във фирмата осигуряваме дъщеря ми и един пенсионер, на който плащаме само здравна осигуровка. .

Само здравно? Като какъв го осигурявате?

За останалото имате отговор.
И те са? Ако другият съдружник се осигурява на максималния осигурителен доход или?
Благодаря!

Първото и най-важно обстоятелство: дали съответния съдружник извършва някаква дейност в дружеството.
Второ: Дали пенсионерът, ако отговаря на условие 1, желае да се осигурява за пенсия или не.
Има и други обстоятелства: под каква форма съдружникът упражнява дейност /ТД, ДУ, СОЛ със или без заплащане на личния труд.../, осигурява ли се на друго място като СОЛ или на максимума... Последните две не изключват регистрацията като СОЛ, ако такава е нужна.
Аз казвам 26,88 лв.
А Вашият счетоводител какво казва?
Най мразя когато въпроси, свързани съз законите се задават от адвокат :(
Ще отговоря само заради Дицве: не, самите договори не се пращат към НАП с ГДД. Както каза и колегата по-горе, показват се при проверка
Нали е само за декември? От декември до декември
При определени обстоятелства може.
И каква е целта на тези 4 работни дни?

26.01.2019 е събота.

Имат законно право да проверяват. Напоследък са доста чувствителни към този чл. 71 за няколко дни.
Ако във фирмата са си "вързани гащите"  и всичко е оформено както трябва, за да няма да има проблем. Само забавяне на плащането.
Какво значение? Има си правила за отчитане на приходите и за отчитане на разходите. Те не се влияят от паричните потоци.
За периода на отчитане е от значение кога е извършена услугата. Относно признаването на разхода - има значение във връзка с какво е тази услуга.
Щом съм в грешка, ще помоля за помощ: как да закрия този разчет?
ако е материал, аз го нямам в 2018, за да го осч. 302/402 ?
Ако е услуга: 60/402 - признат или не признат ще бъде разхода?
Тъй като не давате подробности, ще се опитам да отговоря в два случая:
1. Платен аванс за стока или услуга. Получена фактура с текст: Аванс за... + ДДС=...". Стоката или услугата е доставена. Стойността на доставката е равна на стойността на аванса. Не е издадена т.нар. "нулева" фактура с текст: Доставка на..., приспаднат аванс, ст-т 0,00, ДДС 0,00, общо 0,00 . В този случай си отчетате доставката/разхода с 302/402, 602/402 и т.н. Добре е ако имате някакъв документ, доказващ доставката - приемопредавателен протокол, стокова разписка, друго
2. Уговорено е плащане на аванс а стока или услуга. Получена фактура с текст: Аванс за... + ДДС=...". Няма доставка.
    2.1. Ако таква няма и да има - искате анулиране на фактурата със съответната  последваща отчетност. Искате и връщане на парите /ако е платено/. Можете и да се съдите.
    2.2. Ако  има шанс за доставка - чакате.
Здравейте, бременна съм във втори месец. Въпроса ми е от кога мога да изляза в болничен. Работя в тази фирма от 4 месеца , преди това бях студентка, имам 6 месеца трудов стаж в друга фирма, но е преди 5 години. Пропуснах да кажа,че съм назначена на 6 месеца изпитателен срок,който изтича през март.
Можете да излезете в болничен във всеки един момент когто това се налага според личния или наблюдаващия Ви лекар. Щом вече имате 6 месеца стаж /нужен е осигурителен, а не трудов!/, то имате право на обезщетение за болничния.

За изпитателния срок: Това не е добре. През времето на този срок работодателят може да прекрати договора без предизвестие, независимо дали сте бременна, в отпуск, в болничен или в майчинство. Освен това срока на предизвестие се удължава с всяко отсъствие /отпуск, болничен,.../ и много вероятно е когато се върнете на работа след 3 години болнични+майчинство, все още да сте в изпитателен срок.
Още по-лошо е, ако трудовия договор не е сключен като постоянен /по чл. 67/, а като срочен /чл.68/
Авана не се ли закрива с това, което е авансирано - маериал, услуга...?
Напр. 302/402, 602/402 и т.н„
СОЛ не подава декларация обр.1, подава я фирмата, в която е обявил дейност.  - във вашия случай София. Декларация обр. №6 се подава по постоянен адрес на СОЛ
Съгласна съм, че Д1 се подава от фирмата /по адреса на седалището на фирмата/. Още повече, че кри подаване с КЕП всичко отива в кюпа. При така подадена Д1 се формира задължение на ФЛ, а не на фирмата.
Осигуровките се внасят през фирмената сметка по ЕГН на СОЛа. Питам: по сметката на коя ТД на НАП - по седалище на фирмата /София/ или по лична карта на ФЛ /Варна/
ХХХХХ, не разбрах последния Ви въпрос "не е само ЗП". Ами нали ЗП също си е СОЛ и от тази година се осигурява и за ОЗМ. Какво имате предвид?
Тъй като регистрацията като ЗП и регистрацията като СОЛ са различни, но то възможно е да е направена само първата. Не коментирам дали е правилно и/или допустимо.
Относно осигуряването на СОЛ_ЗП за ОЗМ: то и до сега си беше възможно, а и сега не е задължително.
 съм самоосиг. се лице на 8 часа мин. заплата, през този период нямам преустановяване на дейността, плащам си пълните осигуровки.
Нямате право на обезщетение за безработица, защото като СОЛ не сте осигурена за този риск.

А това "СОЛ на 8 часа" е истински оксиморон.
Погледнете тук. В отговор №55 съм отговорила на въпрос, аналогичен на Вашия.

https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,12708.msg144118/topicseen.html#new

По въпросите за обезщетението за безработица можете да прочетете в КСО, чл. 54а, 54б и т.н. и тук: http://www.nssi.bg/benefits/benefits/101-unemployment/625-pokso
Имате право.

За придобиване право на парично обезщетение /изискването 12 от 18/ се зачита и времето:
1. на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете;
2. на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за бременност и раждане, както и отпуска при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст;
3. на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година.

Когато в 24 месечния период,  от който се определя среднодневното възнаграждение, се включва време, което се зачита за осигурителен стаж, без да се дължат осигурителни вноски, или през което лицето не е осигурено за безработица, при определяне на осигурителния доход се вземат съответно:
1. за времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете, на неплатен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане и на неплатен отпуск до 30 работни дни през една календарна година - среднодневната минимална работна заплата, установена за страната за съответния период;
2. за времето на платен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане, както и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст - доходът, от който е определено паричното обезщетение по правоотношенията, по които лицето е осигурено за безработица
 Въпросът ми към Вас е полагат ли ми се обезщетение след изтичането ми на трудовия договор в чужбина, след като се водя в неплатен отпуск от настоящето работно място.
Благодаря!

За какво обезщетение питате?
За безработица нямате право, тъй като работите на ТД, макар и в неплатен.
За оставане без работа до 1 месец /ако такова се дължи от чуждестранния работодател/ също нямате право по същите причини.
Имате право на обезщетение за неползван отпуск /ако такова се дължи по чуждестранния КТ/