Допустимо ли е с втория съдружник да се сключи ДУК без възнаграждение и съответно без да се внасят осигуровки? - теоретично е допустимо, но трябва да се съобразите и с чл.16 от ЗКПО. "Безвъзмездните" ДУ са една доста тънка нишка, която често се къса.
За съжаление няма друг вписан управител. Фирмата няма подизпълнители, човекът сам си върши работата
След като гордия собственик на капитала не прави нищо във фирмата Си и е предоставил всичко на лицето Х. /и управлението, и работата/, защо не му продаде един дял от капитала и да си спретнат едно ООД? По-чисто от това няма.

За съжаление няма друг вписан управител Всъщност кой е управител по силата на учредителния акт? Собственика на капитала или лицето Х.?
Здравейте,

А според вас ок ли е в ЕООД, чийто управител е различен от собственика да бъде назначен на трудов договор на длъжност Мениджър проекти с заплата и осигуровки на 1008лв. В длъжностнната характеристика е написано като задължение освен стандартните за тази професия и да управлява дружеството.
Според мен не е ОК..

Само за справка: тъй като Мениджър проекти е втора квалификационна група, какъв е минималния осигурителен праг за първа квалификационна група според дейността на фирмата Ви?
Здравеѝте !
ако фирмата не развива временно деѝност , но не е спряна ,мога ли да си внасям осигуровки като собственик .
Какво значи "не развива дейност"? Ами "развивайте" (пуснете една- две фактури през годината за по 100-200 лв на близки и познати) и се самоосигурявайте.
Здравеѝте !
Имам две години и половина платени осигуровки като собственик на ЕООД .
Да. Е, ако внасянето на осигуровките е законообосновано (има някаква дейност във фирмата).
А в таблица 2 пише ли нещо за проценти?

Вижте указанията към таблицата
С уговорката, че мойте СОЛове са без ОЗМ, та може и да бъркам:
В Д1 посочвате дните в болничен на съответния ред в т.16
За дните в болничен попълвате т.17 съответната част от 610, в т.18 - 4,8%.
За дните извън болничния, попълване съответната част от 610 лв в т. 21 и процентите за осигуряване
Ако смятате, че с "усвояването" на кредита:
- извършвали сделки по  чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;
- не сте   осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство продажба;
- не сте осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби,

то спокойно подайте декларациите, които се подават от фирма без дейност.
В Декларация обр.1 сега е с код 12. След сключване на Трудов договор ще бъде и с код 01.

И ще спрете самоосигуряването? А кой ще върши всички останали дейности освен чисто трудовите задължения на фармацевта /напр. управление/? В отговора си на 22.06.2020, 19:56 delphine Ви е обяснила, че би трябвало да си остане и самоосигуряването.
Има много  спорове по въпроса дали собственик на ЕООД може да назначи сам себе си на трудов договор. Повечето отговори са, че не може.

Аз нищо не коментирам и не споря с никого. Само посочвам фактите.
М.май изобщо не Ви интересува.
За м. 6 заплатата е 610+131,76=741,76
За 1 работен ден се полагат 741,76/22=33,716
Лицето има /очаква се да има/ 12 отработени дни и 10 р.д. болничен, три от които за сметка на работодателя.
За трите дни се полагат 33,72*3*70%=70,80
За отработените дни 12*33,72=404,60
Общо: 475,40
Осигуровки /ДОО, здравни и т.н./ се дължат върху тези 475,40, ако МОД за длъжността е под 697,25 лв. Ако МОД е над 697,25, осигуровки се дължат върху МОД:22*15. Осигуровките се делят между работник и работодател по обичайната схема.
За седемте дни болничен от НОИ се дължат здравни  от работодателя в размер на 4,8%върху 610:22*7=194,09

За заплатата:
От 475,40 се приспадат личните осигуровки, изважда се обезщетението за трите дни и върху остатъка се начислява 10% данък.
Нетната сума е 475,40 - лични осигуровки- данък.
Едноличен собственик на ЕООД се осигурява върху доход 610лева като самоосигуряващо лице.Може ли да се увеличи осигурителния доход и подава ли се допълнителна информация в НАП.?
За може е - може.
В НАП се подава информация само с поредната Д1.
Друг въпрос е дали ще има полза от това увеличение, ако няма увеличение на реалния осигурителен доход. Обърнете внимание на чл. 54м от КСО.
 Трябва ли съдружникът в майчинство да декларира спиране на дейност с ОКд 5?
Не, не трябва.
Може да помисли да спре самоосигуряването единствено в случай, че като СОЛ не се осигурява за ОЗМ, а болнични ще получи на друго основание (ТД, ДУ...)
 Проблем ли е ако ел.подпис е на нейно име, но ще го ползва другия съдружник?
Може да е проблем. Щом КЕП е на нейно име, значи тя подписва документите. Следователно извършва дейност по време на болничния и НОИ може да откаже плащане.

Направете КЕП на името на другия съдружник.
Не.
Пишете си 18. Пък СОЛа може да работи когато си иска.
Не си играйте с ГД в строителството! Те са много уязвими при проверка от ИТ. Основният мотив е, че има работно място. Да не говорим за изискванията за трудова дисциплина и безопасност на труда. В подобни случаи от ИТ препоръчват ТД по чл.114 иле по чл.68, ал.1, т.2.
При положение, че стоките се считат придобити през м.12, то доплащането им в началото на годината, може ли да се приеме от някой като осъществяване на покупка на стоки?
Според мен плащането по стара фактура не е "дейност"
А кога е родено бебето?
Вторият ТД не се вписва в ТК.
Издава се УП
Значи чл. 111.
След като е втори - по чл.110 или 111, в зависимост от това, дали основния ТД е при Вас или не.
Това: просто се допълват двата договора не го разбрах.