Назначете си управител по ДУ във вашето ЕООД,като го регистрирате и ТР-но тип трудов договор,можете и на 4 часа и си обиавиавате и с уведомление по чл. 62,ал. 5 от КТ в НАП.Осигуровки за него ще се плащат.Така вие не упражниавате трудова дейност във вашето ЕООД и не са необходими осигуровки
Трудов договор със собственика в неговото ЕООД?
И сигурна ли сте, че ако само управлява, може да мине без осигуровки?
Моля, подкрепете се с цитати от закон!

Към питащия - защо смятате, че ДУКа ще бъде прекратен когато се регистрирате като СОЛ? Някаква клауза, забраняваща собствен или конкурентен бизнес? Та нали още с регистрацията на собствената фирма сте нарушили това условие
Това,че имате един
ДУК, по никакъв начин не Ви освобождава от осигуряване в собствената Ви действаща фирма. Освен ако първия ДУК не е на 2400 лв. Ама и тогава ще трябва да се регистрирате като СОЛ...
Калкулатора за трудов или Калкулатора за осигурителен стаж?
Служителката от НОИ е права. Погледни какво задаваш в калкулатора.
В първото ЕООД ще те осигуряват по ДУК докато този договор съществува, т.е. - докато не прекратят ДУКа и ти си управител.
За второто ЕООД не ми стана ясно кой ще управлява. Нали ти си управителя, вписан в ТР? Ако управляваш, то може да сключиш сам със себе си ДУК и да се осигуряваш по този диговор или да се регистрираш като СОЛ за управленската си дейност и да се осигуряваш като такъв.  Възможно е да  имаш два и повече ДУКа, но без осигуровки и без счетоводител при действаща фирма не може :-)
УПЗ е за осигурителния стаж, а не за трудовия. Тъй като си била на 4часа, два работни дни се броят за един ден осиг.стаж. По време на майчинството, болничните и непл.отпуск - също. Посоченото в УПЗ прилича на вярно.
Трудовия стаж се вписва в трудовата книжка /ако това е основен ТД/ и би трябвало да е около 3 г. и 4 мес.
Разминаването на датите е нормално, защото в заповедта и в тр.книжка се посочва датата "считано от" /първия неработен ден/, а в УПтата се пише датата "до" /последния работен ден/
На гърба на всяко УП има указания за попълване. Формуляр има на страницата на НОИ и в този сайт
Счетоводителят трябва да внесе болничния в НОИ до 15.12.. Плащането най-късно 15 дни след това, т.е. - по Нова година.
Е, това са крайни срокове :)

Да, това е "полето"
Не зная защо броите 5 дни от датата на фактурата? Основанието на КИ е несъответствие в доставката,установено днес. Или вчера. Или отбив в цената на стоките поради .... /каквото се сетите/
Добре е да има протокол с днешна /вчерашна.../ дата, в който да се опише отклонието на доставената стока от фактурираната. Поне в ценови аспект
 в Д6 за месец 11/ вид плащане 08 /30.11./ срок на подаване 25.12.2014  /внасяне на данъка до 31.12.2014
Наистина ли срокът за внасяне е 31.12.2014?
Вие не сте ли подавали Д1и Д6 с осигуровките за август? Срокът беше до 25.09.
Колкото до плащането - щом плащате на 25.11. , то Д6 с код 8 ще подадете между 01.12.  и 25.12. с дата 30.11.2014 и м.ноември
Само да напомня - Д1 и Д6 се подават когато има осигуровки
Защо 40 дни болнични?
Доколкото знам непрекъснатите болнични могат да продължат 180 дни....
Да на всички въпроси.
С ДС променяте само длъжността, не и вида и срока на договора.
Подвате уведомление и работата по новата длъжност може да започне след подписване на справката.
Не виждам какво пречи да се промени длъжността, а ТД да остане срочен до края на трите месеца. Промяната на длъжността може да стане с ДС
Хубаво са превеждали, а какво са декларирали?
4,8% от 420 лв пропорционално на работните дни в месеца
Не, възложителят не дължи данък по ГД. Данъкът е задължение на изпълнителя, т.т. -твое. Просто през първите три тримесечия възложителят удържа данъка от възнаграждението ти и го внася в бюджета.
просто другият месец не внасяте ДОО соб за Ноември и надвнесените от октомври ще покрият задължението "автоматично"
Много се извинявам, но в горните коментари съм допуснала грешка.   :blush:
Наистина предизвестието по втори ТД може да бъде 15 дни - чл.334, ал. 1 от КТ. Можете да посочите това основание в молбата.
Напускането с предизвестие е по чл. 326, ал.1
Можете да опитате и по взаимно съгласие - чл. 325, ал.1, т.1
Договорът е безсрочен /най-вероятно/. Поне срокът на изпитване не го прави срочен.
Друг въпрос е, че според Кодекса на труда предизвестието не може да е по-малко от 30 дни. Записаното във Вашия ТД противоречи на КТ. Ако работодателят "се мине" да Ви освободи с 15-дневно предизвестие - добре. В края на краищата да е гледал какво пише и подписва. Все пак имайте готовност за 30-дневно предизвестие, както изисква КТ.
Само за справка - предизвестието при срочен договор е три месеца, но не повече от срокс на договора.