Има едно указание на НАП за съдържанието и срока на подаване на Д1 и Д6 в различните случаи. Има много примери.
http://www.nap.bg/document?id=3942

Като декларираш данък при неплатени заплати е грешно. ДДФЛ се дължи при плащане на заплатите. Виж ЗДДФЛ.
Работодателя плаща първите 3 РАБОТНИ дни
Така че първият отговор по темата е верният - 27.06., 28.06. и 01.07.

Фран, защо си изтри поста? Сега моя коментар виси във въздуха :(
E, не така :) Точно за данъка има значение :)
Не бъркай данъка с осигуровките.
Теоритично - сумират се всички доходи, приспадат се всички лични осигуровси и т.н, опредемя се облагаемият доход от всички източници/сумарно/ и след това де приспада данъчното облекчение за 50 и над 50 на сто намалена работоспособност.
Тъй като законът дава някакво "предимство" на доходите от трудови договори и там данъчното облекчение се ползва АВАНСОВО през годината, то до края на годината е "изчерпано" правото на облекчение /12*660=7920/ и от останалите доходи нама да има какво да приспадате.
Не го обясних много добре, но се надявам  да разберете.
каза ли са му, че не може защото имал 1 ден от Юни.

Това не може да бъде основание за отказ. Може би има нещо друго...
Хайде по-бавно...
1. Един управител на фирма може да е СОЛ, само когато е съдружнис в тази фирма.
2. Управител на фирма, който не е съдружник в нея, може да управлява само по силата на някакъв договор /ДУ или евентуално ТД/
3. Ако едно лице е съдружник в две или повече фирми и се самоосигурява, то избира чрез коя фирма ще се самоосигурява.  Ако работи и в другите фирми, подава ОКД5, че започва дейност, но вноските са само чрез избраната фирма.
4. ако може нищо да не плаща! - ей това няма как да стане :)
Ами, защото нямаме фирмена каса т.е парите за тези общи неща си ги делим.
Предполагам и счетоводител нямате....
А касов апарат поне няма ли? Приходи някакви... За уставния капител няма да питам. Сигурно е 3 лева.
Както казва create - решете въпросите на Общо събрание. Обезателно се посъветвайте със счетоводител, а ако трябва- и с адвокат.
Забърквате се в голяма каша и колкото по-рано вкарате нещата в ред  -толкова по-добре.
Отговорите на по-голямата част от въпросите можете да намерите в дружествения договор ва фирмата.
За останалите питайте счетоводителя си.
Между другото - не ми стана ясно зако управителят ще дава част от данъка върху наема на помещението? Не плащате ли от фирмената каса/сметка? И като този управител напусне, кой ще управлява дружеството оттук нататък?
Хубаво прочетете трудовия си договор. Тези 6 месеца да не се отнасят за друго? Напр. срок на изпитване?
Иначе  - предизвестието по безсрочен ТД е от 30 дни до 3 месеца, според договореното в ТД. Ако имате колективен трудов договор, то в него може да е регламентиран спок на предизвестие според продължителността на трудовия стаж.
Относно ТД - може да си е съвсем реален. Не мога да гадая. Но всяка точка от този договор, която противоречи на КТ е нищожна.
Обърнете се към работодателя за разяснение или корекции.
Имам предвид, че базата ще е както ако е на работа
Да, ако беше на работа на 12-ти щеше да е на 4 часа, а на 15 и 16 на пълен работен ден. Така работят останалите му колеги.
Намаленото работно време не е установено с ДС, а със Заповед по чл.138а със срок на действие до 14.07. вкл.
Работник е на 4-часов работен ден по чл.138а до 14.07.2013 включително. От 15-ти трябваше да е на 8 часа. От 12.07. човекът е в болнични и аз трябва да платя първите 3 дни - 12,15 и 16.07.
Каква сума да платя? За първия ден като за 4 часа, а за втория и третия като за осем?
Някакви други мнения?
Действа се според договора. А нищо не пречи този договор да бъде променен. Все пак този СОЛ  има думата във фирмата, нали?
Какво общо има плащането на личния труд ва СОЛа със заплатите на другите работници? Това не е ли въпрос на договорка?
Свободен текст.
Явно си следят нещо по историята на заболяването.
Аз издавах такава на работничка за явяване пред ТЕЛК.

Сл.бележка
Издава се на... ЕГН...
В уверение на това, че същият/същата работи по ТД във Фирма... ЕИК... и през последните 2 години  /или за пероида от... до.../ е ползвала отпуск за временна нетрудоспособност както следва:
1. От.. до.. болничен лист №... издаден от ...  с диагноза...
2....
Или не е ползвал/а отпуск за временна нетрудоспособност
Настоящата се издана за да послужи пред...
дата
Управител.../п/
Счетоводител../п/

Ако работникът е работил по-малко от 2 години при Вас, посочвате датата на постъпване.
Защо не погледнеш Закона за счетоводството?
До колкото помня -срокът е 5 години след периода, през който подлежат на данъчна проверка, т.е. - 10-11 години след издаването
И си наемете счетоводител!!!
Не става въпрос само за "онзи" период.  Разпоредбата на чл.12, ал.4, т.2 от НСОРЗ обхваща ДУКовете /осигурени за всички осиг.рискове/ , както и  свободните професии и др.СОЛове, осигурени за за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, общо заболяване и майчинство, т.е. - на "високия" процент. Стига трудовата дейност и/или професия, която са упражнявали без трудово правоотношение де е същата или сходна с работата по сключения трудов договор.
С тази разлика, че в ОК стажът е осигурителен, а не трудов и не влиза за ТСПО
Мисля, че съм цитирала точка от наредбата, даваща основание за зачитане на професионален опит и времето без трудов договор при определени условия.
Ако сте държавен магазин или част от верита магазими - консултирайте се с "шапката"
Ако магазина е Ваш собствен - Вие си вземате решението.
Поне така мисля...
Нека отговорят по-компетентните, но все си мисля, че за шофьорите отпуските са за задължителна почивка, а не за работа на друго място.
Зависи от дефиницията на понятието "същата и сходна длъжност" във Вътрешните правила за организация на работната заплата на предприятието, където (ще)работите.

При определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и времето, през което без трудово правоотношение лицата са упражнявали трудова дейност и/или професия, която е същата или сходна с работата по сключения трудов договор, и са били задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица или за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, общо заболяване и майчинство
/чл.12, ал.4, т.2 от  Наредбата за структурата и организацията на работната заплата/