Зависи. Ако всяка покупка е отделна сделка - може. Ако имате някакъв договор за доставка на стоки на стойност над 10000 , независимо че доставката и плащанията са на части  - не става. И по една стотинка на ден да плащате, щом сделката е една, трябва да е по банков път
Събудихте интереса ми към въпросния сайт. Направих няколко проверки на фирми, за които имам информация:
- едно ЕТ с посочен оборот, съответстващ на реалния;
- друго ЕТ с посочени приходи за 2018 г в размер в пъти над действителните и без данни за 2012-2017 и 2019-2021,.като в някои от годините има приходи
- едно действащо ООД с подадени ГФО в ТР до 2021 г. включително- няма данни за приходи.. Същото ООД има обявени и публикувани данни със свободен достъп приходи от продажби в ЦПРС поне за последните 10 години.
- друго ООД - при публикувани или "обработвани" отчети в ТР , за едни години има данни (реални), за други няма, а за една от годините данните в 'папагал' са завишени спрямо реалните.
Питам се: дали го сайта просто не се обаждат на съответната фирма и питат за оборота, работниците и т.н. , вместо да проверят и препишат реални данни от ТР.
В тази насока 'биволъ' са по- точни
Ако е назначен по трудов договор и го осигурява работодател, отново ли е задължен да се осигурява като ЗП?
Да. Освен ако работодателят не го осигурява на 3400 лв.. Но и тогава подлежи на регистрация като самоосигуряващо се лице.
Може.
С ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ.

Колега Мелби, веднъж Ви направих забележка за терминологията, но Вие не възприемате. Спрете най-сетне с това "възстановяване на осигурителни права" ! Лицето не е губило здравноосигурителните си права! За обезщетението за временна нетрудоспособност имат значение само две неща: да има 6 месеца осигурителен стаж с осигуровки за ОЗМ и да Е В ОСИГУРЯВАНЕ ЗА ОЗМ при настъпване на нетрудоспособността (е и поне един ден преди това). Ако не е в осигуряване с ОЗМ, не може да му бъде издаден болничен лист.
От друга страна - болничен лист може да бъде издаден дори ако лицето е с прекъснати здравноосигурителни права, но към момента на настъпване на неработоспособността отговаря на горните две условия
Казах Ви вече, пък и колегите потвърдиха, че и при отработен ден, и при ден платен отпуск, работникът ще е осигурен за ОЗМ
Дали ще е работен ден или платен отпуск, няма значение. Важното е преди настъпването на временната нетрудоспособност да е с осигуровки за ОЗМ..
Между другото: по време на неплатения без стаж не се губят здравноосигурителните права (нали има здравни осигуровки), а само няма право на обезщетение за временна нетрудоспособност (няма осигуровки за ОЗМ). ЗО и осигуровки за ОЗМ са различни неща и дават различни права. Освен това едното е по ЗЗО, а другото по КСО.
В закона за акцизите не пише ли нещо?
1. Не мога да коментирам дали при лице на ТД ще има право на майчинство. Наистина лицата, упражняващи свободна професия, могат да назначават работници по ТД, но се предполага, че основната дейност се извършва от СП, а наетите лица само подпомагат дейността. Според мен наличието на работник, може да се тълкува като упражняване на дейност от СП
2. Може да работи, но ще взема 1/2 от майчинството.
3. Няма как да стане. При лица, упражняващи свободна професия, няма управител, няма ДУК...

Нека кажат и по-знаещите, но аз виждам два варианта:
- прехвърля майчинството на бащата, бабата, дядото... и почва да си работи.
- регистрира си едно ООД със съдружник, който ще управлява и ще върши работата. Или поне ще се подписва под нея.
Благодаря! И аз така мислех.....в края на годината с Декл.по чл.50 предполагам.
И за какво, като няма доход, колега?
Върху какъв доход ще декларира и плаща авансово ДОД, колега?
Няма проблем, че е неделя.
Иначе - датата, на която реално я освобождавате.
Ако през последните 18 месеца имате сумарно 12 месеца с осигуровки за безработица (трудов договор), не сте пенсионер и не подлежите на осигуряване на друго основание, ще имате право на обезщетение.
Каква ще е сумата, зависи от начина на прекратяване на договора - ако напуснете по свое желание или по взаимно съгласие, борсата ще е минимална. Ако срочния ТД се прекрати при изтичане на срока, завършване на работата или връщане на титуляра, обезщетението ще е 60 процента от средния осигурителен доход през последните 24 месеца.

Срочен е договор, сключен на основание чл.68 от КТ. Договор на основание чл.67 във връзка с чл.70 (срок на изпитване) не е срочен.
Прекратяване на договора в срока на изпитване по инициатива на работодателя също предполага "пълна" борса.
има издадено пенсионно решение на база ТЕЛК  .
Значи е пенсионер :)
Може да избира дали само здравно или И за пенсия . А може и за ОЗМ. Личен избор
Аз бих издала фактурата за 4999,99 или колкото се получи .
Е, малко е грубо закръглението :)
Пишете 15*66.667 поне да личи, че е закръглявано
А пенсионирал ли се е?
Какво Ви притеснява? Прекратяване като прекратяване. Основание: ако е с предизвестие "по чл.334 с предизвестие от работника/работодателя/"; ако е по взаимно съгласие "по чл. 325, ал.1, т.1"; ако е имало срок - по съответния член и т.н.
Документи: Предизвестие /ако има/, молба /ако е по взаимно съгласие/, заповед, УП
Самоосигурява се върху разликата между ТД и 3000 /до м.03. 2022/ По Ваши данни - върху 322,75 лв
Чл.333 от КТ.
Майките с деца до 3-годишна възраст имат закрила, но не при всяко основание за прекратяване на трудовия договор.
Може в определени хипотези едностранно да Ви изпрати в отпуск.

Ако не сте ползвали отпуск в пълен размер при предходния, то при този за 5 месеца Ви се полагат 8 дни.
Защо за 5 месеца? Само периода на болничния ли имате предвид?
Човека каза, че си е работил преди 05.03.