Едно пояснение: назначаването в друга фирма по време на действието на основния ТД може да стане единствено по чл. 111 при задължително спазване на междудневните почивки. Основанието би трябвало да е "Допълнителен труд по чл. 111, във връзка с чл. 68/1/1" . Предполагам, че горното е спазено и Назначаваме го за един месец във втора фирма по чл. 68 ал. 1 т. 1 е написано само за по-кратко.
Не е нужно да уведомявате работодателя си. Освен ако няма някакви изисквания за такова уведомяване, записани в трудовия Ви договор, длъжностната характеристика или вътрешните правила на фирмата.
Шефът Ви ще научи за дейността Ви, ако случайно направи справка, ако някой Ви наклевети, ако сам го информирате. Никой няма да го уведомява по служебен път.
 Или пък дали през сайта на НАП с ел. подпис мога автоматично да получа такава справка? Там видях, че има справка за осигурителния доход, но в нея няма колона за размера на платените осигуровки.

В сайта на НАП при достъп с КЕП или ПИК има справка за направените плащания и погасените с тях задължения.

Друг въпрос е, че това са лични данни, които не интересуват бъдещия Ви работодател.
Не се подава.
За по-сигурно - прочетете в КТ и наредбата
След като като наемателят е фирма, а наемодателите - ФЛ, то наемателят издава СИС, плаща  и удържа данък на всеки съсобственик по отделно. Включително и ако между тези съсобственици има някоий СОЛ. Фирмата подава Д55 и справка по чл. 73
чл. 38, ал. 1   При сгради, в които етажи или части от етажи принадлежат на различни собственици, общи на всички собственици са земята, върху която е построена сградата, дворът, основите....

Аз го разбирам, че изброените неща, в т.ч. дворът, са на ... всички собственици.
Има много блокове, които са построени на общинска земя или на земя, собственост на ФЛ, различно от собствениците на етажите. Вижте какво е придобито с  нотариалния акт  - жилище с общи части, жилище със съответното право на строеж, жилище и земя ...

Относно самия договор за наем , добре да се консултирате и с адвокат.  После осчетоводяването е лесна работа :)
 Казвате, че двора е на 10 души. С тези 10 души сключвате договор за наем, плашате и отчитате плащането за всеки съсобственик по отделно, пропорционално на идеалните му части.
Добре е хубаво да изясните чия е собствеността дворното място. Може да е и на строителя на кооперацията, на общината или на друго лице.
В случая болничния не променя нищо. Ако не е болна, да не се хаби, а да се стяга за борсата.
КТ, чл.68, ал.4 не върши ли работа?
Теоритично би следвало да подадете Д7 и да платите някакви осигуровки, но не Ви съветвам да си усложнявате живота. На практика няма никакво значение.
Е, имате някакви плащания /вноски/ по сметката за данъци, които сигурно са отишли за покриване на други задължения....
Пак обърнете внимание на датата на плащане. Ако не е платено през септември, каквото и да направите с Д6 ще бъде в нарушение и има опасност от глоба.

А подаването на Д6 с информация за дължимия данък става само с код 8 :)
Естествено :) Това са задължителни разходи по изграждането на актива
Кога е платен този "личен труд"? Ако плащането е през септември, Д6 се подава от 01.10. до 25.10.
Зависи какво обзавеждане имате предвид. Всичко, което е трайно прикрепено към сградата, има отношение към функциите на сградата и има срок на експлоатация, съизмерим със срока на ползване на сградата, можете да включите в разхода за придобиване /ел.нсталация, табла, ключове, контакти, парна инсталация с радиаторите, климатична инсталация, дограма, асансьор, санитарно оборудване, .../ Всичко останало - канапета, маси, легла, килими, телевизори, климатици.../ завеждате отделно като отделен актив или отчитате като разход.
Сградата престава да бъде строеж след издаване на акт 16 или удостоверението за ползване за страдите от четвърта и пета категория.
Ако и в НОИ питате както питате тука.... мога само да предположа какво ще Ви отговорят :(

Първо отговорете на въпроса, към който се опитвам да Ви насоча от самото начало:  Какво е основанието за самоосигуряване? Как е подадена ОКД5?
Комбинацията от: "това е собственика на фирмата", "работи само при нас", "за личен труд положен от него", "Фирмата му плаща 1000лв и той си се осигурява върху тях" и "Той от негово име си се осигурява и си плаща чрез неговия Булстат" , "Подава си декл.1 с  ЕГН-то си чрез персоналния си ПИК като осигурител е пак неговото ЕГН", ме карат да мисля че или не сте запозната с делата и самоосигуряването на собственика, или сериозно сте се омотала. Въпреки желанието ми да Ви помогна, Вие не представяте нужната информация.

