Благодаря за отговора!
Възнаграждението по ДУ е разход за фирмата и не се дължат осигуровки тъй като е осигурен на МОД по ТД.Това е целта(разхо за фирмата).
Ако под МОД разбирате "максимален осигурителен доход 3000 или 3400 лв", да, така е. При всеки доход под максимума дължи осигуровки по ДУ.Същото се отнася и за осигуряването като СОЛ. При СОЛ може да си плаща "личен труд", което също е разход за фирмата. Ама като сте рекли ДУ, та ДУ....
Може, ако по ТД е осигурен на максимума.

ПП Защо му  е на този лакар да управлява по ДУ, след като явно и лекува и за лекарската си дейност трябва да се самоосигурява.  Няма ли да му е по- икономично и да лекува и да управляма, пък и да си почиства кабинета като СОЛ?
Почти двойното увеличение на МОД за ЗП според мен е насочено към намаляване на лицата, имащи достъп до европейски (колкото и да са "европейски") помощи и субсидии. Мотивът, че ЗП получават минимална пенсия или минимално майчинство, които са по-високи от осигурителния им доход, със сигурност отговаря на реалните факти, но не и на идеята за стимулиране на земеделското производство. Премахването на осигурителната "привилегия" е поредния пирон в ковчега на българското земеделие. Дано да не е последния (заключителния)
Размер на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст – 710 лв. (увеличение)
Ей това нещо  е най-доброто сред всичките промени. Онези 380 лв отдавна трябваше да се обвържат с МРЗ. Имаше изявления, че тези 710 лв са равностойни на 900 и отгоре брутна заплата и така се стимулирало майките да не работят. Моге и така да е, но така се стимулира и майката  да се грижи за детето си в най-важния период. Още повече,  е това е право само на осигрени майки,  а тези с високата раждаемост обикновено не са осигурини.
Нещо друго ми направи впечатление: МОД по длъжности и дейности е над МРЗ само в квалификационна група 1. За всички останали е 710 лв. Над 710 са само малък брой дейности сред които се набива на очи високия МОД за групи 2-7 при хотелиерство и ресторантьорство.
Като изпишете стажа, от долу пишете "Забележка: За периода... стажа се зачита за втора категория съгласно..."
И какво Ви озадачава? Може би по-правилно би било да се напише "издават документ, съдържащ реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството" /Чл.9, ал.2 от ЗДДФЛ/. Този документ може да се нарече  "фактура", "протокол", "разписка", "хонорар-сметка" или просто "документ на основание чл.9, ал.2 от ЗДДФЛ ", важно е да съдържа изискуемите реквизити като на фактура.
И това не е от вчера. И не се отнася само за вещи лица, а за всички СОЛ, които получават доход от "друга стопанска дейност".
thejaguar, като гледам колко си навътре в нещата се чудя дащо не си извадиш един електронен подпис и да не се занимаваш с разни счетоводители. Пък и по-евтино ще ти излезе - само 36 лв за 12 месеца (3 лв на месец - какво му плащаш)

Какво пропускам като информация ?

периода 01.01.2017 - 30.12.2021 г. е 60 месеца :) Ако тези 58000 са придобити за един значително по-кратък отрязък от време, и аз не бих била съвсем категорична в отговора
Значи дължи осигуровки по текущата  декларация 1, за минал период не дължи нищо!
Това никой тук не може да каже. Предполагам, че сте стигнали до този извод след като сте се запознали с всички основания за (само)осигуряване на Вашия клиент.
Годишното преизчисление не е свързано само с данъчните облекчения  и е ... задължително.
Моля  ;)
Когато е служител към 31.12. се предполага, че е направено годишно изравняване на доходите и данъка.
Чекването на т.7 отваря полетата за год.изравняване
Въпрос на договорка между контрагентите.
Все пак е добре по някакъв начин да документирате предаването на файла (или каквото е) и получаването му от насрещната страна, за да не възникват спорове при плащането.
Е, ако предаването, приемането и плащането да в един момент, може да не си усложнявате живота - една фактура или само касов бон са достатъчни.
Не виждам основание да не се включват
Освен написаното в горния отговор, обмислете добре какво ще се прави с газовата уредба след приключване на договора за наем, какъв е срока на ползване на уредбата, какъв е срока на наема; има ли свързани лица, лично ползване и т.н.
Подавате годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ. Попълвате съответно приложение и декларацията. Посочвате банкова сметка.
Важно е да нямате задължения към момента на подаване на декларацията
Е не е все едно, защото не може да е на 3000
Да, Все пак да е над минимума и не над максимума :)
От максималния осигурителен доход изваждам дохода, върху който го осигуряват по ДУК. С идеята да не внася осигуровки над максималния. Не знам дали съм права...

Ако и в това не сте сигурна, защо го правите :(
И този месец така: първо определяте осиг.доход като СОЛ, после вадите дохода като ДУ.
В края на краищата, върху какъвто и доход да внесете осигуровки на СОЛа, все тая. В края на годината ще изравните осиг. доход и болничния ще бъде преизчислен върху реалния доход
А в месеците без болнични как изчислявате осиг.доход на СОЛ?
1. тези лихви платени ли са?
2. вижте да не дублирате плащането - веднъж заем+лихви и отделно лихви
Пълномощното дава право на упълномощения да извършва конкретни действия по конкретен повод пред конкретни институции. Не мисля че счетоводителя с пълномощното е "представляващ" фирмата.

ТЗ, чл. 141, ал.2:  Дружеството се представлява от управителя. При няколко управители всеки един от тях може да действува самостоятелно освен ако дружественият договор предвижда друго.
В алинея 3 от същия член се казва: В търговския регистър се вписва името на управителя
Това е за ООД, но подобни текстове има и за други дружества.

Този главен счетоводител ако иска да съставя и подписва ГФО, да върши това като ФЛ - по граждански договор или като се регистрира упражняващ свободна професия. Или да си регне едно ЕООД с 2 лв. капитал