД) най-вероятно няма да стане.
Относно програмата на НАП: с нищо не се различава от попълването на хартиения носител. Само дето има вградени контроли и предпазва от волни или неволни грешки. В предишната Ви тема имате толкова много насоки.....

Според  мен е по-лесно да работи като самоосигуряващо се лице, с ЕГН. От гледна точка на годишното приключване. По този начин от оборота ще приспада 25% НПР, внесените осигуровки и плаща 10% корпоративен данък.
1. Самоосигуряването е винаги по ЕГН.
2. Когато има НПР, няма корпоративен данък!

Като ЕООД трябва да има договор със СТМ,
И това не е вярно. Когато работи само собственика, не е нужен договор със СТМ!

Доколкото съм чула, има специфични за регистрацията на таксиметровите шофьори. До преди 2-3 години трябваше да са ЕТ или свободна професия. Как е сега, не мога да кажа
Тъй като не мога вече да се редактирам, моля последното изречение да се чете:
Предлагам да отделите лицата, упражняващи свободна професия /СОЛ/ от лицата , работещи по ГД, нерегистрирани като СОЛ.
До сега не ми се беше налагало да ползвам този калкулатор, но по повод темата: https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,22358.msg133100/topicseen.html#new
погледнах за какво се отнася.
Направи ми впечатление, че първата възможност е: Възнаграждения по извънтрудови правоотношения или доходи от упражняване на свободна професия. Според мен тези две основания не бива да се обединяват, защото при извънтрудови правоотношения /най-общо при ГД/ осигуровките са върху възнаграждението минус НПР, а при упражняване на свободна професия лицето трябва да е регистрирано като СОЛ и да се осигурява минимум върху 510 лв /за тази година/.
За да няма недоумения, както в цитираната тема, предлагам да отделите лицата, упражняващи свободна професия от лицата /СОЛ/, работещи по ГД, нерегистрирани като СОЛ.
Въпросът ми е дали трябва да удържаме данък? Според мен - не, но не съм сигурен дали не пропускам нещо?

Пропускате!
ЗДДФЛ, чл.29, чл. 43, чл.55....
Ако като СОЛ е посочил, че се осигурява за ОЗМ, май трябва да подава Д1.
Ако няма дейност като СОЛ - да подаде ОКД5 за спиране на самоосигуряването.
По време на платената борса няма осигуровки за общо заболяване и майчинство. Вие нито можете, нито имате право да довнасяте. Д7 няма нищо общо в случая.
Ако в 24-месечния период за определяне на майчинството влиза период с платена борса, то за този период се взема минималната работна заплата.
Щом толкова държите на ТД, защо не приемете съдружник и фирмата да стане ООД? Ако новият съдружник стане управител по дружествен договор /не е нужен ДУ!/ , тогава може да се регистрира като СОЛ за управлението и за всичко останало, което върши /ако върши/. Той вече може без проблем да сключи ТД с първия съдружник.
Ако този управляващ съдружник е пенсионер, тогава ще му внасяте само здравни осигуровки.
Не е нужно новият съдружник да има много дялове. И 1% му е достатъчен.
Навсякъде пише че не може да се сключи трудово договор с управителя за управление, но ние не сключваме за управление, а за извършване на друга дейност.
Не те разбрали правилно това, което го "пише навсякъде".  Когато фирмата е ЕООД и собственика е и управител, то този собственик в позицията на работник не може да сключи ТД сам със себе в позицията на управител, представляващ работодателя. Това важи за какъвто и да е ТД, не само ТД за длъжност управител.
В интерес на истината, има и малък брой колеги, пък и юристи, които твърдят, че подобен ТД е допустим. Аз лично не приемам доводите им.

В края на краищата всеки решава сам и сам носи отговорността за решенията си.

ПП За мен ДУ без възнаграждение /безвъзмезден ДУ/ е пълна безмислица.
Надявам се не мислите, че лихви се дължат само върху съдебноопределени задължения.
Не. Исках да зная как мога да определя каква лихва ми дължи бившия работодател, като забави изплашането на обезщетението по чл. 222, ал.1 ? От коя дата се брои? С какъв лихвен процент?И най-вече - какво основание да му посоча, че да не може да откаже да ми плати лихвата?
След отговор 37 помислих, че ти знаеш конкретния начин за определяне на лихвата и няма да ме пращаш по дяволите с отговори от сорта:  Основанието- общото гражданско законодателство. и Мораторните лихви са определени
Щом ти е декларирал вече оставането на работата, значи трябва да платите, за да не текат лихви.
А лихвите кой ги изчислява, при какъв процент и на какво основание?
Питам за случая, когато работникът не е потърсил вземането си чрез съда.