Какво пропускам като информация ?

периода 01.01.2017 - 30.12.2021 г. е 60 месеца :) Ако тези 58000 са придобити за един значително по-кратък отрязък от време, и аз не бих била съвсем категорична в отговора
Значи дължи осигуровки по текущата  декларация 1, за минал период не дължи нищо!
Това никой тук не може да каже. Предполагам, че сте стигнали до този извод след като сте се запознали с всички основания за (само)осигуряване на Вашия клиент.
Годишното преизчисление не е свързано само с данъчните облекчения  и е ... задължително.
Моля  ;)
Когато е служител към 31.12. се предполага, че е направено годишно изравняване на доходите и данъка.
Чекването на т.7 отваря полетата за год.изравняване
Въпрос на договорка между контрагентите.
Все пак е добре по някакъв начин да документирате предаването на файла (или каквото е) и получаването му от насрещната страна, за да не възникват спорове при плащането.
Е, ако предаването, приемането и плащането да в един момент, може да не си усложнявате живота - една фактура или само касов бон са достатъчни.
Не виждам основание да не се включват
Освен написаното в горния отговор, обмислете добре какво ще се прави с газовата уредба след приключване на договора за наем, какъв е срока на ползване на уредбата, какъв е срока на наема; има ли свързани лица, лично ползване и т.н.
Подавате годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ. Попълвате съответно приложение и декларацията. Посочвате банкова сметка.
Важно е да нямате задължения към момента на подаване на декларацията
Е не е все едно, защото не може да е на 3000
Да, Все пак да е над минимума и не над максимума :)
От максималния осигурителен доход изваждам дохода, върху който го осигуряват по ДУК. С идеята да не внася осигуровки над максималния. Не знам дали съм права...

Ако и в това не сте сигурна, защо го правите :(
И този месец така: първо определяте осиг.доход като СОЛ, после вадите дохода като ДУ.
В края на краищата, върху какъвто и доход да внесете осигуровки на СОЛа, все тая. В края на годината ще изравните осиг. доход и болничния ще бъде преизчислен върху реалния доход
А в месеците без болнични как изчислявате осиг.доход на СОЛ?
1. тези лихви платени ли са?
2. вижте да не дублирате плащането - веднъж заем+лихви и отделно лихви
Пълномощното дава право на упълномощения да извършва конкретни действия по конкретен повод пред конкретни институции. Не мисля че счетоводителя с пълномощното е "представляващ" фирмата.

ТЗ, чл. 141, ал.2:  Дружеството се представлява от управителя. При няколко управители всеки един от тях може да действува самостоятелно освен ако дружественият договор предвижда друго.
В алинея 3 от същия член се казва: В търговския регистър се вписва името на управителя
Това е за ООД, но подобни текстове има и за други дружества.

Този главен счетоводител ако иска да съставя и подписва ГФО, да върши това като ФЛ - по граждански договор или като се регистрира упражняващ свободна професия. Или да си регне едно ЕООД с 2 лв. капитал
ЗП осигурява съпругата си по чл.4, ал.9 от КСО. Вноските са да пенсия, ОЗМ и ДЗПО. Съпругата сама си внася ЗО като безработна.
Сега има 5 работни дни болничен. Какви осигуровки се внасят?
Чета ЗЗО, чл.4, ал.1, т.54: за лицата във временна неработоспособност поради болест ... осигурителните вноски за лицата, които се осигуряват за своя сметка, с изключение на лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване, са в същия размер ...., върху минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съответно за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители...
Следва ли, че за периода на болничните не се внасят ЗО 4,8%  от 420, а осигуровките са си както всеки друг месец - 8% от 650 лв по реда на чл.40, ал.5. Струва ми се логично.
А какво да правя с ДОО? За 5-те дни болничен без вноски и за 15 р.д. осигуровки върху (420:20)*15=315 лв. Така ли е ?

И нали и при лицата по чл.4, ал.9 от КСО няма 3 дни от работодател?
Оффф :(
Справката по чл.73, ал.6 включва всички доходи ПЛАТЕНИ през 2021 година. Независимо от периода, за който се отнасят!!!
В справката по чл. 73, ал.6 се включват ВСИЧКИ лица, на които сте платили доход по трудови правооотношения и приравнени на трудовите правоотношения ПРЕЗ 2021 година! Независимо кога са постъпили, напуснали и дали сте основен работодател или са при Вас на допълнителен ТД.
Благодаря за отговорите. А по отношение обезщетението заради първия месец сме се споразумели.
Хубаво сте се споразумели, но от НОИ едва ли мислят като Вас. Освен това, отказът от права няма правна стойност. Така че се гответе да платите 1 заплата или най-малкото -да внесете осигуровките върху нея.
та да не се върне при мен!
Ааа, ще се върне :) След 1 месец за да си поиска обезщетението по чл.222, ал.1.

И не 60% от заплатата, а 60% от средния осигурителен доход с осигуровки за безработица от последните 24 месеца. :)
Другото дружество така или иначе ще си подаде данните за доходи от трудови договори / дори и да бяхте подали данните с този доход / и не е необходимо да правите нищо. :smile1:
Не бих била толкова категорична. Питащата не е казала дали на този работник е правено годишно изравняване на дохода на базата на данни от двата ТД.
Ако правилно събирате и изваждате - да, не грешите.

Е, можеше предварително  да прочетете и другите питания във форума и да не се чудите.
Сигурно ще стане необходимо след като сменят минималния осиг.доход за СОЛ :)

https://kik-info.com/forum/index.php?topic=29843.0