Докато сте в платен годишен отпуск сте осигурена за общо заболяване и майчинство,  следователно можете да ползвате болничен непосредствено след отпуска. Дори и преди изтичанато на разрешения отпуск, ако здравето Ви го изисква.
Не бих Ви помогнала дори с платена консултация. Не ми е работа. За целта си има адвокати.
Иначе: разиграйте си двата варианта, вижте кое колко струва като нотариална услуга, вижте дължат ли се някакви данъци по ЗМДТ и т.н. и преценете. При различни стойности на собствения капитал таксите са различни.
А някой знае ли как мога да разбера кои фирми са се преобразували от ООД в ЕООД, да кажем през последната година?

Не зная някъде в сайта на ТР да се предоставя такава информация.

По другия въпрос (за самоосигуряването): не съм убедена, че провеждането на Общо събрание на собствениците, продажба на дял и т.н. са дейности,  подлежащи на задължително осигуряване.
Не съм убедена и че прехвърлянето на дялове рез дарение е по-добро или по-икономично от продажбата на дялове.
Каквото и да правите, на каквото и основание да прекратят следващ трудов договор, преди 03.10.2026 г. няма как да ползвате друго обезщетение за безработица освен минималното.
А пробвахте ли да проследите този линк? Като кликнеш върху Справка за фирмите, регистрирани по ДДС, те прехвърля през стария сайт към новия и те праща ... в началната страница на новия сайт :(
И аз ползвам новия сайт почти от началото с основнана цел да свикна докато има възможност за ползване и на стария. Е, свикнах. С много ядове,  псуване и загуба на време. Не мога да кажа, че е по-удобен, но по-добре да няма следваща версия :)
Онзи ден ми се наложи да търся списъка на фирмите, регистрирани по ДДС  (не публичния бюлетин). Трябваше ми почти половин час за да го открия. За съжаление при толкова опити не запомних от къде го извадих. Моля ако някой е наясно къде точно се намира въпросния списък да ми напише прекия път
Унищожете я!
Нямате право да издавате трудова книжка освен ако: 1. Вие сте първия работодател на лицето (издавате ТК след декларация от работника) и 2. Когато старата ТК е изпълнена и няма място (издавате продължение).
При изгубена ТК, нова се издава само от ИТ
Към ИТ, но това какво ще помогне, ако работодателят е в затруднение и няма от къде да намери пари за заплати. Още повече, ако  трябва да плаща и глоби. По-добре помислете за чл. 327, ал 1, т.2 от КТ
Не, не означава
1. Щом вече има действащ основен ТД, то всеки следващ през този период може да бъде само допълнителен. Няма значение кой ТД на колко часа е, определяща е последователността на сключване.
2. Дали допълнителният ТД може да е на СИРВ - не е забранено. Изисква се работодателят по втория ТД да направи такъв график, че да осигури нужните междудневна и междуседмични почивки, като отчита работното време и по двата договора.
3. ТД за допълнителен труд не може да бъде сключен само ако в основния ТД има изрична забрана или длъжността по някой от договорите не допуска упражнване на допълнителен труд
Колеги, не смятате ли, че прагът от 700 лв (ЗКПО, чл.50, ал.1, т.2) трабва да бъде променен?
През 2008 г може да е имало тежест, но сега...  е под една МРЗ.
Всъщност изобщо не се знае каква ще е цената, а и тя е без значение.
Е, написано си е "Има издадена фактура за присъединяване за 11х с ДДС"
Макар  е наистина по-важно е подобрението, а не сумата.
Тя си е електрифицирана. Само се присъединяват.
Утре може да решат да се присъединят към ЧЕЗ. Пак ли ще увеличаваме стойността?
Тогава ще бъде само смяна на доставчик на ел.енергия и едва ли ще струва 11 хиляди.
Присъединяването към енергопреносната мрежа си е "подобрение и модернизация".
Друг въпрос е дали в действителност аз бих го отчела в увеличение стойността на сградата или като разход. Честно казано доста ще се замисля дали да е по правилата или "без ядове"
Какво се променя в сградата, че да се увеличава стойността й?
Електрифицира се :)
Това не сама подобрява функциалността, но и повишава пазарната стойност на сградата..
Не виждам проблем с датите- единия свършва на 31.12, другият започва от 01.01. (или от 03.01.)
Тъй като ТД е срочен, по-правилно би било да се прекрати и да се сключи нов за новата длъжност. И с ДС ще стане.

ПП  Добре е да погледнете и чл.68, алинеи от 4 нататък.
Невярно
Не зная кое смятате, че е невярно. Тъй като по ГД няма работно време, никой не воже да гарантира кога точно е извършена услугата - дали за 1 ден, за 1 месец или е работено през ден. Дори в ГД да е упоменато,  че работата ще започне 1 месец след подписването,  това не означава нито че през тази "отсрочка" не ка извършвани никакви дейности (напр. проучване, подготовка и т.н.), нито  че дейността е започнала веднага на уговорената дата и е била ежедневна (в роботните дни ?!?) до приемане та свършеното. Принципът, който се прилага и от НАП и НОИ, е са се приеме  че работата по ГД обхваща периода от деня на подписването на договора до датата на приемане на извършеното. И общата сума се разпределя като осиг.доход за целия период. С всички последствия от това - помесечно определяне на осиг.вноски, помесечни Д1 и Д6 и т.н.

Моля да бъда извинена от колегите за дългото обяснение, в което не казвам нищо ново
Да.
Трите дни от работодателя са с еднакъв размер и се изчисляват според месеца на настъпване на неработоспособността (първия ден болничен)
Дайте Вашите отговори, за ка ги коментираме.
Ако е безработен, то не е осигурен за общо заболяване и майчинство и няма право на обезщетение за временна нетрудоспособност (болничен). Болничният, ако такъв въобще бъде издаден, може да послужи само за оправдание на пропуснат "подпис" в БТ.
Има разлика между здравните осигуровки, които безработния внася за  своя сметка или му внасят от бюджета за периода на "платената" борса и осигуровките за ОЗМ. Първите осигуряват "непрекъснати здравно-осигурителни права" ("безплатно" посещение при личния лекар), а вторите дават право на обезщетение за болнични.
Според мен трябва да му върнем сумата и да си я преведе от сметката на фирмата?
Буквоядски погледнато би трябвало да направите точно това.
Аз не бих си играла - нали има номер на фактурата като основание за плащане. Не Ви ли е достатъчно