МНОГО ВИ БЛАГОДАРЯ...
ДА РАЗБИРАМ ЛИ ,ЧЕ МРЗ Е ГАРАНТИРАН МИНИМАЛЕН ДОХОД?
Не е ГАРАНТИРАН минимален доход, защото никой не е длъжен да ти го плаща (например ако не работиш). Дори и да работиш при брутна заплата 460 лв, от нея се удържат лични осигуровки и данък и нетния доход става около 380-390 лв. И това е съвсем законно.
МРЗ е НЕСЕКВЕСТИРУЕМ минимум и АКО получаваш някакъв доход, то 460 лв не могат да бъдат обект на принудително изземване, запориране и т.н. Това не важи във всички случаи - например ако запорът е за издръжка, няма ограничения.
Може да сключи ДУ със себе си. Осигуряването е за всички рискова (като при ТД) върху възнаграждението, но не по-малко от МОД за управител според вида дейност. Тъй като при ДУ няма работно време, не може ДУ на 2 или 4 часа.
Ако само ще управлява, може да прекрати самоосигуряването, но ако работи и нещо друго (особено ако няма работници), трябва да се осигурява И като СОЛ.
Стажът по ДУ не е трудов, но се зачита за осигурителен стаж за пенсия, за болнични и дори за безработица.
Попълвате осиг.доход за месеца, за който се отнася. Информацията можете да вземете от фишовете за заплати, от справката ня НАП за осигурителния доход (достъп с ПИК или електронен подпис) или искате справка от работодателя.
Сумата на осиг.доход по трудови правоотношения може да се различава от сумата на облагаемия доход.
ЗП не изравняват осигурителните вноски за доходите от непреработена селскостопанска продукция. Значи, ако имат само такива доходи, не попълват Т1 и Т2, нали?
Никъде не е казано, че е задължително отпускът да се ползва едновременно на двете работни места.
Аз бих го посъветвала да "продаде" малко мед на роднини и познати през четвъртото тримесечие. Пък ако се е самоосигурявал цяла година, и 2000 лв доход може да декларира без данък :)
"иска да назначи лице да продава" - аз го разбирам като провадач.
Всъщност няма значение как точно ще го наречете, ако дойдат от ИТ и го хванат зад щанда да подава стоката на клиент, да му взема пари и издава касова бележка, все ще го третират като ТД или прикрит ТД.
Чл.325 има много точки. Ако е по т.1 (взаимно съгласие), ще вземате само 4 месеца по 7,20 на работен ден (около 150 лв месечно). Ако е по точки 3, 4 или 5 (срочни договори), ще вземате 60% от средния доход от последните 2 години за срок от 4 до 12 месеца според общия стаж. Обезщетение според дохода и стажа ще получавате и при прекратяване на договора поради намаляване обема на работа, закриване на щата и т.н.
Щом минава на нова длъжност, можете да сложите нов срок на изпитване до 6 месеца
Важат. Като пенсионер може да избира между:
- осигуряване за пенсия +общо заболяване + здравно /30,3%/
- осигуряване за пенсия + здравно /26,8%/
- само здравно /8%/
Авансово се внасят осигуровки върху 460 лв, а след подаване на ГДД се довнасят /ако е нужно/ според общия доход. Всеки месец се подава Декларация 1 и веднъж Д6
Ако посочите кодовете по НКИД и НКПД, ще ви отговоря веднага.
Явно има проблем с приемането на Д6 с код 4 преди изтичане на месеца и системата иска да подадете декларацията след 01.05 /аналогично на Д6 с код 8/. При Д6 с код 5 нама такъв проблем. В наредбата никъде не е казано, че Д6 с код 4 се подава след изтичане на месеца, за който се отнася, но явно програмистите са заложили такава контрола.
Продължителността на работния ден и начина на плащане нямат никакво значение. От значение са само размера на нетното възнаграждение, дали имате непълнолетни деца за които се грижите и за какво е запора (кредит, издръжка, данъчни задължения...)
Погледнете чл. 27 от ЗДДФл. Особено ал.5.
При ЕООД например би станало само с един договор за наем.
говорим за земеделски производител, колкото и да няма смисъл при големи печалби , със сигурност едно ЕТ е по-смислено от ФЛ ЗП... или поне аз останах с такова впечатление.

Ако този ЗП има разходи над 60% от приходите - може и с ЕТ да е по-добре. Но защо ще му е ЕТ, след като като ЗП може да се възползва от чл. 29а и същевременно да се осигурява само върху 300 лв ? 
Въобще ЕТ има полза само при патент. И то при изгоден размер на патента.
Ако на някого му трябва фирма, по-добре да си регистрира ЕООД.
сега разглеждам декларацията с приложението за ЕТ. Тези внесени осигуровки върху максималния осигурителен доход се приспадат от данъчната основа.
Признавам, хвана ме в крачка :)

Данъкът ще е с 1206 лв по-малко и на човека ще му останат 18666 /или 1555 лв месечно/ - цели 62 % от печалбата.
дел

Питащата е пояснила.
И е писала по-бързо. :)
Все още няма начин за автоматична проверка на съдържанието на сл.бележки. Проверява само се дали сумите от бележката съответстват на посочените в ГДД.
Все някога ще се наложи да тръгнете по верния път. Защо да не го направите сега.