Както обикновена фактура. Само ДДСто е 0,00.
Излиза съобщение за грешка, но да не Ви притеснява. Грешката не е фатална.
Вариант 1: Пускате Д1 като за болничен. После, ако ТЕЛК не продължи болничния,  правите корекция
Вариант 2: Пускате Д1 като за "отработен" месец и после  евентуално пак правите корекция
Имам един въпрос работя на гражданси договор от една година спират ми осигуровка защо се водя здравно неосигурен
Ей като почнете с това "спират"... Удържат Ви осигуровки или спират да ги удържат? И какво общо има това с факта, че сте здравнонеосигурена?
Дали по един ГД ще се удържат и внасят осигуровки зависи от сумата по договора и от това, дали сте осигурена на друго основание.
Това малко не го разбрах.
Три дни от работодател...
Не ми е ясно много случая с дивидентите....
Има начислен през 2015, но до момента не е платен. Това доход на лицето ли се явява и трябва ли да преобразувам фин.резултат с тази неплатена сума?  Платен е 5% данък, но като се изплати на лицето той дължи ли дод?
Благодаря!
Няма значение че не е платен, важното е, че има решение. Според датата на решението:
- подава се декларация по чл. 55
- внася се данъка
- подава се справка по чл.73
- лицето не подава ГДЗ за този доход и не плаща допълнително данък и осигуровки
А какво е станало със задължението от 1998 г? Покрито е от следващи плащания след въвеждане на единната сметка? Стои си като задължение? Не е декларирано?
За пенсия - 1 месец, за болнични и майчинство - половин месец.
Според мен няма право на обезщетение по чл. 224, защото няма един отработен месец. Вижте наредбата за работното време и отпуските
Освен на вътрешни правила, на друго основание не се сещам. Може би ако има някакви изисквания за задължителни почивки при определени длъжности /напр. шофьори/...
КТ не изисква работникът да уведомява първия си работодател за допълнителния ТД.
Щом в договора има такова изискване, то там трябва да е посочена и санкцията.
Не смята правилно! Защото приспада 4 работни дни като календарни

Да. Права си. Трябва да се извади целия период, незачетен за стаж. Даже в примера съм посочила период със събота и неделя - общо 6 календарни дни.
Но все пак не знаем кога точно са били тези последни 4 дни, нали :) Може да са и от 22.02. до 26.02, нали :)
Отпред прослужено време от 08,12,2015-01,03,2016 - 2м.20дена /ако правилно смяташ без четирите дни, непризнати за стаж/
Отзад - период  17.02.2016 - 22.02.2016 /ако това са последните 4 дни от неплатения отпуск

Ако е работил на 8 часа - отпред в трудовата книжка слагаш и надпис "Осигурителният стаж е равен на зачетения трудов стаж." Подпис. Печат
Здравейте предсои ми попълване на трудова книжка и се питам как се попълва при ситуацията
работно време 8 часа и заплата минимална 360 лв и осигурителен доход  500
 МРзарплата -420 и МОД - 545
кое трябва да впища ???
МОЛЯ за съвет
Пишете ОСНОВНАТА заплата, посочена в ТД. Само ще подчертая, че основната заплата не може да е по-ниска от минималната. Ако след сключване на ТД има промени на основната заплата, свързани с промени на МРЗ, то всеки период трябва да се посочи на нов ред с "основание за прекратяване" най-често чл. 118 или 119
Всяко едно е дължимо.
Здравейте,
Нужно ли е декларирането на доходи постъпили по банкова сметка на физическо лице от трети физически лица с основание "захранване на сметка"в годишната данъчна декларация? При постъпили други доходи от граждански договор в основанията пише "по договор" и са от фирмена сметка.
В случая клиентите не желаеха формалности и затова плащат директно за свършената работа... Декларира ли някой подобни доходи?
Да бяха платили в брой...
Иначе - не би трябвало да се декларира "захранване" на сметката от трети лица. Евентуално, ако сумата е  голяма, може да се декларира като получен заем.
Само да не Ви стане навик. И дано не се намери някой доброжелател да Ви наклевети и да предизвика проверка, защото може да стане страшно...
Според мен няма какво да декларирате в приложение 1
А дали наистина няма какво?
Поне някакво обезщетение за неползван отпуск няма ли?


ПП Усетих се  - тя е напуснала тази година... Явно няма обезщетение ...
По ДУ - само пълни осигуровки. Ако ТЕЛКа е 50% или над 50% ползва данъчно облекчение /необлагаем минимум/
Само пенсионерите-СОЛ имат право на избор.
Зависи този ГД какъв период е. Ако е бил за един месец - трябва да има осигуровки. Ако е за четиро месеца - не трябва.
Данък е можело да Ви удържат, ако изрично сте пожелали това.
При всички случаи се подава годишна данъчна декларация за годината на плащането.
А лицето кога е постъпило на работа?

ПП Вече имате отговор
Да, това за срока за деклариране е ясно. По-скоро питам за това: горе в т.9 е 02 месец, а долу в т.18 е 03 месец? Това така ли е?
Не е така.
Декларирането на данъка е по същия начин, както през 2015г.

Ето малко от указанието за попълване на Д6 /има го в наредбата, има го на гърба на бланката/:
За т.9:
За данъка по чл. 42 ЗДДФЛ се попълват месецът и годината, през които данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ.

За т.18:
- последният календарен ден от месеца, посочен в т. 9 - за целите на данъка по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, включително в случаите по чл. 42, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;