От 01.01.2012 до 30.04.2012 МРЗ е 270.00 лв
От 01.05.2012 до 31.12.2012 - 290.00 лв
От 01.01.2013 - 310 лв.
Ако 613 е Разходи за придобиване на ДМА - първият вариант.
В ОПР - Част Приходи, приходи от оперативна дейност, Разходи за придобиване на активи по стопански начин

Това, ако в края на годината ДМА не е въведено в експлоатация.
Майчинството се смята от дохода през последните 24 месеца, като за месеците без доход /когато не сте била на ТД/ се взема минималната работна заплата за периода.

Абе какъв е този термин 3.10.2014? Това е след повече от 9 месеца?!?
Мен ме притеснява факта, че над т. 26 пише:
§ 1.  По смисъла на този закон:

А "този" закон е ЗДДФЛ, а не КСО.
Също има много неясноти в понятието "работа без трудово правоотношение". ГД е най-тесния обхват.
Не може без възнаграждение. Поне официално. Още повече, че сте свързани лица.
Присъствието на майката в магазина в точно определено време, трябва да е обосновано или с работно време, посочено в ТД или с график. С ТД по чл. 114 и договори със СИРВ не съм наясно.
Е, ако майката няма да продава, а ще се мотае нещо в магазина, може да се помисчи да аргумент от вида: "Дошла е да види сина/дъщеря си". Но хванат ли я зад щанда без ТД или извън времето, през което е длъжна да работи - не Ви завиждам.
Тогава съдружието отпада :)
А граждански договор за продавач, чистач и някои други дейности не може да се ползва. Или поне не е желателно. Освен ако нямаш някакви 1500-15000 лв в повече....
Май пак ще чакале разяснения, указания и разработени примери  :hmmm:

Впрочем  -не ми е ясно защо въобще не задължат собствениците на фирми, вкл. и ЕТ, които работят нещо във фирмата си да се осигуряват за всички осиг.рискове. Нещо като задължителен ДУ, но не за управление, а за личния труд. И да има МОД за такима случай, равен на МОД за СОЛ  /според осиг.доход от предходна година/
Хем хазната ще се пълни повече, хем ще отпаднат редица въпроси...
Трудов договор на 2 часа
Или да я направи съдружничка /СОЛ/ и да се самоосигурява само здравно. Тогава  само за 33,60 месечно ще може законно да си работи по всяко време
Да. Права си. Това е само за възнаграждение за работа без трудово правоотношение при наличие на предходно осигуряване на максимума.
Остава да изясним как ще тълкуваме "личния труд" на собствениците -СОЛове? Дали като доход от  работа без трудово правоотношение или доход от работа приравнена към трудово правоотношение.
Или ако по ТД е на максимума, то за втори ТД, за ДУ, за СОЛ и т.н. не се подава Д1
Така го разбрах.
Само че в случая как ще се прилага онзи член "5 за 4"? И къде ще се декларира данъка, удържан по втори ТД или за ДУ?
Личният лекар би трябвало да те насочи.
Удължаването на по-дълги болнични /до 180 дни без прекъсване/ се издават от ЛКК, а след 180 дни ще трябва да се явите на ТЕЛК
Относно недекларирането на данъка по ГД в Д6 - прочетете Наредба Н-8 за реда и сроковете за подаване на декларации за осигурените лица и указанията към Д6 /има ги и в самата наредба/.
За декларирането на ГД - къде дали се декларира?
Щом ще се занимавате с ТРЗ, обезателно трябва да прочетете КТ, КСО, ЗЗО, ЗДДФЛ, Наредба  Н8, наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица..., наредбите за трудовия стаж, за почивките и отпуските, и т.н.
И какво като е отказал? Свидетели има ли?
В края на краищата  -пратете заповедта по пощата с обратна разписка. Има и вариант чрез нотариус, но не зная кавъв точно е реда.
При прекратяване на ТД по чл.71/1 работникът няма никаква защита. Заповедта е еднолично волеизявление на работодателя. Представянето на заповедта на работника има само уведомителен характер. Болничният не го защитава по никакъв начин.
А нямате ли сметка "Разходи за придобиване на ДМА"?
Наси, намери си счетоводител. При това - бързо!!! Ако не за постоянно - плати си поне една консултация за изчисляване на осигуровките, реда и сроковете за внасяне и попълване на Д1.
Ако не ти се плаща- чети КОЗ, ЗЗО и наредба 8
Е, СОЛ-а няма осигуровки  за безработица:)) Независимо от "високия" или "ниския" процент
И в Д1 за СОЛ-а се посочват само данните, засягащи самоосигуряването, тези за трудовия договор се вписват в Д1, която подава работодателя Ви
Вижте теми зъз  заглавия "Граждански договор със СОЛ", "Личен труд на совдтвеник на ООД" и подобни. Това с фактурите от ЕТ е една възможност. Не коментирам дали е добра.
За по-сигурно - вижте  ЗДДФЛ, КСО и НООСОЛ....
А имат ли авторски права?
да но ако решението излезе на 01,01,2014 и през тези три месеца аз нямам внесени здравни осигуровки при личния си лекър ще съм с прекъснати права
Вярвам, че dalila казва истината, но ако не вярваш, може да направиш следното: Подай декларация 7 в НАП по лична карта до 25.11. и изчакай  три месеца, като следиш справката за здравноосигурителните си права. Ако междувременно получиш пенсия, то дукларацията /който и да я подава/ за внесените ЗОВ върху пенсията от бюджета ще обезсили действието на Д7 и няма да имаш нито задължения, нито месеци без ЗОВ. Ако ти отпуснат пенсия с дата след 1.11. и се появат три месеца без ЗОВ - внеси си осигуровката поне за единия от тях. Не бързай да си даваш парите на вятъра.