То при такъв "правопис" вярно, че не се разбира. :(
Хубави празници и на Вас! И успешна нова година!
хъм ... интересен отговор жалко,че аз не го схващам :)
И какво не е ясно?
означава ли,че всички фирми които последните 12 месеца имат оборот под 100 000 мога да поискат дерегистрация - да. Могат да поискат дерегистрация. Разбира се, ако не са регистрирани по чл.100 и не е минал минималния период.
Дерегистрацията, свързана с по-ниския оборот е по избор - може да се направи по желание,  но може и да не се направи. Не е задължителна. Нищо ново под слънцето - правилата са същите, само прага е удвоен.  Много отдавна мина времето, когато при дадане на 12-месечния оборот под прага трябваше задължително да се дерегистрираш.

Сега схванахте ги го?
Да. Могат. Но не са зажължени.
А болничните къде са ?
Е, тях сигурно си ги е прибрала съпругата когато е дарила дяловете си от фирмата
😒
Щом от университета го осигуряват здравно, сигурно си имат техни условия. Запознайте се с тях.
Ако беше български университет, когато започне да се самоосигурява трябва да подаде декларация да му спрат ЗО от бюджета
В тази фирма не водят ли дневник на болничните листове? Там не си ли пише кой кога и колко е ползвал болничен?
Или и дневника е останал в бившия счетоводител?
Какво е Д1 и къде е това?
Д1 - декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице". Подава се ежемесечно от работодатели, осигурители и самоосигуряващи се лица.
В сайта на НАП, услуги с електронен достъп →Осигуряване и трудови договори →Приемане на декларация 1 и декл.6 →подадени данни
Най-добрите справки за болничните са в сайта на НОИ по ЕГН+ПИК от НОИ или по ЕИК +ИКО на осигурителя (фирмата).
В сайта на НОИ е обяснено как можете да се сдобиете с ПИК от НОИ
  Докато сте в платен годишен отпуск сте осигурена за общо заболяване и майчинство,  следователно можете да ползвате болничен непосредствено след отпуска. Дори и преди изтичанато на разрешения отпуск, ако здравето Ви го изисква.
Не бих Ви помогнала дори с платена консултация. Не ми е работа. За целта си има адвокати.
Иначе: разиграйте си двата варианта, вижте кое колко струва като нотариална услуга, вижте дължат ли се някакви данъци по ЗМДТ и т.н. и преценете. При различни стойности на собствения капитал таксите са различни.
А някой знае ли как мога да разбера кои фирми са се преобразували от ООД в ЕООД, да кажем през последната година?

Не зная някъде в сайта на ТР да се предоставя такава информация.

По другия въпрос (за самоосигуряването): не съм убедена, че провеждането на Общо събрание на собствениците, продажба на дял и т.н. са дейности,  подлежащи на задължително осигуряване.
Не съм убедена и че прехвърлянето на дялове рез дарение е по-добро или по-икономично от продажбата на дялове.
Каквото и да правите, на каквото и основание да прекратят следващ трудов договор, преди 03.10.2026 г. няма как да ползвате друго обезщетение за безработица освен минималното.
А пробвахте ли да проследите този линк? Като кликнеш върху Справка за фирмите, регистрирани по ДДС, те прехвърля през стария сайт към новия и те праща ... в началната страница на новия сайт :(
И аз ползвам новия сайт почти от началото с основнана цел да свикна докато има възможност за ползване и на стария. Е, свикнах. С много ядове,  псуване и загуба на време. Не мога да кажа, че е по-удобен, но по-добре да няма следваща версия :)
Онзи ден ми се наложи да търся списъка на фирмите, регистрирани по ДДС  (не публичния бюлетин). Трябваше ми почти половин час за да го открия. За съжаление при толкова опити не запомних от къде го извадих. Моля ако някой е наясно къде точно се намира въпросния списък да ми напише прекия път
Унищожете я!
Нямате право да издавате трудова книжка освен ако: 1. Вие сте първия работодател на лицето (издавате ТК след декларация от работника) и 2. Когато старата ТК е изпълнена и няма място (издавате продължение).
При изгубена ТК, нова се издава само от ИТ
Към ИТ, но това какво ще помогне, ако работодателят е в затруднение и няма от къде да намери пари за заплати. Още повече, ако  трябва да плаща и глоби. По-добре помислете за чл. 327, ал 1, т.2 от КТ
Не, не означава
1. Щом вече има действащ основен ТД, то всеки следващ през този период може да бъде само допълнителен. Няма значение кой ТД на колко часа е, определяща е последователността на сключване.
2. Дали допълнителният ТД може да е на СИРВ - не е забранено. Изисква се работодателят по втория ТД да направи такъв график, че да осигури нужните междудневна и междуседмични почивки, като отчита работното време и по двата договора.
3. ТД за допълнителен труд не може да бъде сключен само ако в основния ТД има изрична забрана или длъжността по някой от договорите не допуска упражнване на допълнителен труд
Колеги, не смятате ли, че прагът от 700 лв (ЗКПО, чл.50, ал.1, т.2) трабва да бъде променен?
През 2008 г може да е имало тежест, но сега...  е под една МРЗ.
Всъщност изобщо не се знае каква ще е цената, а и тя е без значение.
Е, написано си е "Има издадена фактура за присъединяване за 11х с ДДС"
Макар  е наистина по-важно е подобрението, а не сумата.