Ако в Д6 стойностите са в посока увеличение - подавате редовна Д6 САМО с увеличението.
Ако в Д6 стойностите са в посока намаление - коригираща Д6 с верните стойности. Погледнете в Наредба Н8 какви са сроковете за корекция на Д6
Може да има решение, може да няма, важното е  договор да има :)
Без уведомление по чл. 62.
Протоколът или самия договор не се публикуват в ТР
Защо да не може?
По всички въпроси "да".
Това, с над внесени данък е трябвало да го оправите през м. 01 при годишното изравняване на данъка. И с ГДД ще стане
Като се абстрахирам от дискриминационното отношение към част от служителите: така , както казвате би могло да стане.  Обърнете внимание на Д6 с код 8. Докато всички осигуровки са дължими до 25.03., то едната част от данъка е дължима да 25.03., а другата до 25.04.
И пак си помислете за законосъобразността на това диференцирано плащане
Фирмата - каквато решите. Аз не препоръчвам ЕТ. За ООД ще Ви трябва съдружник.. Може би в случая ЕООД върши работа.
Счетоводител не Ви е нужен постоянно, но е добре да направите няколко консултации в началото.
Печалбата се облага на годишна база с 10% данък. Няма значение, че печалбата е малка. Не е проблем и да сте на загуба.
Освен данъка, който ще трябва да се осигурявате за дейността си. Най-евтино е като самоосигуряващо се лице се (СОЛ) върху минимум 560 лв.
Касов апарат ще Ви трябва, освен ако плащанията не са само по банков път.

Ако продавате като физическо лице, в края на годината дължите 15% данък и сте задължени да се самоосигурявате върху минимум 560 лв.
Може всякък. Най-лесното е да се реши да му се плаща 'личен труд'  в размер на 1000 или повече лева. Може и да може на ТД (според това, което което ще върши). Може и ДУК, ако само ще управлява. Може СОЛ+ТД или СОЛ+ДУК. Теоритично е възможно и СОЛ+ДУ+ТД

Резервите не е задължително да са налични  в реални пари в касата или сметката
Колеги в програмата на НАП за Декл 6 , за осигуровките при дата 31 03 2019 ми излиза съобщение , че при вид плащане 5 , допустимите дати за плащане са 25 число на месеца , следващ месеца в поле 9 и т. н , При вас има ли същия проблем , като версия ми е от 11 02 2019...........най вероятно отново грешка в програмата на НАП?
Да, има проблем. Има и отделна тема по въпроса.
За сега: или поправят ръчно в текстовия файл или чакате нова версия
Може.
Може и да трябва
По посочените данни: 1  година 11 месеца и 26 дни
Договорът с втория работодател няма нищо общо с този работодател и със стажа по този договор
На първо време го водите самоотлъчка. Друг начин няма. Както казаха колегите, щом няна писмено волеизявление от негова страна (молба, предизвестие, съгласие с Ваше предложение по чл. 325/1/1 или 331), не можете да прекрати те договора едностранно. Освен ако не е в срок а изпитване.
Докато е в самоотлъчка не внасяте никакви осигуровки, вкл. и здравни.
След това минават на "полузаконни"  мерки: обаждате му се и му обяснявате за последствията (прекъсване на здравното осигуряване, опции за дисциплинарно уволнение, съдебно искане за обезщетяване на работодателя, предаване наЧСИ проблеми с бъдещи работодатели, спиране на някои социални помощи и т. н. Не е важно дали е вярно, важното е да е убедително:). Същите неща с особена "загриженост"  и "доброжелателност"  започвате да мрънкате пред колегите му. Особено пред тези, дето са му приятели. Повярвайте ми - действа.
когато възнагражденията са неначислени
А когато са начислени и платени?
Датата на последния календарен ден от месеца, в който възнагражденията са начислени и/или изплатени - това също го пише в сайта на НАП и в наредата
809   Доходи от управление и контрол, от участие в управителни и контролни органи на предприятия по чл. 37, ал. 1, т. 9 от ЗДДФЛ

А прочетохте ли какво включва чл. 37, ал. 1, т. 9 от ЗДДФЛ?
Някой дали пусна декл.6 с новите изисквания за код 5 да се пише 25.03.2019г?
Къде, освен в програмата на НАП, са посочени тези изисквания?
Проверете как точно е записано в закона. Доколкото помня е "в един от следващите 12 данъчни периода"
Идеята е бюджета да се пълни ритмично. Вярно, може първите тримесечия да е 0 и да се плати през декември, но и това е по-добре, отколкото всичко в края на март.
За субективния фактор няма да коментирам, но щом има фирми с НПП под 300000, които по желание правят авансови вноски, значи повече им харесва 4*500, отколкото 2000 наведнъж
Д1 редовна, Д6 редовна с увеличението.
Вероятността за глоба е под 20%.
Е, ще има лихви, но те са бял кахър :)