Ще лъжа ще мажа, но данъчния кредит ще си го ползвам.
Ще удовлетворя данъчните и ще си измисля някаква норма на разпределение за ползването.
80:20

E, най-добре е да докажеш, че въпросния таблет се ползва само във връзка с дейността. Тогава нямаш проблем. :)
Моето мнение е, че въобще не тpябва да се завежда като актив на фиpмата, а да се отнесе на pазчет със собственика /както личните покупки от Метро/
"Не съществува правна възможност управителят на дружеството да сключва каквито и да е договори за трудова дейност със себе си в качеството си на физическо лице. Това е така, защото не може по един и същ договор едно и също лице едновременно да е работодател и нает работник  " - съвсем се обърках!
Това е вярно за ЕООД и за ООД с един управител. При ООД с двама и повече управители, които имат право да управляват поотделно, съвсем допустимо и законно е управляващия съдружник А, в качеството си на работодател, да сключи ТД със съдружник Б, в качеството му на работник.
Вашият човек може да е СОЛ +ТД, стига ортакът му да може да управлява и да се осигурява за управленската си дейност /ДУ, СОЛ или дори ТД с длъжност управител/
И да си усложнявате живота с т.нар. данък уикенд? И с отчитане на квотите за лично и служебно ползване? Направо отразете покупката без право на ДДС и го отразете по разчети със собственика.
Все пак добре е да говорите с този собственик и да му обясните в каква ситуация се е вкарал. Може да има доказателства, че ще ползва таблета само за служебни цели. А може да го накарате да се замисли дали следващия месец, когато си купи пералня, да вземе фактура на името на фирмата.

Във връзка с Вашия въпрос искам да попитам по-знаещите - ще има ли някаква разлика в горните разсъждения, ако таблетът беше под 700 лв?
значи може въпреки ,че е СОЛ в ООД , в същото време и да се назначи на тр договор?
Може. Дори може и повече: да има сключен ДУ за управлението, да има ТД на 8 часа за длъжност фризьор, да има втори ТД при същия работодател на 4 часа за счетоводител и освен това да е регистриран като СОЛ за всичко останало, което върши - снабдяване, почистване, маникюр, масажи и т.н. Достатъчно е да има друг управляващ съдружник, който да представлява фирмата в качеството на работодател при подписване на ТД.
Да не говорим, че ако му остане малко време, може да сключи и някой ГД с друга фирма за консултантски услуги...
Важното е да се осигурява за всичките си дейности :)
Остават 16.80
Д7 не се подава, ако вече е подадена и след подаването не сте били здравноосигурен на друго основание /няма прекъсване на действието на Д7 от някоя Д1/
Няма значение, как ще го наречете. Може и "добавък". Важното е да е приет на общото събрание на съдружниците или с решение на едноличния собственик, защото управителя може да си иска много неща, важното е тези, дето му плащат да са съгласни.
Да Ви обърна внимание върху още нещо - когато една фирма спре дейност, това не означава автоматично прекратяване на ДУК. ДУК се прекратява от общото събрание на съдружниците. Ако преди това ДУКа е обявен в ТР, при прекратяването трябва за де заличи.
Като чета чл. 330, не виждам ограничение за прекратяване на ТД по чл. 328 т.10. Може би изданието на КТ, което ползвам е по-старо...
Обезщетения - евентуално по 224, евентуално по 222, ал.3, евентуално по 220
И ако няма трудов договор  с код по НКПД и "бележка" по чл.62 ал.5  - не може  - защо да не може? Нали е собственик на фирмата. Че и управител по учредителен акт. Спокойно може да си е СОЛ. Ама е по-скъпо от ТД на 1 час :)
Казвате, че имате назначен  Управител, търговия на едро НКПД 1420 3001 на трудов договор. Ако името на този управител не е вписано в ТР като управител на фирмата, то се приема, че управлението на фирмата се извършва от един или двамата управители, вписани в учредителния акт.  Т.е. - назначения по ТД си управлява търговията, а съдружникът управлява фирмата. За тая цел съдружникът /един или и двамата/ трябва да се осигурява. Осигуряването на съдружник за управленската му дейност може да е по ДУ или като СОЛ. Е, при двама и повече управляващи съдружници /и осигуряващи се за тази си дейност/ е допустимо управителя-съдружник да е управител на ТД.
На място в НАП приемат само по новата програма, по старата ги отхвърля! С ел. подпис още не съм подавала!
А от кога е тази нова програма? Коя версия?
Точно така си е. Ниския процент е само за пенсия и инвалидност при общо заболяване, а високият - за всички осигурителни рискове без безработица и трудова злополука
Колеги минали по този път ми казаха ,че трябвало по двата трудови договори отпуските да си ги вземам едновременно. Нали по основния съм в неплатен отпуск?
Никъде няма изискване за едновременно ползване на отпуските по двата договора. Прави се само за удобство на работника.

Все пак се чудя защо минавате на варианта неплатен + допълнителен ТД? Няма ли да е по-добре всичко да стане с ДС за промяна на длъжността за определен период от време? Предлагам да включите в ДС следите текстове:
- Промяната на трудовия договор с настоящето споразумение е за срок от 12  месеца.
- Останалите условия по трудовия договор,  вкл. последното актуално ДС № ХХХ, остават непроменени.
-  Допълнителното споразумение влиза в сила от 01.02.2016 г. и е валидно до .31.01.2017  г. включително. От 01.02.2017 трудовият договор продължава по условията, регламентирани в ДС № ХХХ.
, в уведомлението чл.62,  заповедта за прекратяване ТД, в Д 1 т.15 дата на прекратяване осигуряването и в трудовата книжка от ... до коя дата се пише ,29, 30,31.01 или 01.02.2016

Благодаря Ви

И в уведомлението, и в трудовата книжка като дата на прекратяване на ТД се посочва датата, вписана в заповедта като "считано от"
Аз пък бих пратила оригинал + втори екземпляр с моя подпис и печат по пощата и ще искам да ми върне втория екземпляр с негов подпис. Ей така. За всеки случай.
е разбрах какво общо има стажът в чужбина? Сега в чужбина ли работите? Или "от октомври до сега съм на социални", т.е. - без работа?
Само едно мога да Ви отговоря: за да получавате майчинство, в денят преди 45-дневния болничен /или болничните преди 45-дневния/ трябва да сте работила на трудов договор.
Да, ако отговаря на другите условия.
Моля.
Не, не е пречка. Едното няма общо с другото. Освен, ако се достигне максималния осигурителен доход.
Проблем щеше да има, ако в друга фирма е СОЛ. По-скоро не "проблем", а "разлика" :)
Хем "служител", хем "външен за компанията" и без договорни отношения.... Хм...
Спретнете един ГД за посредническа или консулнантска дейност.

Ако се осигурява само като СОЛ, то тогава ще може ли да извършва някоя от изброените от вас дейности /напр. копаете, садите, гледате животни и т.н./ освен управлението?

Може всичките. Щом няма ДУ и управлението може да се извършва като СОЛ. Изобщо - това е най-икономичния вариант за осигуряване. Особено ако не чакате висока пенсия или майчинство.