Ако ТД е сключен на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 или т. 3 и преминете на друга работа за неопределено време /по чл.67 от КТ/, може да прекратите ТД без предизвестие по чл. 327, ал-1, т. 7
Другият вариант за "леко" напускане е по взаимно съгласие. Ако работодателят е съгласен.
Вариантът "чл.71 по инициатива на работодателя" е бръз, но не Ви го препоръчвам, ако мислите да си търсите работа по същата професия.
Във всички останали случаи дължите предизвестие. Срокът на предизвестието трябва да е вписан в ТД.
За мене това е неправомерно направен превод - имате разчет и вземане .

Подкрепям.
Освен това не е спазен ЗДДФЛ, чл. 45, ал.4 /не е издадена СИС/. А може би е трябвало и осигуровки да се платят....

Въпросът е може ли да се третира като скрито разпределение на печалба, лицето не е свързано
Може да се третира и като подкуп
Защо да не може, след като е с ОЗМ?
чл.45 от КСО?
 :hmmm: :hmmm: :hmmm:
Информационен център
0700 18 700
+359 2 9859 6801
infocenter@nra.bg
при попълване на гдд се посочва ЕИК- новото
За коя ГДД питате?

 какво се вписва името на рабатника или на работодотеля понеже автоматично се генерира името му
Какъв работник и/или работодател в ГДД? Къде в ГДД? В чие ГДД?
И не разбрах чие име автоматично се генерира от системата...

/дифакто трябва да си пише името на
рабатника -понеже той/тя съставя гдд/
Щом смятате че дЕфакто е така, защо питате?

"Счет на СП със НОВ -еик ( вместо егн)"
- това Вие ли сте?  И ако трябва да се чете "счетоводител на свободна практика ", не очаквайте отговор на въпрос, който дори не можете да формулирате!
 За правописа не говоря въобще.
 :hmmm: :blink: :blink:
На всички въпроси, които задавате, има ясен отговор в нормативната база
И к'во му се чудите?  Трябва само да се чете.
“счетоводител съм “ но не професионален
водя счет на 2-3 фирми  и за туй се допитвам за правилно съставяне на документите
Е, тук повечето сме "професионални" счетоводители и с това си изкарваме хляба. Безплатните отговори са благотворителност и не всеки е навит да го прави без съществена кауза
Успех в дейността Ви!
Докато не са Ви отсвирили
Вече написах и в другата тема: "Икономията от счетоводно обслужване не винаги е най-доброто решение"
На всички въпроси, които задавате, има ясен и категоричен отговор в нормативната база
т.ако правилно съм Ви разбрал
разходите за работника не ги приспадам

а ОВ-СОЛ ги приспадам и става 25%+ ОВ на СОЛ и чак тогава 10%данък
Икономията от счетоводно обслужване не винаги е най-доброто решение
За доходите си по чл. 29, Ал 1 от ЗДДФЛ - не
те са включени в тези 25%
-да
или мога и да приспадна ОВ-СОЛ-222.23
750-222.23 и тогава данъка
- е, може да ги приспаданете само веднъж от общия доход като ФЛ . И като свободна професия и като ЗП.
от тези 800 приспадам и СОЛ-ОВ - 222.23
и остова данък в/у 577.77х10% = 57.78

Така. Ако добре се справяте с калкулатора.
Като е СОЛ трябва да Ви издаде документ за плащането с реквизитите на фактура
Има - ако се регистрирате като ЕООД, ЕТ, свободна професия, занаятчия, земеделски производител... И ако имате дейност

Нали вече имате 8. Остават Ви още 4
6 месеца за болничен за общо заболяване
12 месеца за болничен за бременност и раждане (от 45 дни преди термина та до 410-ия ден след това)
Болничният ще е 80% от средния осигурителен доход,  от последните 18 месеца преди месеца на настъпване на нетрудоспособността.
Болничният за бременност и раждане е 90% от средния осигурителен доход,  от последните 24 месеца преди месеца, през който започва 45-дневния болничен, но не по-малко от минималната заплата.
И в двата случая при определяне на средния доход, според това, какво се е случвало през последните 18 или 24 месеца, се взема:
- осиг.доход, върху който са внесени осигуровки по трудов договор
- доходът, от който е изчислен болничния за общо заболяване
- минималната работна заплата за периода, през който сте била неосигурена за общо заболяване и майчинство /бизработна/.

По Вашите данни най-вероятно майчинството ще е минималното - колкото мин.раб.заплата
-
Възнаграждението на ДУКа не се обвързва с МРЗ. Освен ако в самия договор няма такъв текст