Аз бих подчертала този текст:
В случая приложение намира чл. 3, ал. 1, т. 1 от закона. В тази връзка, ако размерът на изплатения дивидент въз основа на решение на общото събрание на съдружниците е равен на или надхвърля 15 000 лв., то за същия възниква задължение да се извърши чрез превод или внасяне по платежна сметка

Не съм адвокат и не давам съвети срещу заплащане, а мисля за собствения си интерес. За това държа сметка дали ще ме глобят или не.
И така - всяко решение е една "сделка". Следователно ще прилагам ограничението за общата сума на решението.

От това, което си подчертала, съвсем не следва, че че решението на ОС на търговско дружество за разпределение на дивидент, съдържа толкова сделки, колкото съдружници има в дружеетвото, а следва, че всяко отделно решение е отделна сделка.

ПП Подчертаното не било в твоя отговор, а в Указание на МФ (№ УК-3 от 04. 04. 2011 г.), посочено в отговора на адвоката. Въобще не разбрах как четейки едно нещо прави изводи за друго.
С други думи пак повтарям - от значение е плащането на всеки съдружник поотделно. То не трябва да надхвърля 10 000 лв.- бруто.

По пътя на логиката и аз съм съгласна с теб, но поради двусмислието в тълкуванията, не мисля да го прилагам на практика.
Ето го и указанието. Вижте пример № 6
Може ли по-конкретно да посочите какво твърдите, че от цитирането на закона, не стана ясно.

2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) на стойност под 10 000 лв., представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 10 000 лв.

Решението за разпредеяне на дивидент е едно с една обща сума. Независимо на колко души и на колко пъти се плаща.
Има и указание на НАП за прилагане на закона, където са упоменати и дивидентите.
Вижте какво точно пише в закона. Ако пише плащания до 10000 лв може да са в брой, значи сте в нарушение. Ако пише че над 10000 лв трябва да са оп сметка - не сте в нарушение.
Изобщо - гледа се сумата от решението, а не от реалното плащане.
Ако имахте двама съдружника и разпределяте 2*6000=12000, задлжително трябва да е по метка. Нищо че всеки получава под 10000 лв.
Задавате много въпроси, които изискват дълги отговори и много цитати от законите.
Осигуровките са върху възнаграждението, но не по-малко от 420 лв. Заплатата за пълен месец при 8-часов работен ден също не трябва да е под 420 лв.
Осигуровките за за пенсия, за общо заболяване и майчинство, за безработица, за трудова злополука, за здравно осигуряване и евентуално за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Процентите са посочени в КСО и ЗЗО.
Трудовите договори нямат задължителна бланка, но има задължително съдържание, посочено в КТ.
Декларациите - Д1 и Д6, уведомление за регистриране на ТД /при сключването и при прекратяването/.
Водите ведомост за заплати. Водите досие на работника.
Нужен Ви е договор със служба по трудова медицина. Нужни са инструктажи със съответното документирате.
Най-добре е да сключите договор със счетоводител.
Ако мъжът Ви не работи другаде, помислете дали е нужно да го назначавате на ТД или е по-добре да го осигурявате по реда на чл.4, ал.9 от КСО
 
Скрит текст :
Може да издаде фактура. Може без касова бележка.
Ако искате цитирайте в полето или отзад точката от Наредба Н18
От командировачните ??