Това наистина ще е последното ми включване по темата. Хубав ден!

Накратко ,местоработата в болничния да се смени на неговото ЕГН и му изготвам прил №15 с входящ номер 1 ,защото това му е първия болничен като там също му попълвам Булстата(EГH-то в полето с ЕИК на Самоосигуряващия се). Т.е същото е като при подаване на болничен от фирма , но с неговия булстат и пореиден вх.№ .

Ох...
Като е подавал декларация за начало на самоосигуряването какво е  попълнил? ЕГН *** /ясно че неговото/, БУЛСТАТ *** /какъв - на Вашата(неговата) фирма, на друга фирма, нищо не е понълнено, защото е регистриран като свободна професия по ЕГН, друго?/  ... Упражнявам дейност като *** /ей тук също е важно какво е попълнено - съдружник във Вашата(неговата) фирма, съдружник в друга фирма, ЕТ, свободна професия,  друго?/

Пак ще повторя /или потретя.../ има два варианта:
- ако е попълнил ЕГН *** , БУЛСТАТ на Вашата(неговата) фирма, .... Упражнявам дейност като съдружник във Вашата(неговата) фирма, това означава че се самоосигурява чрез тази въпросна фирма, която обслужвате. Или се опетвате да обслужвате. В този случай болничният е издаден правилно и ще трябва да се разходите до НОИ.
- ако е попълнил ЕГН *** БУЛСТАТ  на друга фирма или нищо не е понълнено, защото е регистриран като свободна професия по ЕГН или  друго?/  ... Упражнявам дейност като съдружник в друга фирма или  ЕТ или свободна професияили друго, то болничния трябва да се върне за анулиране и да се издаде нов на името на фирмата, чрез която се самоосигурява и на Вас не Ви пука кой ще ходи до НОИ.

В края на краищата Д1 как я подавате? Чрез БУЛТАТА на фирмата, която обслужвате, с друг БУЛСТАТ или само по ЕГН без БУЛСТАТ?

ПП Това е последното ми включване по темата. Ако и сега не разбрахте какво искам да си изясните - проблема си е Ваш. Оправяйте се.
Пак не разбрах. Този СОЛ е собственик на фирмата, която обслужвате и за която питате. Нали? И има друга фирма/свободна професия/друго някакво основание за самоосигуряване. Така ли?
Вие или някой друг от обслужваната от Вас фирма е сключил с него ГД /не го е назначил!!!/.  Така ли? Доколкото познавам КСО - по ГД няма осигуряване за ОЗМ, следователно няма и болнични. Ако е болен - фирмата, която обслужвате, няма никакви задължения по болничните. Поне по така представените факти.

И не бъркайте самоосигуряването по ЕГН /СОЛ винаги е по ЕГН!/ с основанието за самоосигуряване и "СОЛ чрез...."
Хайде сега по-бавно:
1. Осигурява се по НЕГОВИЯ си булстат - значи не се осигурява като СОЛ чрез Вашата фирма
2. Вие му плащате за нещо, по някакъв договор и не му внасяте осигуровки, защото е СОЛ другаде. И не е осигурен за ОЗМ чрез Вашата фирма. Тогава на какво основание е издаден болничния?
3. След като е СОЛ другаде, да си представи болничния другаде-то.

Опитайте се да обясните нещата по същество, а не чрез възможностите и изискванията на програмните продукти
А този СОЛ на какво основание се самоосигурява - като съдружник във Вашата /неговата си/ фирма, която му плаща "личен труд"? Или е СОЛ на някакво друго основание и има договор с Вашата фирма?

В първия случай явно Вие ще трябва да свършите работата по болничния. Във втория - той или счетоводителят на фирмата, чрез която се самоосигурява.

Надявам се, че обясних добре, въпреки че питането е неясно.
Кои са "те" и коя е "фирмата платец"? Платец на какво?
Няма да питам дали лицето се осигурява за ОЗМ.
И за НОЙ няма да питам