Важното е това счетоводно обслужване да е срещу заплащане. Както при обущаря :)
Ако трябва да подавате ГДД, нама начин да не декларирате дохода от ДУК:) Не мога да кажа в кое приложение. Друг въпрос е, че ако има само доходи от ДУК и пенсия, не съм сигурна дали трябва да подава ГДД.
Ако подавате ГДД, то в справка 2 в колона 3 включвате и дохода оп ДУК
1. Да. За периода, през който е СОЛ
2. Мисля че не, но вижте в ЗДДФЛ.
3. Таблици 1 и 2 не се попълват за ДУ. Поне не и за времето, през което не е бил СОЛ. За останалия период /когато е СОЛ/ се попълват в колоната за ТД. Пише го в указанието.
4. Щом пише в указанието...

Като СОЛ-само здравно, попълвате само таблица 2
Какви суми виждате в здравноосигуротелния статус?
Задължението, което виждате с ПИК, включва и лихвите за просрочието и това трябва да платите.
Както до сега.
В крайна сметка "статутът" и на авансовите, и на изравнителните ЗОВ е един и същ.
6 месеца общо. От първия работен ден при първия работодател до сега.
За майчинство Ви трябват поне 12 месеца осигурителен стаж общо
Ако заплатата Ви през последната година и половина-две е била по-ниска от сегашната, болничният ще се отрази неблатоприятно на сумата на майчинството, но пък ще е добре за здравето Ви и здравето на бебето.
Кажи кода на длъжността и кода на дейността и ще получиш отговор.

Пък и сам можеш да си го намериш по тези данни. Виж по-горе: Справочник - МОД 2016
А примерно говорим за хранителен магазин с месечен оборот 39х и направени само стокови разходи за 31х  и магазина работи със средна надценка 22% как да сверим дали всичко е ок ?
Надценката увеличението на продажната цена над цената на придобиване, отнесена към цената на придобиване. Във Ващия случай (39-31)/31*100=25,8%
Ако работехте с 22% надценка за всички стоки, то при продадени стоки с покупна цена 31, трябваше да имате 31 + 31*22/100=37,82 приходи

Процентът на печалбата не е същото като процента на надценката. Все пак имате и други разходи, не само за покупка на стоки.
Обикновено процентът на печалбата се взема като част от приходите
Печалба 220 - 190 = 30
Процент на печалбата е 30/220 *100= 13,6%
Разходите за кафе, съответно и за кафе машина не се ли смятат за предствителни?
Хайде сега - представителни. Аз си ги водя като разходи за осигуряване на здравословни условия на труд - осигурявам на персонала топли и освежаващи напитки.

ПП Ако беше казал - социален разход, можеше и да се замисля, ама представителен...
Щом политиката е такава... значи чакате 45 дни
 
Редно е доставчикът предварително да е уведомен за тази политика и да се е съгласил на сделката, знаейки за късното плащане. Не е добра търговска практика да бъде уведомен за това след сделката.
Срокът е според условията на продажбата.
Правото на данъчен кредит зависи от това за какво ще се използва веща. Ако ще я ползваш за основната дейност на фирмата - да имаш право /кафене/.
E, и в офиса да си я ползваш, пак ще имаш право на ДК :-)
Дружество "А" продава дялове, а не ДМА, предмет на апорта. Пазарната оценка е за ДМА, а не за дяловете.
ДС не е със срок на изпитване, няма допълнителни изисквания, на които да не  отговаря лицето, професионалния стаж се зачита. Мотиви - освен че не му харесва името, друго не изтъква като причина
Значи няма проблем :)

Ако не е тайна за какви длъжности става въпрос?
Аз бих добавила и още въпроси:
- в новата ДХ има ли допълнителни изисквания, на които лицето не отговаря?
- какво става с професионалния стаж?
- какви са мотивите на работника?
Ами аз съм описала за цялата година има 4 месеца работени на МРЗ, защото е нискоквалифициран труда.

Облекчението е до размера на дохода /общия годишен облагаем доход/
Какъв е проблемът и при вас да си получи сумата в пълен размер ?

Проблем ще е , ако облагаемият му доход за годината е под 2000 или 2200 лв.

ПП Предполагам, без да съм сигурна, че в общия годишен доход трябва да се включи и дохода при предходния работодател
на 420
не зависи от часовете
Ако това е преди болничния, представете пред настоящия си работодател нужните документи /трудова книжка, УП.../ и той ще коригира приложение 15