30 работни дни неплатен отпуск всяка година /някъде около месец и половина/ се считат за трудов и осигурителен стаж. Те се броят и при определянето на нужните 12-те месеца  от последните 18 за правото на борса.
Ако има над 30 р.д. неплатен през годината, те не се броят за нищо. Дупка. За тях има само здравни осигуровки.
При определяне размера на обезщетението за безработица се взема средния осигурителен доход 24 месеца назад, преди месеца на прекратяване на договора. Когато в този период влизат дни с неплатен отпуск, зачетен за стаж, за тези дни се взема пропорционалната част от минималната работна заплата.,
За повече: КСО, чл. 54а - 54д и малко по-нататък
Платен, неплатен, болничен... Поне докато излезе решението.
Аз бих записала само "по чл. 326, ал.1 - с писмено предизвестие от работника"
а в края на заповедта:
"На лицето да се изплатят следните обезщетения:
1. За неспазено предизвестие от работодателя, на основание чл. 220, ал. 2 - ХХХ лв"
Колко месеца са минали от началото на работа по договора, за който питате?
Ако става въпрос за същия, по който няма срок за изпитване, защото и преди е работил на същата длъжност при същия работодател, то не виждам взаимноизгоден вариант за "пълна борса".
Е, ако прекратите този ТД по 325/1/1 и сключите нов по чл. 68/1/2 за определена работа, тази работа приключи за 5-10 дни /например почистване и дезинфекциране на помещенията на фирмата/ и прекратявате по чл.325/1/4. Ще стане. Законно е. Обаче има голяма вероятност да Ви направят проверка.

Преди да направите "услугата", направете справка колко месеца с осигуровки за безработица има лицето през последните 18. В това число се включват 30-те работни дни неплатен, зачетен за стаж, болничните и майчинството. Ако няма 12, по-добре не си играйте.
Гизданова, при положение че нямате приходи, а само разходи, и всеки месец отразявате разходните фактури в дневника за продажбите, то на всеки три месеца ли имате процедура по реалното възстановяване на данъчния кредит от НАП?
А счетоводителят Ви какво Ви съветва? И за ДДСто , и за самоосигуряването.

ПП Плащането няма никакво отношение нито за издаването на фактура, нито за отразяването й в дневник покупки. И за това попитайте счетоводителя си.
тези фактури ще се отразяват всеки месец в дневника за покупки
е, чак пък всеки месец :) Нека да е на 10-12 месеца :)
Пък това може да го прави и обслужващия счетоводител, нали?

Никъде няма определение на понятието "упражняване на дейност". Кой как и с какво може да докаже, че е имало или е нямало дейност и кой ива по-добри аргументи - така постъпва.
Здравейте, при намалено работно време  , декларира ли се уведомление по чл .62 от КТ до НАП

Не прочетохте би отговора ми днес в 08:52

В уведомлението по чл.62 няма поле за деклариране на работното време
Съответно в софтуера отмятах вторите болнични листове като първични,
Проблемът е в счетоводния /ТРЗ/ Ви софтуер. В програмата на НОИ никъде не се отмята дали болничния е първичен или продължение.
март месец 2020 деклрарам получен за 2019 доход за услуга . декларрам с д1 и 6 и чл 55 за дънъка. спр 73 за получените 2020 г доходи ги декларарам с декл 73 през 2021 година. правилно ли е?
С ГДД за 2019 се декларират доходи, получени през... 2019г.
Д1 и Д - споредпериода на оплагане на труда.
Д55 и справка 73/1 - сторед датата на плащане.
Ако през 2020 получавате доход за труд, положен през 2019 - декларирате дохода с ГДД2020 и съответните корекции на осиг.доход /ако се налагат/
1 да
2 това Вас не Ви интересува. Както е написан - така.
За Д1 - ако правилно сте броили дните, изглежда вярно
Уведомлението най вероято е прието, но очаква обработка т.е. нямате документ дали е отхвърлено и каква е причината за това, нито е потвърдено с описано входящо уведомление...бих ви посъветвала да подадете с код корекция с правилна дата на сключения тд.

Под "прието" не се ли разбира, че е получена справка с надпис "брой приети уведомления за прекратяване - 1, брой отхвърлени уведомления - 0" и името на работника?
Ако имате предвид, че файла е приет, но още няма резултат от обработката, то изчакайте справката и тогава коригирайте или подайте ново с верни данни. Според това, какво пише на справката. Предварително не предприемайте нищо
За съжаление, според мен си има ДС и си има определена заплата. Тези 3000 са заплата, а не командировъчни.
Не държа, че мнението ми е 100% правилно.
Здравейте, при , декларира ли се уведомление по чл .62 от КТ до НАП

При? - не.
В уведомлението по чл.62 няма поле за деклариране на работното време.
Имате предвид да я потвърдя без да попълвам, за да светне в зелено?
Да. Или я попълвате, ако избирате облагане по реда на ЗКПО
КТ Чл. 176а, ал.2
Когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 1, правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му.
 А как стои въпросът със съкращение,при условие,че договорът е срочен?
Вариант 1. По чл.325, ал.1, т. 3 при изтичане срока на договора
Вариант 2. По чл.328 и точка според основанието с тримесечно предизвестие. С отработване на предизвестието или с обезщетение
Вариант 3. По чл. 325, ал.1, т.1 при взаимно съгласие
Варианти 4, 5, 6... - по чл.327, ако има основание, по останалите точки на чл. 325, по чл.331, дисциплинарно, по желание на работника с предизвестие....
Не се притеснявайте за бюрото оп труда. Пращала съм хора на борсата на 01.03.20** г с 10 отработени дни и 30 р.д. неплатен отпуск. Вярно - били са на безсрочен ТД, но това е без значение.
Плащате това, което е по договор - във вашия случай заплатите за март би трябвало да са като тези за февруари и по-високи от януарските.
Държавната помощ ще е върху януарските. Няма значение, че са под реалната заплата.
Поне така разбирам постановлението
610:21*7 дни=203,33*4,8%=9,76 - това е за дните, които са за сметка на НОИ. Тук раб.време няма значение.
Първите три дни от работодател /освен ако не е преди раждане/ са върху обезщетението, но не по-малко от МОД за длъжността /тук МОД е пропорционално на работното време/.
Проверете дали е попълнена тази част и дали е потвърдена.
Тази част е задължителна