Защо внасяте само здравни осигуровки? Нали сте "млад земеделски производител "? Или сте пенсионер?
Няма как да се зачете годината за стаж за пенсия, след като нямате осигуровки за пенсия. /Е, нали работите на трудов договор - там ще си трупате стаж за пенсия/.
В годишната данъчна декларация задължително трябва да декларирате всички помощи, субсидии и плащания, които сте получили през годината като земеделски производител.  И да платите данък. В НАП получават информация от ДФЗ и при разминаване ще Ви потърсят за обяснение и/или санкция.
В годишната данъчна декларация трябва да обявите и доходите и внесения данък  по трудов договор. Както и всички други доходи, получени през годината.
Първо проверете в голямата папка дали има папки от 2016-2019 г.
След като откопирате цялата папка, направете актуализация на програмата.  Дори и на стария компютър да сте ползвали последната версия.  Стартирайте програмата с иконата, която се появява с новата актуализация.
Извинявам се!
Това не съм го видяла. Или не съм го запомнила
 Това него разбрах, трябва ли Д1 за декември или не трябва?
Д1 за декември при взички случаи трябва. Нали през декември е бил СОЛ.
Пък данните за личния труд ще включите или не според това, дали за този месец се полага плащане или не. Това Ви е казала и Делфинчето
Добре де, този съдружник е СОЛ още от декември или от по-рано. Значи до 25.01.20 трябва да има подадена Д1 за м.12.2019, независимо от личния труд. Сега уточнявате за кой месец е плащането и преценявате дали да коригирате Д1 за м.12

Както при ТД, и за личния труд е важно ЗА кой месец е плащането. През кой месец и положен труда, дето се плаща. И за този месец се подава Д1. Кога е платено има значение за Д6, а кога е начислено - няма значение почти за нищо
Не съм много наясно с корекциите, но не трябва ли коригиращата Д6 да е с намалените /истинските/ стойности на ДОО и ДЗПО и стойността на ЗОВ, както е декларирана. В редовната Д6 само ЗОВ и само с увеличението.
приетата е в следните данни 12,2019,31/01/2020,0,5,189.39,,41.85,43.47,89.36,,,,
след корекцията в д1 верните данни следва да са 5,145.31,,31.05,43.47,94.48
Може ли малко разшифровка?

И върху какъв доход изчислявате ЗО в двата случая
..... и ново назначение от понеделник ..... уникално

Не съм открила топлата вода :)

Даже за да почне работа в понеделник, новия ТД се регистрира още в петък. А пък за прекратяването, което е "считано от събота", уведомлението се подава … в понеделник :)
Във въпроса сте написали "Д1" :)

При попълването на справка 73/6 има няколко "добави". Едното е за ново/следващо лице. Второто е за да влезе в таблицата. Когато в таблицата имате всички нужни редове, тогава записвате файла в оня неразбираемия формат.
Не е възможно без напускане.
Е, ако прекратят ТД за един ден /дори този ден да е събота или неделя/, може да платят обезщетение по чл. 224 ;)
Моля за помощ.В Д1 при запис на файл има " запис на всички".А тук няма нищо.Как обединявате всички редове за запис или ред по ред.Много ми е притеснено.
Първо избирате "запис за период". От таблицата избирате периода и тогава виждате всички записи за този период с квадратчета пред тях. След това "избор на всички" и "запис"
Говорих с НОИ и там ми отговориха, че може само здравно да се удържи и плоския данък

След като изпълнителят не е осигурен на друго основание през месеца и сумата по ГД-НПР е под МРЗ, то нямате основание да удържате каквито и да било осигуровки!  Вкл. и здравни.
Лицето само и за своя сметка си внася /продължава да си внася/ ЗО по чл. 40, ал.5 независимо от ГД и Вие, като възложител, нямате никакво отношение към това.
Погледнете отново чл. 40 на ЗЗО

Още малко ще Ви поискат да внасяте ОЗМ и ПКБ по ГД :(
Щом не е осигурено другаде - само данък. Няма значение какво иска лицето.
Ако е изкал осигуровки, да е договорил по-голяма сума
И какво му е "тънкото" относно самоосигуряването?
"Тънкото" е за друго и по друг закон.
Никъде не е написано, че съдружник с под 5% не може да упражнява личен труд, нито че не може да е СОЛ в дружество, в което е собственик на 1% от капитала.
Две фирми без нито един счетоводител?

А по въпроса Ви - може.  Може по всяко време. Срокът 31.01. е за други промени
Естествено че ще има :)
Според мен отписвате тарата сграда и натрупаната амортизация и заприходявате две нови сгради с нови отчетни стойности. Бих предпочела стойностите на  двете нови сгради сумарно да са колкото балансовата стойност на старата, но не зная доколко е възможно.

Това мнение е неангажиращо
Болничният не Ви спасява от прекратяване на договора в изпитателния срок. За съжаление.
Изходът: работите докано можете и докато Ви държат. Ползвате болнични когато се налага /а и когато не се налага  това не трябваше да го казвам/. Ако прекратят договора - отивате на борсата или започвате нова работа. Ако трябва да се споразумеете с бъдещия работодател и това не трябваше да казвам. Важното е деня преди 45-дневния болничен да е отработен по ТД. Освен ако нямате друга възможност за осигуряване (собствена фирма, ЕТ , свободна професия...)
Не трябва да връщате. Нямат право да Ви ги искат или удържат.
Ако започнете нова работа до края на годината, ще имате право на по-малко отпуск в размер на "надползваните" дни при сегашния работодател