По данните, които сте посочили, третата година изтича така, какгто сте посочили.
 Макар че дали 31.03 или 01.04. няма значение на 07.06. :)
1. Болничният ще бъде платен от НОИ само до 30 дни сред прекратяване на договора.
2. Нямате защита. Договорът Ви е такъв.
3. Не само че имат право да прекратят договора, а дори ще са в нарушение ако  при завръщането на титуляра не прекратят Вашия договор. Това, че сте в болничен или майчинството, не променя нещата
4. Ако не започнете работа няма да Ви платят нито болничните, нито майчинството.  Трябва да си намерите работа и да имате поне един отработен ден преди поредния болничен. През това време не трябва да сте в болничен. Говорете с лекаря си.
Този тригодишен период се брои от датата на отпускане на предходното обезщетение.

Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица,  чл 10, ал.2
Опитах се да подам ОКД 5 за начало на самоосигуряването на малкия % осигуровки, но ми я отхвърли. Основанието е, че промяна в осигуряването се прави до 31.01

Този СОЛ  за пръв път ли започва да се самоосигурява или вече е бил СОЛ и временно е прекратил дейност (независимо дали в тази фирма или друга)? В първия случай няма причини за отхвърляне на ОКД5 на основанието, което сте посочили. Във втория случай, ако предходното самоосигуряване е било на високия процент, то сега не може да започне на ниския.
И в двата случая наличието на ТД няма значение.
За липсата на пари и наличието на задължения, може и да е почти нормално за ООд с 2 лв капитал.
Според мен по-уязвими сте за това:
Стойноста на земята и себестпйноста на изградения обект възлизат общо на 200 единици, продажната цена ще бъде 100 единици.
То бива да продавате на загуба, ама на половин цена... :hmmm: Още по-голям проблем ще е, ако с купувача сте свързани лица.
Ако бонусите са с постоянен характер (не ме питайте какво значи "постоянен ") - 1700, ако не - 1100.
Х не е получила никакви документи за тези стоки от У.
Х е получила някакви стоки без касвито и да било документи? Че фактура няма - разбрах, но няма ли платежни документи /банков превод или касов бон/, стокови разписки,  приемо-предавателен протокол.... И как през 2019 фирма Х е продал нещо, за което няма документи, че преди нова е станало нейна собственост?

Няма начин да осчетоводите каквото и да било, ако няма някаква документална обоснованост.
Щом Ви е донесъл болничния - подайте го. Ако не е за трудова злополука, няма да го платят. Това Вас не Ви интересува. Лицето, ако иска обяснение, да го тйрси от НОИ.

Пише го в чл.42, ал. 3 на КСО
Ако не си плаща тези пари като личен труд или не са му друг доход от дейността като СОЛ, не плаща данък.
Д1 се попълва както и при 560 лв, само че с по-високата сума.
Д6 месечна не се подава, ако няма платен личен труд.
Д6-13 - с осигуровките върху окончателния осиг.доход за годината според ГДД.

Напомням, че ако в края на годината няма достатъчно доход като СОЛ, част от осигуровките ще са неправомерно внесени и ще подлежат на възстановяване. Осиг.стаж за пенсия, болнични и майчинство ще се зачете до рязмера на реалния доход, но не по-малко от 610 лв месечно
За втория ок, ще го декларирам , но за лицето в майчинство удържам ли данък и къде го пиша.
Другите неща така ли са 
Благодаря!

Със сигурност трябва да удържите данък. Попълвате СИС, Данъка включвате в Д55 за тримесечието.
 ГД на лице в майчинство втора година.
Сумата по ГД е 500лв/брутна/ т.к е под МРЗ само данък ли удържаме

Не съм сугурна, че не трябва да се удържат осигуровки. Потърсете повече отговори

Д 6 с код 4 за осигуровките с дата 06.2020, изплатено 30.06.2020 - така е, ако труда е положен през м.06
 Трябва ли към 31.05.2020 да се посочи в Д1 край на осигуряването  да.
ОКД5 трябва да се подаде за прекратяване на осигуряването  да

Това, което съм написала вчера, не е 100% вярно.
Тъй като ДУ е само за управлението, ако собственикът извършва и друга дейност във фирмата си, то той подлежи на задължително самоосигуряване. Т.е. освен ДУ, ще продължи да е СОЛ. В такъв случай не подава нито ОКД5,  нито Д1 с край на осигуряване. Друг въпрос е, че при осиг.доход по ДУ от 3000 лв месечно няма да прави реални вноски като СОЛ.
 Трябва ли към 31.05.2020 да се посочи в Д1 край на осигуряването  да. ОКД5 трябва да се подаде за прекратяване на осигуряването  да
 уведомление за ДУК подава ли се не
 
Мисля си, че ГФО и ГОД са според счетоводното отчитане на разходите и счетоводния финансов резултат. Това, че за данъчни цели се коригира счетоводния финансов резултат, според мен не води до корекция на ГФО и ГОД.
1. Не е задължително ДУ да се вписва в ТР, ако управителя е вписан като какъв по силата на учредителния акт. Стажът се зачита за осигурителен. Финансово е като отчитане не се отличава от ТД. Разликата е само в липсата на работно време..
2. Вариантът СОЛ с личен труд от 3000 лв според мен е най-изгоден. Поне не внася осигуровки за безработица и ТЗПБ. Ако мисли да си плаща всеки месец по 3000, добре е да се осигурява на 3000. Не е задължително. Ако половин година получава за личншя труд 3000, а за останалата нищо, направете си сметка какво ще се случи с год.изравняване и или са се самоосигурява авансово на някаква сума под 3000, или да си плати труда и за пърмите месеци, или да си плаща личен труд над 3000, така че в края на годината да станат 12*3000. Зависи от това, което искате да постигнете.
3. Трудов договор между ЕООД и собственика му е много спорен въпрос. Според повечето мнения е недопустим.
По т. 5: Ограничението за промяната на осигуряването през м. януари е само относно ОЗМ. Спирането на ДОО може да стане по всяко време, стига да има основание.
По т. 2: В КСО е казано, че пенсионерите се осигуряват за пенсия по желание. Т. е. ако иска да се осигурява за пенсия, трябва да подаде отново ОКД5 и да заяви "пенсионер съм и желая да се осигурявам за пенсия или за пенсия +ОЗМ". Ако не желае да се осигурява за пенсия, достатъчно е да отрази това в Д1.
По т. 3 се въздържам от коментар. Нещата са много субективни. Направете си сметка какви осигуровки трябва да внасяте всеки месец, с колко биха повишили пенсията и колко време, живот и здраве, очаквате да се възползвате от това увеличение.
 -12.21 лв. 

това е за един месец. За цялата година -12,21*12. Вярно, не е много, сравнено с осигуровките за довнасяне.
По-логично е, след като всеки месец ще се плаща по 1000 лв за личния труд, да избере осигуряване върху 1000 лв или поне върху нещо между 610 и 1000. Не е задължително, разбира се.
Тогава какво Ви притеснява? Проверете в данъчноосигурителната сметка на лицето как са обвързани плащанията със задълженията .
Ако сте внесли всичко по Д6-13 не би трябвало да има задължения
А с Д6-13 за 2019 г какво е декларирано?
Д1 е за авансовите вноски. Крайното задължение се декларира с Д6-13. Няма обвързване на Д1 и Д6-13 за СОЛ. Направените осиг.вноски през годината се обвързват с Д6-13
До 30.09. имате право да подадете коригираща ГДД