МАЙКА Й ЩЕ РАБОТИ И ЩЕ БЪДЕ УПРАВИТЕЛ.
Тогава да си я направи съдружник и управител "поотделно" и да я регистрира като СОЛ.

И не викайте!!
За можене - може. Вписва я в ТР като управител. Единствената възможност е по ДУ /е, може и по ТД, но е малко спорно/ и внася всички осигуровки минимум върху МОД за управител.
В случая е по-важно дали това ЕООД ще продължи да работи докато собственичката е в майчинство и няма друг работник. Кой ще върши работата?  За управлението - ясно /почти/, а всичко останало извън управлението?
И какво е мнението на обслужващия Ви счетоводител?
Всичко е въпрос на учредителен договор, решение за напускане и/или други договорки.
Не съм юрист, но не мога да свържа дарение с погасяване на задължение. Дарението е безвъзмездно. Може да си получи дарението и да продаде дяловете си на по-ниска стойност. Може хем дарение, хем цялата стойност на вложения капитал. Може да продаде дела си и по-скъпо. Много неща може...
За възможно - сигурно е възможно, но не съм убедена в "икономията".
Проверихте ли дали наистина таксите при дарение са по-ниски? Облекчението не е ли само при дарение от родители на деца?
Пък и при тази данъчна оценка покупко-продажбата едва ли ще е много над 300 лв....
При граждански договор няма работодател!!!
Ще разпише, че се самоосигурява, ако наистина е така. Ако е безработен и сам си внася здравните - това е нещо друго.
Има разлика между трудов и граждански договор. Понякога може и така и иначе, по някога може само едното. Една грешна стъпка може да доведе глоба от 1500 до 15000 лв.
Освен това има един кратичък закон за ограничаване плащанията в брой до 10000 лв. Добре е да го погледнете.
Няма забрана за плащане на заплата в брой.
При ГД няма заплата :)

Радостина, имате нужда от счетоводител!
Внасянето на осигуровки не е обвързано с плащането, а с месеца на полагане на труда
 Да не би в параметри нещо да се променя  когато е за минал период?
След като през миналия период се е декларирало нещо различно, то и паранетрите са различни.
Пак според НСОРЗ ще трябва да изчислите обезщетението върху сума, не по-малка от МРЗ. Колко в момента е МРЗ, един бог знае. 460 или 420... :hmmm:
След като няма месец с 10 отработени дни, изчислявате среднодневното възнаграждение на база работните дни в месеца на прекратяването на ТД.

ПП  Ако жената мисли да ходи на борсата, най-добре ползвайте чл.71.
Мисля , че няма основание за издаване на КИ към фактурата за аванса, а във самата фактура би следвало да се отрази направеното авансово плащане и по този начин ще бъде на нула.
И двата варианта са приложими. Аз също предпочитам втория.
Всичко е възможно, но за да се документира по-точно доставката, трябва да се издаде фактура. Може фактура със цялата стойност на услугата + КИ за аванса или т.нар. нулева фактура.
Протоколите може да са нужни, задължителни или препоръчителни (според сделката). Те допълват, но не заместват фактурата
Всяка издадена фактура, влл. и нулевата, се отразява в дневниците.
Не правите нищо. Системата е елиминирала дубъла.
Не зная колко е правилно, но аз бих направила следното: ще събера всички служебни бележки за начален инструктаж от досиетата. В една книга  за НИ ще опиша  последните десетина (поне тези на настоящите работници) и ще посъбера подписи
А и това по чл.77 се прави преди вписването в ТР. Когато е нужно, разбира се.
Ако прекратите с изтичане на срока - 325/1/3
Ако прекратите ТД преди крайния срок защото работничката не Ви е харесала - чл.71.
Нищо не пречи преди края на срока прекратяването да е по 325/1/1 или по 326 без отработване на предизвестието. Дисциплинарното уволнение също е допустимо.
Та: според случая :) С изпитателния срок само си отваряте още една вратичка.
Много зависи дали счетоводството е отделна дейност или счетоводителят обслужва само дейността на фирмата.  Аз ползвам кода за строителната дейност 4120 за всички работници, включително за счетоводителЯ, техническия сътрудник и снабдителя.
А Вас какво Ви интересува? Това трябва да интересува собственика, а той явно от 4 години не се интересува от ЕООД-то си. В един момент от НАП (може би) ще му напомнят за задълженията.
Ако поддържате контакти с този горд собственик на капитал (независимо дали е 2 или 5000 лева), можете да му цитирате написаното от мен.
Успех!
цялата - фирмата собственика на еното прехвърли на друг като булстатът се е запазило

Вижте чл.77 от ДОПК

ПП  Не разбрах ЩЕ прехвърляте ли или вече СТЕ прехвърлили?