Аха. Питах един ЧСИ, запориал всички вземания на работника от нас във връзка с ТД, и той така ми отговори. При това - писмено.
Прочетете си запорното съобщение. Обикновено пише "върху работната заплата и всички доходи, свързани с трудовия договор". Или нещо подобно.
Ако не е записано само "върху работната заплата.", удържате и от обезщетенията, и от премиите, и от командировъчните, и от всичко, което плащате.
Не е :) Сертификатът е подновен около нова година.
Вече се оправих. Как тръгна и аз не знам. Пробвах тъпо и упорито, докато захапа :)
Хубав ден на теб и на всички във форума
:flowers:
От един час се опитвам да подам справката по ДДС, но безуспешно. Отварям странизата на НАП, влизам в слугите за нашата фирма, формирам декларацията и до тук. Въобще нямам бутони "Проверка на декларацията" и "Подписване и подаване".
Работя с ИЕ. На този компютър, с този софтуер и този подпис работя почти от една година и всичко е било нормлно. Нямам zoom на екрана.
Опитах и с Мозила  -два ми неуспешна торизация на подписа.
Някой знае ли на какво може да се дължи пролема и как се отстранява?
Прилага се. Има си и законово основание - чл.110 от КТ
Подава се уведомление
Няма проблеми при проверка, ако изпълнява дейността по всяка от длъжностите /по всеки ТД/ в определеното по договор работно време. Напр.  - от 8 до 12 - продавач, от 13 до 17 - счетоводител. Проблем ще е, ако в ТД е вписано, че ще е счетоовдител от 13 до 17, а в това време се окаже че продава в магазина.
Отпаднало ли е задължителното вписване при прекратяване на тр.книжка , че осигурителният стаж е равен на зачетения трудов стаж при пълен работен ден?
Не е отпаднало, но текста не е точно такъв. Пише се "осигурителният стаж е равен на зачетения трудов стаж." Може да не е при пълен работен ден. Например при работа на 2 часа осигурителния стаж също може да е равен на трудовия
Към ditzve:
1. При такова вписване н ТР ми се струва нередно собственика да е само СОЛ. Можи би наистина трябва да направите някакъв анекс за ДУ без възнаграждение /лючимите ми безвъзмездни ДУКове :)/ или въобще да прекратите този ДУ. Може би колегите ще Ви дадат и други съвети.
2. За регистрацията в КЗЛД  -задължително, щом ще има работници. За ДАНС - не зная.
Посочено е заплащане на за 1ч съответно при дневна смяна, за работа в събота и неделя, за работа по празници
Тогава и в ТК впишете по 7,50 лв на час /или колкото е вписано в ТД и ДС/ и готово. Колкото часа работи - толкова
Клаузата, която са вписали е възможно най-естествената и съответстваща на предмета на ДУ клауза.
Друг е въпроса какви затруднения ще създаде, относно осигуряването.
При това положение осигуряване на МОД и в края на годината корекции.
И какво и етолкова естествено на клаузата "възнаграждение,определено в зависимост от финансовите резултати и постигнатата печалба"? Особено когато управителят и собственикът са едно и също лице. Как и кой ще определя финансовите резултати всеки месец? Какво ще получава управитела по ДУ всеки месец? Или ще му се плаща само след годишното приключване? Ами ако е на загуба?
Освен това - плащането на собственика от печалбата под формата на дивидент е много по-евтино.
Не мога да разбера защо адвокатите толкова държат да впишат наличието на ДУ още при регистрацията на фирмата. Нали вписването на ДУ в ТР не е задължително? Или на адвоката се плаща за всеки обявен документ?
Колкото до "осигуряване на МОД и в края на годината корекции" - може би на Вас, като служител, така Ви е най-лесно, но за собственика, дето трябва да плаща, това едва ли е много приятно решение
За мсеците, през които няма доход /или няма осигуровки за безработица/ се взема  МРЗ.
Това няма нищо общо с продължителността на работния ден през останалите периоди.
Ако тези "бележки" съдържат рекизите, изисквани от Закона за счетоводството и ако покупката е сързана с дейността Ви - би могло да се отчетат като разход.
След като доставчикът не е регистриран по ЗДДС, то той не начислява ДДС и  Вие нямате право на данъчен кредит по сделката. /няма да можете да намалите дължимия ДДС за месеца/
Помолете Вашия счетоводител да Ви обясни тези неща с конкретни примери.
За "оправяне" на  ДДС-то можете да ползвате САМО фактури от регистрирано по ЗДДС лице. Няма проблем, ако това лице е ЗП. Дали тези фатури може да са без касов бон - вижте Наредбата за отчитане на плащанията в търговските обекти.
Не се признава за стаж при изчисляване на прослужени години.
За стаж за пенсия може да се брои, а може да не се брои - зависи дали по ГД са внасяни осигуровки или не, дали през това време сте работил и на друго основание или не....