Да, двата дохода се събират и се следи да не надвишават 3000 лв месечно. Ако заплатата Ви е над 2440, тогава самоосигуряването е само върху разликата между трудовия договор и 3000.
Тъй като ГД е 10 месеца, би трябвало да подадете 10 броя Д1 и 10 бр. Д6 - по една за всеки месец. Записвате всичките Д1 в един файл и подавате да периода март-декември.
Първо делите общата сума на 10, приспадате НПР и получавате месечния осиг.доход.
Ако през м.3- м.6 лицето не е имало друг осиг.доход, предвид малкия месечен доход (под МРЗ), няма да има осигуровки и за тези месеци не подавате Д1 и Д6.
За данъка подавате една Д55 през 2020 г.
Не, не грешите. Доходът е получен през 2019, ТЕЛКА е от 2019, независимо датата, значи през цялата година има право на облекчение.
Ако ТЕЛКа е валиден до 31.12.2019, за дохода, който ще платите през м.01.2020, няма облекчение. Независимо че това може да е декемврийската заплата.
И понеже започнах с примерите: Ако един ТЕЛК е до м.03, при плащане на заплатите през месеците 01, - 03. ще има облекчение, а от м.04- нататък - не. Независимо, че облекчението е за цялата година - това не се прави при месечните плащания, а при годишното изравняване. Вижте цитираното от Делфинчето.
Продължавам да си мисля: Удържания през м.01,19 декемврийски ДОД от 2018 ще възстановя до 31,01,2020 на лицето. А живот и здраве един ден като изтече ТЕЛК ще имам обратната процедура с ДОД от последния ТЕЛКов месец - т.е. ще довнасям.
Ако мислите по следния начин: "Платеното през месец януари е доход за м.януари и се облага с данък през м.януари" без да се формализирате какъв точно е този доход - заплата за м. януари, за м. 12 от предходната година, заплата от преди две години или някакъв бонус към заплатата, нещата ще са по-ясни и  няма да допускате грешки.

ПП Това се отнася само за данъка, не и за осигуровките, за начисляването, за разходите и т.н.
Е, тогава наистина е 1.
Пише го в указанията към Д1 в приложението на Наредба Н-8
Вт.15.1 кода е 1.
Зависи чия е инициативата за прекратяването
Дали трябва да се посочи в гражданския договор осигурителния доход от ДУК върху който е осигурен?
Самият доход - не. Посочва сумата, върху сояно се дължат осигуровки и данък.  Отворене една СИС и вижте какво се посочва.
Осигуряват го по ДУ за всички осигурителни случай, а по ГД само за здравно или по желание за здравно +пенсия. До сумарен осиг.доход 3000 лв месечно
Не е достатъчен записа в трудовата книжка.  В заповедтаа трябва да пише, че е по инициатива на работодателя. Например: "Основание: в срока на изпитване по инициатива на работодателя"
Ако този ТД е продължил сравнително (подозрително) кратко, има вероятност за проверка от НОИ.
Не съм много наясно с консигнацията, че но какво Ви пречи заедно с КИ да съставите протокол за връщане на остатъка от стоката и още един за предоставянето ѝ на комисионера заедно с новата фактура? И в самия договор да запишете това помесечно приемане-предаване?
Може от неплатен в болничен само в рамките на 30-те работни дни,които се зачитат за осигурителен стаж (от 01.01.2020 до около 12-13.02.2020 ). Извън тези дни неплатеният не се зачита за стаж, не се водите осигурена за общо заболяване и майчинство /ОЗМ/и нямате право на обезщетение при настъпване на този риск.
За да ползвате болничен и майчинство, в денят преди това трябва за сте била осигурена за ОЗМ в България. Освен това за болничен поради заболяване се изисква минимум 6 месеца общ стаж с осигуровки за ОЗМ, а за болничен за бременност и раждане - 12 месеца.

Естествено, че неплатения ще намали размера на болничния  и майчинството. Освен асо заплатата Ви не е била минималната или под нея
И две Д1 ли прави Микроинвест?
Защо не. Особено ако промяната на заплатата е породена от смяна на длъжността (квалификационата група).
И все пак сигурно изкарва колко е брутото за първия период и колко за втория. Колко му е да се сумират две числа ;)
1. Ако заплатата Ви е била малка, прекъсването няма много да намали обезщетението. Е, ако сте били на висока заплата - ефектът е по-голям. Прекъсване от 6 месеца и повече е фатално.
2. Не мога за кажа защо. Може за е случайно, но е факт.  И двата начина са закони. Просто напоследък от НОИ проверяват всеки случай, който изглежда нагласен. Ако ТД е продължил повече от месец, вероятноста за проверка е много малка.
3. Ако не упражнявате дейност в собственото си дружество, не би трябвало да има проблем. Не трябва да сте подававали декларация за начало на дейност и/или начало на самоосигуряване.
4. Може. Законно е. Дали ще го сметнат за "нагласено" и дали ще проверяват - не мога да гадая. Ако всички документи са наред, не би трабвало да откажат обезщетението.
Ако ще е управител по ДУ -да.
Иначе подава ОКД5 само за началото на дейностт във вророто дружество
Щом ОС решава, какъв е проблема?
Аз бих смятала по-простичко: без да се интересувам колко дни на каква заплата е работил, вземам БРЗ за целия месец (може би 2202) и деля на дните (23)
Ето няколко извадки от СИС:

4. Облагаема част от сумата на ред 3 (попълва се от физическото лице, като се има предвид посоченото в т. 1 и т. 2 от допълнителните данни)  
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ПОПЪЛВАТ ОТ ФИЗИЧЕСКОТО ЛИЦЕ
1. Лице с намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто:  да       не     
Ако сте отбелязали “да”, при попълването на ред 4 имайте предвид следното: Вие дължите авансово данък след като облагаемият доход от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, намален с удържаните или внесените за Ваша сметка задължителни осигурителни вноски, превиши сумата 7920 лв.             

т.е. - не е Ваша работа да следите за предходните доходи и вече удържания данък . Лицето САМО по свои изчисления и на своя отгооврност попълва т.4.                           
Вижте отговори 525, 540, 542
Да попитам още :има ми някакъв образец на декларация ,в която лице,работещо по ГД ,да декларира ,че работи и по ТД и колко пари получава по него?
В СИС няма ли подобен ред за отмятане?