И двата ми осигурителни дохода са доста високи, всичко е коректно изчислено. Ако бях направила умишлено това, щях да си "боледувам" на воля през годините, а не да имам по един болничен в година за по 5 дни.
Ако смятате, че всичко е коректно - обжалвайте. Ако има грешка, ще я отстранят.
Съветвам Ви първо да проверите:
- върху какъв доход са правени авансовите вноски като СОЛ от началото на 2015 г. и какъв е средномесечния доход за 2015 по ГДД
- щом доходите са високи - прескачат ли максималния праг?
- има ли някакво увеличение на осиг.доход по ТД за периите, включени в базата за обезщетението /премии, добавки.../
- сравнете размера на болничния със средния нетен доход
- прочетете пак писмото. За какви първи три работни дни по болничните листи като самоосигуряващо лице става въпрос?
Различните срокове на предизвестие са често срещана практика.
Няма изричен текст за забрана в кодекса

Да, в КТ може няма забрана /не съв проверявала/ за различен срок на предизвестие, но определено има изискване за еднакъв срок :
Чл. 66. Трудовият договор съдържа данни за страните и определя:....
6. еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор;

От ГИТ са ми проверявали такива договори, нищо не казаха, в смисъл не ги обявиха за "незаконни".
Съжалявам, че ще прозвучи като заяждане, но или имате дебели връзки или нещо не е точно така, както казвате.

Обаче в този случай колко месеца ще е срокът на предизвестие? Може би само 1 м. и за двете страни?
Колко е предизвестието в конкретния случай не мога да знам, докато Кати не каже, но след като ТД е срочен /поне така пише в началото/, предизвестието трябва да е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора /чл. 326, ал.2 от КТ/
НОИ не са прави.
Имах подобен случай точно тази година с един работник.
Той се противопостави и ги съди и ги осъди.
Но съдиите взимат решението и може да вземат каквото си искат решение.
В нашия случай отсъдиха в негова полза.
За болничен от 2015? И във връзка с осиг.доход от 2015, включен в базата за изчисляване на болничния?
Би ли прикачил копие от съдебното решение. Без личните данни.
Мисля, че въпросът е зададен неправилно и 3-те месеца и 1-ят месец се отнасят не за изпитателния срок, а за срока на предизвестието.
Иначе звучи доста глупаво... :)
Ако са уговорени различни срокове на предизвестие за работника и работодателя, това звучи.... незаконно. За това допуснах, че може да са договорени различни срокове за изпитване за двете странии. Знам, че е глупаво, но поне не е забранено. Какво са фактите, само Кати може да ни каже. Ако се появи...
Няма проблем към една фактура да има няколко плащания в брой, по банка или и в брой и по банка. За всяко плащане в брой се издава касов бон. Няма изискване датата на фактурата да съвпада с датата на плащането и касовия бон. Важното е сумата от плащанията да се равнява на сумата по фактурата. Макар, че и това не е съвсем задължително.

Дано съм разбрала какво питате
По всяка вероятност от НОИ са прави. Явно за посочените периоди сте се самоосигурявали на по-висок осиг.доход, който не сте доказали с доходите си според ГДД. Коригирането на болничните върху реалния осиг.доход е в сила от 01.01.2015. Вижте чл.54м от КСО.
Вашата "вина" е, че не сте си определили коректно авансовите осиг.вноски. Няма да Ви обвинявам, че сте направили това умишлено с цел по-високо обезщетите.
1. Няма да е основание за отказ.
2. Какво значи: собственикът не желае трудов на 4 часа ? Няма задължение да назначава счетоводителя като негов служител на трудов договор. Достатъчно е да сключи договор за счетоводно обслужване с фирма или лице, които се занимават с такива услуги.
3. Съветвам Ви да не отлагате договора със счетоводител. Всяка забава може да се отрази негативно за джоба на собственика (щях да напиша " на джоба Ви", но Вие се разграничавате от собственика....)
Няма законово основание да искате работодателя да плати за забавянето на трудовата книжка. В КТ не е записан конкретен срок. Ако можете да докажете нанесени вреди или пропуснати ползи, можете да съдите бившия работодател, но първо си направете сметка какво сте изгубили. Пропуснали сте около половин месец обезщетение за безработица. Тъй като сте напуснали с предизвестие от Ваша страна, обезщетението щеше да бъде 4 месеца по около 150 лева. За половин месец - около 75-80 лв.
Относно борсата: ако се бяхте записали веднага след прекратяването на договора, щяха да Ви отпуснат минимума (както вече казах). При започване на новата работа трябваше да прекратите борсата. Ако от новата работа Ви съкратят или напуснете до 9 месеца, щяхте да имате право на остатъка от вече отпуснато обезщетение. Ако работите повече от 9 месеца и прекратите договора преди да са минали 3 години от датата на отпускане на предходното обезщетение, пак ще имате право само на минимума. Независимо от основанието за прекратяване.
След като сте започнали нова работа без регистрация на борсата, сега поне имате повече шансове: 1. да работите дълго и безпроблемно, 2. да прекратят договора при по-изгодни за Вас условия, 3. отново да напуснете по Ваше желание или по взаимно съгласие и да отидете на борсата с минимално обезщетение.
Относно осигуровките: за "дупката" дължите само здравни осигуровки, които за пълен месец са 18,40. Трябва да си ги сметнете пропорционално на неотработените дни и всички работни дни в месеца. Преди това трябва да подадете декларация образец 7 в НАП по лична карта. След като не сте в осигуряване от 27.08., Д7 се подава до 25.09. Това е по закон. На практика: ако нямате други пропуски в здравното осигуряване и ако не Ви трябва удостоверение за липса на задължения, можете да не подавате Д7 и да не внасяте осигуровките за тези няколко дни.

