За плащането - СИС, евентуално РКО. Издават се от ЮЛ- наемател. ФЛ-наемодател само се подписва
На тримесечие - Декларация по чл.55
Има и годишна справка - пише я в ЗДДФЛ. Някъде около чл. 45
Е, има и специфики - при ФЛ, регистрирано по ДДС, ФЛ с ТЕЛК и т.н.
За счет. статии очаквам Вие да кажете какво мислите и тогава да коментирам.
Нищо не разброх :(
Напишете отново горното, но поставете тук там по някоя точка.
Благодаря ви!
Ако позволите и още един допълнителен въпрос - здравните осигуровки (4,8%) за 13-те дни болничен, върху минимума от 710 ли трябва да се изчислят
Да
А в действителност упражнява ли дейност като СОЛ? (Според мен "да", ама знам ли ...)
Като СОЛ осигурява или се за ОЗМ? Какво е посочено в ОКД5?
Направете уточненията и може би някой знаеш ще Ви отговори.
 Месец септември получавам обезщетение от работодателя за оставане без работа, съответно от НОИ не получавам нищо понеже в цитираната разпоредба се спира и т.н. При този случай дължимото обезщетение от НОИ измества ли се с един месец напред като в моя случай трябва да получа и за месец март включително
Да.
Още една хипотеза, в случай че питащия е сигурен че ще си получи обезщетението по 222(1):
Изтича му периода на държавното обезщетение и си заявява “работодателското”. И е извън обхвата на чл.54г от КСО.

Там е работата, че не е извън обхвата на чл.54г. Независимо кога е платено обезщетението по чл.222, ал.1, то се отнася за първия един месец след приключване на трудовия договор. И като осигурителен доход е за този първи месец без работа, а не з месеца на реалното плащане.
И както каза колегата - ако въобще се плати.
не може НОИ да му каже "иди първо си го вземи, пък после..."
Е да,не са длъжни,  но го правят. При това доста често

Другата хипотеза: получава обезщетение за безработица от първия месец; иска си обезщетението от работодателя след две години и половина, работодателя подава Д1 за този първи месец без работа и... от НОИ пращат писмо да се върне обезщетението за 1 месец + лихвите.
Та не зная кое е по-добро
По т.2 не е вярно. Ще получава от работодателя и няма право на обезщетение за безработица за същия месец. Отдавна има становища за поредността.
И не само становище.  Записано си е в КСО.
Според мен във Вашия случай 1. Има подписан ДУ, 2.  (Ще) Има упражнена управленска дейност. 3. Има уговорено възнаграждение - от нула до 5 МРЗ. И трябва мнооого добре да се обосновете (ако можете), защо не внасяте осигуровки минимум върху МОД за управители /КСО чл.6, ал. 3/.
А за това, че собственика ще упражнява някаква трудова дейност във фирмата, подлежи на самоосигуряване. Независимо и отделно от осигуряването по ДУ. Поне докато ДУ съществува и въпросния съдружник извършва и управленска дейност.

В края на краищата Вие си избирате на кого да се доверите. На адвоката му плащате, а аз съм само един анонимен участник във форума и не съм длъжна да нося отговорност за написаното тук.
Да, грешката е моя. Но принципно, ако месецът е с повече от 168 часа (както сега август), колко трябва да отразя във формата?
Колкото е отработено.

След като ТД е на 168 часа (какъвто и да е този договор), в него би трябвало да е указано как ще се работи в месеците с 19, 20, 22 или 23 дни
13 дни по 8 часа не са ли 104 часа?
Иначе не можело да се регистрира фирмата?!
Да, бе, да. Не можело. Как пък не.

Обясни ми, че щом няма решение на съдружниците се водело, че няма възнаграждение на управителя.
Само дето в КСО чл.6, ал. 3 е записано:
Осигурителните вноски за работниците и служителите и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 /където са управителите/ и 8 се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3 МОД по дейности и групи професии съгласно ЗБДОО, ...
И тъй като договор има - има задължение за осигуряване минимум на МОД /нула е под МОД!/
Според Вас какво е вероятността да попаднете на проверяващ, който чете КСО буквално? И този адвокат би ли Ви защитил в такава ситуация?
Що не вземат да прекратят този ДУ, дето адвокатина им е натресъл и да си управлява и работи като СОЛ? С или без заплащане на личния труд.
Иначе трябва да е ДУ + СОЛ
Д6 не е приета,  значи трябва да я подадете отново. Редовна. Заедно с трите Д1, които също не са приети.
Най-вероятно е приета само Д1 за СОЛа (ако имате такава)
Здравейте, престой да бъда съкратена по чл.328.
Въпроса ми е работят във фирмата повече от 3 години като преди няколко месеца подписах допълнително споразумение към основният ТД за смяна на позицията което е с изпитателен срок.
И защо очаквате съкращение по чл.328, след като сте в изпитателен срок? Ако съм Ваш работодател винаги ще предпочета да прекратя ТД по чл.71, ал.1 вместо по 328. Много е по-лесно за мен - без обяснения, без обезщетения, без предизвестие или други усложнения, без защита на болни, майки и др., от днес за утре, с почти нулев шанс при оспорване в съда.. Пък за работника е едно и също за обезщетението за безработица
В края на годината би трябвало да представите на основния си работодател сл.бележка за дохода от втория ТД, за да може Ви направят годишно изравняване на данъка. Особено ако ще ползвате някакви облекчения. Е, можете и да не го правите, а да си подадете ГДД.
Другите възможности са доброжелатели, любопитни колеги, случайност...
А къде се осигурява бъдещата майка и къде ще бъде осигурена към 46-ия ден преди термина?
Но стойността е доста висока и не отговаря за стоково материален запас???
Какво като е висока стойността? Вие сте закупили панелите за да ги монтирате, а не да ги ползвате такива, каквито са в момента, нали. За да се определи един актив като МЗ или ДМА по-важното е предназначението, а не цената. Ограничението от 700 лв е само за данъчни цели и то само когато се отчита като разход. Вие не отчитате разход на този етап, нали?
Здравейте, искам да попитам на база кое се изчислява обещетението за майчинство, понеже по фиш съм с ОЗ:800 лв и Добавка базова заплата:875лв и База ЗО облагаем доход: 1675лв
осигурителния доход - доходът, от който са изчислени осигуровките за ДОО /в т.ч. за ОЗМ/.
И това средно от последните 24 месеца преди началото на месеца, през който започва 45-дневния болничен
А през кой месец или месеци е положен труда? Месеца на плащане не е от значение за осиг. доход.

Обърнете внимание на т.5 от СИС - лицето само десларира върху какъв доход са му се начислят осигуровките.  Не какъв е дохода му на друго основание, а на база дохода по СИС и други данни сам определя колсо е осиг.доход по този ГД. Каквото декларира - това. Отговорността си е негова