ок, но 10% дод къде и как се декларират ?
А какъв е този данък върху плащане?
Ако сте работила по-малко от 12 месеца, запишете се отново и си вземете остатъка. Или частта от него за периода докато си намерите работа. Това няма да Ви навреди. Трите години от ОТПУСКАНЕТО на обезщетението така и така си текат. "Довземането" нито увеличава този срок, нито го премества във времето.
Как мога да ползвам пълна борса при положение, че съм ползвала през последните три години борса /три от осем месеца/? 

Щом през последните три години сте ползвали обезщетение за безработица, то ако сега Ви отпуснат обезщетение, то може да бъде само минималното /4 месеца по около 200 лв месечно/. Срокът от три години се брои от датата на отпускане на последното обезщетение.

Прави ми впечатление израза: "съм ползвала ..три от осем месеца". Това означава ли, че сте прекратили борсата и сте почнали работа? Ако е така, ако прекъсването /работата по ТД/ е под 12 месеца и ако сте спазили 7-дневния срок за деклариране в НОИ на почването на работа, то сега ще имате право на остатъка от вече отпуснатото обезщетение. Трябва само да се регистрирате в Агенцията по заетостта в 7-дневен срок от прекратяването. Няма значение как ще бъде прекратен ТД
Здравейте,

 като се има предвид, че е в отпуск от 01.02. Подадена е Д6 с код 5 на т.9 е посочено 28.02.2018, а на т.18 е посочено 31.03.2018,
Така си е правилно. Вижте в наредбата изискванията за попълване на т.18.
 Е, в т.9 няма начин да е 28.02.2018, а навярно само 02.2018 :)
Като свободна професия имате БУЛСТАТ /независимо, че сигурно съвпада с ЕГН-то Ви/.
Като влезете с ПИК в системата на НАП има два данъчни сучекта - единия с БУЛСТАТ, другия с ЕГН. Подавате Д55 през БУЛСТАТА.

ПП Не съм пробвала дали Д55 може да се подава с ПИК, но би трябвало.
Попълвате таблици 1 и 2 само да месеците 11 и 12, когато е бил СОЛ. За тези месеци попълвате всичко - и осиг.доход по ТД, и реалния доход като СОЛ, и дохода, върху който са направени авансови осигуровки. Следвайте указанията.
Няма проблем да се сключи основен ТД на 2 часа. Поне в КТ няма ограничение.
Ако МОД е 510 лв за 8-часов работен ден, то за двучасов ще е (510:8)*2=127,50.
Щом напускате по Ваше желание или с Ваше съгласие, имате право само на  минимума, който съм посочила.
Дават БУЛСТАТ веднага на едно временно удостоверение или както се казва. Обикновено БУЛСТАТа съвпада с ЕГНто. За картончетата - до преди година и половина даваха, но се говореше дамги махат. Картончето ставаше след два-три месеца от регистрациятя.
Като влезете с ПИК трябва да имате ФЛ с ЕГН и ЮЛ с БУЛСТАТ =ЕГН. ОКД 5 подавате като ФЛ, а Д1 като ЮЛ.
Здравейте. Не разбирам от изчисляване на болничен, но доколкото съм чела 70%/първите три дни ги плаща работодателя/, а останалите дни/80%/ НОИ. За изминалия месец имам 11 календарни дни болничен и днес виждам, че обезщетението което са ми превели е 115лв. Осигуряват ме на 510лв. Възможно ли е сумата да е толкова малка?
11 календарни дни, значи поне два почивни и максимум 9 работни. От работните - 3 от работодателя и мамсимум 6 от НОИ. 115:6=19,16 Прилича на вярно.

За изчисляването: събирате осиг. Доход от последните 18 месеца, събирате работните дни за тези месеци, делите сумарния доход на дните, полученото умножавате с 0,80 и би трябвало да получите 19,16 или колкото е точно.
Искам  да  попитам  след  като  бях  извън  страната  за  няколко  месеца  и  фирмата  ми   за  1017 година  не  е  осъществявала  дейност  и след  като   моя  счетоводител, който  е  упълномощен  да  ми  подаде  отчетите  не  е  успял,  защото  не  са  ги  приели  от  Агенцията,  сега   ако  отида  да  ги  подам  ще  има  ли  санкция??
Счетоводителят може да подава отчети, на които е съставител. Неработилите през 2017 г фирми не подават отчет, а декларация, че са били без дейност. Такава декларация може да се подаде или от управителя на фирмата лично, или от птедставляващ го адвокат.
Не е виновен нВашия счетоводител, че реда е такъв.
Колкото за санкции за закъснението - нямам опит.
От указанията към таблица 2:
- лицата, които не са осигурени на друго основание и са внасяли здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО ....., попълват облагаемия доход, деклариран в Приложение 3, част І, ред 6, Приложение 4, част І, ред 7, Приложение 5, част ІІ, ред 1 и Приложение 6, част І, ред 3;

Както виждам в Приложение 4, част І, на ред 7 трябва да е записан дохода от наем, намален с 10% НПР /не с 10% данък!/

ПП Междувременно и Делфинчето се е допълнила :)
Като безработен сте се осигурявали върху 230 лв месечно /вноска 18,40 лв/.
Ако годишната сума на получения наем е над 12*230=2760 лв, то дължите здравни осигуровки 8% върху разликата над 2760 лв.
Подавате ГДД по чл. 50 и попълвате таблица 2
Можете. 4 месеца по 9 лв на работен ден (около 200 лв месечно)
висок или нисък % да отбележи? - каквото желае
доходът на ЗП 255,00 лв. ли е? - не. Вижте ЗБДОО-2018. По спомени - 350 лв
Процента ДОО, ЗОВ и ДЗПО както при собствениците ли е? - не зная какво разбирате под "собственици", но процентите са същите както при самоосигуряващите се лица.
Във връзка с гортото питане /и като допълнение/:
При положение,че лицето е безработно 5 от 22 р.д. при наем условно 220 лв, каква сума трябва да се попълни в Т2 за м. 03 - 50 или 220 лв?
Ще излезе, не се притеснявайте.
Добре е да формулирате въпроса си правилно.
Не разбрах дали има основание при Вас да е на втори ТД. Това, че се осигурява в собствена фирма не е такова основание. Това, че е на 4 часа, също не е. Единственото основание ТД да е по чл 111, е да има на друго място ТД, сключен преди Вашия.
Изяснете си обстоятелствата. При нужда направете корекции. Не съм съвсем сигурна, но мисля че трябва да прекратите некоректния ТД и подпишете коректен.
Доколкото съм чула, за ръководителите транспорт има ограничение в броя на трудовите договори, за това трябва да сте  наясно с другите занимания на Вашия човек.
В собствената си фирма на трудов договор ли работи или се самоосигурява?

Напомням, че при самоосигуряването няма работно време.
ДУКа не е задължителен. За целта внмавайте при регистрацията адвокатът да не Ви натресе такъв.
Щом сте сте И собственик И управител, И работите във фирмата и други неща, освен управлението, то най-икономичното е самоосигуряване върху минимум 510 (за тази година). Това, че сте осигурен на трудов договор ще има значение, ако там Ви осигуряват от 2091 лв нагоре.
За приятелката Ви: не винаги гражданския договор е възможен и/или законен. За ГД не трябва да има работно място, работно време и трудова дисциплина. В противен случай се смята за прикрит трудов договор (глоба от 1500 до 1500 лв). Щом като мислите да работите заедно, по-добре си регистрирайъе ООД с двама съдружници и двамата се сампосигурявайте. Не е задължително да сте с еднакви дялове или и двамата да сте управители.