В сряда работник подава молба за напускане по взаимно съгласие считано от понеделник. Работодателят е съгласен и изготвя заповед за прекратяване на договора. Заповедта е връчена на лицето.
В петък работникът се разболява и взема болничен.  Какви са задълженията на работодателя по този болничен? Плаща първия ден /петък/, който е и последен работен ден и толкоз. В прил.15 отбелязва дата на прекратяване на ТД.  От НОИ ще изплатят остатъка от болничния.
Бъркам ли нещо?
Ако имате различни дейности - строителство и проектиране, то в ГОД, Справка за предприятието, таблица III Иконом.дейност, отделяте приходите от двете дейности.
В бланката за приходи от строителство попълвате само приходите от строително изпълнение /строителни и монтажни работи/
При неплатен отпуск осигуровките не са ли 8% от 210 лв?
В случая  -пропорционално на дните.
Мисля, че Ви дадох единствения разумен съвет! Питайте счетоводителката!
Ние нито имаме достатъчно данни, нито сме "вътре" в нещата и само можем да гадаем.
Най-добре идете пак при счетоводителката и питайте, питайте, пишете, смятайте... и така докато всичко Ви се изясни. Нали за това ѝ плащате.
В ЗКПО има текст точно за такова отписване на ДМА. Вижте го!
Доколкото помня, не се прави корекция.
Не че разбирам от щатни разписания, особено ако става дума за бюджет, но донякъде разбирам от логика:
Щом се търси "Минимално изискване за заемане на длъжността", то би трябвало да се посочи минимума. Петата цифра в НКПД също посочва минимума. Какво означава "занижено"? Всички изисквания за минимум са спазени!
Никой не задължава работодателя да наема служители по критерии над минималните. Той има право да завиши изискванията си. Правото, обаче, не означава задължение.
Какво ще стане, ако при минимални изисквания за образователна степен "средно образование" според НКИД, Вие заложите "магистър" и във връзка с това отхвърлите кандидат - бакалавър? Особено ако този кандидат си няма друга работа и подаде оплакване в Българския Хелзинкски комитет? Като онази кърмачка, дето държала да кърми именно във фоайето на мола?
Добре. съгласявам се с "дарение". Остава да ми обясниш и данъчните аспекти на тази сделка. Има ли значение дали дружеството е регистрирано по ДДС? Има ли значение, че дарител и надарен /извинявам се за думата, но такъв е правния термин/ са свързани лица? Прилага ли се чл.16 от ЗКПО?
При мен 709 е Други приходи от продажби. При Вас какво е?
2.Безвъзмездно предоставени средства от собствениците на фирмата, които няма да се връщат?

Не зная за питащата, но аз се интересувам от счетоводното отчитане и данъчното третиране на такива "безвъзмездно предоставени средства"
Като ДМА?
Като паричен поток?
Като заем от собствениците?
Като допълнителни вноски на собствениците?

Или като три от горните?
На първия въпрос не мога да отговоря.
По втория - минималната заплата за 8-часов работен ден при 5-дневна работна седмица е 360 лв. Горна граница няма. Това важи да всички професии и за всички градове и села в България. Поне за първата половина на 2015 г.
по третия въпрос - минималният платен годишен отпуск е 20 работни дни. Ако при Вас е започнал през средата на годината - изчислявате пропорционално на стажа при Вас.
Оооооо, аз това редовно го слушам :)

внася здравно, човекът, значи се самоосигурява :)

И ако искаш да знаеш  - прави са.
Виж ЗЗО, Допълнителни разпоредби, §1, т. 18.
"Самоосигуряващо се лице" е физическо лице, което плаща изцяло здравноосигурителна вноска или премия за себе си.

Да знаеш и аз колко съм спорила за това "самоосигуряване", ама то самите законотворци така са го сътворили...
При гражданския договор няма осигуровки за майчинство, така че няма смисъл от него.
Можете да регистрирате фирма или свободна професия и да започнете да се самоосигурявате. Ако условията по ТД позволяват такава дейност. Око се самоосигурявате върху сума над 420 лв., ще трябва да докажете дохода, върху който сте внасяли осигуровките .
Ако до началото на болничния има малко време - намалението на осигурителния доход няма да окаже съществено влияние. Още повече че има ограничение на обезщетението за майчинство до размера на нетното възнаграждение.
Щом имате други доходи, макар и необлагаеми и независимо от размера, нямате право на връщане на данъка.
Няма логика, но така са написали закона. БСП-то се канеше да иска някакви промени, но още нищо не са направили.  И не се знае дали ще направят :(
Ето ти две примерни споразумения. Може да ти свършат работа
Ако работникът подава това предизвестие - може.
при прекратяване на срочния трудов договор по време на изпитателния срок, СЛУЖИТЕЛЯТ е задължен да отправи 3-месечно писмено предизвестие до РАБОТОДАТЕЛЯ, но не повече от остатъка от срока  на договора

Това последното можеш да го махнеш. Нали срока на договора е 12 месеца, а изпитването само 6. Когато и да даде предизвестие в рамките на 6-те месеца, все ще е преди края на срока на договора.

Останалото е с малко повече обяснения, но става. По-добре повече и по-подробно, отколкото да възникват въпроси :)
Всичко може. Стига да е договорено

За уточнение - отговорете на следните въпроси:
- ТД за управител по КТ или ДУ по ЗЗД?
- какво пише в договора да процента прослужено време?
Подаването на Д1 и Д6 е в срокове, определени в Наредба Н8 и не зависи от датата на плащане на заплатите или датата па превеждане на осигуровките.
Поне от 1-2 години насам
 :no: