Не разбрах този СОЛ какъв доход има през 2013 г.
Колеги моля дайте бланка, ако имате  която СОЛ трябва да издаде за получения доход Благодаря предвартелно

Вземи една фактура и я препиши.
Отгоре може да сложиш какъвто искаш надпис: приемо-предавателен протокол, разписка, квитанция, ... а защо не и "фактура"
Не бъркайте трудов с осигурителен стаж!
Всеки отработен ден на 4 и повече часа се смята за един ден трудов стаж, така че ако хората са работили на 4 и 6 часа, не правите никакво приравняване. Всички отработени дни се броят за трудов стаж по същия начин, ако бяха работили и на 8 часа.
За "клас" се брои трудовия стаж. От там нататък - кои длъжности и кои периоди ще признаете за професионален опит, зависи от Вътрешните Ви правила.
Все пак трябва да се признае, че този проект е значително по-добър от предходния :)
Дано докато влезе в пленарна зала да стане още по-добър.
Мразя тези ГД по проекти. Мразя и ГД в бюджетните предприятия. Как може да има ГД с работно време, работно място и месечна заплата? И защо ИТ още търпи това?

От мен искат да имам ТД с техник, който за един ден ми оправя ел.инсталацията, защото имал работно място, а в някои институции служителките на гише са на ГД :(
1. Срокът на изпитване не прави договора срочен. ТД не се сключва на основание чл.70, а на чл. ХХ, във връзка с чл. 70. Вижте какъв е чл.ХХ във Вашия случай.
2. Вижте КТ чл. 67, 68, 69... за  реда на преминаване от безсрочен ТД в срочен и за възможността за сключване на последователни срочни договори.
Ако искате да сте принципни докрай - поискайте сторниране на фискалния бон или поне на 63-те стотинки.
Другия вариант да ги осчетоводите като други разходи и после да увеличите финансовия резултат с тях /не съм сигурна, че е нужно, но ...парен каша духа :)/
Третият вариант - затваряте си очите и не гледате касовия бон. Осчетоводявате си каквото пише на фактурата.
Приходна или разходна фактура?
Сторно на касовия бон?
работи в дружеството, извън управленските си функции
ето това е определящото за задължителното самоосигуряване. Наличието или липсата на нает персонал не е толкова важно.

ПП Защо не сключите ТД за длъжност Управител и в ДХ да набутате всичките му задължения в и извън управлението? Това е възможно, ако има и друг управител, който да представлява ООДто като работодател.
Тогава какви ЗО сте изравнявали? Доходи от наем? Други ГД?
Е, предполагам си знаете...
1. Щом през 2013 не е бил СОЛ, значи през 2015 се осигурява на 420.
2. Какъв е този ГД за 10000 през 2013, по който не е имало други осигуровки, а само ЗОВ чрез Д7? Както и да го смятам 10000/12=833 ...
Заем? Дарение?
Дано този родител има доказан произход на парите си.
За каква регистрация става въпрос?
Нали регистрацията в НАП става служебно след регистрация в АВ.
Иначе - това трябва да е ТД на НАП по седалище.
50 на 50
Има вероятност, но може и да се отървете

Така и така трябва да подадете Д6...

Вижте ако можете да коригирате нещо около плащането...
И какъв е проблема?
Отчитате си фактурата в м.12.2014, а плащането днес.
ако следващият месец сумата по гражданският договор след приспадане на НПР е под МРЗ реално осигуряването се прекъсва, затова всеки месец си го подновявам на първа дата и го приключвам на последна

Хм, явно нарушавате някои от принципите на ГД, които го отличават от ТД. Обикновено по ГД се плаща след извършване на работата и се подават Д1 и Д6 за целия период на договора. След приключването на работата всичко е минало и има яснота по много въпроси. Не се налагат тези прекъсвания и ново начало всеки месец.
Помислете си за по-точно отчитане на труда и декларирането му. В края на краищата - за платеното през м.01. декларация се подава едва през м.03. Не може да не знаете какво е станало през м.02. /МРЗ, под МРЗ, осигуряване на друго място и т.н./
Погледнете наредбата. Декларация 6 за ГД, платен през м.01. се подава с дата на плащане 31.01. Сама разбирате, че такава декларация може да се подаде от 01.02. нататък