Още два въпроса:
1. Отработени ли са 6 месеца от сключването на договора?
2. Как разбирате какъв е срока на предизвестието при посочения запис?
http://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=3428.msg67091;topicseen#new

Престани да питаш най-после. Още снощи ти посочих тази цифра.
Никой няма да седне да ти прави точни изчисления и да ти казва как да попълниш всички точки на Д1.

Цени времето и нервите на другите!!

Още веднъж моля въпросът да бъде изтрит!!
Дундарова, за кой ли път ще задаваш един и същи въпрос? Вече имаш достатъчно отговори. Пък и в законите ясно е обяснено.
Моля модератора да премахне питането
420 х 4.8%  : 20 x 19 =19,15
Толкова ли беше трудно да прочетете чл. 40 от ЗЗ0 и да пресметнете осигуровките пропорционално на дните?

За отработения ден - всички осигуровки и данък

На 7.05.2014-назначение на 470 лева.Отработен 1 ден,за който е начислена сумата от 23.50.От 8.05 излиза в отпуск за гледане на дете до 1 година.За останалите 19 работни дни от м.05-323 от НОИ/вече получени по сметката на майката/. Какви осигурителни вноски дължи работодателят за обезщетението? А за м.юни,м.юли и т.н.до навършването на 1 година на детето-420 х 4.8%=20.16 лева,правилно ли разсъждавам? Благодаря ви предварително! Моля да ми изпратите по имейла Вашия компетентен отговор:denkaNik@gmail.com Поздрави! Д.Николова

 Същото и тук:
 http://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=3201.msg67089;topicseen#new
За обезщетението - вижте чл. 48 -50 от КСО и калкулаторите в този сайт.
За осигуровките по време на отпукса - чл. 40 от ЗЗО
За отработения ден - всички осигуровки върху възнаграждението, но не по-малко от МОД за длъжността, определен за 1 р.д.

За да получите точен отговор трябват много данни. По тези -толкова.
Наистина е най-лесно да платите данъка, а надвнесеното по ДОО да ползвате за покриване на следващо задължение.
Става съпрос за сметките след 04.03.2014, нали? Защото ако е по единната сметка от преди промяната, то все още можете да подадете заявление за прехвърляне.
Ако нямате "законово придобити доходи" за какво ще подавате декларация по чл.50 и защо ще се "записвате" като самоосигуряващо се лице? Работете си на черно, щом можете   :(

Ако искате да работите законно, то ще трябва да подписвате някакви документи за доходите си.

По-конкретни въпроси можете да обсъдите с познат или нает счетоводител
Спаред мен трябва да сесключи нов ТД. Друг въпрос е дали е възможно да е със срок на изпитване, след като вече е работил при Вас на същата длъжност.
При месеци с 31 дни често се получават такива "аномалии". Просто правилата заизчисляване на трудовия стаж са определени върху база 30 календарни дни.

Иначе няма проблем ТД да се прекрати считано от почивен ден.
като едноличен собственик на капитала и управител едновременно мога ли да работя на трудов договор на друго място?

Може да може, може и да не може. Всичко зависи единствено от условията на трудовия Ви договор. Ограниченията за собствен бизнес се отнасят най-често до държавните служители. В частните фирми понякога искат декларация, че няма да упражнявате собствен бизнес в същата или аналогична сфера....

В законите и становищата трудно ще намерите отговор. Ограничения има само в Закона за държантия служител. В останалите случаи което не е забранено е допустимо :)
Относно бланката - свободен текст
За обезщетението  -тъй като е възнаграждение за неотработени дни, то бих смятала по следния начин:
за 3 неотработени дни от 20 работни  през м.05   340/20*3=51 лв
за 20 неотработени дни от 21 работни  през м.06   340/21*20= 323,80 лв
общо 374,80 лв.
Направете си ги на актуалния програмен продукт на НАП и ще видите, че като въведете 2012 г. няма възможност да изберете нито код 5, нито код 8.
Което означава, че ще ги подадете както са се подавали през 2012.

Е, има и едно малко "зависи" ;) Зависи кога са платени заплатите.
Аз лично не бих правила нищо. Предполагам става въпрос за лек автомобил и той ще се използва не само за снабдителска, а и за управленска дейност. Вижте чл. 204, т.3 от ЗКПО. Единствената "полза" от придобиването на автомобила от фирмата ще бъде признатата амортизация.

ПП Това си е мое мнение. Може и да не съм съвсем права.
В дневника се попълват данните от фактурата по начина, по който са записани: дан.основа, данък, обща сума. Математическото несъответствие не е /фатален/ проблем
Има нещо вярно, ама не всичко :)
"Личния труд" може да е разход на фирмата, ако си плаща :) И може да не е 420 лв, а повече или по-малко. Осигуровките, ако се внасят чрез същата фирма, се приспадат, а данъка зависи от сумата, която ще се плаща.
Вижте ЗДДФЛ. Обърнете внимание на ПЗР, §1, т. 26и.
А Д1 се подава не само с данъка :)
И вече не знам.Замислих се...

Нови кодове за вид плащане
Едновременно с откриването на новите сметки за плащания към бюджета от 1 март 2014 г. се откриват три нови кода за вид плащане:
•   11 00 00 - за плащане за данъци (приходи на централния бюджет)
•   55 11 11 - за плащания за социалноосигурителните фондове към НОИ
•   56 11 11 – за здравни вноски (приходи към НЗОК)
Данъка не е ли по 110000?
Много зависи какъв е бил дохода 18 месеца преди онези "накъсани" болнични. Ако и тогава доходът Ви е бил същия, то няма да има отражение върху размера на майчинството.
Не виждам причина да не може да назначите здравен консултант. Формага на собственост няма никакво значение.
Единственото ограничение, ако има такова, може да произтича от друг/и договор/и на лекаря, който искате да назначите.