Сигурни ли сте, че може да подавате Д1 и Д6 за работниците в ЕООД на с ПИК?
То остава да работи докато е в болнични :)

Ако прекрати самоосигуряването и не работи другаде, т.е. - става безработен и теоритично трябва да се самоосигурява като безработен за тези две седмици. На практика може и да не се осигурява като безработен, но както Ви казах, икономията не е голяма. Цялата осигуровка по време на двете седмици болничен е 13-14 лв
А ако болничния започне и след него прекрати СОЛ-а ще се плати ли или трябва да е СОЛ през цялото време на болничен?
И какво ще икономисате? Осигуровките при болничен са 26,88 лв, а за безработен 22,40. Само дето в първия случай се зачита за осигурителен стаж, а във втория не.
От 26.02.19 до 28.02.19г регистрирано като СОЛ с ОЗМ
Това означава ли,че от 01.03.2019 е /ще  е/ прекратена регистрацията като СОЛ?
Ако не е прекратена - да, ще се плати болничния,  ако има 6 месеца с осигуровки за ОЗМ /трудов договор, СОЛ с ОЗМ и т.н./. Тези 6 месеца са общо, от първия работен ден при първия работодател до момента.
За ДОО /осигуровки/ ли питате или за ДОД/ДДФЛ /данък/?
И това: Осигуровките са поети изцяло за сметка на работодател. на какво основание е направено?
налице имаме основание за освобождаване от ДОО - на какво основание е това освобождаване от осигуровки?
Първо казахте, че отива в Англия, сега се оказва, че ще работи там на трудов договор и ще е здравно осигурен. Нещата са различни:)
Щом е здравно осигурен на друго основание, не дължи ЗОВ за неплатения. Вижте как точно е записано в чл. 40 и дали осигуряването чужбина се включва в "друго основание"
Ако лицето беше без работно тук и се осигуряваше по чл. 40, ал. 5 и започне работа (и осигуряване) в ЕС, спира да внася ЗО в България. Като се върне представя в НАП документ от съответната европейска ЗОК и веднага му изчистват здравноосигурителния статус и заличават задълженията по ЗОВ за периода.
Дали така се процедира и при неплатен отпуск, не зная.

Между другото: имала съм работници, за които имам устна информация че по време на дълъг неплатен отпуск са работили в ЕС. Не съм спирала да им внасям ЗОВ и после съм ги удържала от заплатите. Никой не ми е представял документ за работата си в чужбина  и не е отказал да си плати. Пък и от НЗОК не са ми връщали пари за :)
Не твърдя, че че съм права
Не разбрах какво питане, защото на всичко си имате отговор
Много зависи какво точно ще пише на вносната бележка.
Ако пише: "вносител -  Вашето име" или "вносител -  Клиент ХХХ чрез Вашето име" или нещо подобно - може да се смята за нарушение. Тълкува се точно както сте го написали "Клиентите ми дават парите на ръка и аз от тяхно име ги внасям в банката", т.е получавате пари в брой без касова бележка.
 Ако пише: "вносител -  Клиент ХХХ", номерът минава. Проблемът е, че не всички банки се съгласяват да запишат име, различно от името на реалния вносител.

Подайте коригираща Д1.
И не се притеснявайте. Не си заслужава.
Вече имате отговор тук:
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,24572.msg145930.html#msg145930

Винаги може да се направи нещо, което че пак да сте в срок на изпитване :)  Или на срочен договор.
Иначе чл. 328 в онези точки за не справяне с работата, не отговарящ на изискванията за длъжността и т. н.
Значи: Ако договорът е прекратен на 15.03.2019, 18-те месеца назад са от 15,09,2017 до 14.03.2019. В рамките на този период нямате 12 месеца с осигуровки за безработица. Значи нямате право на обезщетение за безработица.
Този пропуск от 6 месеца и няколко дни няма да Ви създава проблем едва  като отработите 12 месеца след 05.08.2018. Т.е. трябва да работите без прекъсване най-рано до 05.08.2019 за да имате 12 от 18.
Щом КЕП е на фирмата и ще подавате данни за същата фирма - осигурител
47.78   Търговия на дребно с други нехранителни стоки, некласифицирана другаде
74.90   Други професионални дейности, некласифицирани другаде
90.03   Творческа дейност в областта на литературата и изкуствата
Влизате в системата с ПИК, от "данъчно задължени лица" избирате ЕТ с ЕИК... и проверявайте дали има опция "Декларации по задължителното осигуряване"  (или нещо подобно). Ако има - опитайте да подадете Д1 и Д6.
Да,  трябва първо хората да бъдат освободени и след това назначени отново. Но какво му е трудното?
При тези обстоятелства (прекратяване на договора от 01.03., започване на нова работа от 01.04. или скоро след това и обезщетение от бившия работодател за м. март), по-добре не се регистрирайте. Ако на новата работа сте в изпитателен срок, работодателят не Ви хареса и прекрати договора по негова инициатива, ще имате същите права като безработен, че както при чл. 328, т. 3.
За здравните през м. март: трябва сам/а да си ги платите. За целта трябва да подаде те декларация обр. 7 в НАП по адреса от личната карта. Може да се подаде на място или с ПИК. Срокът е 25-то числи на месеца, следващ този, който през който е прекратено осигуряването. Във Вашия случай при прекратяване от 01.03., Д7 се подава до 25.04..До същата дата се внасят и здравните осигуровки в размер на 22,40.
През месеца с обезщетение от работодателя нямате право на болничен, защото не сте осигурен/а за общо заболяване и майчинството /ОЗМ/. Здравните осигуровки, които внасяте за своя сметка, че Ви осигуряват непрекъснат здравноосигурителен статус и безплатен достъп до медицинска помощ.
Вашата фирма няма ли си счетоводител, който да Ви обясни?