1. ОС 6м. 19д в първата фирма и 6м.19д във втората фирма и ТС този период е 1г.2м - да не бъркате нещо? Обикновено при работа на 4 часа осигурителния стаж е около половината на трудовия. Пък и УП3 се издава за всяка фирма поотделно.
2. По  указанията  на НОИ се получава следното 14м.х21д.=294д, - указанията на НОИ не казват точно това, защото не взички месеци са по 21 работни дни. Смятате за всеки месец конкренто колсо са работните дни, получавате сумата и смятате нататък.
Разбирам, че лицето е с ТЕЛК. Можете да го преназначите на друга длъжност, стига това да не противопоказно на заболяването. Работникът също трябва да е съгласен. Трябва и становище на СТМ.
Ако ИТ не разреши уволнението  -преназначавате или пробвате нещо по чл.325/1/9.
Подава Д1 като сол. Ако не бъркам  -с код 23
За един ден отпуска? Я не се излагайте. Този ден едва ли ще се отрази на майчинството. Независимо дали е в платен отпуск, болнични или неплатен отпуск.
Майчинството се определя от 18-месечен период перди настъпването му. Ако в този период има болнични - взема се сумата, върху която е начислено обезщетението за болнични /наистина базата за тези дни е 18 месеца преди болничния/. Ако има дни в платен отпуск - взема се осигурителния доход за този платен отпуск. МРЗ се взема само за дните в 18-месечния период преди майчинството, за които няма осигуровки /неплатен отпуск, безработица и подобни/
Кажете на Вашата счетоводителка да погледне КСО, чл. 41 и следващите.
Това в каква връзка го пишете?
Предполагам във връзка с това:

Публикувана от: n_alex76  « -: Днес в 15:54 »
При пенсиониране договорът се прекратява и по време на болничен
Справка: чл. 326, ал. 2, чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда
Не може по каса. Сделката "разпределяне на дивидент" е една и 24000 лв са над 15000!! Не зависи на колко души го разпределяте.
Имаше едно указание на НАП по въпроса.

Това е част от УК-3 / 04.04.2011 г на Министерството на финансите
 
Скрит текст :
ПП Не казвам, че съм 100% съгласна, но такова е указанието.
Всичко, което е по облагаеми сделки.
Ако можете да отговорите на въпроса: "Ако фирмата е регистрирана по ДДС, то за кои обороти ще начислява ДДС  -теория или кормуване?", ще отговорите и на началното питане.
Ако сделката подлежи на нотариална заверка - с нот.акт.
Ако не подлежи - приемо-предавателен протокол
за всичките дни е на база 340
Има само 10% данък. Няма осигуровки
В заповедта се пише че се ДЪЛЖИ обезщетение по чл. 224 в размер на ... лв. Плащането може да не е веднага, а в деня на плащането на заплатите за м. 07.
За Д1 вижте указанията.
88 дни,. По Вашите сметки.
Тъй като МРЗ вече е 340 - смятате върху 340
Доколкото си спомням обезщетението по чл. 224 не се отразява в Д1
Не, не означава това.
Одначава че трябва да имате поне две решения за разпределяне на дивидент. Например първото за 3*4500=13500 и едно за 3*3500=10500
да.

Имайте предвид, че лицето трябва да уведоми основния си работодател, че е здравноосигурено на друго основание и да не се внасят ЗОВ за неплатения
данъчните идваха да описват имуществото и определиха пазарна цена на тази машина
1. Не зная с каква цел е описано имуществото, но най-често след подобен опис фирмата няма право да продава от това имущество. Дано при Вас не е така.
2. Имате пазарна цена. Какво Ви безпокои?
3. Защо смятате, че е нужна корекция на ДК? Може би цената на придобиване е по-висока от продажната/пазарна/ цена?
4. След като машината е закупена с цел продажба, тогава не се отчита като ДМА и не начислявате амортизации.

Ако искате да получите конкретен отговор, обяснете и подробностите.
Вледте в Гугъл. Напишете "ПН на КГП" и вижте какво излиза. Може нещо да Ви е от полза.
При бегъл поглед в гугъла - причината може да е в дните отпуск. Особено при неплатен

А може би това ПН на КГП значи "Пореден Номер на Квалификационна Група Професии на осигурения"? Точка 12.1
Да
"Възникна грешка в работата на системата." ?!?
че за посочените периоди са внесени осигурителните вноски и са спазени разпоредбите на чл. 6, ал. 2 КСО и чл. 46 НПОС. - това е достатъчно
ако една част от времето лицето е било на 8 часа, а през останалата на 4 часа - може  да се опише стажа в едно УП-3 но на отделни редове. Без да се сумира.
Да, осигуровките са най-много върху 2400 лв. Ако лицето има доход по трудов договор или  ДУ, ще трябва да приспаднете осиг.доход по тези договори
Добре де - лицето подава документи за пенсия на 01.06. Решението излиза на 28.07. и пише, че пенсия се отпуска от 01.06. Да, но това лице работи по ГД от 05.06. до 30.06. и сумата се плаща на 05.07. Трябва ли да отметне в СИСа, че е пенсионер, след като още няма решение? Или трябва да му се внесат осигуровки, които в последствие ще се окажат неправомерни?
Нали докато не се получи решението на НОИ,не е ясно дали ще му бъде отпусната пенсия или не .

ПП Темата не ме засяга пряко и за това може би не съм съвсем наясно...
а Справката по чл.73 от ЗДДФЛ се подава до 30.04.2015 г .

Какво значение има кога е натрупана неразпределената печалба?
Аз не отчитам по такъв начин доходите на СОЛовете, просто ги декларам където трябва в Д50, не прилагам и доказателства за това.

И това ако не е отчитане :) Макар и само пред държавата ;)

Доказателствата са само при ревизия.