По-евтино ще излезе нов подпис. Пък и по-разумно.
Това е лично мнение и можете да не се съобразите с него.
Към този момент не дължите допълнителни осигуровки. Ще дължите такива при годишното изравняване. Евентуално.
За данъка - вижте ЗДДФЛ и чл.55
За документа, който ще издадете - не е задължително да е фактура.

Най-добре говорете със счетоводителя си. Ако няматв такъв - жалко.
Всеки може да предостави някакво ЕГН, но дали това ЕГН е на този човек или не....
Имах подобен случай. Назначих едно момче само по ЕГН с уговорката да си извади лична карта по бързата процедура. Той се съгласи и до там. Не видях нито лична карта, нито друг документ, а на втората седмица не видях и работника.  Не видях и една бормашина и няколко по-дребни инструменти.
В крайна сметка анулираз договора и заличих уведомлението
Теоритично може да бъде на непълно работно време или за определени дни в месеца. Щом е на ТД, може да ползва всички облаги на КТ, но трябва да се съобразява и с ограниченията на този кодекс. Например да работи САМО в определеното работно време или определените дни. Ако подпише документ по друго време, ще е проблем. Недай боже да го потърсят за сделка или за проверка в неработно време/неработен ден. Или от ИТ да го хванат, че работи по това време....
Аз няма да питам кой ще управлява докато управителя не е на рбота, но други ще питат...
Съгласен съм с ХХХХХ и така го прилагам, но ако погледнем буквално пише "след ползуване на платения годишен отпуск в пълен размер"...? :)
А дали няма и друг текст в наредбата или КТ?
Точно в цитираната разпоредба си попадате. Нямте основание да искате връщане на пари /удръжки от заплатата/. Единственото, което можете и трябва да направите, е да издадете служебна бележка на бившия работник за размера на ползвания отпуск. Бъдещият му работодател ще му отпусне два дни по-малко отпуск.
Не съм видяла още договора, може и да има разделение, не знам, но ако няма то се съмнявам, че служителят ще може да поставя условия. Просто исках да съм по-наясно с това как следва да се осигурява и какво да се подава за да не изпусна срока за подаване на декларацията за самоосигуряване, ако забавят подписването на договора.
Не сте видяла договора, но упорито използвате термина "служител". А преди това "работодател". Успоредно с това говорите за авторски права, за самоосигуряване и т.н.
Вземете се в ръце! Горната терминология може да докара на "работодателя" глоба от 1500 до 15000 лв!
Явно става въпрос за т.нар. граждански договор, където има възложител и изпълнител, краен продукт, срок и други, но няма работно време, работно място и трудова дисциплина.
За продажбата на меда - няма значение ФЛ или ЕООД. За да прпдавате мед на краен потребител, трябва да се регистрирате по наредбата за продажба на храни от животински произход /или каквото  да е точното наименование/. Колкото до данъчното облагане на прихода - всичко е въпрос на конкретни сметки. Говорете за това с Вашия счеъоводител.
Ясно , той си ме е водил на работа, всъщност аз съм взела заплата за този ден. Но в НОИ при осн. ми работодател има отбелязан този ден като болничен, а при вторият не. Благодаря!!!
Хем сте била болна, хем сте била на работа при втория работодател? Хубава работа! Сама сте си създала проблем. Рано или късно, дори чак при пенсионирането Ви, проблемът ще блестне в цялата си прелест. Колкото по-късно, толкова по-трудно ще се оправи.
Разберете се с втория работодател да оформи този ден като неприсъствен. Най-добре като неплатен отпуск.
Здравейте, имам нужда от помощ и разяснение по тази тема. Рабатя при2 работодателя, но забравих да си поискам болн. Лист за втория раб. , койго е от 5.8.2016г. , а лич. Лекар ми откозва да даде, че бил мин. Месеца, но осн. Ми работодател ми го изплати във сегашната ми заплата . Какво след сега? Благодаря ви предварителна.
Ако успях правилно да разбера от многото съкращения: Не сте представил болничен пред втория работодател. В такъв случай и болничният при първия работодател няма да бъде изплатен от НОИ. Оправяйте се с лекаря.
Как се подава декл. 1 и 6 на човек осигуряван на максимума?
Никак?
Два въпроса и от мен:
Как се подават Д1 и Д6 само с нули?
Как се уволнява човек по ГД?
Не можете да издадете нова ТК. Издава се само от ИТ по определен ред. Вижте КТ.
Стажът за "клас" зачитате само от представена ТК или представено УП.
И аз не разбрах: услугата е м.3-4.2016, а Д1 е за м 5-6.2016?
 :question:
Нямате
Защо толкова категорично?
Най-вероятно има право на обезщетение за безработица, но по добре да не се възползва от него.
Не виждам проблем. Не ползвате ДК, не намалявате печалбата, вземате си парите от работниците....
Евентуално ако решат, че е социален разход....
Каква е процедурата ако ИТ не даде разрешение за съкращаване на лицето?
За съжаление КТ не дава право на работодателя да прекрати ТД с работник без да има някое от основанията на чл. 328 или 330. Работникът може да отправи предизвестие за прекратяване на ТД без да посочна причини, но работодателят не може. Особено неприятно е когато има основание по чл. 328, но лицето е под закрилата на чл. 333 и ИТ не даде разрешение. Единственият изход в случая е да убедите лицето да се съгласи на чл. 320/1/1, чл. 326 или чл. 331. Без негово съгласие нищо не става. Ще си го държите докато той не напусне или не направи дисциплинарно нарушение.
А обясниха ли ти защо не се полагат? Да не си се разписала под някоя "молба" за отпуск и да си "ползвала" дните без да знаеш?
Принципно времето в болничен се зачита за стаж и не намалява полагащия се отпуск.
Щом е постигнато взаимно съгласие, няма проблем ТД да се прекрати на това основание, въпреки започналото предизвестие.
Ако ТД се прекрати по взаимно съгласие страните не дължат обезщетение по чл. 220/2
Ако  ТД се прекратява по взаимно съгласие, то основанието на заповедта трябва да е чл. 325, ал.1, т.1. 
Предизвестието не е отработено цялото. Страната, по чиято инициатива не е спазено предизветието, дължи обезщетение.

Основанието за прекратяване е неправилно. Не може хем чл.326, хем взаимно съгласие. Или едното, или другото.