Здравейте, инсталирах си новата версия на НАП 13.01, но не мога да въведа декларация 1 за 2021 година. В полето има възможност само до 2020г.
Още един въпрос- Как мога да въведа Декларация 1 за всички месеци на 2021г., така че да остане само задължението плащане по електронен път?
Все още не може да се подава Д1 за 2021 с програмата на НАП. Изчакайте поредното обновление в края на януари или началото на февруари.
Д1 за всички месеци може да се подава само при определени условия - за СОЛ без ОЗМ. В Д1 има съответен код за това.
За да има ефект трябва да са присътвени.  Минимум 10 работни дни в месеца преди този, в който ще ползвате отпуска.
Ако през декември СОЛ не е осигурен на тавана ще се дължат и осигуровки.
Не. Ще си внесе авансово за декември колкото е избрал да си внася. Изравняването на осигуровките е с ГДД за цялата година- всички доходи като СОЛ и всички авансови вноски като СОЛ.

Е, ако прецени, че след ГДД ще има много за довнасяне, може да внесе авансово за декември върху по-голяма сума
Така е.
А може да не е точно така:)
в колона 5 пиша действителния доход, който съм получила. За 2020г дохода ми е 3720,....
В к.5 се пише действителния осигурителен доход, който е получения през годината доход, намален с 25% (обикновено). Така че много зависи дали тези 3720 са осигурителен или брутен доход.
Щом имота е продаден от ФЛ, със сигурност не се плаща данък печалба :)
Дали има данък върху дохода или не, не зависи от продажната цена, а от други обстоятелства /вижте чл.13 от ЗДДФЛ/.
Ако доходът не е необлагаем, задължително се декларира и се внася данък върху дохода /ако има такъв/
Ако доходът е необлагаем - декларирането е по желание

ПП Доколкото виждам, поне до неотдавна сте се занимавали със счетоводно обслужване.
https://kik-info.com/forum/index.php?topic=22533.msg134161#msg134161
:(
А върху какво очаквате да повлияе увеличението, след като няма да имате отработени дни с новата заплата?
Няма значение.
Вие сте длъжен да подавате декларация по чл.55 и да внасяте авансов данък като физическо лице, придобило доход по извънтрудови правоотношения, когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка /чл. 55, ал.2 и чл. 43, ал. 6 от ЗДДФЛ/

И добре, че договорите са били за малки суми, иначе щяхте да имате и други завължения :)

ПП Прави впечатление, че много точно задавате въпросите си, използвате нужната терминология и конкретизирате точно тези факти, които са необходими. Явно сте  запознати със законите. Учудвам се, че имате пропуски при спазването им.
Чл. 80. (1) Лице, което не подаде в срок данъчна декларация по този закон, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

Е, ще Ви наложат глоба, ако се усетят, че не сте подали декларация по чл. 55. Вероятността не е много голяма, но все пак не е изключено.

Подаването на декларация по чл.55 не Ви освобождава от подаването на ГДД по чл. 50.
за всички месеци от януари до декември, а в колона 5 трябва да разделя облагаемата основа - в моя случай, 791.25 лв. след приспадане на нормативно признатите разходи, на 12, което прави 65.9375 лв., и трябва за попълня тази сума за всеки месец от януари до декември.
Да. В единадесет от месеците пишете по 65,94, а в последния - колкото остане.

трябва ли в моя случай да посочвам някаква сума от внесени ЗОВ, която да ми се приспадне от основата?
Да. Попълвате си ЗО, които сте внесли през годината /292,80 лв/

А за м. септември / трето тримесечие на 2020/ е трябвало да подадете декларация по чл. 55 и да внесете авансов данък
И отметка на "пенсионер съм и не желая да се осигурявам" ?
В ОКД отдавна няма място за такава отметка :)

А за периода от 18.12.2020 до датата на подаване на декларация-- дължи ли здравно осигуряване?
Нали не е упражнявал дейност. Теоретично би трябвало да дължи ЗО по чл.40 ал.5 като безработен и да си подаде Д7. На практика не съм сигурна нужно ли е, не е ли...
Тогава си отчетете плащането и данъка в първото тримесечие на  2021. Както си му е реда.

