Как ще коментирате това?

Нямам думи....
Остава да извади легално определение на "граждански договор", различно от договор по ЗЗД или доход по извънтрудови правоотношения.

Или въпросът не е зададен правилно , или се цитира между редовете...
Не издавате нищо и не удържате нищо. Изпълнителят по ГД Ви издава документ с реквизитите по Закона за счетоводството (нещо като фактура, независимо как се нарича). В случая сумата не е от значение.
Въпросите Ви имат ясен и конкретен отговор в КСО, ЗЗО и ЗДДФЛ!
В Наредба Н-8 много ясно са регламентирани тези дати . Всичко зависи от реалната дата на начисляване и/или плащане на заплатите и дали въобще има начисляване.
Датата на плащане на осигуровките и данъка няма никакво значение за Д6
5680
ако смятате правилно и ако се осигурява като ЗП /върху 300 лв/ , а не като СОЛ на друго основание /върху 420 иил повече/
Във вторият случай осигуровките се приспадат в някое друго приложение
Нали ФЛ продава дялове от капитала на ЕООД, не ЕООД продава имоти? Имате (евентуално) данък върху дохода от придажба на дялове, а не от продажбата на имоти.
Защо бъркате фирменото имущество с дяловете? Нали имотите си остават в ЕООД-то при новия собственик?
Влиза и сумата на фонд ТЗПБ.
Д6-13 на СОЛ се  съставя с осигурител ФЛ /по ЕГН/. Фйлът, който се подава трябва да е NRA62007_ЕГН /или NRA62017_ЕГН - според версията/
Има право на обезщетение за болничен, когато са изпълнени следните условия /едновременно/:
- има 6 месеца осигурителен стаж с осигуровки за ОЗМ /общо/
- денят преди болнчния е бил в осигуряване за ОЗМ
- болен е
- лекарят е преценил, че има нужда от болничен

За право на отпуск поради временна нетрудоспособност /болничен/ са достатъчни последните две условия, но за СОЛ това не е от значение :)
в кои случаи се исползва чл.325ал.1т.3от КТ.За прекратяване на трудов договор.
При изтичане на срока по ТД, сключен по чл. 68, ал. 1, т.1
Тримесечно. След подаване на декларация по чл. 55.
За повече информация - ЗДДФЛ и Вашия счетоводител.

За осигуровките не питате. Дано си знаете.
Имаме работник на основен трудов договор 8 часа при нас. Той има сключен ТД по чл. 111 от КТ при друг работодател. Ще ползва неплатен отпуск по допълнителния ТД. Интересува ме дали по втория ТД ще дължи здравни осигуровки?
Със сигурност не дължи ЗО при Вас. Нали е здравноосигурен на друго основание.
Погледнете чл. 40 от ЗЗО

ПП ЗО нямат общо с въпроса дали отпуска  се зачита за стаж или не.

Или си противоречат или греша някъде ? :question:

Или се отнасят за различни периоди /различни версии на наредбата/?...
Питам от гледна точка на това, ако реши да не се осигурява в ЕООД-тата ще има ли право да разписва документи.

А кой пита? Собственика на капитала на ЕООД-то или счетоводителя?
Ако е първия  -да пита втория. Ако е втория - да прочете по-внимателно КСО и НООСОЛ...
Самоосигуряването е по ЕГН и е само веднъж.
Дали в ЕООД то ще се осигурява по ДУ - да, ако има такъв. Дали ще му се плаща за личния труд - да, ако има решение за това.
Дали самоосигуряването ще е чрез едната или другата фирма - въпрос на избор. И на сметки.
С протоколите - така.
За ликвидацията - ако не осъават резервни части или други ползи, няма счет.запис
В ГДД - какво да вписвате? Нали балансовата стойност е нула?
Чакате я да се върне от майчинство и да свърши определената работа :)
А какво да прави, ако "определената работа" е свързана с някоя поръчка, която вече е изпълнена? Или с проект или договор, който са приключени?

Чудя се как назначавате бъдещи майки на срочни ТД..... Или ако вече сте ги назначили, защо не сте им оправили нещата когато сте разбрали за бременността....
Съгласно чл. 119 от КТ, трудовото правоотношение може да се изменя с писмено съгласие между страните за определено или неопределено време. Следователно би трябвало да може. От друга страна превръщането на срочния трудов договор в договор за неопределено време се регламентира от чл. 69. В този член, обаче, не се дава възможност за превръщането на срочен договор за определена работа в безсрочен.
Аз много съм мислила по въпроса, проучила съм много "за" и "против" и за себе си съм предприела правилото първо да прекратявам срочния ТД по чл. 68/1/2 и след това да сключвам ТД по чл. 67/1/1. Обмислила съм и последователността на договарянето, прекратяването и подаването на уведомления, така че да няма прекъсване на стажа.
 Тони, питаш за азбучни неща. И не само в тази тема.
Хайде да се уважаваме  :no2:
Така е. Намалява се корпоративния данък, но може да се прилага от сега нататък, не и за минали периоди.
Същият ефект се постига, ако решите да плащате за личния труд по 123,06 лв. Този вариант може да се приложи и със задна дата, защото не се отразява в Д1 и Д6 ;)

Ако не пиате за минал период, обърнете внимание, че през 2017 минималния осигурителен доход за СОЛ е променен.

ПП  Дивидентът не намалява печалбата.
защото им били казали,че ще искат някаква сума като обезщетение,защото се набутвали с ДДС-то
По-добре потърсете друга фирма, изкупуваща скрап. тези се опитват да Ви връткат. Не стига че всички тези фирми те удрят в кантара, а тези искат и в парите да Ви ударят...