Тони, разбираш ли какво питаш? Заемът разход ли е, та да се приспада от печалбата ? Или е приход, та да я увеличава?

Всъщност счетоводител ли си?
Щом сте мнаели, че срокът на ползване е по-дълъг, защо не вте го взели предвид при определяне на годишната амортизационна норма?

Няма начин отново да начислявате амортизации, освен ако не правите подобрения и модернизации и по този начин увеличите стойността на актива.
Нищо не Ви пречи да си го държите и ползвате с нулева балансова стойност.
Защо не погледнахте в КТ какво пише в чл.67, ал. 1? Все си мисля, че там са безсрочните ТД.
Колкото до вписването на срока за изпитване с крайна дата, това е лишено от всякаква логика. Ето този болничен, например, ще удължи изпитването.
Може и да има. Ако отговаря на останалите условия....
Не сте задължена.
Можете да се издържате само от дивидентите.
В конкретния случай питащия (питащата) кого представлява - наемателя или наемодателя?
Е, щом подават ГДД по чл. 50, сигурно представлява наемодателя :)
Какво разбирате под "да го освободя"?
Да си ходи в къщи още по обяд - това си е Ваш проблем
Да пуснете заповед за прекратяване на договора от днешна дата, считано от 31.01 - желателно е, ако не сте го направили по-рано
Да подадете уведомление в НАП? - то трябва да е с дата 31.01. и днес системата няма да го приеме
Ето въпросното указание. Вижте първия пример в т. V
Благодаря bobo, а може ли така частично - част да се отработи, а останалата част да се доплати.
Може. Обезщетява се неотработената част от предизвестието.

КТ
чл. 220
(2) Страната, която е предизвестена за прекратяване на трудовото правоотношение, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, като дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестие.
СОЛ- собственик на ЕООД , отдава личен имот под наем на фирма , пред която не декларира, че е СОЛ , Удържан му е данък и е издадена СИС.  За получения доход *-- попълваме ГДД  по чл 50 , но проблем ли е недекларирането на обстоятелството

До колкото имам спомен от едно указание на НАП, СИС се издава дори и в случая, когато наемодателя е СОЛ. И е логично - от една страна дохода от наем не е осигурителен доход и при плащането няма значение по какъв начин се осигурява наемодателя; от друга страна - относно доходите от наем в ЗДДФЛ се прави разлика дали наемодателя е ФЛ иил ЮЛ, а не дали е СОЛ или не, регистриран по ДДС или не.

Ще се опитам да намеря указанието
когато направя 6 месеца ще мога ли да излезна в болничен? - ако сте болна, можете да ползвате болничен и преди 6-те месеца, но ной няма да бъде платен,
И след раждането нали продължава да се трупа стаж? - да.
Значи до края на август като го направя от тогава ще започна да взимам майчинство - Ще започнете. Дали от август - не мога да кажа нищо. Вие си броите месеците :) Ако сте на пълно работно време, разбира се.
Имате само 5 месеца стаж и никакъв друг? При това положение нямате право и на обезщетение за "обикновен" болничен. За да Ви се плати болничния, трябва да имате поне 6 месеца осигурителен стаж с вноски за общо заболяване и майчинство /трудов договор и др./. За майчинство Ви е нужен 12 месеца осигурителен стаж. Стажът е общо от всичките Ви работни места.
Да, но това е само тълкуване според конкретната институция. ....
Ако разгледате добре горния цитат, няма как да не забележите, че никъде не се говори за основна заплата. Т.е. ако плащам 440 основна + 20 лв "клас", работникът ще получава 460 лв възнаграждение за отработено време или за извършена работа и аз няма да съм в нарушение.

Посочените проверки на ИТ са за възнаграждения под МРЗ /е, в случая за осигуряване върху доход под МРЗ/, но и тук не споменават нищо за оснвна заплата.

Приела съм, че случаят 440+20=460 е неправилен, но искам да съм наясно защо. Не може всички да го правим само защото "така трябва" или защото "така иска ИТ". Все някъде трябва да има нещо написано.....
По един друг повод и на едно друго място възникна дискусия относно връзката на основната заплата с МРЗ и не можахме да открием къде в прав текст се свързват двете понятия.
Моля знаещите да помогнат като дадат цитат от нормативен документ /не от указания или коментари/, недвусмислено показващ, че основната заплата не може да е под минималната.

ПП Аз също смятам, че не може осн.заплата да е под мнимума, но личните мнения не се броят ;)
E, вие сте си платили, но не сте получили стоката. Доставчикът има задължение към Вас, а Вие - вземане по аванс
ЗДДС
Чл. 119. (1) За доставките, за които издаването на фактура или протокол не е задължително, доставчикът - регистрирано по този закон лице, съставя отчет за извършените продажби, който съдържа обобщена информация за тези доставки за съответния данъчен период.

За този отчет за продажби ли става въпрос?
Ако "да" - включвате всички продажби, за които не са издадени фактури или протоколи.
Ако "не" - според целите на изготвяне на съответния отчет
А какво друго включват в отчета за продажбите?