По договор съм на 385лв основно месечно възнаграждение,а получавам 300лв чисто
А ти колко "чисто" искаш да вземаш? От 384 лв като се направят задължителните по закон удръжки /лични осигуровки и данък/ остават "чисто" 301 лв и стотинки
Ако по ГД ще има осигуровки - да.
Ако сумата ще е малка и ще е без осигуровки - не.
6323
Тъй като нямате 12 месеца стаж с осигуровки за майчинство, нямате право на обезщетение за бременност и раждане. Продължавайте да си вземате болничните за раждането и след това. Времето, прекарано в болнични, въпреки че е без обезщетение, се зачита за стаж. След около 9 месеца ще започнат да ви плащат обезщетение. Ако до тогава все още сте в болнични
А не трябва ли половината от тях да са изгорели?
Не разбрах защо за 2012 Ви обезщетяват 20 дни отпуск?
При прекратяване на ТД по чл.71, ал.1 в изпитателния срок по инициатива на работодателя имате право на "пълна борса". Естествено ако отговаряте на другите изисквания от закона.
Прикратяване на ТД в срока на изпитване е един от най-добрите варианти и за работника и за работодателя
Нали се погасяват по момент на постъпване :no:
Не. Погасяват се според срока на изискуемост. "Връзването" на плащането е в края на срока за плащане на декларираното задължение. Е, ако сумата вече не е отишла за плащане на по-рано изискуеми задължения
Да. Взема се МОД за тези три дни. Изчисленията изглеждат верни
Да не забравиш и 4,8% от 420 ЗОВ за останалите дни от болничния
МОДа не се умножава по 70%
Осигуровките са върху по-голямото - 54,90, ако смяташ точно
Никък
"Ядеш сега или гориш" :)
Е, ще изгорят 3 дни, 10 ще прехвърлите...
Съгласно §16 ал.1 от ПЗР на ЗУТ Строежи, изградени до 7 април 1987 г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали по време на извършването им или съгласно този закон, са търпими строежи и не подлежат на премахване и забрана за ползване. Те могат да бъдат предмет на прехвърлителна сделка след представяне на удостоверение от органите, които са овластени да одобряват съответните инвестиционни проекти, че строежите са търпими.
Ако не предвиждате сделки с този имот  -не е нужно такова удостоверение. Ще ти пиша повече подробности на лични.
Ако е погрешно преведена - пак трябва да се върне по банков път
Няма да стане с РКО
Откриването на банкова сметка става за 20 минути и струва максимум 20 лв /някъде искат първоначално захранване/
Внасяте отново сумата по §581111, а надвнесеното по 111111 приспадате от следващо плащане
Не може да пуснете Д1 само с данък - трябва да има някакви дни, ако не работни, то поне със ЗОВ /неплатен, болничен.../
Имам мякакъв бегъл спомен, че в случай като този - платено само обезщетение по чл.224, не се подава Д1.
За фирми до двойния размер са данъчно признат разход, за който не се дължат осигурителни вноски и не е облагаем доход на командированите лица.

Можете да ползвате ДДС по фактурата за нощувка - чл. 70, ал. 3, т. 7 от ЗДДС


Като разглеждах ЗКПО, не видях да има ограничение в признаването на разхода за командировки /пътни, дневни, квартирни/.
Дохода на работника над двойния размер се облага по ЗДДФЛ.
Зависи от процента на инвалидност - не се удържа при инвалидност 50 и над 50%
Зависи от дохода - ако не бъркам - не се облагат  суми до 660 лв месечно или 7920 годишно. Точният равмер може да проверите в ЗДДФЛ.
Не зная колко е удачно, но аз бих го направила. Само че въпросът трябва да засяга точно моята конкретна ситуация, а не някакъв друг частен случай.
Що не си вмъкнете в трудовите договори една точка  "Трудовият договор влиза в сила от постъпването на РАБОТНИКА / СЛУЖИТЕЛЯ на работа, което се удостоверява писмено." Така си решавате проблемите с по-късното започване на работа по ТД.
А ако това лице работи на втори ТД от 17 до 20 часа и на 07.10. трябва да е на работа?
Не съм доктор и не ми се четат наредбите /поне за сега/, но ако болничният е от 08.10, как ще се оправдае отсъствието на 07.10 след обяд при втория работодател? Или ще има два болнични с различни дати? Да не питам как ще се плащат от НОИ...