Имам предвид, че базата ще е както ако е на работа
Да, ако беше на работа на 12-ти щеше да е на 4 часа, а на 15 и 16 на пълен работен ден. Така работят останалите му колеги.
Намаленото работно време не е установено с ДС, а със Заповед по чл.138а със срок на действие до 14.07. вкл.
Работник е на 4-часов работен ден по чл.138а до 14.07.2013 включително. От 15-ти трябваше да е на 8 часа. От 12.07. човекът е в болнични и аз трябва да платя първите 3 дни - 12,15 и 16.07.
Каква сума да платя? За първия ден като за 4 часа, а за втория и третия като за осем?
Някакви други мнения?
Действа се според договора. А нищо не пречи този договор да бъде променен. Все пак този СОЛ  има думата във фирмата, нали?
Какво общо има плащането на личния труд ва СОЛа със заплатите на другите работници? Това не е ли въпрос на договорка?
Свободен текст.
Явно си следят нещо по историята на заболяването.
Аз издавах такава на работничка за явяване пред ТЕЛК.

Сл.бележка
Издава се на... ЕГН...
В уверение на това, че същият/същата работи по ТД във Фирма... ЕИК... и през последните 2 години  /или за пероида от... до.../ е ползвала отпуск за временна нетрудоспособност както следва:
1. От.. до.. болничен лист №... издаден от ...  с диагноза...
2....
Или не е ползвал/а отпуск за временна нетрудоспособност
Настоящата се издана за да послужи пред...
дата
Управител.../п/
Счетоводител../п/

Ако работникът е работил по-малко от 2 години при Вас, посочвате датата на постъпване.
Защо не погледнеш Закона за счетоводството?
До колкото помня -срокът е 5 години след периода, през който подлежат на данъчна проверка, т.е. - 10-11 години след издаването
И си наемете счетоводител!!!
Не става въпрос само за "онзи" период.  Разпоредбата на чл.12, ал.4, т.2 от НСОРЗ обхваща ДУКовете /осигурени за всички осиг.рискове/ , както и  свободните професии и др.СОЛове, осигурени за за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, общо заболяване и майчинство, т.е. - на "високия" процент. Стига трудовата дейност и/или професия, която са упражнявали без трудово правоотношение де е същата или сходна с работата по сключения трудов договор.
С тази разлика, че в ОК стажът е осигурителен, а не трудов и не влиза за ТСПО
Мисля, че съм цитирала точка от наредбата, даваща основание за зачитане на професионален опит и времето без трудов договор при определени условия.
Ако сте държавен магазин или част от верита магазими - консултирайте се с "шапката"
Ако магазина е Ваш собствен - Вие си вземате решението.
Поне така мисля...
Нека отговорят по-компетентните, но все си мисля, че за шофьорите отпуските са за задължителна почивка, а не за работа на друго място.
Зависи от дефиницията на понятието "същата и сходна длъжност" във Вътрешните правила за организация на работната заплата на предприятието, където (ще)работите.

При определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и времето, през което без трудово правоотношение лицата са упражнявали трудова дейност и/или професия, която е същата или сходна с работата по сключения трудов договор, и са били задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица или за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, общо заболяване и майчинство
/чл.12, ал.4, т.2 от  Наредбата за структурата и организацията на работната заплата/
защото лицето  навършва  пенсионна възраст 
А на какво основание ще го уволните? Вижте актуалната редакция на чл. 328, ал.1, т.10 и 10а от КТ
Все пак  по-добре изчакайте да мине болничния
Я по-хубаво проучете нещата. Има ли свободна професия или не? Самоосигурява ли се като свободна професия? Какъв е делът му в ООД-то?
Все пак мисля, че нещата трябва да се оформят като "личен труд" на съдружник с произтичащото от това самоосигуряване /ако не е СОЛ другаде/ и специфичното изчисляване на облагаемия доход по ЗДДФЛ
Минимум :)
Е, можете да отложите 10 от тях за следващата година :)
Не мога да Ви помогна...
Това с амортизациите, не съм убедена, че е възможно. Освен това - дали има смисъл?
Остава да кажете, колко годшна е сградата ;)
Провери си дните, вписани в т.16 и 16.1, както и датите за начало и край на осигуряване. Ако периодът обхваща 2 месеца, трябват 2 Д1. Предполагам, че тук не бъркаш.
Имате право на отпуск, според годишния размер, посочен в трудовия договор, но не по-малко от 20 дни годишно.
 През първите 8 месеца не можете да ползвъте отпуска, но за този период такъв Ви се полага. "Трупа" Ви се :)
Ако отпуска по ТД е 20 дни, то имате право да ползвате 5 работни дни за 2012 и 20 р.д за 2013. Ползването на отпуска трябва да е според графика за отпуските в предприятието.
Вижте КСО, чл.4, ал3, т.5
Чл. 4.
(3) Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са:
5. лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността, ако не са осигурени на друго основание през съответния месец;

От Вас се изисква да декларирате в писмен вид, че не сте осигурен на друго основание.
Сумата, след приспадане на 25%НПР, е под МРЗ.
В случая е от значение дали работите другаде на трудов или граждански договор.
Ако не работите другаде - няма осигуровки
Удръжки за осигуровки върху дохода от ГД се правят, ако през месеца сте осигурен на друго основание. Независимо от сумата.