"Прекъсвам дейност от.." 01.10.2020
На 30,9 е имал дейност
Много подробен отговор. С много цитати и препратки към КСО....
Само че никъде не видях конкретен отговор на въпроса 2. Дължат ли се осигурителни вноски за управител на ООД, който не е съдружник в дружеството и за същия не е определено възнаграждение …., нито има сключен писмен договор за управление и контрол
А може би вече недовиждам добре  :blink:
 един казва само ЗО, друг казва пълни, трети- не дължи осигуровки
вариант "само ЗО" няма.

Всичко свързано с ООД-то го извършваме ние със сестра ми, като сме на ТДри и чрез пълномощни от управителя
Предполагам, че става въпрос за ТД -и в ООДто. Хубаво. Дано работите само в работно време и само по длъжността, за която е сключен трудовия договор. Но това си е Ваша работа.
А това и чрез пълномощни от управителя нещо не го разбирам. Или се правя, че не го разбирам....


идея беше да оставим баща ни на престижна позиция във фирмата
да го бяхте направили "почитен управител"  или нещо такова, вместо да се набивате между шамарите и да се налага да балансирате по границата на законите
Това с външното лице по ДУ без възнаграждение е като да имаме работник на трудов договор , който е и безвъзмезден . Като имаме предвид, че лицата са и свързани това е отклонение от данъчното облагане - чл.16 ЗКПО.

Подкрепям!
По логиката на безвъзмездния ДУ, управител може да е и някой от съдружниците - не получава възнаграждение за управлението и не внася осигуровки като ДУ. И тъй като не върши друга дейност в дружеството - не се осигурява и като СОЛ. Чисто и просто. И евтино :)

ПП 1  Нито за момент не съм си и помисляла, че вариантът на Pupeshche е грешен или неприложим. Въпрос на аргументи и личните качества на проверявания и проверяващия.

ПП 2   elegance още не е споделила кой ще върши останалата работа в ООДто извън управлението, за да оценим "икономията" от безвъзмездния ДУ
Обсъдете проблема с обслужващия Ви счетоводител. Може би той да смята, че не се дължат осигуровки и да има достатъчно  аргументи за да се защити при проверка.

Изчакайте и мнение на колеги с опит с "безвъзмездни" ДУ. Аз само цитирах закона
При осигуряването по ДУ няма значение дали управителя е пенсионер или не.

Съгласно чл.6 , ал. 3 от КСО :
Осигурителните вноски за работниците и служителите и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 /тук попадат управителите с ДУ/ и 8 се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3 /минималния месечен размер на осигурителния доход за календарната година по дейности и групи професии/, а за лицата, за които не е определен минимален осигурителен доход - минималната месечна работна заплата за страната и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход

Ако Ви проверявам относно осигуровките, ще се позова на това: не по-малко от минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3.
Ако Ви проверявам относно данъците, ще се позова на чл.16 от ЗКПО.

Защо не оставихте някакъв дал на човека в ООДто? Така щеше най-икономично да си управлява като СОЛ - пенсионер. Тези "безвъзмездни ДУ" са такава глупост...
"В течение на годината видът на осигуряването не може да се променя, дори и в случаите, в които се прекъсват и възобновяват дейности или се започва нова трудова дейност като самоосигуряващо се лице." - Това ще рече ли, че СОЛ не може да прекъсне осигуряването си декември месец  и да подава само Декларация 7 за здравни?


Не, няма да рече това. Когато ще се осигурява по чл.40, ал.5 от ЗЗО /след Декларация 7/, лицето вече не е СОЛ по смисъла на КСО.
Цитираният текст се отнася  за промяна на вида осигуряване на СОЛ - с ОЗМ или без ОЗВ
В момента съм на тема "съпруга на ЗП". Четох законите, указанията и стигнах до следните изводи:
- ако съпругата не извършва друга дейност, подлежаща на осигуряване и ако помага на съпруга си в земеделската работа, може да се самосигурява по чл.4, ал.9 от КСО
- осигуровките са само за ДОО /само пенсия, пенсия и ДЗПО и е възможно +ОЗМ/ върху осиг.доход като ЗП /420 лв. за 2020/
- осигуровките се внасят от ЗП по ЕГН на съпругата
- всеки месец се подава Д1 с код 96. Подава се по ЕИК на ЗП и ЕГН на съпругата
- веднъж годишно се подава Д6 - 13 по ЕГН на съпругата
- здравното осигуряване е по чл.40, ал.5 от ЗЗО - като на безработен. ЗО не се отразяват в Д1 и Д6. Подава се Д7, ако вече не е подадена.

