1. Попълват се всички облагаеми доходи. Значи и този ГД. Независимо дари по него вече е удържан данъка или не.
2. Ще попълва Таблица 2, ако има основание за това, т.е. ако е СОЛ. Явно не е неосигурен на друго основание по смисъла ан ЗЗО.
След като задължетието за плащане на данъка и по трите заплати възниква през м.01 - да. Поне така мисля.
Обезщетението за бременност и раждане се определя според дохода от последните 18 месеца преди настъпването на временната нетрудоспособност. Ако през тези месеци има такива без осигуровки за ОЗМ, за тях се взема минималната работна заплата.
Във Вашия случай липсата на осигуровки за ОЗМ и на доходи в 18-месечния период, ще е от значение само за размера на майчинството, не и в отпускането на обезщетението.

Много поздрави на съпругата Ви. Желая и лека бременност, успешно раждане и здраво бебче/бебчета.  :flowers:
Безработното лице задължително внася ЗОВ по 16,80 на месец.
За да внася /да му внасят/ осигуровки за пенсия, болнични и т.н., трябва да има законово основание за това - работа по трудов договор, ДУ, ЕТ, съдружник, земеделски производител, свобозна професия.../ По желане не става.
За периода на "платена" борса лицето има осигуровки за пенсия и за здраве. Не се внасят осигуровки за общо заболяване  имайчинство и за безработица.
Съдейки по възрастта - съпругата Ви има 12 месеца осигурителен стаж с осигуровки за майчинство. Сега е нужно да си гледа здравето . После да започне някъде работа на трудов договор, по възможност - безсрочен/. Трябва и поне 1 работен ден преди първия болничен.

Да напомня и още нещо  -след прекратяване на обезщетението за безработица /според датата, до която е определено обезщетението, а не датата на последното плащане/ съпругата Ви ще се води здравнонеосигурена. До 25-то число на месеца, следващ този, през който е свършило обезщетението, тя лично трябва да подаде декларация обр.7 в офиса на НАП по постоянен адрес. Не зная дали става по пощата. Ако последният ден на обезщетението е 6.02, то срокът за подаване на Д7 е 25.03.2014. В същия срок правите първата здравноосиг. вноска.
Май и аз прибързах, като не прочетох до край чл.4  :blush:
Истината се оказа в ал.2 на чл.4
(2) Работниците и служителите, наети на работа при един работодател за не повече от 5 работни дни (40 часа) през календарния месец или наети на работа при повече работодатели - при всеки от тях за не повече от 5 работни дни (40 часа) през календарния месец, се осигуряват задължително за инвалидност, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест

Явно наистина трябва да внасяте осигуровки за безработица.
Извинявайте за подвеждането :blush:
Преди да стигнете до т.6, трябваше да погледнете т.1 на чл.4, ал.1

Чл. 4. (1) Задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица по този кодекс са:
1. работниците и служителите, наети на работа за повече от пет работни дни, или 40 часа, през един календарен месец, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране, с изключение на лицата по чл. 4а, ал. 1. ...

В края на краищата - Ваша работа. Ако имате повече пари - плащайте за безработица, но ако мислите че това ще донесе някаква полза на лицето - няма да стане. Тези вноски няма да бъдат отчетени и при отпускане на обезщетение за безработица, ако целите това. Надявам се все пак по основния ТД да работи повече от 40 часа месечно и за е оситурен за този риск.
От датата, която Е ДЕКЛАРИРАНА в  НАП като ДАТА на започване на дейност. Обикновено самото деклариране на ТАЗИ дата в НАП е в 7-дневен срок след това.
Няма да коментирам, че декларираната в НАП дата за начало на дейност трябва да съвпада с действителната дата на започване на дейност.
Задължението за ДДФЛ възниква при плащане на заплатите, т.е. ако заплатите за м.12.2013 са платени през м.01.2014, то периодът е 01.01.-31.01.2014
Програмата е права
Значи прекъсва се командировката /без да се връща/, ползва се отпуска и после продължава с командировката /без пътни за ново отиване/.  Ако е така - какъв е проблема, щом работодателят разрешава?
Всеки ден ли или през определени дни от седмицата?
По принцип: Всеки отработен ден при 4 часов работен ден е 1 ден трудов стаж и 4 часа осигурителе. При пенсиониране е важен осиг.стаж
Понеже не ми се търси в КСО и НООСОЛ.. , да питам - когато ЗП работи другаде на ТД, пак ли върху 240 лв внася осигуровки за земеделската си дейност? Или върху 420?
Като "нормална" облагаема доставка с ДДС 0 лв.
Не съм пробвала с новата програма на НАП, но старата приемаше нещата така. Е, даваше съобшение за грешка, но не фатална и системата приемаше дневниците.
Само едно е ясно - срокът на командировката е без значение.
Не ми е ясно, ако евентуално работникът ползва неплатен /пък и платен/ отпуск по време на командировка, ще му плащате ли дневни пари за тези дни?
 :question:
Ако ЕООД-то има дейност, независимо печалба или загуба, не се ли заверява осигурителната книжка?
Не съм казала подобно нещо :)
Като тръгнем да спазваме КСО: Има дейност - има задължение за самоосигуряване, има направени вноски - има осиг.стаж и осиг доход поне 420 лв месечно.
Ако тръгнем по "логиката" на служителките, заверяващи осиг.книжки: Няма доход - няма основание за самоосигуряване, няма заверка на осиг.стаж. И това е от години... И всеки ден се потим да обясняваме... За съжаление още не са се научили...
Може да може, може и да не може. Питайте в обслужващата банка. Много често по слогови сметки приемат плащания САМО от сметки на същия титуляр в същата банка.
И без това ще Ви се наложи да се разходите до банката, защото ще Ви е нужен документ за номера на банковата сметка.
Правилно ли е ?
Не.
В ГДД преобразувате счетоводната печалба за данъчни цели. Не мога да посоча точната справка, защото не съм гледала точния формуляр за 2013, пък и не казахте каква ГДД подавате -по ЗКПО или по ЗДДФЛ. В "намаления" се посочва подлежащата на приспадане част от ДАНЪЧНАТА загуба от предходнни години. След като получите данъчната печалба за 2013, определяте дължимия данък за 2013.
Правите записа 123/ 452 и го отнасяте към 31.12.2013. Така влиза в ОПР и СБ за 2013
Съставяте ГФО, приемате го и вземате решението с печалбата от 2013 г да се покрие загубата от минали години. Това решение се взема от общото събрание на собствениците или от едноличния собственик след като ГФО е готов,  след или едновременно с приемането му.
Едва тогава съставяте статията 123/121. Записът е с датата на решението на ОС. Някъде през 2014г.

ПП Относно "минаването" през сметка Неразпределена печалба от минали години, както посочва Ирена, може и да е по-правилно.
С едно кликване в Гугъла излизат много теми по въпроса. Ето някои от тях:
http://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=6247.0
http://www.trudipravo.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=454:tp062009&catid=13:fipbest&Itemid=35
http://www.megabalans.com/blog/item/38-polagat-li-se-komandirovachni-za-sobstvenik-na-eood-samoosiguryavasht-se

ПП Тъй като понятието "управител на ЕТ" ми звучи абсурдно, предполагам питате за самия едноличен търговец, за физическото лице, регистрирало ЕТ /да не кажа собственик, което е също толкова неправилно/.
Да.
И да не забрави Д1 за м. 01 и Д6 за 2013 и догодина  - Д6 за 2014