Ще си приспадне тези, които е внасял по чл.40, ал.5, но на какво основание сам ще си приспада вноските по чл.40, ал.1, т.1 , па макар и то буква "б"
За тези по чл.40, ал.5 има някакви документи за вноските, но тези за неплатения нали са внесени чрез работодателя?

Правя аналогия с СОЛ с личен труд през част от месеците. Нали за месеците, през които има личен труд, от възнаграждението се приспадат личните му осигуровки и това се отразява в справката по чл.73/6 и в сл.бележка по чл.45. А в ГДД допълнително се приспадат осигуровките на СОЛа и за останалите месеци, през които не е полагал личен труд?
ЗДДФЛ
Чл. 25. (1) Годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения се определя, като облагаемият доход по чл. 24, придобит от данъчно задълженото лице през данъчната година, се намалява с удържаните от работодателя задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице, по реда на Кодекса за социално осигуряване и на Закона за здравното осигуряване, ….

ЗО за неплатения отпуск нали са задължителни по ЗЗО и са за сметка на ФЛ? Това, че са внесени в брой с ПКО, а не са удържани от следваща заплата не би трябвало да ги прави по-малко "удържани" от работодателя.
Работник е напуснал през годината. Преди това е ползвал няколко месеца неплатен отпуск. При напускане с ПКО са внесени ЗО за неплатения отпуск. Тъй като през месеца на напускане няма отработени дни, няма обезщетения и други доходи, тези ЗО водят до надвнесен данък. Не е издавана сл.бележка за дохода и данъка. Доколкото знам , човекът е почнал работа другаде.
Попълвайки справката по чл.73, ал.6, питам:
1. Трябва ли да отразя тези ЗО в общите удържани осигуровки и  така облагаемият доход да стане по-нисък от този, върху който е внесен данъка? /Според мен - да, защото това са си удържани задължителни лични осигуровки/
2. След като не съм издала сл.бележка, тъй като такава не ми е поискана, работодателят към 31.12. не направи годишно изравняване и след подаване на справките по чл. 73/6 ще се яви надвнесен данък на лицето. С включването на ЗО от неплатения, няма ли да вменя на лицето  задължение за подаване на ГДД? /Според мен - това не е моя работа/
bobo, как да документирам несправянето с работата - какъв документ да се изготви или нещо друго?
Иначе той се е подписал в книгите за начален инструктаж и на работното място, дал си е медицинско за започване на работа - това би било доказателство за това, че е работил..
Искат всички документи, доказващи че е започнал работа и реално е работил - договор, който инструктажи, присъствие и форми и т. н.
Понякога пускат анкета на бившия работник и на останалите работници - кога е постъпил, на каква длъжност е бил, с каква заплата, идвал ли е редовно на работа, с кого е работил, как се казва прекия началник, как се казва шефа, въпроси за работното място.... ..
При мен се появи аналогичен проблем. Опитвам се да подам справката по чл.73/6, влизам на съответното място, натискам "избери и подпиши", бутонът става сив и … до тук.
Опитах да подам Д1 и Д6 - същия ефект.
Win10 /64 битов/, IE 11, Java 8,0, КЕП на Банк сервиз

Приемам всякаква помощ
Аз не подавам. Не подавам и за другите лица в неплатен над 30 р.д., които са осигурени на друго основание /СОЛ, ЗП, ТД.../
Изхождам от факта, че Д1 с код 28 се подава за лица, които се внасят само здравноосигурителни вноски, а на пенсионери, СОЛове и т.н. не се внасят никакви осигуровки когато са в неплатен.
За първите 30 р.д. подавам Д1 с код 01 и дни в осигуряване без осиг.доход

Не зная дали е правилно /не са ме проверявали/.
Да, ако другият съдружник също е управител и сключи ТД с авера си от позицията на работодател.
Друг въпрос е доколко един шофьор може да съвместява други дейности, но нямам опит в тази материя.
Отдавна не ми се е налагало - Може ли да споделите какво се носи в НОИ, за заверка на осигурителната книжка - ПН, ГДД, нещо друго?

