Мога ли да подам някакви документи във фирмата с които да си гарантирам изплащането - няма такива. Това си е задължение на работодателя. 
Все ощя не съм подписвала заповед за освобождаване. - не е от голямо значение, след като вече сте подели предизвестие. Внимавайте и изисквайте сумата на обезщетението за неползван отпуск да е вписана в заповеда.
Назначаване по чл. 68/1/1 и прекратяване по чл.325/1/3
Назначаване по чл. 68/1/2 и прекратяване по чл.325/1/4
Назначаване по чл. 67 със срок на изпитване  и прекратяване по чл.71/1 по инициатива на работодателя
....

Да не кажете, че не съм казала: от миналата година зачестиха проверките на фирми, използвали законните "вратички" за да помогнат на служителите си за по-добро обезщетение.

И щом не вярвате на счетоводителя си - сменете го!
Да Ви назначат в друга фирма и да прекратят договора по подходящ начин - така става. Счетоводителят или ТРЗто трява да да знаят как да го направят.

При изчисляване на обезщетението за безработица се взема осиг.доход с осигуровки за безработица 24 месеца назад.
Когато в периода, от който се определя среднодневното възнаграждение или среднодневният осигурителен доход, се включва време, което се зачита за осигурителен стаж, без да се дължат осигурителни вноски, или през което лицето не е осигурено за безработица, при определяне на осигурителния доход се вземат съответно:
1. за времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете, на неплатен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане и на неплатен отпуск до 30 работни дни през една календарна година - среднодневната минимална работна заплата, установена за страната за съответния период;
2.  за времето на платен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане, както и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст - доходът, от който е определено паричното обезщетение по правоотношенията, по които лицето е осигурено за безработица;
Eто няколко извадки от КСО:
Чл. 4. (1) Задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица по този кодекс са:....
7. управителите и прокуристите на търговски дружества, на еднолични търговци, на техните клонове....

чл.6 (2) Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените, и други доходи от трудова дейност. Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване се определят:...
3. основните икономически дейности и квалификационни групи професии, за които се въвежда минимален месечен размер на осигурителния доход за календарната година по дейности и групи професии, както и минималния осигурителен доход за тях.
(3) Осигурителните вноски за работниците и служителите и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 и 8 се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3,....


Вариантът за съдружник - СОЛ наистина е по-икономичен.
благодаря!
и последен въпрос-ако назнача съпруга за прокурист мога ли само да го осигурявам , но да не му изплащам доход, т.е тези 450 лв за негови ОВ да са в негова полза за пенсия някой ден?

Можете да му плащате по-малка сума /например 1 лев, 10 лв.../ колкото да не е без нищо, но трябва да го осигурявате на минимума. неприятното е, че сте свързани лица и всяко отклонение от пазарната стойност на сделката подлежи на данъчно регулиране /прословутия чл.16 от ЗКПО/

ПП Няма да трия написаното, въпреки, че повтаря горния отговор.
Има и един друг вариант: До края на януари /или когато там е срока, че не помня/ подавате ОКД5 за самоосигуряване без ОЗМ. Така ще си получаавте майчинството по трудовия договор и ще си работите във Вашата фирма.
Е, като СОЛ няма да имате право на майчинство и ще трябва да си внасяте осигуровки през цялото време. Ако в момента на настъпване на осиг.риск като СОЛ не се осигурявате за ОЗМ, не мога да кажа дали при изчисляването на майчинството ще се вземе предвид осиг.доход от периода когато сте били СОМ с ОЗМ .
Този метод е добър, ако излезете в майчинство към края на годината и спрете ОЗМ-то в началото на следващата.
Днес е крайният срок за 01.01.
не може ли да си бъде назначен на обикновен трудов договор?
Още в първото изречение на горния ми отговор съм написала, че че е възможно.
А ако сумата след приспадане на НПР е над МРЗ ще се спре  обезщетението,  правилно ли съм разбрала?

няма значение каква е сумата - и 1 лев да е, пак ще има осигуровки и както ще тълкуват ГД под МРЗ, така ще тълкуват и такъв над МРЗ

Друг въпрос е, че по ГД няма осигуровки за ОЗМ и (може би) за това отговорът в линка на delphine е:
Ако Вие, като осигурено за общо заболяване и майчинство лице, през времето на отпуск за бременност и раждане получавате парично обезщетение по чл. 50, ал. 1 от КСО, полагането на труд без трудово правоотношение (граждански договор), не е пречка за получаване на паричното обезщетение.

ПП Пак повтарям - не съм много наясно с материята. Само си разсъждавам.
Може, но след като се намали сумата с НПР трябва да получите сума ПОД минималната РЗ за страната.
Ако се спази това условие няма да се спре.
Успех и късмет!

Какво значение има сумата по ГД, след като майката е осигурена на друго основание?

ПП  Много съм далеч от майчинство и майки и отговора ми може да не е коректен.
Възможно е да бъде назначен ако решите, че договора за управление трябва да е сключен по КТ. В този случай ще трябва да се съобразите и с други изисквания на КТ - определено работно време, максимална продължителност на работната седмица, минимални почивки....
Възможно е да решите, да не назначавате управителя, а да сключите с него договор за управление по ЗЗД. Това е по-"чист" вариант.
Има и други решения. Зависи какво целите (икономия, майчинство, пенсия, кредит, самочувствие...)
Би трябвало в договора да са вписани и двамата (всички)  собственика. Доходът се разпределя между собствените според идеалните части, че независимо, че парите може да са платени само на единия. Данъка -  според дохода, че т. е. от всички. И всички подават ГДД.
За четвъртото тримесечие не се дължи авансов данък върху доходите на от наем. Не се подава и Д55
Винаги може да внесе колкото пари иска. Когато им дойде времето, системата ще си ги прихване.
Въпросът е какъв е смисъла са го прави .
Не може.

И отидете до НОИ да не Ви спрат и това минимално обезщетение заради трудовия договор. Срокът е 7 дни
В изпитателния срок нямате защита.
Щом сте получавали обезщетение през последните 3 години,  то ако сега имате право на обезщетение,  то ще е минималното. Не зависи как ще е прекратен договора.
За да имате право на обезщетение трябва да имате 12 месеца с осигуровки за безработица (трудов договор) от последните 18. Докато сте били на борсата (платена или неплатена) нямате такива осигуровки и периода  не "се брои"
В чл.54б от КСО  се опредея размера на обезщетенето, като в тозичлен има различни алинеи и различни случаи.
Въросът Ви е зададен некоректно. Не можах да разбера по кой член е прекратен последния Ви трудов договор - по чл.71 ал.1 или по 331. И ако говорите за два договора, дали сте се регирирали на борсата след прекратяване на първия.

Ако е това, което си мисля  - обезщетението ще е 60% от средния доход от последните 24 месеца
Пише се, че договора е прекратен в срока на изпитване по инициатива на работодателя. Защото ако е по инициатива на работника борсата е минимална.
На третия въпрос - не трябва да се регистрирате между двата договора. Колкото по-малка е паузата между тях, толкова по-малко ще се отрази на размера на обезщетението.
На другите въпроси бих отговорила с "може", но още не съм прочела дали има някакви промени в КСО по темата.
Напомням, че миналата година много проверяваха такива прекратявания и очевидна цел.
Ами да избледняват. Който е разрешил ползванено на такива КА, той да му мисли :(
Проблем е, че вече все повече магазини издават фактури с термопечат, които избледняват (бензиностанции, технополис, практикер....) Писнало ми е да ги копирам и да харча хартия :(