Удръжките са на хартия, осчетоводени към 31.12.2020 г. както си му е редът.
Оооох. Отворете ЗДДФЛ и прочетете! Данъкът се дължи според датата на удържането му при изплащане на възнаграждението, а не на начисляването. При трудовите договори е същото!
Щом плащането е през м.01.2021, то данъкът е за м.01.2021 и се отчита за 01.2021.

Обърнете внимание, че с начислените разходи по тези ГД трябва да увеличите годишия си финансов резултат. Пише го в ЗКПО.
с начислени осигуровки и удържан данък по желание - изплатени на 10.01.2021 г.

Или не питате като хората, или не знаете какво правите. Данъкът се удържа при плащането. Няма как да удържите данък през м.12, след като плащането е през м.01!!!
А щом е платено през м.01, данъкът не се удържа "по желание", а "по закон".


Ако искате да "замажете" грешките - помислете дали може по някакъв начин да оформите плащането към 31.12.
И ЧЕТЕТЕ ЗАКОНИТЕ!!! Предварително, а не в последствие.
Аз бих подала. С отметка само на "започвам дейност". Без нищо за осигуряването
Ами за декември съм удържала данък по желание на хората и ще го внасяме сега до 25 януари.
И понеже за първа година правим така, затова ми е малко объркано.
Срокът за внасяне на данъка по ГД не е 25. 1.
И пак да питам: нали този данък не е удържан по ония ГД, които са платени през януари, а по други ГД?

ПП Подкрепям напълно казаното от delphine Днес в 14:19
А ако ги декларирам в годишната Справка за 2020 г., грешно ли е?
Грешно
А данъка, който съм удържала през м.декември кога го декларирам, в кое тримесечие?
В четвъртото с Д55 до 31.01.2021.
Предполагам, че през декември не сте удържали данък върху ГД, който е платен през м.01.
Не трябва ли да изчакате и м. януари?
1. Включват се в справката за 2021 г.
2. Ако Ви поискат
3. Да
Данъчното третиране е точно такова, каквото е описано в ЗДДФЛ и ЗДДС.
Ако нещо конкретно не Ви е ясно, питайте пак.
Първо - забравете за термина "назначени" когато става въпрос за ГД.
При месечно възнаграждение от 1710 лв осигурителния доход е над МРЗ и по тези ГД се дължат осигуровки /КСО, чл.4, ал.3, т.5/. Част от тях се удържат от лицето.
Дали ще се удържа данък или не, зависи от това дали плащането е през м.12.2020 или през 01.2021г.. При плащане през м.12.2020 зависи дали лицето иска да му се удържа данък или не.
Вземете една Сметка за изплатени суми и проследете точките. И без това трябва да попълните такава.
А студентите трябва да уведомят в учебното заведение, че през м.12,2020 са здравноосигурени на друго основание /по Вашите ГД/
Имам следния въпрос: Може ли да бъде сключен трудов договор, в който е цитиран чл.111, чл.114 във връзка с чл.68 от КТ. Опоменат е денят от седмицата в който трябва да се полага труд и часовете.отпуската е изчислена на 6 дни, а договора е регистриран по чл.111. Ще бъда благодарна да чуя мнението ви.
Защо да не може? Дори може да се включи и "във връзка с чл. 70" :)
Само че към чл. 68 трябва да е посочена алинея и точка.
Пример: Допълнителен /втори/ ТД при работодател, различен от този по основния ТД, за определени дни в месеца и срок от 3 месеца /или до завършване на определена работа, по заместване и т.н./
Тъй като водещото е "допълнителен ТД при друг работодател", то правилно е регистриран с кода за договори по чл. 111