Как да попълня декларация с 0 лв. доход, след като не съм била в облигационни отношения със съпруга ми, моля за съвет какво да направя?
Съгласно ЗСч, съставителят на ГФО трябва да е в трудови или облигационни отношения с фирмата. След като не сте в облигационни (явно не сте и в трудови) отношения, значи нямате право да съставяте ГФО.
Изходът: подпишете един ГД на 01.03.2017 за съставянето на стойност 20 лв и плащане през четвъртото тримесечие (ако сте СОЛ или не сте осигурена на друго основание) или през м.02.2018, ако трябва да се внасят някакви осигуровки.
Нещо не мога да разбера .... Кое е в сила от тази година? Закона или статута на майката при Вас? Какъв е този фиш с осигуровки на СОЛ? И този съдружник, дето не е  вписан като управител, по силата на какво ще управлява? Само защото е "назначен" (?!?) като СОЛ ли?
С договора за покупко-продажба.
Ако имате приемо-предавателен протокол, може с него.
Ами заприходявате си МПСто според договора. Какъв е проблема?
Според мен има разлика между "несъставяне на ГФО" и "непубликуване на ГФО в ТР", но всеки сам си решава
При ДУ - възнаграждението + осигуровките за сметка на възложителя
При СОЛ - възнаграждението за личен труд, ако има такова.
И в двата случая - ако са пратени.

Не питате, но да си кажа: Ако този 1 управител освен, че е управител е и проектант, то ако като управител се осигурява по ДУ, за проектирането трябва да се осигурява като СОЛ.
 ще отбележа, че печалбата се смята не за всяка дейност поотделно, а приходи минус разходи и на разликата 10 на сто данък. Този мой отговор е направо професионално смешен, но това е накратко.
Ако след "приходи и разходи" добавиш и "увеличенията и намаленията на финансовия резултат", ще се получи един кратък, не съвсем професионален, но верен отговор.

Господин Иванов, не зная защо се засегнахте от отговора ми? Дала съм Ви най-точния линк.
Колкото до прихода от изкопните работи - може целия да е печалба, може част от него, а може и да сте на загуба. Да Ви напомня, че за труда си като изкопчия или продавач дължите осигуровки. За управлението на фирмата - също. Освен това личния Ви труд може да се заплаща или да не се заплаща.
Ако искате подробен отговор, би трябвало да Ви преразкажа целия ЗКПО плюс части от КСО, ЗЗО, ЗДДФЛ и накои други закони и наредби.

ПП А крушка мога не само да сменям, но мога да изпълня голяма част от ел.инсталацията на едно жилище.
Ето Ви един полезен линк. В него абсолютно всичко за данъците на ЕООД е обяснено.
https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135540562

Аз бих искала да знам как да сменя една крушка, че е изгоряла? Трябва ли първо да отвия бушона или...
Моля да ми обясните подробно. Ако може и с линк.
Примерно: Каква крушка да купя? Има ли значение от къде? Как се завърта - от ляво надясно или обратно? Мога ли са се справя сама или ми трябва техник?
Предварително благодаря!
Осигуровките по ГД са за периода, през който е положен труда. Ако труда е положен през януари - искате справка за дохода /или само да го напише в СИС/ за м. януари. Ако договора обхваща два месеца - искате справка за тези два месеца.
Касовият бон отразява плащането. Щом всичките фактури са платени на 27.02., значи и всички бонове трябва да са от тази дата.
Няма еднозначно определен срок за плащане по фактура. Всичко е въпрос на договор между страните и/или на добри търговски практики.
Общо взето е така.
По-прецизното е: Сбора от дохода за последните 24 месеца делите на работните дни в тези 24 месеца и получавате среднодневен осиг.доход. 60% от този среднодневен осиг.доход ще е обезщетението Ви за всеки работен ден от периода на платената безработица. Като се има предвид, че работните дни са от 18, 19 до 23, но най-често 21, то разликата не е голяма :)
1. Предполагам, че не питате за тридов договор по КТ, вначи не е трудово. Само по ЗДДФЛ се приравнява към трудовите
2. Д1 в същите срокове, както и ако нямаше такъв договор - според месеца на полагане на труда/месеца в осигуряване . Д6 - според плащането
Първоначално му желание беше да се осигурява и на двете места ката СОЛ
Няма такава възможност
Моля за помощ, ако може да ми кажете кое ще е най добре за него.
Не мога да Ви кажа кое е най-добре за него. Зависи какво цели. Ако е икономия - СОЛ с минимален осиг.доход 510 лв Ако иска висока пенсия, болнични или майчинство - ДУК с възнаграждение 2600 или СОЛ със личен туд и същото възнаграждение. Всичко останало са вариантии комбинации между минимума и максимума
След покупката ще се осигурява като собственик веднъж на фирмата  и още веднъж като земеделец????
Не е точно така. Много зависи какво ще прави във фирмата и дали ще се осигурява по ДУ, като СОЛ или по ДУ+Сол. Освен това - самоосигуряването на едно  ФЛ е само веднъж /или чрез фирмата или като ЗП/. Ако избере вариант самоосигуряване, то вноските ща трябва да са минимум върху 510 лв.
Може. Освен ако като ЗП участва по някоя програма, която ограничава упражняването на друг вид стопанска дейност.
Колкото до понятията, осигуряването, и декларирането на доходи - нещата не са Ви много ясни. Добре е като се захванете с дейност като фирма да сключите договор със счетоводител.
Варианти А и Б са добри и са равностойни по отношение на обезщетението за безработица. Особености - не всеки желае да има вписване в трудовата книжка, че е освободен по чл. 71 /обикновено се тълкува като несправяне с работата/ и не всяка фирма по всяко време може да има "определена работа" за която да сключи ТД.
По другите въпроси:
1. Няма значение /все още/. Теоритично и 1 ден би свършил работа. На практика - добре е да са поне 5-6.
2. Ако нямате други прекъсвания в стажа /вкл. неплатен отпуск над 30 работни дни/ - прекъсването може да е  малко по-малко от 6 месеца.
3. За всеки период без осигуряване се взема минималната работна заплата.
4. Ако договорът е прекратен по чл. 71, ал.1, в заповедта трябва да пише, че е по инициатива на работодателя. При това прекратяване, добре е при записване в АЗ да носите и копие от трудовия договор, където да е видно, че срока на изпитване е уговорен в полза на работодателя.
Не само може, но е най-правилното решение.  За целта нищо допълнително не декларира, освен че подава ГДД за 2017 и си плаща /е платил/ патента и/или ДДФЛ, ако печалбата е от непатентна дейност.
С една дума - след подаване на ГДД и плащане на данъка /или на патента преди това/, цялата останала печалба си е на ФЛ /ЕТ/ и то може да си прави каквото иска с нея.
Не, ако е представил сл.бележка за дохода по втория ТД /и всички останали ТД през годината/ на основния работодател към 31.12. и е направено изравнаване на данъка до 31.01.2018.
Да, ако горното не е направено.
Не зная какво авторско точно правите, но трябва да сте осигурен за периода, през който извършвате дейността, а не само към датата на сключване на договора. Не съм сигурна дали е нужно самоосигуряване през целия период на валидност на авторското право - по-скоро не е, но да не Ви объркам.

Да попитам на какво основание сте регистриран като СОЛ? Договорите като физическо лице ли сключвате?