Нито при ЕООД, нито при ООД се прилага договор за управление. Поне не е задължително да се приложи. Не е задължително и управителят непременно да е по ДУ.
1. Основанието е правилно. Може да се избегне, ако има зъзможност и желание, с чл. 325, ал.1, т.1 или чл.71, ал.1.
2. Ако някой от уволнените подлежи на закрила по чл.333 - искате разрешение от ИТ.
3. Заповедта трябва да се връчи преди 01.07. Може на 28.6, а може и по-рано.
4. Могат да ползват отпуск, но не зная дали можете да ги задължите.
5. Предполагам знаете, че на съкратените по този член имат право на обезщетение по чл.222, ал.1
Пред дните, в които няма да е в трудови отношения с вас, на какво основание ще е МОЛ?
А защо да е МОЛ в дните, когато го няма? Просто няма да си извърши приемане и предаване на инвентара. Какво ще му стане на този инвентар, ако 2-3 дни никой не "отговаря" за него? Че то в неработен ден кой отговаря? От друга страна - управителят си е отговорен за всичко :)
Ако не сте бюджетна организация, ако нямате някоя "шапка" пред която трябва да се отчитате, ако сами си определяте правилата за вътрешен трудов ред и документооборот  -какво Ви притеснява?
Ако работи САМО като продавач и не упражнява друга дейност в ООДто /най-вече - да не управлява/ - осигурявате го само по ТД.
1. Има ли медицинско при постъпване на работа? Отразено ли е в него някакво заболяване?
2. От 28.02. до 31.05 са 3 месеца. Може човекът да се е разболял. Не дай боже да се окаже, че заболяването е възникнало следствие на работата при Вас...
По време на изпитателния срок, ако е уговорен в полза на работодателя - няма защита.
Вижте в кои случаи на прекратяване на ТД е приложим чл. 333
Не може. Носите го.
Трябва и декларация за банкова сметка....
Поредно безумие, но какво да се прави...
Ааа, може регистрацията /и осигуряването!!/ като ЗП да прекрати и преди това :)
Не разбрах - това първи месец ли е, ще се приспада ли следващия месец или сте за реално връщане на ДДС?
Изискванията за отпускане на обезщенетие за безработица са:
1. Да има 9 месеца с осигурителни вноски за безработица /ТД, ДУ/ през последните 15 календарни месеца преди прекратяването на ТД.
2. Лицето да не е осигурено на друго основание - ЕТ, ЗП, свободна професия, друг ТД, ГД и т.н.
3. Лицето да не е пенсионер за стаж и възраст.

Регистрацията е до 7 работни дни след прекратяването на трудовия договор.

Ако се вмествате в тези точки и спазите срока за ретистрация - можете да получавате обезщетение за безработица.
За не забравите, че при осигуряването като ЗП няма осигуровки за безработица.
Възможно е, разбира се. Аз работя в word
А да сте чували някой да е глобен за пропуск да публикува?
Не само съм чувала, ами съм и виждала :))
Ама преди няколко години. Всичките, които зная че глобиха с по 2500 лв., бяха ЕТ с дейност. С и без ДДС, но не подлежащи на одит. И това - няколко месеца преди да отменят задължението за публикуване на техните отчети ... :no:
Тази точка не я ли отмениха?

10. (изм. - ДВ, бр. 2 от 1996 г., доп., бр. 28 от 1996 г., изм., бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.; изм., бр. 101 от 2010 г.; изм. изцяло, бр. 7 от 2012 г.) при навършване на 65-годишна възраст за професори, доценти и доктори на науките;
10а. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г.; изм., бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) когато трудовото правоотношение е възникнало, след като работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст;
Да
Влезте в страницата на НАП и си изтеглете указанието за попълване на Д1 и Д6 в различните случаи.
Съгласна съм. Облагаем доход е и би трябвало да се посочи като такъв в Д1.
На практика обаче е невъзможно в Д1 да се попълнят САМО клетки от 29 до 34. 
Май е по-добре да не подавате Д1 за перода 1-6.05.
Няма как Д1 да е с 0 дни
А имате ли регситриран ТД?
Не. Има срок за подаване на декларация по чл.55