Подаването на декларация в НАП за спиране на самоосигуряването е задължително, ако наистина ще се спира, а няма да продължава успоредно с ДУКа.
Вписването на ДУ в ТР не е задължително, макар че незнайно защо НОИ изисква такова вписване при плащане наболнични или майчинство
Само едно ще ти кажа: прави са от НАП - получили са някакви пари, но от къде могат да знаят за какво, след като няма декларирано задължение
KT
Чл. 271. (1) Работникът или служителят не е длъжен да връща сумите за трудово възнаграждение и обезщетения по трудовото правоотношение, които е получил добросъвестно.
(2) Виновните длъжностни лица, които са наредили или допуснали неоснователното изплащане на сумите по предходната алинея, носят имуществена отговорност
Заплатата ще я изплатя  в края на декември. Дали мога да преведа до края на месеца осигуровките и да пусна
Д1 и Д6 декември щото по ел.път ги пускам едновременно. Дано да съм ясна.

Не отговорих ли съвсем ясно?
Осигуровките можете да преведете когато искате. И преди да платите заплатите, и след това, та чак до 25.01.2015. Данъка - също. Когато ги декларирате, ще се "вържат".
За декларациите - казах.
Д1 и Д6 с код 5 - ДО 25.01.2015. Може и на следващия ден след плащането на заплатите
Д6 с код 8 - от 01.01. до 25.01.2015
Плащанията - когато имате пари :), но не по-късно 25.01.2015
Може нещо сега, нещо после...
Ако нямате 12 месеца осигурителен стаж /или 24 на 4 часа/, нямате право на майчинство
Ако имате този стаж - болничният за бременност и раждане е 90% от средния доход през последните 18 месеца.

Всъщност това съм написала и няколко реда по-горе, ама кой да чете...
Само да добавя, че плащането ще е след 15 работни дни. Може би наистина няма да е през 2914 година.

Това поне е сигурно :))
Възможно е. Ако всичко е наред.
Ако не е наред - може и по-късно.

Болничния за ноември се предава в НОИ до 15.12., а плащането е около 15 дни по-късно., така че отиваме в новата година.
а Вие колко приложения 15 подавате?
Защо да си противоречат? Буква г дава по-строги условия, така, че да не се прекалява с букви а и б.
Според мен буква в увисва, защото 30 уволнени за 30 дни винаги е над 20 за 90 дни.

Като чета текста, ако на м.01 уволните 9 човека, м.02 - още 9 и м.03 - един, то избягвате едновременно т. а, б, в и г. Следващото тримесечие пас така и общо 4*19=76 работника
Не съм сигурна как точно се тълкува текста "Когато в периодите по букви “а”-“в” работодателят е уволнил най-малко 5 работници и служители, всяко последващо прекратяване на трудово правоотношение, извършено по преценка на работодателя на други основания и по причини, несвързани с конкретния работник или служител, се взема предвид при определяне броя на уволненията по букви “а”-“в”"
По-скоро санкциите за неподадени декларации имат давностен срок - вижте какъв е той и след него си подайте въпросните декларации и справки.

Подкрепям този съвет, но от опит да Ви кажа: ако подадете Д55 една или две години след срока за подаване, то върху задължението, което декларирате, автоматично се начисляват лихви за периода от датата на изискуемост до датата на деклариране. Независимо, че е внесено в срок.
Д6 за  данъка удържан м.12.2014г. - до 25.01.2015г.

Да
Да допълня - от 01.01.2015 до 25.01.2015
Данък дивидент се дължи върху брутния размер на дивидента, който ще разпределяте.
Ако разпределяте 50000 - на 50000, а ко имате и нещо от минали години и разпределяте 100000 - на стоте.

За дивидента не се подава, но за данъка - да, подава се Д55.
Във връзка с темата - какво правим с онези УП-та, които сме издали без да бъдат поискани и/или потърсени от работника?
А като работи ще по граждански договор, какво мислите че ще издава?
Зависи :-)
Ако строител е именно неговата фирма, то може да извършва техническото ръководство под формата на "личен труд".
От друга страна - при вписването на сртоителните фирми в ЦПРС се изисква да имат назначено на ТД технически правоспособно лице, но в декларацията за техн.ръководители има/ше/ текст: упражнявам дейността по ТД, като управител по ДУ, като самоосигуряващ се съдружник. За съжаление не мога да иркрия в архива си въпросната декларация.
Трябва да имате 12 месеца осигурителен стаж /трудов договорна 8 часа/ преди рраждането. Вече имате 10, до юли ще съберете още два. Надявам се :-)
За тези два месеца, които липсват в трудовата книжка, можете да потърсите УП, може да занесете книжката си за вписване, а можете сама да си направите проверка с ПИК и да видите какви данни има в персиналния регистър.
Колкото до майчинството - едва ли ще е минимално. При изчисляването се взема средния доход от последните 18 месеца /или 24, ако променят закона/.
1. Щом ЕООДт о е действащо  - собственикът задължително се самоосигурява. Ако само управлява - може да се осигурява по договор за управление. Възможна е и комбинацията ДУ+СОЛ.
2. Ако собственикът на ЕООДто не извършва НИКАКВА дейност в работещо ЕООД, то не се самоосигурява. За целта трябва да има друг управител и работници, които да осъществяват дейността.
3. Не само може, но е задължително. Изключения - ако по трудов договор е осигурен на 2400 лв или ЕООДто няма дейност.
4. Има декларация, която се подава. И в началото , и всеки месец , и годишно. Попитайте счетоводителя си.