По добре да се самоосигурява
Защото ако се осигурява по ДУ/К/, това е само за уоравленската дейност. За "личния труд" пак ще трябва да се самоосигурява. Т.е.  -ДУ/К/+СОЛ
Kakто е във ведомостта и каквото се внася
не
Нито програмата, нито супата ще приемат уведомление с дата 07.08 преди 7-ми
Aбе защо не карате по законовия ред?
 Назначете си човека на ТД за определена работа. Той да обяви пред НОИ започването на работа по ТД. Обезщетението се спира ВРЕМЕННО. Като свърши таботата -прекратявате ТД и човека в 7-дневен срок се регистрира в Агенцията по заетостта и продължава с остатъка от обезщетението
Вижте КСО, чл. 54д, ал. 1, 3 и 5
Oсвободете набирателната сметка възможно най-бързо. Особено ако капитала не е 2 лв. Защо да Ви стоят блокирани парите
Споко - това не е "начало на дейност"
Осигуряването - от започването на дейността, освен ако нямате някакъв интерес да твърдите, че търсенето на клиенти също е дейност. :)
Поне при сключването - не
По принцип не коментирам неща, дето не са ми ясни, но при 60% ТЕЛК може ли да работи като шофьор?
След като болничния се признава за трудов стаж - има право на платен отпуск
За ТРУДОВ стаж естествено че не важи. Нали не сте на трудов договор
За осигурителен стаж за пенсия важи. При осигурителен доход 420 лв на месец. Трябва всеки месец да внасяте в срок осигуровките, да подавате Д1 и след края на годината да заверявате осигурителната си книжка

Понятието 'няма дейност' е много разтегливо. Това, че нямате приходи не значи, че не проучвате пазара, не търсите клиенти и т.н. :)
Принципно записът в ТК е така
НО:
1, Защо Само първият месец от неплатения отпуск е със зачетен стаж? Нали 30 РАБОТНИ дни /около месец и половина/ неплатен отпуск в календарната година се зачитат за стаж
2. За периода 02/07-30/07вкл. си ползва полагаемата годишна отпуска за 2012  Колко дни е полагаемата се отпуска по ТД и отчитате ли, че за времето на неплатен без стаж не се полага платен отпуск?
A през м. август не е ли осигурен на друго основание /чл. 222/?

Иначе - ако не е осигурен на друго основание и ГД-НПР е под МРЗ - няма осигуровки, а само ДДФЛ.
Ако е на борсата - не уведомява никого.
Ако не е на борсата с обезщетение - сам си внася ЗОВ като безработен
Ако 50000 лв облагаем оборот са достигнати за периода 01 юли 2011 до 30 юни 2012 включително, не е ли трябвало вече /до 14.07.2012/ да е подадено заявление за регистрация?
Mика, нещо бъркаш обезщетенията. Това, за оставане без работа 1 месец се дължи от бившия таботодател и няма нищо общо с  регистрацията в агенцията по заетостта и обезщетението за безработица
По същество: Ако по време на периода с обезщетение за безработица започнете някъде работа за по-малко от 9 месеца и уведомите НОИ в 7-дневен срок от започване на работа и Агенцията по заетостта в 7-дневен срок от прекратяване на трудовия договор, то изплащането на паричното обезщетение се възстановява за оставащия към датата на прекратяването период. Това не зависи от начина на прекратяване на този ТД.
Това, което ти е писал/а Алфа е вярно, ако въпросния ТД е над 9 месеца или не са спазени сроковете за уведомяване и нова регистрация
Осигуряват те по трудовия договор, а ти се осигуряваш в ЕООД. Сумарно максимум до 2000 лв на месец
В ЕООД по-добре да се самоосигуряваш, защото ако се осигуряваш като управител по ДУ/К/ и вършиш и нещо друго, освен управление,  ще трябва и да се самоосигуряваш - т.е. ДУ/К/+СОЛ
И си намери счетоводител, за да не плачеш после
Имате собственици ООД-та, на които ще изплащате дивидент или сте ООД, което ще плаща дивидент на собствениците си - ФЛ?
В първия случай потътсете информация относно облагане на дивидент, получен от ЮЛ /ако не се лъжа - в ЗКПО/, а във втория случай - вижте отговора ми от  Юли 09, 2012
Ако ще плашате дивидент на чуждестранно ФЛ - погледнете пак в ЗКПО
В предприятиа с над 50 човека /ако не бъркам/ трябва да има места за трудоустроени. Мисля, че е според ЗЗБУТ
А за новата длъжност - добре е да сте сигурни, че не е противопоказна
Щом в решението на ТЕЛК е посочено, че не може да тадоти на тази длъжност - значи не може нито на 8, нито на 4, нито на 1 час. И не само по този ТД. а и по всеки друг ТД
Изход - търсете му друга работа, като преди това се допитате до ТЕЛК дали е подходяща.
А трябва ли да имате работни места за трудоустроени?
В УП2 - период от 10.01.2012  до 04.06.2012, осиг.доход  ... лв
В УП3 1. от 10.01.2012-11.01.2012 - осиг.стаж 4 часа
         2. от 11.01.2012-04.06.2012 - осиг.стаж 4 м. 23 дни /ако правилно си смятала/

Мисля, че ти отговорих на друго място
Ako ато СОЛ сте осигурена за общо заболяване и майчинство /на "високия" процент/ - и към двете /два болнични/