Коригираща Д1 за служителя и обща коригираща Д6. На място в НАП
Щом като СОЛ не е осигурен за ОЗМ, внася всички осигуровки по време на болничния, който ползва по ТД. По същия начин, както го е правил и ако не е болен.
Дали да подадете ОКД5 за спиране на дейност - ако спирате дейността по време на болничния - да.
Нулевите ДДС нямат общо с осигуряването и болничните
§ 19. Данъчното облекчение по § 4 се прилага от 1 януари на годината, в която Европейската комисия се е произнесла, че мярката не е държавна помощ или е съвместима държавна помощ. Ако Европейската комисия се произнесе до 30 април 2024 г., данъчното облекчение може да се прилага и за 2023 г.

Европейската комисия се произнесла ли се е вече?
Не съм чела ЗДДФЛ скоро. Приеха ли субсидиите на ЗП да не се облагат с данък?
"до сега не е пол 100х лв" ?!?
Как да разбирам това? До сега не е получил парите? Или...?
Ако не е получил тези пари, защо е внасял авансов данък?
Иначе: възстановяването на надвесения данък става чрез ГДД
Ако сте плащали през 2023, то сключвате лицето в справката. За съжаление не мога да проверя кой код е и дали някъде се отмята, че е втори ТД. Със сигурност не отмятате, че сте основен работодател към 31.12.

И не подавайте човечеца, моля Ви! ;)
Прегледах подробно фишовете, направих сметки всякакви и открих, че въпреки странното разминаване между фишовете и справката от НАП, в края на краищата всичко излиза точно.
Сумата на брутния доход по фишове е 17 675,06 , сумата на осигурителния доход - 16 935,64 , разликата е 739,42 лв.

Цитат
тъй като имам останали неизползвани 5 дни платен годишен отпуск, то сумата аз тези 5 дни  - 738.18  лв, към месец октомври, не се облага с осигуровки и оттам идвала разликата. За мен това обяснение не е логично.
Съвсем логично е. Обезщетението по чл.224  за неползван отпуск наистина не е осигурителен доход. Освен това доходът през м. 09 е 3400,24, осигурителния доход се ограничава до максимума - 3400, върху 24 ст. няма осигуровки. 739,18 + 0,24 = 739,42

Всичко е  точно
Само по себе си купуването на дялове няма нищо общо с осигуряването и майчинството.
Проблем ще има, ако жената започне да упражнява в дружеството дейност , подлежаща на самоосигуряване.
Да.
Защо? Нали дохода не е платен през 2023?
Ако управителя е по ТД или ДУ - да. Осигуряването в случая е задължително.
Ако управителя е СОЛ - да. Той се осигурява за това, че извършва трудова дейност въобще.
Ако извършва услугите като физическо лице и дейността е свързана с авторски права - тогава няма да дължи осигуровки. По този въпрос нямам опит. Нека колегите да споделят.

Доколкото разбирам дейността се извършва от ЕООД. Собственикът може фактически да изработва произведенията на изкуството, но те са собственост на ЕООД, ЕООД ги продава и т.н. Другият вариант е ФЛ да изработва нещата и да ги продава не ЕООД .
При възобновяването на дейност не се родава нищо н ТР, НСИ, НАП.
Това: "управителят се самоназначава на трудов договор" не е правилно. Не че не може да се направи, но юристите казват, че не било юридически издържано - не можело едно и също лице да представлява и работника и работодателя. А при ДУ можело, защото не бил по КТ, а по ЗЗД.
Ако все пак държите на ТД - трябва да се подаде уведомление при подписването. И внимавайте с длъжността и ДХ - да включва и управлението и всичко останало, дето ще прави. Иначе ще трябва да добавите и самоосигуряване
Щом е втори ТД, според мен трябва да е с код 11.
Самото основание на договора би трябвало да е "по чл.111, във връзка с 114", а те обратното
минимална сума включена в осигурителния доход по фиш,
Щом е включена в осигурителния доход по трудов договор, значи се зачита за пенсия. И за болнични, и за безработица
Опцията е според вида на договора - безсрочен, срочен (какъв), допълнителен.... "Във връзка с чл.70" не променя вида на ТД, нито го прави срочен.
Нека и колегите кажат, но мисля, че цитираната от Вас възможност е допустима, но ако започнете дейност по време на майчинството.
Проблемът при Вас е, че може да смените начина на осигуряване от "пенсия+ОЗМ" в "само за пенсия" до 31.01.2024г, а смените ли го сега, на 45-ия ден преди термина няма да сте осигурена за ОЗМ и няма да имате право на болничен за бременност и раждане.
Е, ако основният Ви доход е от друго място по трудов договор, тогава може  и да стане със смяната на вида осигуряване
Мога ли да настоявам да бъда върната на старата позиция или не? - можете
Имам ли право да откажа новата позиция - имате право
какво би станало ако го направя. - Никой не може да каже. Щом нямат желание да работят със стари хора, ще намерят начин да го постигнат
Какво бихте ме посъветвали да направя преди да приема предложението им, за да съм ощетена минимално? - да четете внимателно договора, да не подписвате прекратяване по взаимно съгласие
Вече сте подали документи за регистрация като безработен. Получихте ли някакво решение или отказ? Ако е отказ - какви са мотивите?
Ааа, можете да избирате това, върху което ще се самоосигурявате всеки месец. Между 933 и 3750. В края на годината обаче ще трябва да изравните осигуровките с реалния доход и евентуално да довнесете осигуровки

Пък и от тия 5000 не всичко е осигурителен доход. Вероятно има и НПР....