Нали до края на годината няма да има  право да ползва отпуск? Значи няма да го включвате в графика за тази година. Догодина след м.02 ще му предвидите 7 + 20 работни дни.

ПП  Не отмениха ли тези графици?
Вписва се полагаемия годишен отпуск (минимум 20 работни дни). Колко точно ще му дадете да ползва, ще смятате когато му дойде времето.
01 сам в първото квадратче, в т.15 не пишете нищо поне до Септември, чеквате "само здравно" пред т.1ъ и няма начин да не го приеме. С код 28 в т.12, разбира се.
Е, нещата се оказаха по-сложни. Явно ще трябва да се примирите с подаване на ОКД5 със закъснение и да се надявате да не Ви хванат /най-вероятно няма да Ви хванат/.
Колкото до осигуряването на собственика - мисля че няма начин да остане СОЛ в първото ЕООД, собственост на ЮЛ.
Не мисля, че е съвсем правилно и ДУКа да е безвъзмезден, но решението не е мое, а на собственика на капитала. Евентуалните проблеми покрай свързаните лица, също са си негови.
Аз не казах непременно да смените датата. Само ако може. Евентуалната глоба и разправиите ще са по-големи от осигуровките за 1-2 дни.
Освен това - наличието на ДУ не означава задължително прекратяване на самоосигуряването.
А това: "той има друго СОЛ за което трябва да подадем Окд5" не го разбрах. Предполагам, че става въпрос за друга негова ФИРМА, където трябва да се регистрира като СОЛ. Да напомня, че и за началото на осигуряване срокът е 7-дневен.
Не разбирам защо не си го оставите СОЛ в първата фирма, след като тя продължава дейност /нали сте и регнали ДУК/. Явно вие си знаете. Аз не мога да съм наясно с подробностите.
Може и да не се забележи :)
Не зная как точно е определена датата на прекратяване на осигуряването, но няма ли начин да се прекрати от 16.08?
Подадохме Д6 с код 8 и отметнахте, че няма основание за Д1? И не Ви в приеха? Не може да бъде!
Подавате Д6 с попълнена една колона (първата) с под 8 и данни за данъка. При подаването чеквате, че няма основание за подаване на Д1.

Д1 на СОЛ въобще не се обвързва с Д6. Д6 с данъка не се обвързва с Д1 на работниците, който обикновено са подадени предходния месец.
Защо подавате с код 5, след като подавате само данъка? Данъкът се подава с код 8 и не се обвързва с Д1
Проверете:
- в коя легла на т.22 попълване. Би трябвало да е във втората.
- попълнен ли е процента за ЗО? Във втората клетка ли?
- попълнен ли е процента за ДЗПО? Във втората клетка?
Ако всичко е вярно, би трябвало да Ви пусне на следващата страница, където задължително попълване т.31 и 34
Днес декларация за начало на самоосигуряване и веднага Д1?
Прочетете Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
Ще Ви е от полза щом ще се занимавате и с осигуряване
Колкото до клетките в т.22 - би трябвало да Ви е активна втората клетка, която е за сметка на осигуреното лице.
В т. 26  по подразбиране /според ЕГН-то/ трябва да пише 5%
Не може да изберете само за пенсия.ДЗПО и ЗОВ са задължителни. Можете да се откажете само от осигуровките за общо заболяване и майчинство.
Ако фирмата няма дейност, можете въобще да не се осигурявате.
Декларацията за регистрация на самоосигуряващо се лице се подава в НАП в седемдневен срок от започване на дейност. Едва след като изтече първият календарен месец в осигуряване се подава Д1.
Най-добре е да си намерите счетоводител. Не само за Д1.
Няма специфично. Не отбелязва.
Работодателят въобще не се интересува дали лицето има филма или не, дали е СОЛ иил не.
Ако е издал фактура 100 + 20ддс, анулира и издава фактура без ДДС на стойност 120 лв.
Анулира всички неправомерно издадени фактури!
Икономията от счетоводител често излиза през носа.
Какви проблеми Ви плашат? Не е започнал работа - анулирали сте договора. Дошъл е след месец - сключвате нов договор.
Достатъчно е да документират датата на започване на работа.
Проблемът и при фирмата получател хич не е малък. Нали те ще ползват данъчен кредит без основание.
Единственият изход е да се анулира издадената фактура и да се издаде нова без ДДС. И всяка следваща фактура трябва да е без ДДС. Поне до регистрацията.

ПП. НАП започва проверки точно на такива сделки между регистрирани и нерегистрирани лица.
При срочните ТД няма закрила по чл.ЗЗЗ. Договорът ще бъде прекратен с изтичане на срока, независимо дали по това време работите или сте в болничен.