Заредете последната версия на програмата
Защо чак на 08.04?
Заличете ктария запис и направете нов още тази вечер. Или утне рано сутрин на място. И лицето почва работа на 05.04.
Евентуално може да допуснете, че на 04.04. е работил по съществуващ и тегистриран ТД, но основанието е объркано поради техническа грешка. Това, само ако нямате друг изход.
За да се удържат, трябва да има от къде :) ЗП си внася осигуровките, има-няма доход :)

Осъществяващия дейност земеделски производител е длъжен да се самоосигурява върху минимум 400 лв. Като пенсионер може да избира за какво да се осигурява: за сички осигурителни рискове + здравно, за пенсия + здравно, само здравно

ПП Като гледам историята, Вие сте колега. Занимавате се със СОЛове...
А колко е средното нетно възнаграждение?
Работникът може да постъпи на работа СЛЕД като е получил справката за приетото уведомление от НАП. Това не сте спазили.
Съвет: направете всичко възможно да заличите присъствието на работника на 01.04. и евентуално на 02.04.(на справката има час на регистрацията. Съобразете се с него!) Тези един-два дни ги платете на човека от джоба си и без документи.
За първата година майчинство се взема дохода, от който е изчислено обезщетението.  За мтората година, когато сте получавали 380 лв, се взема минималната работна заплата за периода/480 за 2018, 560 за 2019/
1. И за болничния
2. На база договорената заплата
Добре е да декларира при всяко плащане
С деветки става.
Самоосигуряването е по ЕГН и е върху всички осигурителни доходи на лицето, независимо от основанието.
Д6-13 също е по ЕГН и в нея се включват всички дължими осиг.вноски на годишна база.
Съмнявам се, че ще може да се възползвате от тази благинка. Преди две-три години ограничиха възможността болничния след прекратяване на ТД да се ползва от всеки.
Ето какво пише в сайта на НОИ:
В случай че временната неработоспособност е настъпила преди прекратяване на срочни трудови и служебни правоотношения, договори за военна служба и договори за управление и контрол на търговски дружества, паричното обезщетение се изплаща за не повече от 30 календарни дни след прекратяване на правоотношенията или договорите. Ако временната неработоспособност е поради трудова злополука или професионална болест, паричното обезщетение се изплаща до възстановяване на работоспособността или до установяване на инвалидност.

Точната формулировка може да прочетете в КСО, че чл. 42.

Напомням, че ТД със срок на изпитване не означава срочен ТД.
Въпросът ми е ще влезе ли в сила първото увеличение от 01.05.2019г. при положение че съм в болничен.  - като сте в болничен, нали не получавате заплата ?
 Иначе: самото ДС влиза в сила от... подписването му, ако не е записана друга дата.  Самото увеличение ще има реален ефект само когато имате отработени дни /заплата/.
за колко време трябва да се върна на работа, за да влезе в сила и да се използва при изчисляването на майчинство. - колкото повече, толкова по-добре. Като се вземе предвид, че майчинството се изчислява от осигурителния доход през последните 24 месеца /около 500 работни дни/, то един отработен ден с 10 лв по-висока заплата ще увеличи майчинството с 2 стотинки. Преценете дали си заслужава да рискувате здравето си и това на бъдещото човече за някакви стотинки.
Само да уточним нещо: Какво разбирате под "безработно лице"? Което получава обезщетение за безработица или което не работи  и само си внася здравните осигуровки по чл. 40, ал.5?
Отговорът на Делфинчето се отнася за тези, дето сами си знасят ЗО. Предполагам и питането е за тях, но все пак трябва да е ясно :)
Може.
Освен ако по основния ТД няма някакво ограничение
Когато прекратяването на договора е по взаимно съгласие, по желание на работника или поради негово виновно поведение (дисциплинарно уволнение), обезщетението е минималното и не зависи от стажа и дохода.
КСО, чл. 54б, ал. 3
Взаимно съгласие  = 4 месеца по 9 лв на работен ден  (около 200 лв. месечно).
Може. Има пенсионни фондове, предлагащи доброволно осигуряване
Дайте предизвестието на 01.04., освободете го на 30.04. считано от 01.05.
Теоретично би трябвало да платите обезщетение за неспазено предизвестие в размер на възнаграждението за неотработените дни. Тъй като 01.05. така и ли иначе е неработен, за този ден няма възнаграждение и обезщетението по чл. 220 е 0,00 лв.

Това е само една идея.