А защо месеца е непълен, като е /само/ в болнични?
Нали болничните се зачитат за осиг.стаж
1. Каква е разликата между понятията "анекс" и "допълнително споразумение"
2. Този документ за стаж какво променя? Не може ли добавката за прослужено време да се увеличи със заповед на шефа?
1. Какво общо има тук чл. 45? Вижте чл.9, ал.2 от ЗДДФЛ
2. Не съм имала ГД с артисти, но според мен В договора  е посочено "Артист-изпълнител" не е достатъчно. В самият предмет на договора би трябвало да се съдържа /като краен резултат/ "изпълнение на артист-изпълнителя"   точна формулировка  -танц с спектакъл, песен на концерт...
1. Това Няма фактури, няма касови бончета и т.н. малко ме смущава. Все пак този артист трябва да издаде някакъв документ за получената сума /с реквизитите на фактура/
2. Ако предметът на ГД е формулиран така, че да попадате в чл.29, ал.1, т. 2 б от ЗДДФЛ, то приспадате 40%. Ако не - 25%
По Вашата логика може осигуровките да са само за деня на приемане на работата
Ще трябва да се смени датата?
А дали е възможно? Все пак по договора има две страни
На 350 лв? За няколко месеца? Безмислено
Болничният ще се увеличи с 5-6 лева на месец, но за тези месеци ще внесеш повече в бюджета
Ако не предвиждащ раждане в близката 1 година може и да има някаква минимална полза от това "искам осигуровки на 350лв. за една година напред". Ако раждането наближава - важно е какво е било две години назад. А то не може да се промени
Осигурителния доход е за целия период на ГД. Така се подават и Д1
А кога се внасят осигуровките е друга тема
Що не вземат да приемат една дата за Ден на града за всички градове?
del
Не е задължително тези 24 м. да са отработени. Както дойде ;)
Когато през част от тези месеци няма доход, се взема МРЗ за страната.
Сметките се правят с подаване на  първия болничен
Гражданският договор за това е "граждански", защото може да се сключва с всички видове граждани ...:smile1:
А със селяни не може ли;)))
Щом имате 12 месеца /изобщо/ с осигуровки за майчинство и към момента на издаване на болничния сте осигурена за този риск - имате право на обезщетение.
Колко по-висок е дохода - толко по-високо ще е обезщетението, но ако правите хватката за 1-2 месеца - няма смисъл.
Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица-внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане
За месеците без доход през тези 24 месеца се взема МРЗ
Иска ми се да си прав, но има някакви указания, в които сумарният дивидент се тълкува като една сделка :(
Ако имаш необорим довод - ще се радвам да го чуя и да се възползвам
Стига търси вратички
Няма да стане с два РКО - сделката е една и всеки ден по 1 лев да плащаш в брой, пак си в нарушение!!!
Е, има една възможност, но за решенията за разпределяне на деведенти от сега нататък. Ако вече е взето решение за 15000 или повече от 15000 дивидент - само по сметка.
Вариант 1 - зарязвате трудовия договор и вършите цялата работа чрез собствената Ви фирма
Вариант 2 - искате трудовия договор да се промени, така че да отразява действителността  - за определени часове през месеца /чл. 114/, за непълно работно време или за сумарно отчитане на работното време
не разбрах добре: Работите по ТД на 8 часа и освен това като СОЛ /ЕТ, съдружник в ООД .../ имате дейност /макар и само 2 часа през ден/. Така ли?
Ако е така - нямате избор - трябва да се самоосигурявате минимум на 420 на месец като СОЛ. Освен ако по ТД не сте осигурен на 2000 лв.
За по-икономично /спорно дали е по-икономично/ - не работете чрез фирмата, а сключете допълнителен ТД с фитнеса. Така поне част от осигуровките ще са за сметка на работодателя. Но и приходите от извънредните Ви занимания ще са негови :)
Има право на обезщетение за неползван отпуск
Чл. 155 ал.3
ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ

Обн. ДВ. бр.16 от 22 Февруари 2011г.