Размера на данъка, който сме удържали за м.12.2020 г. на лицето
Ако имате предвид "Размера на данъка, който сме удържали през м.12.2020 г." - да
Не виждам основание да не се включват. Не казвам, че няма такова
Облекчението е за 2021. Посочва се в справката за 2021.
Това облекчение всъщност е връщане на "надвзет" данък през 2021. Реалният данък за 2021 е по-малък.
Облекчението е корекция на данъка, а не доход!!!
В справката има точки, свързани с годишното изравняване на данъка за лицата, за които сте работодател към 31.12.
Вижте точки 12, 13, 14

ПП marpan_64 пак ме изпревари :) Добре, че този път сме писали за различни неща
КСО,чл. 54д, ал.5
(5) Ако по време на получаване на паричното обезщетение лицето започне да упражнява дейност - основание за задължително осигуряване по чл. 4 или трудова дейност по законодателството на друга държава, която бъде преустановена след по-малко от 12 месеца, изплащането на паричното обезщетение се възстановява за оставащия към датата на прекратяването период, ако регистрацията на лицето в Агенцията по заетостта е направена в срок 7 работни дни от прекратяване на трудовата дейност. Ако регистрацията е направена след този срок по неуважителни причини, изплащането на паричното обезщетение се възстановява от датата на новата регистрация за оставащия към датата на прекратяването период, намален със закъснението.
И кой е излъгал шефчето, че като забави плащането на заплатите може да забави плащането на осигуровките? ;)
Не. При болничните за бременност и раждане няма 3 дни от работодател

ПП  Дори и "обикновен" болничен да беше пак нямаше да има 3 дни от работодател,  защото няма прекъсване между болничните
Втората справка с какъв ЕИК я подавате? От новия ЕИК на новото ЕТ или с ЕИК на стария ЕТ?
Зависи какво пише във ВПСОРЗ на предприятието
По 20 работни дни за всеки от договорите. Но само за работното време по конкретния договор.
Възможност 1: от 03.01.2022 до 28.01.2022 ползвате 20 р.д. платен отпуск по първия договор и си работите по втория, а от 01.02 до 28.02.2022 ползвате 20 р.д. платен отпуск по втория ТД и работите по първия
Възможност 2: от 03.01.2022 до 28.01.2022 ползвате 20 р.д. платен отпуск по първия договор и ползвате неплатен отпуск по втория, а от 01.02 до 28.02.2022 ползвате 20 р.д. платен отпуск по втория ТД и неплатен по първия
Възможност 3:  от 01.02 до 28.02.2022 ползвате 20 р.д. платен отпуск по първия ТД и в същия период ползвате 20 р.д. платен отпуск по втория и така 20 р.д. не ходите на работа.
Възможност 4: комбинации от горните.
Най-често, но не задължително, се прилага едновременното ползване на отпуска по двата ТД (вариант 3).
Ако заплатите са платени месец за месец в т. 9 пиша примерно месец 01 а в т. 18 
коя дата за осигуровките?   за данък също т.9 м. 01 коя дата в т. 18.?
Имам чуството , че тук греша. Днес писах и запитване по  емейл на НАП  София.
При заплати за януари, платени в януари в т.18 би трябвало да е 31.01. както за осигуровките, така и за данъка. Вижте указанията към Д1.
Даните, които виждате за осиг.доход с ПИК се вземат от Д1. Данните от Д6 нямат отношение към личните справки за осиг.доход. Плащането или неплащането на осигуровките също не оказва влияние. Още повече, че при осигуровките и данъка за м.01 срокът за внасяне е 25.02.
Може би проблемът е в подаването на хартия. Явно служителят, който е преписвал данните в системата си е спестил труда да пренесе всичко попълнено. На Ваше място бих отишла в НАП с приемо-предавателния протокол и бих потърсила обяснение. Лошото е, че няма заверено копие на хартиената Д1.
Тези Д1 и Д6 за лица по ТД ли са или за СОЛ? В Д1 попълнена ли е точката "облагаем доход"?
За новия сигурно имате нотариален акт. Това е достатъчно основание да го "заведете" като актив.
За стария е трябвало да издадете фактура. Дано имате документирано плащане (касов бон или банков превод) за да си отчетете прихода и ДДСто (евентуално)
Правото на отпуск на бащата, няма абсолютно нищо общо с осигурителните му права.
Правото на обезщетение - да, но не и правото на отпуск.
Съгласих се. :)
Написаното от мен се отнася за правото на обезщетение.
Доходите от свободна професия се облагат по ЗДДФЛ, а не по ЗКПО.
В това, че водите счетоводство на такова лице "като фирма", не е лошо или забранено. Дори можете да си ползвате сметка 123. Ваш си избор. Само че резултатът в 123 в случая няма общо с данъчното облагане или с годишния осигурителен доход. Надявам се, че поне сте се сетили понякога да подавате декларация по чл.55
Нещо не разбрахте. Независимо че ще се самоосигурява като ЗП, щом упражнява дейност и като съдружник в ООД /подлежаща на самоосигуряване/ трябва да внася осигуровки върху по-големия праг - в случая 650 лв.
Вноските се наричат "авансови" не защото избира да се осигурява на 420 или 650, а защото се правят ежемесечно върху избрана база между минимума и максимума. За разлика от окончателните осиг.вноски, които се пресмятат върху реалния годишен осигурителен доход, деклариран в ГДД. Във вашия случай може да внасяте месечни осигуровки върху осиг.доход от 650 до 3000. Поне до м.04.2022. После - каквото приемат с ЗБДОО.
Какво да направите, че да прехвърлите осигуряването като ЗП /с код 13/: Подавате декларация ОКД5 като маркирате "започвам дейност като ЗП с ЕИК.../ и тъй като ще внасяте само ЗО, не попълвате нищо друго. За ООД-то  предполагам, че има подадена ОКД5 когато сте дапочнали дейност. Сега не подавате нищо друго.
Добре беше за всичко това да бяхте попитали счетоводителя си.
Самоосигурява се на едно от основанията по избор. На другото декларира, че започва дейност. Тъй като едното основание изисква по-висок осигурителен минимум, ще трябва да прави авансови вноски поне върху 650 лв. Щом упражнява дейност и като СОЛ-съдружник, няма начин да се осигурява на 420.
Всъщност от м.април едва ли ще има разлика.