След като има работа в две различни дружества,  как да стане с една ведомост?
Във всяко предприятие се плаща отделно.
Е, това е друго. Всяка ОП на ЕС си има собствени правила и ограничения.
Ако въпросът Ви не е "по принцип", а е свързан с конкретна ОП, запознайте се с нея
Датите са си добре.
тези няколко дни до навършването на 3 години са фатални
Че лицето работи по ГД.  :smile1:
Как?
Освен с ГДД с справка 73, което е догодина по някое време

Само за конкретния случай  питам (ГД под МРЗ)
Ако заплатата му е била относително постоянна - не или почти не
Не повече от 6 месеца. Все пак трябва да имате 12 от последните 18 със осигуровки

Това двойно осчетоводяване е станало минали месеци и въпросът ми беше дали мога сега да го сторнирам при положение, че за месеца  няма реализиран оборот?
Ако става въпрос само за счетоводно то записване (поне така се разбира от въпроса Ви),  защо не.
Подозирам, че проблемът е в двойното включване в дневника на продажбите. Ако е така - вижте чл. 126 от закона.
Здравейте! Приятелят ми също се регистрира като свободна професия. Пуска месечно по една фактура. Върху този ли доход трябва да плаща осигуровки?
Не.
Трябва да се регистрира като самосигуряващи се лице и да се осигурява минимум върху 510 лв /за 218г/. В края на годината прави изравняване на осигурителните вноски.
Най-добре е да се свърже със счетоводител, който да му обясни какво, кога и как трябва да прави.
По 1600 лв ще получавате, ако 24 месеца преди това сте осигурявани (вкл. за безработица) на върху 2666.66лв., а в България максималния осигурителен доход е 2600лв. За всичко останало можете да прочетете в КСО (чл. 54а-54м), на страницата на НОИ, че в тази тема или в други ден подобни във форума.
Ще е пречка.
Ако искате да направите услуга, прекратете ГД в деня преди прекратяване на ТД и надлежно посочете тази дата в Д1. Пък после, че ако човекът много Ви трябва, сключете нов ГД през следващия месец. Дори ще е по-добре да е след месеца, през който ще се плаща обезщетение по чл. 220
Доколкото помня КСО, условието беше "който има друг осигурителен доход ПРЕЗ месеца" и не би трябвало да делите месеца на частни. Дори ГД да се отнася само за времето след прекратяване на ТД, че щом е бил осигурен поне един дтн по ТД, по ГД дължите осигуровки.
Декларацията по чл. 55 се подава до края на месеца следващ тримесечието през което е взето решението за разпределяне на дивидент. Данъкът се внася в същия срок. Датата на плащане не е обвързана с подаването на Д55 и/или с плащането на данъка.

ПП Решението на за разпределяне на дивиденти на не се взема от СОЛ-а, а от собствениците на капитала. ;)
Щом сумарния доход е над МОД, не преизчислявате
Да, за съжаление кодекса на труда не ни помага в такива случаи.
Единствения законов начин е да го водите самоотлъчка - без осигуровки, без стаж, без Д1. Предполагам, че си пазите върнатото писмо, което сте пратили на адреса за кореспонденция.
Всички други начини, които бих Ви предложила са незаконни.
Има и един полузаконен - споделяте с другите работници /по-точно тези, които са му съседи, приятели, които са "клюкари"/, колко лошо е да те водят самоотлъчка - не ти се внасят здравни осигуровки /пенсионните не ги интересуват/ и ще ти се прекратят здравните права, ще ти спрат детските, помощите,  и т.н. каквото Ви дойде наум. Важното е да звучи страшно, убедително и да изглежда законно. Обикновено действа :)
Здравейте , когато СОЛ има възнаграждение за положен  личен труд само данъка ли се декларира всеки месец без осигуровки. :blush:
Въпросът не е ясен.
Ако става връпрос за Д6 - да, ежемесечно /или каквато е срочността на плащане/ само данъка. Другото годишно.
Ако става въпрос за Д1 - обикновено и осигуровките и данъка. Понякога, когато Д1 вече е подадена с максимален доход или с код 22 - само допълваща Д1 с код 90 за данъка и облагаемия доход
Регистрирах се само в Бюрото по труда - според мен обезщетението ще бъде отпуснато според тази регистрация. Т.е. - за чл. 331 - 4 месеца по 9 лв на ден.
Не мога да гарантирам със сигурности не искам да Ви попарвам надеждите за нещо по-добро заради чл. 325/1/4. Тъй като вече сте "задействали" процедурата, не Ви остава нищо друго, освен да се регистрирате отново в 7-дневен срок. Пък ако имате късмет...
И пишете за резултата, тъй като често има такива въпроси, но няма обратна информация.
Най-вероятно ще имате право. Въпросът е колко.
Ако не са минали 3 години на от началото на предходното обезщетение, сега ще вземате минимума. Ако са минали три години - имате шанс за "пълна борса".