И все пак проверете какви дати са записани в трудовата книжка и в заповедта за прекратяване на ТД.
Ако правилно Ви разбирам: уговорен е срок на изпитване 3 месеца в полза на работодателя, като първия месец е и в полза на работника. И този първи месец е изтекъл без отсъствия, отпуски или болнични. В този случай работникът не може да напусне Или чл.71. Може да поиска да напусне по чл.325, ал.1, т.1, но работодателят не е длъжен да се съгласи. Работодателят може е да приложи чл.71, но не е длъжен да го направи. Остава напускане по чл.326. Това не могат да откажат.
Щом сте започнали работа, НЕ се записвайте в бюрото по труда!!!! Това може да Ви доведе неприяти последици в следващите ТРИ години.
И няма смисъл да се занимавате с предходния работодател.
Други разходи не е ли оборота по 609?
А по принцип ще има ли проблем с този един ден прекъсване...е разбира се ако вземат та и продължат договора
Само ако този ден не Ви достига за изискуемите 12 месеца осигурителен стаж. Но и това не е голям проблем
От мен- първия работен ден с новата заплата.

ПП По принцип: 1.  В ТК се вписва основната заплата, а не осиг.доход; 2. Промяната на МОД не изисква задължителна промяна на РЗ.
опционен/
Бихте ли пояснили?
Да, трябваЛО е да внасяте здравни осигуровки за периода 15.03.-02.05., като до 25.04. е трябвало да подадете декларация обр.7.
Ако това е единственото прекъсване в здравното осигуряване, можете да оставите нещата така. Имате "право" на 3 месеца от последните 3 години без здравни осигуровки без това да се отрази на здравноосигурителния Ви статус.
Ако искате да оправите нещата има няколко варианта:
- да отидете в НАП, да подадете декларация 7, да платите глоба за закъснението и да си внесете осигуровките и лихвите
- да изчакате една година и да направите същото, но с малко повече лихви и без глоба за Д7 поради озтекла давност
- да отидете в НАП, да си вземете персонален идентификационен код (ПИК), да подадете Д7 по интернет с ПИК. Така ще намалите вероятността за глоба. Осигуровките и лихвите пак ще трябва да платите.
Да де. Някаква група, създадена 2006 година :(
Нека да ги харесва колкото си иска, но не да ги сравнява със създаването на България (да не ползвам пренебрежителното изписване ВG)
Нямате право на обезщетение тъй като са минали повече от 9 месеца след като сте почнали работа. Ще имате право на платена борса вече след три години отново.
И двете твърдения не са верни.
Има право на обезщетение. То няма да е остатъка от старото, а само 4 месеца по около 150 лв. Тъй като регистрацията е закъсняла с един месец, периодът на обезщетението ще бъде намален със закъснението.

ПП Избягвам да коментирам имената на потребителите, но БГесъздаденаслед... много ме обижда. Ако беше МоятаБГкъщаепостараотАме рика, щях да отговоря още снощи и с повече обяснения.
Това "на нивата" много прилича на работно място и ако след  "Нямахме проблеми" се добави "все още" или "защото не ни провериха", ще ми изглежда по-правдоподобно.
Орхидея21, дали може да сключите ГД или не, зависи от характера на работата. Ако няма работно време и работно място, не се изисква спазване на трудова дисциплина, има краен резултат, който може да бъде надеждно определен и измерен, наистина няма да има проблем с ГД. Всяко отклонение от горните изисквания носи риск в размер на 1500-15000 лева. Проблем може да възникне само при проверка от ИТ в момента на изпълнението.
Заявление за ползване на електронни услуги с КЕП на упълномощено лице