Това не е проблем. Грешката не е фатална и системата приема дневниците.
Да, нали е "брутно"

27 - за лица, получаващи обезщетение за времето, през което са останали без работа по Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Закона за висшето образование
Няма проблем - Д1 за обезщетението е с друг код, а Д6 е в увеличение
Прочетете внимателно допълнителното споразумение. Ако в него е записано, че длъжността ще се заема до назначаване на друг работник или нещо подобно - с новото назначение ДС се прекратява автоматично. Ако не е вписан подобен текст - работодателя е в неблагоприятна позиция. Единствения му избор е да осигурява работа, подходяща за възнаграждението.
Щом на 10.05. ще е първия работен ден, то в уведомлението е добре да посочите като "12. срок на договора" 10.05. Когато го прекратите, в т.17 ще посочите датата, посочена в заповедта като "считано от", т.е. - първия неработен ден.
Можете да включите и срок на изпитване.
Назначете го по чл. 68, ал.1, т.1 или т.2 и го уволнете по чл. 325, ал.1 ,т. 3 или 4.
Можете да го назначите по чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70 и срок на изпитване, уговорен в полза наработодателя. Изискването е работникът да не е работил на същата длъжност при Вас. Уволнението е по чл. 71, ал.1
Ф-рата се пуска на името на фирмата
При осчетоводяването не посочвате процента ДДС, а сумата, отразена във фактурата.
Добре би било да сте връчили заповедта преди да излезе в отпуск. Дори още с връчването на предизвестието. Самата заповед можете да изготвите с дата 30.04. за прекратяване на ТД считано от 01.05. /или котаго точно изтичат 30-тге дни/ пък я връчете на 07.05.
Колкото до отпуска - какво обезщетение ще плащате, нали си е ползвала дните
1. След като предизвестието е от 31.03., то ТД  би трябвало да се прекрати  считано от 01.05. Независимо от празниците. Предполагам срокът на предизвестието не е 37 дни
2. От 01.04. до 30.04. са 20 работни дни. Ако служителката е има право на повече от 20 дни отпуск /от минали години + 1/3 от отпуска за 2014/, но я обезщетяване за дните неползван отпуск.
16,80 /30 дни = 0,56 ден
28 дни трябва да заплатя - 28 х 0, 56 = 15,68, а се оказва 15, 12 лв. И не ми става ясно, ако имаше калкулатор нямаше да питам, извинявам се за което!

Смята се пропорционално на работните дни. За м.04.2014 са 20 работни дни, до 28.,4. вкл. - 18 р.д.
(16,80:20)*18=15,12
ТД по чл. 111 не върши ли работа? В ТД трабва да е фиксирано работното време. При шофьорите имаше някакви изисквания за продължителност на почивките, та не съм наясно до колко часа могат да работят на друг ТД.
Добре е да имате и някакъв договор за наем на автомобила.
Вие си съставяте таблицата за Ваши нужди. Сами решавате какво и как да запишете.
Не разбрах защо трябва да отделяте стажа преди 01.07.2007г? До тогава на същата и сходна длъжност ли е бил? Или е работил във Вашата фирма? Или по неведоми пътища сте записали във ВПОРЗ, че на всички зачитате за стаж и проф.опит времето преди 01.07.2007?
Щом работникът сега постъпва при Вас за първи път, то зачитате за  проф.опит само времето, през което е заемал същата или сходна длъжност. Независимо дали е преди или след 01.07.2007
Това с признаването на стажа до 01.07г.2007г важеше само за завареното положение - работници, които са билипри същия работодател към 01.07.2007.
Щом работникът сега постъпва при Вас, вземате само този стаж при предходните работодатели, който е по същата или сходна длъжност. Освен ако в Вашите СОБСТВЕНИ правила за организация на РЗ не сте записали по-благорриятни условия /напр. зачитане на целия стаж и т.н./
Можете да го пуснете в платен отпуск. Добре е и работникът да "пожелае" да си ползва отпуска.
Дукоментите са ясни - задължително изготвяте УП2, евентуално УП3. Ако лицето иска да му изготвите и УП1 - правите го. За целта работникът представя трудова книжка и УП-та от /всички/ предходни работодатели.

Притеснява ме светкавичното уволнение. Какво пише в ТЕЛКовото решение - посочено ли е , че не може да упражнява никаква трудова дейност? Може ли да работи на същото работно място? Вие имате ли работни места за трудоустроени? Имате ли друга подходяща работа? Съгласувахте ли решението си с СТМ?
чл.68, ал.1, т.1 - за определен срок
чл.68, ал.1, т.2 - за определена работа

Към тях може да се прибади и "във връзка с чл.70, ал.1", ако желаете.
Обезщетението по чл.222/1 е за срок не по-дълъг от 1 месец. Щом започва от 02.04, то завършва на 01.05. вкл. Последен ден в осигуряване би трябвало да е 01.05., но е неработен и спокойно можете за посочите 30.04.
07.05.2014 не може да бъде последен ден в осигуряване, защото този ден не влиза в едномесечния период на обезщетението и за него не се внасят осигуровки.

Ако искате да посочите 01.05 като последен ден в осигуряване, би трябвало да подадете Д1 за м.05 само с дата на край на осигуряването и без данни за осиг.доход и отработени дни. Не съм сигурна, че такава Д1 ще бъде приета..
Ако и лицето е съгласно - по взаимно съгласие
Не е от значение дали лицето е пенсионер или не, от значение е дали има валидно решение на ТЕЛК с 50% и над 50% загуба на трудоспособност.
Ако решението е от 1991 г., вижте какво пише в него като срок на инвалидизиране /година, две,... пожизнено/ и какъв е процента на загуба на трудоспособност. Ако последното не е записано  - намерете на какъв процент отговаря "инвалид трета група".
От НАП обезателно ще "се хванат" за срока на ТЕЛКовото решение. Ако не при подаването, то при обработването на ГДД или някоя проверка. Все пак решението е старичко и плаче за порверка.
Толкова ли е трудно да видите какво пише в чл.8 от ДОПК?
Скрит текст :

А може би Ви интересува чл. 28 от ДОПК?
Скрит текст :