Нямате избор - договор със СТМ. Отдавна е трябвало да го сторите.
Производствената характеристика задължително трябва да е попълнена и подпечатана и от СТМ
Ааа, това било само разликата. Не съм видяла добре. Ето целия текст на чл.49, ал.1:
Чл. 49. (1)  Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица - внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане. Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната, и се определя по реда на чл. 41, ал. 2 - 5.

Ако нетното Ви възнаграждение е било по-ниско от 90% от осиг.доход, трябва да отчетете и този факт.
Тези 280 .в за цял месец ли са?

КСО
Чл. 49. (1) Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на ....... . Дневното парично обезщетение не може да бъде .... по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната,
А за м. 05 ще искаш 3 дни удължение, така ли?

От мен имаш "не". Просто ще почнеш от по-рано.
Трябва разрешение от ИТ ако е под 18 години :)

И за ГД ли трябва разрешение?
Предполагам, че реда на осигуряване, е същия, като при ГД за 50 лв. с пълнолетен, който не работи другаде. Така е и за вноските, които се дължат.

За повече информация - КСО, чл.4.
Няма "автоматична" дерегистрация. Нито задължителна дерегистрация.
Можете да си подавате нулеви декларации до второ пришествие. Или поне до смяна на закона.
Ако погледнеш справката за заплатите на НСИ, ще видиш, че и там има ГД.

Та - осчетоводяваш както ти е удобно :)
Щом няма да работиш, а ще си ползваш отпуска, нямаш проблем.

Това: не може при договор на 4 часа да получава пълно майчинство важи ако работиш по време на майчинството.
Вие за постоянно ли ще работите ли при този работодател или само ще Ви назначат и ще отработите 1-2 дни?
Тъй като не зная номерата на графите - попълват се графата за осиг.доход по ТД и графата за осиг.доход като СОЛ.
Ако тези 10 дни болничен са само за сметка на НОИ, то:
- за 10 работни дни - заплата 2690 лв. /2690=5380:20*10/
- за 10 дни болничен - 4,8% от 210 лв. /210=420:20*10/

Тъй като има ограничение на осиг. доход - осигуровки само върху 2600 лв.
Осигуровки за какво и за кога?
Нали болничният е след прекратяване на ТД?
да
Нали е облагаем доход по ЗДДФЛ.
собственик на ЕООД - назначен на ТД - юристконсулт правописът е на питащия
Страхотна комбинация.
Щом е собственик на ЕООД, то не може да сключи ТД със себе си. Договор за управление - може. Един юрист би трябвало да може да чете законите.
Консултирайте се със счетоводител срещу заплащане или най-добре с адвокат, защото счетоводителят рискува да си навлече някоя глоба, като Ви тълкува законите
За пенсия и здравни.
При ГД няма осигуровки за ОЗМ, следователно болничният няма значение. Освен това осигуровките по ГД се отнасят за времето на полагане на труда /надявам се, че тогава човекът е бил здрав/, а не към датата на плащане на хонорара.

Ще се въздържа от коментар дали на държавните служители е позволено да упражняват дейност по ГД. Предполагам Вие си знаете дали може или не.
Като гледам, май е най-добре тези проектанти да се регистрират като свободна професия ...
Начисли си данъка с отстъпката.
Или направи "червена" статия за отстъпката.
Не е забранено. Това е честа практика.

Еднаквият процент не Ви освобождава от задължението да имате както САП, така и ДАП, както и да попълвате и двете стойности в ГДД.