Сметката е една за цялата страна и е същата, както миналата година.
Виж тук на стр.3
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,3025.40.html
Кодекс на труда
Задължение на работодателя за издаване на документи
Чл. 128а. (Нов - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) (1) По писмено искане на работника или служителя работодателят е длъжен да му издаде и предостави необходимите документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение, в 14-дневен срок от искането.

В служебната бележка се вписват доходите, ПЛАТЕНИ до последния месец преди издаването, следователно работодателят вече има нужната информация. Не трябва нищо да смята или да изчаква.
Не
Толкова твърдо "не"?
И защо счетоводител в счетоводната кантора не може  да бъде съставил на отчетите на клиентите? Никъде не се посочва образованието и стажа на този счетоводител :hmmm:
Това е точно така .Въпросът ми е освен протокола за въвеждане в експлоатация трябва ли да се състави и акт за придобиване на ДМА
Въпрос на документооборот.
Ако не сте бюджетно или друго предприятие с по-специфични правила, защо Ви е акт за придобиване на ДМА? Нали си имате фактура за покупката?
От мен - нищо. През м. юли няма отработени 10 дни /или половин месец - не помня как беше записано в наредбата/
А може и да бъркам...
Дали може мониторът да съществува самостоятелно без компютърната конфигурация ?
Защо да не може? Може да се ползва с друга комптърна конфигурация, може да се подмени по-рано... Дали ще го отчетете като отделен ДМА /ако е над прага на същественост/, ще го отчетете като разход /ако е под прага/  или ще го включите в общ актив "компютър с монитор" е въпрос на вкус и сметки.
Дали фактурата е платена или не платена, няма значение. От значение е факта, че сте издали две фактури с един и същи номер и едната не е  отразена в дневника Ви за продажби.
Трябва да анулирате едната фактура заради техническата грешка, да издадете протокол за анулирането и нова фактура.
Ако настина имате две сделки и контрагент А има реална фактура.
По принцип се консултирах и с одиторска фирма,казаха ми че фактурите са пуснати в два различни дни и се предполага ,че са две отделни сделки,.....
Отделен е въпроса ,че те пак могат да се заядат ,че  сделката е една и съща,
Това че са две фактури ИЗОБЩО не означава, че сделките са две. Явно правите разлика между сделка и плащане. Ако имате с клиента някакъв договор за определено количество стоки с обща цена 10001 лв, и всеки ден пускате фактури за по 5 лева в брой, ще сте в нарушение. Има една сделка над 10 хил. , независимо от  многото плащания
Ако клиентът влезе в магазина Ви в 8 часа и си купи телевизор за 5000 лв, след това около обед се върне и си купи хладилник за 4000, а привечер се сети, че му трябва печка от 3000 и плати всяка покупка в брой, всичко си е наред. Има три отделни сделки в един ден.
Да - подават се
?!? - какъв е въпроса?
Всичко зависи от договора между двете фирми /писмен или устен/. Ако преводът е аванс, ще трябва да издадете фактура за цялата сума. Ако плащането е за конкретна доставка, ще върнете парите. Сигурно има и други комбинации според договора.
 Това с фактура+кредитно нещо не го схванах. Мирише ми на "спасяване" на ДДС...
Дохода от наем не е осигурителен доход и не внасяте осигуровки върху него.
Само безработните /самоосигуряващи се по смисъла на ЗЗО/ внасят здравни осигуровки върху наема при годишното изравняване на осигуровките.
Този калкулатор ми дава същите суми, каквито дава и този за нормалния трудов договор - не знам защо така. Нали трябва да отпаднат процентите за нетрудоспособност.
Защо да отпадат? Нали вече и по чл. 114 се внасят осигуровки за всичко?
Или аз бъркам?
Сътрудникът е на трудов договор. Трета категория труд. Минимален осигурителен доход по длъжността е 545 лв. В договора е посочена заплата - 420 лв. Сътрудникът е отработил 10 дни за месец. Колко трябва да получи на ръка ?

благодаря!
Ако питате за м. май - 165,64 лв
Ако е за април - 157,36 лв
И това, ако няма добавка за прослужено време.

Не питайте как съм сметнала. Няма да Ви отговоря. Четете!!!
А колко отработени дни има този Ваш сътрудник? При какъв работен ден? Каква е длъжността му и какъв е МОД за тази длъжност? Какво е посочено в ТД за заплата в случайте, когато през месеца не му осигурявате работа?
Какво бихте начислили и платили, ако работникът беше изработил 420 лв? Какви удръжки щяхте да направите?
И пак да попитам: сигурни ли сте, че този сътрудник е на трудов договор?

Въпросите станаха много, но се опитах да Ви насоча какво да гледате. Повече не мога да Ви помогна. И едва ли някой може.
Сътрудникът е на трудов договор.Начин на плащане - на свършена работа. За месец той нищо не е заработил. Основно месечно възнаграждение - 140 лв. Трябва ли да се плащат (12.60%, 4.8%, 0.4%, 9.7%, 3.2%) и данък (10%)?
Цял месец е ходил на работа и не е заработил нищо? Няма ли гарантирана поне минимална заплата?

Извинете за любопитството, но Вашата компания съобразява ли се с българското законодателство?
С българския език явно не се съобразява....
Според мен, ако дейността по ГД съвпада с дейността, за която е регистриран по БУЛСТАТ,  има задължение за самоосигуряване
Каква трябва да бъде данъчната основа -това е въпросът?
Данъчна основа за какво? За ДДС, за ЗМДТ във връзка с продажбата, за МДТ при определяне на годишния данък и такса смет, за облагане дохода на ФЛ-продавач /ако има такъв/? Според мен в посочения ред сумите са: 130000+някои такси, 130000, 130000 или 60000, 130000-разходите за придобиване-10%НПР
Колкото до материалния интерес за изчисляване на нотариалните такси  -явно нотариусът е решил, че е 150000.
Съгласна съм с Елеонора Матеева. Само че е трябвало да се реагира при съставянето и подписването на нотариалния акт, а не три години по-късно. Нотариусът така е преценил, такава такса е взел. А който е плащал  -да е внимавал.
Освен това не сме наясно със статута на предварителния договор. Бил ли е нотариално заверен? Защо не е спазен по отношение на цената? Какви клаузи има в него при такива примени?
Иначе - щом е станало, значи е възможно. Щом е подписано от нотариус, значи  е законно /поне би трябвало/
варианти много ...
- невключен данък в ОПР,
- невключен някой разход или приход в ОПР
- неотчетени промени в незавършеното производство
- отчитане на балансовата стойност на продадени активи
- техническа грешка
-....