Пропускам ли нещо?

Предполагам, че няма съществени промени в това становище: https://www.msoft.bg/infodocs/Stanoviste.NAP-20-00-194_11.10.2012.pdf
и в тази тема: https://kik-info.com/forum/index.php?topic=11361.0
/освен че наредбата вече е Н13 и осиг.доход е по-висок/
Лицето се осигурява на ниския процент. Следователно при попълване на данните в Приложението за болнични ще отбележи, че към момента не е осигурено за ОЗМ. Според мене това е едно основно изискване за да има право на обезщетение...

Е, към момента нали е осигурено за ОЗМ по ТД
 но не под 60 и над 300 лв месечно за периода на упражняване на дейност

Да се чете "не под 610 и над 3000 лв месечно за периода на упражняване на дейност"
Ако имате доход по трудав договор,  то горната граница от 3000 лв се отнася сумарно за дохода по ТД и от електронната търговия. За долната граница ТД има значение  само ако заплатата по ТД е от 2390 нагоре.
Осигуровките са минимум върху 610 месено за месеците, през които имате дейност.
В края на годината се прави изравняване върху реалния доход, но не под 60 и над 300 лв месечно за периода на упражняване на дейност.
При самоосигуряващите се лица няма работно време
А какво е първото мнение, че да можем да коментираме?
Собственикът внася в касата/банката на фирмата едни пари, които фирмата е внесла от негово име. Какви допълнителни вноски виждате тук? И защо намесвате чл.134? Това са си разчети със собственика или съдружника. Те възникват, погасяват се, възникват, натрупват се, погасяват се на части... както дойде. Една сметка за разчети със собственика/ците ще свърши добра работа.  Ако имате повече собственици, водете ти аналитично.  Аз ползвам 4931, 4932...
Би трябвало да се разграничава собственикът, който може да отдава под наем (и е ДЗЛ) и реалният получател на парите, по чиято сметка идват. Според мен вторият е само касичка, както и би трябвало да има някакъв документ за това, например тристранен протокол или нещо подобно. Но не съм следил практиката и не съм сигурен :)

Вече може да си сигурен. Доходът от наем на имот е доход/облагаем доход/ на собственика. Това, че наемателят плаща на друго лице без да има някакъв документ "черно на бяло" и с подписи , си е негов проблем. В един момент може да го осъдят , че не си е платил на собственика-наемодател.
Сега няма да стане
До февруари има време :)

Напомням:
"Спирането на дейност", освен ако не е свързано с дерегистрация по ДДС, не Ви освобождава от задължението за подаване на месечни СД.
В болничния има една точка "Режим на лечение". Ако там е отметнато "свободен е право на напускане на страната", няма да имате никакъв проблем. При всеки друг посочен режим напускането на страната може да доведе до проблем. Не зная дали в НОИ ще получат информация, че напускате страната или не, но работодателят Ви може да обжалва болничния, ако установи, че не спазвате предписания режим. Той има право на това.
По календар.
от 18,11 до 17,12 включително е ... 1 месец
Ако беше работил през това време, нали щеше да вземе 1 заплата?

Друг въпрос е, че възнаграждението за 1-17,11, ще трябва да се изчисли пропорционално на работните дни
Прочетете отново съветите на Ангел (отговор #6)!!!!
Най-добре е бързо да си намерите някой да Ви назначи на безсрочен ТД и да "отработите" няколко дни преди 45-дневния болничен. Майчинството може да е в размер на минималната работна заплата.

Това, че сте си "покривала осигуровките сама  по чл. 40 ал. 5 от ЗЗО" е задължително по закон. Ползата обаче е само че няма за плащате за прегледите и раждането извън стандартните такси
От 18г. до момента с прекъсвания имам осигуровки от работодател на 4 часа. Нямам осигуровки внасяни за майчинство или някакво заболяване.
А колко общо е този стаж при работодател? От 18 до 25 г. нямате ли поне 2 години общо трудов стаж /което е 1 година осигурителен/?

Щом говорите за работно време и работодател, значи сте била на трудов договор. При ТД се внасят осигуровки за общо заболяване и майчинство.