Можете да му разрешите целия отпуск, можете да разрешите само дните, полагащи се за три месеца, може изобщо да не разрешите. Решението е на шефа.
Ако напусне на 01.04. и е ползвал 15 дни отпуск за 2015 при полагащи се 9 дни за трите месеца, ще трябва да прежалите 6 неотработени надници. Нямате право да искате да Ви връща пари. Ще трябва да издадете сл.бележка за размера на ползвания отпуск, та при следващия работодател да ползва 6 дни по-малко.
Ако напусне на 01.04. и е ползвал 5 дни отпуск за 2015 при полагащи се 9 дни за трите месеца, ще трябва да му изплатите обезщетение за 4 дни неползван отпуск.
Надявам се че бях ясна и подробна.
начислява и данък по ЗДДФЛ
 :good:
Не разбрах на каква база са изчислени осигуровките? Казвате обезщетение но не сте го посочили.
Щом обезщетението е начислено без значение дали е изплатено или не трябва да удържите осигуровките от него.

И ако обезщетението не е платено трябва да ви остане салдо по 421 /задължение/
Защо осигуровките от работника се внасят в касата? Нали плащате обезщетение? Защо не ги удържате от обезщетението?

Както и да погледнете вноската от работник за погасяване осигурителни задължения не може да бъде приход, а само паричен поток по разчетите за осигуряване.
Работи на 21-ви. 21-и е нормален работен ден, а 2-ри е бил нормален почивен ден. Гледайте на дните като работни и почивни и забравете псевдотермина "отработване". Такова понятие няма. Поне от 10-20 години насам.
Ако договора е срочен с определен срок - 10.06.2015 год. - може с изтичане на срока.
Не само може, но са задължени да прекратят срочния ТД с изтичане на срока. Няма друга възможност.
Срокът за внавяне на данъка е 25-ти на месеца, следващ месеца на ПЛАЩАНЕ на заплатата. Няма значение по ведомост за кой месец е.
Справка - ЗДДФЛ.
И въобще ли не е регистриран като СОЛ?
ЕТто действа ли?
Според мен това си е оборот и не може да мине само с ОПР.
Да не говорим, че оборотът най-вероятно е облагаем по ЗДДС и е над 50000 за 12 месеца...
Тогава обезщетението ще си е  същото. Или поне така мисля. Нека знаещите да ме поправят, ако греша.
Ще се въздържа от коментар по освобождаването /поне не казвате "уволнение" или съкращение"/ и ще питам за новия договор. Кога го сключихте, на какво основание и най-вече - имате ли отработен ден в новата фирма?
Да не те плаша, но ...

КТ
Чл. 414. (1) Работодател, който наруши разпоредбите на трудовото законодателство извън правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 лв., а виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по-тежко наказание - с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв.

А ето и чл. 350 за реда на издаване на нова ТК
Скрит текст :
Ти не може да му издаваш нова ТК, след като не започва работа за първи път. В КТ е обяснен реда за издаване на нова трудова книжка от ИТ.
За да признаеш трудовия стаж и професионален опит би трябвало да изискваш УП 2 и УП3. Не бих се доверила на справка от регистъра на НОИ, разпечатана от личния компютър на работника.
В такива случаи искам от работника да попълни декларация, че не ми е представил ТК. Не е задължително, до да съм спокойна, че после няма да ме обвини, че аз съм я загубила.
Ако и при напускане не донесе ТК, издаваш приложение 2 /ако не бъркам/ съгласно Наредбата за трудовите книжки и трудовия стаж
Декларация по чл.55 не е подадена, аз чл.73 е ясно и има време. Какви ще са последствията ако се подаде декларация с днешна дата. Решението за дивидентите е взето през ноември 2014

ЗДДФЛ
Чл. 80. (1) Лице, което не подаде в срок данъчна декларация по този закон, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
(2) Лице, което не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства в данъчна декларация, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
(3) При повторно нарушение глобата или имуществената санкция по ал. 1 е в размер до 1000 лв., а по ал. 2 е в размер до 2000 лв., освен ако лицето не подлежи на по-тежко наказание.
От мен имаш "да"
Ако ЕТ-то не работи, естествено.
До 31.01.2015 г. е трябвало да се подаде декларация по чл.55. Подадена ли е?
Не се подава ГДД, а само справката - до 30.04.2015 год.

Е, не е сигурно за срока на Д55 :))
Дивидента е платен през м.11.2014, но не е ясно кога е взето решението
Аз бих му "вдигнала" заплатата за един или два месеца. Щом вече е осигурен на максимума, ще си плати само данък. Това е най-"лекия" вариант. :)
Декларация от фирмата е трябвало да се подаде до края на месеца, следващ тримесечието на вземането на решение.
ФЛ - получател на дивидента не подава ГДД или ако подава такава, не вписва получения дивидент.
Фирмата подава декларация по чл. 73 според годината на вземане на решение за разпределяне на дивидент.
Говорим за местно физическо лице, нали?
Предполагам, че в НОИ трябва да са наясно какво позволява и какво не позволява програмата на лекарите :)
За Вас остава да занесете болничния и да проверите :)