Последната година, за която заверяват осиг.книжки , е 2015. Ако заверявате периоди преди това:
За периодите преди 2004 /или 2005, не помня вече/ искат платежни, ведомости, ГДД.... За по-късните периоди - само ГДД. И осиг.книжка, разбира се.
След като подадете заявление за заверката, с Вас се свързва инспектор и Ви обяснява какво и кога да занесете. Поне така беше преди няколко години
Правилно не искат. Осигуровките се внасят в едната фирма.
Какво да правите: при всички случаи - заличавате Д1 в едната фирма.
Осиг.доход се заверява на база на годишното изравняване и Д6-13. Ако са внесети повече осигуровки - подлежат на връщане или приспадане
Щом съдружниците няма да упражняват никаква дейност в ООД-то, не подлежат на (само)осигуряване
Така е. Срочния ТД не може да се продължи ако не сте на работа. Трябвало е да бъде прекратен още на 31.12.2019.
Ще получавате обезщетение до 410-ия ден. След прекратяване на ТД трябва сама да си внасяте здравните, като за целта подадете декларация обр. 7 в НАП по лична карта.
За да ползвате отпуск за гледане на дете до 2 год. възраст трябва да започнете работа и да имате поне един отработен ден
Според мен - може, но ако Вие  представил сл.бележка от предходен работодател, от която да е видно, че има удържан данък. Вие правите год.изравняване на работниците, които са при Вас към 31.12. и го правите за целия им доход рлез годината.
 
от датата на отпускането
За месеците, когато по основния ТД Ви осигуряват върху 3000 - не. За целта всеки месец трябва да декларирате дохода по основния ТД пред работодателя по втория.
А ТЕЛКа от кога е? Да не е удържан данък преди решението?
Много ми е странно, че се опитвате да правите изводи и заключения без да сте зе запознали подробно със съответните закони. Тълкуват нещата едностранно и извадено от контекста.
Нямам повече какво да кажа по темата.
Хубава вечер!
Да да Ви посочи някой какви документи са допустими за отчитане на прихода, трябва поне някъде да са описани такива.  За съжаление такова място няма.
Вариантите са много:
1. Най-елементарното: при плащане по банков път - извлечението от банковата сметка е достатъчно. Като основание да превода е достатъчно да е посочена услугата.
2. При плащания в брой - с касов апарат също е елементарно и анонимно. Само дето св.професии не са длъжни да имат КА. Да, но не е забранено да издават касови бележки ок кочан.
3. Може да издават разписка, сметка, ... (справка - адвокати, нотариуси). Може да е протокол, може... може просто една таблица, в която да си отчита дневните приходи. Едва ли някой ще Ви спре да издавате и такива "анонимни" "фактури", каквито описвате.
След като няма посочен конкретен набор от документи, то няма и законово ограничение на избраните методи. Достатъчно е да отразяват всичките приходи поне по тримесечия.
А фактура се издава само ако я поискат.
Здравейте , съдружник съм във фирма на длъжност управител.Имам стаж 11год. и са ме осигурявали на минималната заплата.
И какъв би бил размерът на обезщетението от ТБ?
Благодаря
Ако това "на длъжност управител" означава, че са Ви осигурявали по договор за управление за всички осигурителни рискове, вкл. и за безработица, добре. Поне ще имате шанс да имате право на обезщетение за безработица.
Ако  сте се осигурявали като СОЛ, шансовете Ви се свеждат до нула. Поне за първите 12 месеца след започване на рабона по трудов договор. При осигуряване като СОЛ няма осигуровки за безработица.
Ако все пак имате или придобиете право на обезщетение, то (в най-добрия случай) ще е според стажа с осигуровки за безработица от 2002г.насам и ще е 60% от средния осиг.доход от последните 24 месеца. Когато в този период влизат дни без осигуряване за безработица, като база се взема минималната работна заплата.
1. Ако плащахте директно на доставчика, какво бихте платили? Предполагам, че не само данъчната основа.
2. Какво общо има плащането (паричния поток) с ползването на ДК?
Щом има подадена ОКД5, значи подлежи на самоосигуряване.  Нова, че в действителност не прави вноски като СОЛ, защото е осигурен на максимума по ТД, неозначава, че не е СОЛ.
Ако спре самоосигуряването преди прекратяване на ТД и регистрирането като безрабонен, би трябвало да има право на обезщетение.  Колкото по-кратък е срока между спирането на самоосигуряването и прекратяването на ТД, толкова по-голяма е вероятността от проверки и отказ.