Ами почвайте да плащате по 95,94. Какъв Ви е проблема?

До 31.12.2013  -каквото сте декларирали в Д6, това Ви е излизало като задължение. Ако е имало несъответствие между Д1 и Д6, то някога, евентуално и ако се сетят, ще Ви извикат да дадете обяснения и да направите корекции
Ако се регистрирате като самоосигуряващо се лице няма да имате право на обезщетение за безработица, защото ще бъдете осигурена по чл.4 от КСО.
Освен това - при самоосигуряването не се внасят осигуровки за безработица.
Хубаво си помислете върху въпроса на Марпан.
Предполагам в петте лева се включва и таксата по превода :)
По-добре сега да връщат, отколкото след няколко години да се сетят, че има разминаване и да се почне едно ходене по мъките и документите...

Не че с тези 1-2 стотинки ще се решат глобалните въпроси на осигуряването, ама...
В закръгляването
Хващате Д6, нанасяте правилната сума и пускате отново.
Ами отметнете, че не се подава Д6
Трудов стаж - не, осигурителен  - сигурно.
Не трябва месечна Д6. Пак си е веднъж годишно.
Абе баш при метача има месечно :) Щото има работно място и може да е само по трудов договор.
Ако при една проверка от ИТ хванат метач без трудов договор могат да те освободят от една сумичка между 1500 и 15000 лв. И то не годишно, а еднократно :)
Погледнете чл. 330, ал.2, т.5, макар че тоза винаги ми се е струвало рисково. Вижте и чл.320, ал.2
Посъветвайте се със СТМ за подходящата дръжност. Може да потърсите и становище от ТЕЛК дали това е единствената подходяща длъжност.
Можеш да си определиш каквито искаш периоди на плащане по ДУ, но си задължен да правиш месечни вноски върху минималния осиг.доход за управител.
Досега никой не ми е направил въпрос защо плащам веднъж , но до сега не си се осигурявал нито по ДУ, нито по ТД, нали :)
Никой не те ограничава да плащаш на веднъж - предварително или в последствие с лихвите, но имаш задължение за ежемесечно деклариране.
За да не бъда голословна - погледни КСО, чл. 4, ал.1, т.7, чл.6, ал.3 и чл.7, ал.1. Може да погледнеш и наредбата за подаване на данни в персоналния регистър.

ПП Осигуряването по ДУ е скъпо удоволствие. Не съм сигурна, че доводът: "По-висока пенсия някога" си заслужава по-високите разходи днес.

Ако все пак мислиш за пенсия, по добре се ориентирай към някакъв вид доброволно пенсионно осигуряване. Или някаква застраховка.... Или си пази паричките за старини.
Не съм коментирала Д5 :) Няма да коментирам и осигуряването като СОЛ. Просто нещата, приложими за СОЛ не са приложими при ДУ.
Проблемът Ви е в тълкуването на ДУ. По ДУ се определя месечно възнаграждение. Обикновено това е твърда сума, но не пречи възнаграждението да е обвързано с резултатите. Осигуряването по ДУ е месечно и е аналогично /да не кажа същото/ като осигуряването по трудов договор - и като изисквания за минимален осигурителен праг, и като осигурителни рискове, и като проценти, и като разпределение на сумите между възложител и изпълнител, и като подаване на данни в персоналния регистър.
Най-добре седнете със счетоводителя си на по бира или нещо по-твърдо и бавно  с примери изяснете особеностите при различните начини на осигуряване.
Тъй като ме мързи да прочета цялата Ви тирада и не мога да разбера какво точно Ви интарасува:
1. Трудовата Ви книжка няма да бъде заверена нито за дейността Ви като СОЛ, нито за дейността Ви по ДУ. Ако сте СОЛ  - за дохода и стажа като СОЛ, ще Ви бъде заверена осигурителна книжка. Ако работите по ДУ - при нужда /болнични, пенсиониране и т.н./ се вземат данните от персоналния регистър.
2. Ако работите по ДУ, няма да мине само с в началото на годината Д5 върху минимума, после плащане по този договор и следващата година до 30 април - Д6 със СОЛ+ДУ, колкото там излезе, и доплащане на осигуровки. По ДУ дължите осигуровки върху възнаграждението, но не по-малко от МОД за управител според вида дейност и ежемесечно се подават Д1 и Д6.

Не ми стана ясно за какво трудоустрояване говорите? В решението ан ТЕЛК има ли изискване за намаляване на работното време? Ако има  -трябва да го направите. Ако няма - намаляването на работното време може да стане с ДС, но трябва и работника да е съгласен.
Да, имате такава възможност. Това е прекратяване без предизвестие на сробен ТД по чл.68, ал.1, т.1 при преминаване на друга работа за неопределено време.
Не съм имала такъв случай, но явно трябва да подадете заявление за прекратяване на ТД на основание чл.327 т.7 поради започване на работа във фирма..., считано от... /посочвате първия работен ден в новата фирма/. Ще трябва да покажете новия ТД. Той би трябвало да е подписан от двете страни и да е безсрочен. Едва ли е нужно, но ако съм на мястото на настоящия работодател бих поискала и справка за регистрирането на новия ТД.

Не зная за какъв срок е настоящия Ви ТД, но ако е за 1 година, става въпрос за неотработването на 1 ден и едва ли ще Ви правят проблем.
Срокът се брои от 01.04.2013, ако действително това е бил първият Ви работен ден. При изтичане срока на ТД можете да напуснете без предизвестие. Преди срока - с предизвестие.
ДС е нужно за преминаване на нова длъжност, ако това енужно според предписанието на ТЕЛК.
За самото обезщетение не се подписва ДС /нищо от ТД не се променя. Не зная и заповед дали е нужна, но все пак бих издала една.
имам няколко плащания за  съответния месец на различни дати правилно ли е да подавам декларациите 1 и 6 за всяко плащане поотделно
Помисли малко: 1. Кога възниква задължението за плащане на осигуровките при тези плащания? А кога възниква задължението за плащане на данъка?
2. Какви са сроковете за деклариране на данните - Д1, Д6 за осигуровките и Д6 за данъка? 
 Няма начин да не стигнеш до извода, че и трите вида декларации се подават веднъж месечно и то след изтичане на месеца, през който е положен труда /за Д1 и Д6 с осигуровките/ или е платено /за Д6 с данъка/.
Д6 с данъка така и така се подава с дата последното число на месеца, през който е платено, така че няма възможност за повече дати. В Д6 с осигуровките можете да посочите която искате от датите на частичните плащания. Най-добре  -последната.
Здравейте.Утре 18-02-14 изплащам заплати за м. януари и ще внеса само осигуровките .ДОД ще го внеса от01-03 до 25-03-14 и тогава ще подам декл.6 с осигуровките за м. 02.Правилно ли е ?Благодаря.
Бааавничко прочети какво си написал/а. Това за внасянето на осигуровките и данъка - добре. Ама от къде се пръкна тази Д6 с осигуровките за м.02? Вярно е, че трябва да се подаде до 25.3., но какво общо има с януарските заплати?
КСО Чл. 4 (1) Задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица по този кодекс са:
6. лицата, които работят по втори или по допълнителен трудов договор;...

Следователно има право.