Трябва да подадете нова молба. Работодателят може да Ви разреши, но може и да не разреши. Законът му дава право да решава и не е задължен да обосновава решението си.
Не е задължително да ползва ДК точно в този месец. Можете да направите това в следващите 12 месеца. Може да включите фактурата в дневника за покупките и по-късно (когато почне дейност), но без право на ДК.
Тоест  без начислен ДДС върху продажната цена?
Ако сте регистрирани по ЗДДС - не.
Иначе можете да продадете за 100+20=120 или за 83.33+16.67=100
Фирмата е нова,сега стартира.За сега само управителя ще работи.Но се оказа,че работи на 4 часа в друга фирма.Непрекъснато изниква нова информация!
Ами като ще работи, трябва да се осигурява за дейността си. Най-евтино е като СОЛ - и за управлението и за всяка друга работа.

ПП И вземете че махнете /прекратете, заличете/ този ДУ. 
Дали ще е по чл. 110 или 111 зависи от това, дали ще е при същия работодател или при друг.
За часовете - по принцип става 8 часа на единия ТД и 4 часа по другия.
Защото може да има задължения към фиска. Поради това няма право на облекчения.
Това и за данъчното облекчение и при ТЕЛК над 50% ли важи?

ПП Така се получава, когато въпросите се задават в неподходяща тема  :noexpression:
1. Фирмата действаща ли е?
2. Съдружниците или някой от тях упражнява ли дейност в тази фирма?
Имате ли възнаграждение по договора ?
По-лесно ще покаже, че има възнаграждение, отколкото да се докаже, че няма :)

Бих искала да попитам от кога се осигурява по ДУ? Да не е от последния месец преди болничния или от когато най-рано е било възможно след издаване на болничния?
По принцип (и по закон) работодателят трябва да направи годишно изравняване на всичките си работници към 31.12. Дали те ще подават ГДад по чл.50 или не, не  е работа на работодателя и не го освобождава от задължението му.
А защо смятате, че работникът трябва да внася данъка? Или да го връща.
А вписана/а ли сте като управител в ТР?
Имате ли си счетоводител?
1. Ами щом в ЗСПД, §1 т.2 пише и "обезщетения", значи се включват. Ако искате - пишете ги в отделна колона.
2. Защо намесвате данъка? Декларират се брутните доходи. При отпускането на "детски" никой не се интересува кога е платен данъка, кога е възстановен и други подобни.

ПП Извинявам се, че копиpам един и същи отговоp на няколко места.
Никой ли не знае...
1. Ами щом в ЗСПД, §1 т.2 пише и "обезщетения", значи се включват. Ако искате - пишете ги в отделна колона.
2. Защо намесвате данъка? Декларират се брутните доходи. При отпускането на "детски" никой не се интересува кога е платен данъка, кога е възстановен и други подобни.
Има ли санкция  защото е много по късно .  всъщност касае период месец март  подадена е през месец април ?
Отворете наредбата. Там са описани сроковете за корекция.
Мисля, че не сте изпуснали влака.
Само коригираща с верни данни
Трудовият договор се сключва по КТ. По него има работно време. Гражданският договор се сключва по ЗЗД.По него няма работно време.
Обикновено гражданският и трудовият договори взаимно не се изключват, освен ако:
- в ТД има клауза, която забранява упражняването на самостоятелна стопанска дейност или ГД;
- не успявате да носите две дини под една мишница.
Благодаря! А декл.1 и 6 подавам ли всеки месец? Осигуровките предполагам трябва всеки месец да ги превеждам?
Подавате Д1 ЗА всеки месец, но ги подавате СЛЕД като платите по ГД в сроковете според наредба 8. Пак според същата наредба подавате и Д6. Внасянето на осигуровките е пак според плащането в сроковете по КСО. За Д55 погледнете в ЗДДФЛ.
За работа по чл. 110 се сключва нов ТД. Не може да стане с ДС към основния ТД.
Няма огрничение в срока. Работното време може да е такова, че като се сумира с работното време по основния ТД да останат задължителните 12 часа междудневна почивка и изискуемата междуседмична почивка.
При обезщетение по чл.222, ал.1 осигуровките се делят между работник и работодател по същата схема, както при ТД. Само осигурителните рискове са по-малко.
За други обезщетения, включени в код 27, не ми се чете.
Ами пишеъе писмо, че от... до... е бил/а в неплатен отпуск. Довре е, ако неплаъения е започнал преди болничния и е завършил след него.