Щом имате 12 месеца /изобщо/ с осигуровки за майчинство и към момента на издаване на болничния сте осигурена за този риск - имате право на обезщетение.
Колко по-висок е дохода - толко по-високо ще е обезщетението, но ако правите хватката за 1-2 месеца - няма смисъл.
Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица-внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане
За месеците без доход през тези 24 месеца се взема МРЗ
Иска ми се да си прав, но има някакви указания, в които сумарният дивидент се тълкува като една сделка :(
Ако имаш необорим довод - ще се радвам да го чуя и да се възползвам
Стига търси вратички
Няма да стане с два РКО - сделката е една и всеки ден по 1 лев да плащаш в брой, пак си в нарушение!!!
Е, има една възможност, но за решенията за разпределяне на деведенти от сега нататък. Ако вече е взето решение за 15000 или повече от 15000 дивидент - само по сметка.
Вариант 1 - зарязвате трудовия договор и вършите цялата работа чрез собствената Ви фирма
Вариант 2 - искате трудовия договор да се промени, така че да отразява действителността  - за определени часове през месеца /чл. 114/, за непълно работно време или за сумарно отчитане на работното време
не разбрах добре: Работите по ТД на 8 часа и освен това като СОЛ /ЕТ, съдружник в ООД .../ имате дейност /макар и само 2 часа през ден/. Така ли?
Ако е така - нямате избор - трябва да се самоосигурявате минимум на 420 на месец като СОЛ. Освен ако по ТД не сте осигурен на 2000 лв.
За по-икономично /спорно дали е по-икономично/ - не работете чрез фирмата, а сключете допълнителен ТД с фитнеса. Така поне част от осигуровките ще са за сметка на работодателя. Но и приходите от извънредните Ви занимания ще са негови :)
Има право на обезщетение за неползван отпуск
Чл. 155 ал.3
ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ

Обн. ДВ. бр.16 от 22 Февруари 2011г.
Ограничението за плащане в брой на суми над 15000 е от няколко години насам.
Със сигурност и миналата година дивидент над 15000 е трябвало да се плати по банков път
стажа  важи ли за болнични, за майчинство, за пенсия , за безработица, за трудова злополука - нали човекът е осигурен за тези рискове
А разлика между КТ и ЗЗД има :) Трудовия договор е по КТ /има отраничение на работното време, има отпуски, почивки и т.н./ДУ/К/ обикновено е по ЗЗД - правата и задълженията произтичат от самия договор. Това, че осигуровките са като при ТД не го правят такъв. И няма трудов стаж. Само осигурителен, а според мен нова е по-важно.
Не изключвам възможността договора за управление да се сключи като трудов по КТ. Няма да коментирам дали е правилно или не, но е възможно
А този ДУ/К/ по КТ ли е или по ЗЗД?
И за кавко конкретно трябва да се зачита стажа?
Щото за осигурителен се зачита
Първо не трябва ли да са отчетени по ик.елементи и да намерят отражение в разходите за материали, труд, външни услуги и т.н., а след това ако активът не е въведен в експлоатация /за да няма изкривяване на отчета/ - сумата се посочва и в приходната част в Разходи за придобиване на активи по стопански начин.
Все как виж какво пише в "дебелите"книги
Виж ЗМДТ, чл.61з,и и нататък.  Там са посочени условията и сроковете. Размера на патента зависи от общината
За определени дейности, изброени в ЗМДТ, нерегистрирано по ДДС ЕТ може да работи само по патент.
Вярно е, че при патента няма значение дали сте на печалба или загуба. Ако искате да сте по "общия"ред е трябвало да регистрирате ЕООД или да се регнете по ДДС. Всичко е въпрос на сметки.
Дали от янури може да промените нещо - зависи какъв оборот ще достигнете или променят нещо в законите.
За някои неща няма варианти
А дали е по-добре или не  - не знам. Този въпрос е трябвало да бъде решен още преди регистрачията на фирмата
Няма значение кога е придобил тези 6 месеца. Важно е да ги има
И денят преди заболяването да е бил в осигуряване за този риск ;))
Едва ли ще иска заплата 290 и осигуровки на 1000 :)) Още повече, оси МОД за длъжността е под 1000:)
За да желае да се осигурява на 1000 лв явно има повод /кредит, майчинство .../, та и заплатата ще е от значение :))
По груби сметки осигуровки + данъци за ІІІ категория /това, което се внася в бюджета/ представляват 39,4-40,1% от брутната заплата и 50,4-51,1% от нетната /чистата/ заплата
СОЛ на 420  /Ако ТД е под 1580/
Поне за съдружника, който ще работи
...., а здравно трябва да се осигурява сам върху половината от осигурителния доход на самоосигуряващите се лица (210 лева) или трябва да плати 16,80 лева.  Обстоятелството, че лицето ще се самоосигурява здравно трябва да се декларира в НАП, иначе може да се стигне до глоба от 500 лева.

От къде решихте, че е така?
Вижте по-хубаво чл.40 от ЗЗО
Пенсионерът е ЗДРАВНО ОСИГУРЕН на друго основание и не трябва да внася допълнително 16.80 ЗОВ! И тъй като тоди доход /само ГД под МРЗ/ не подлежи нито на социално, нито на здравно осигуряване  - не се включва и в таблиците за годишното изравняване на осигуровките
Значе вариант 1.
Забрави упълномощаването - сключват се договори!
А името на управителя се обявява в ТР