реших и да го декларирам тази година - да нямам задължения към края на годината
С подаването на декларацията преди 31.01.2014 ще се освободите самоож ангажимента за подаването, а задължението ще остане да си "виси" до 31.01.2014
Извинавам се за тъпия въпрос, но какво означава Мърчандайзер?
Прочетете ЗДДФЛ, чл. 38, чл.55, чл.56 и налко по-нататък за сроковете.
Въпросът ми е точно за ал. 6, не намирам нищо повече от това, което е написано в закона! Служителите работят на ТД и се осигуряват на пълната работна заплата, може би трябва да отбележа, че предприятието е общинско! Трябва ли да подавам такава справка за нашето предприятие ??
В ал.6 от чл.73 не се говори за "справка", а за "предоставяне на информация".
Съжалявам, не отворих закона. Тези периодични справки не са ли данните за данъка в Д1 и Д6?


Чл. 73 (6) (Предишна ал. 4 изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; предишна ал. 5, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Работодателите периодично предоставят информация за изплатените доходи по трудови правоотношения и за данъка, удържан върху тези доходи. Министърът на финансите издава наредба за съдържанието, начина и реда за предоставяне и съхраняване на данните.
 Комбинацията от дати е съвсем реална.
В уведомлението се посочва датата на договора, а работникът постъпва по-късно. Това е съвсем нормално  -нали преди да постъпи трябва за има справка за приетото уведомление. Няма ограничение в срока, в който работникът трябва да се яви на работа. Може да се уговори в самия ТД или само да се посочи, че датата на постъпване се документира. Задължително е да има документ - протокол или ред в самия ТД, където да пище датата на постъпване с подписи на работника и работодателя.
Датата за начало на осигуряване в Д1, както и датата за начало на договора в трудовата книжка е фактическата дата на постъпване.
Защо търсиш ивформащия във форумите, а не прочетеш чл.73 от ЗДДФЛ и свързаните с него членове?
Виж и ДВ бр.93 - има нов колко да е нов... образец на справката по чл.73
ОСВЕН работата по двата трудови договора можете да работите като СОЛ, по договор/и за управление, по граждански договор/и, като регистриран земеделски производител...
Времето, през което полагате труд без трудово правоотношение, не се ограничава.
Изискването за почивките е само за работата по трудов/и договор/и.
Като самоосигуряващ се можете да работите в колкото фирми искате. Може да имате и няколко договора за управление плюс няколко граждански договора, стига да можете да носите толкова дини под две мишници.
Здравейте. Собственик на  ЕООД иска да си изплаща възнаграждение за личен труд. Въпросът ми е има ли ограничение в размера на изплащаното възнаграждение за личен труд? Идеята на човека е по този начин да си разпредели неразпределената досега печалба, вместо да плаща 5% данък дивидент.
Защо решихте, че плащането като възнаграждение за личен труд ще е по-евтино от плащането на дивидент?
А имате ли писмо от ЧСИ?
Ааа появи се въпрос...
Виж стандарта за счетоводните грешки
За ИЕ:
Tools - internet options - security - custom level - намираш include local directory path when uploading files to a server - отметка на enable
ОФОРМЯМЕ  ЗАПОВЕДИ  ЗА  КОМАНДИРОВКИ  ИМА ЛИ ПРОБЛЕМ
Според мен има проблем. Нали по заместване ще работи по ТД в другата фирма /до колкото знам това е начина/. И местоработата ще е в заведението. За каква командировка става въпрос?
Естествено
Е, само ДДФЛ :)
Все пак тази регулация на транспорнтите услуги се отнася за автомобили с общо тегло над 3,5 тона, нали?
Имайте предвид, че в края на годината ще прави изравняване на осигуровките и ако няма доход 11*420+1*2200 ще има недължимо внесени осигуровки с цялата процедура по връщането/приспааднето.
Ако ЕТ е упражнявал дейност през годината , обявил е това с подаване на ОКД5 дължи осигурителните вноски независимо от финансовия резултат от дейността си и независимо от това може или не да плати същите.
Не съм съгласна.Осигуровките на ЕТ ЗАВИСЯТ от финансовия резултат. Особено ако е над 420лв месечно :)
Когато финансовият резултат е равен или под 420 лв месечно, в т.ч. - и ако е "на минус", осигуровките се дължат върху 420 лв.

И един въпрос към Мариана Янова  - този "ЕТ -  единствен служител във фирмата" чийслужител е? Защото осигуровките на служителите се определят по друг начин...
Този въпрос не го ли задавахте вече в този или в други форуми?
Не получихте ли отговор?
А защо сестра Ви не попита обслужващия я счетоводител?